Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2014 tavasz .

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2014 tavasz ."— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2014 tavasz .
A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK A TÉRSÉGE MIGRÁCIÓ, MENEKÜLÉS (Az EKP szakpolitikákhoz tartozó tananyag) Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2014 tavasz .

2 A lampedusai tragédia, 2013 október 3
2013 október 3-án egy bevándorlókkal telt 20 méter hosszú hajó először tüzet fogott, majd mintegy 400 méterre Lampedusa szigetétől oldalára fordult és elsüllyedt. 155 embert kimentettek több mint 360 odaveszett Migrants: MEPs endorse search and rescue rules to prevent further deaths at sea LIBE Press release - Fundamental rights / Immigration −  :36  Frontex operation © European Union - Frontex Binding rules on search and rescue to clarify how border guards serving in Frontex sea operations should deal with migrants and where they should disembark them were approved by the Civil Liberties Committee on Thursday. The rules were informally agreed by Parliament and Council negotiators on 11 February. Forrás:, Roberto Salomone / Agence France-Presse / Getty Images / October 9,

3 A berlini Fal – 1961 – és a határ Európa körül
A Fal fennállta alatt körülbelül 5000-en szöktek át sikeresen Nyugat-Berlinbe. A különböző jelentések szerint vagy 192 vagy 239 embert öltek meg az átkelni próbálók közül és többeket megsebesítettek. 1988 és 2013 között Európa határain legkevesebb személy halt meg ben 2352 fő, 2012-ben minimum 590 fő, 2013-ban lagalább 801 fő vesztette életét. The NGO „UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees” as of March lists 8855 documented asylum seeker and refugee deaths among those who wanted to reach safety and remain within. A United utolsó adata:

4 Visszaküldés Európán belül - a dublini rendszer
 CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE  (Application no /09)    European Court of Human RIGHTS GRAND CHAMBER JUDGMENT STRASBOURG  21 January 2011 N. S. (C‑411/10) v Secretary of State for the Home Department (UK) and M. E. and others (C‑493/10) v Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, (Ireland) COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT, 21 DECEMBER 2011 Presentation by Boldizsár Nagy

5 EJEB EUB Görögország a menedékérőket embertelen bánásmódnak valamint az üldöztetésbe visszaküldés veszélyének teszi –Belgiumnak pedig tudnia kellett –vagy kellett volna – a menedékkérőknek nyújtott elfogadhatatlan bánásmódról és a valóságos menedékjogi eljárás hiányáról - ezért tartózkodnia kellett volna a Görögországba visszaküldéstől Ha alapos okkal feltételezhető hogy az átadott menedékkérők embertelen vagy megalázó bánásmódját eredményező rendszerszerű hibák vannak [a menedékjogi kérelem elbírálásáért] felelős tagállamban a menedékjogi eljárásban és a menedékkérőknek nyújtott fogadási feltételekben, akkor az átadás tilos. A kölcsönös bizalom/ elismerés vége a tagállamok egymásközötti viszonyában!

6 A mozgató dilemma A dilemma: szabad mozgás v. szuverén kontroll 1 = 1992-ig, a Maastrichti Szerződésig Az Unió megalapításáig a biztonságot részesítették előnyben a szabad mozgással szemben, 2 = Maastricht és Amszterdam között A migráció és a bel- és igazságügyi együttműködés további féltucat aspektusa az Unió "közös érdekű ügyévé„ Az uralkodó gondolkodás továbbra is szuverenitás/biztonság központú. Közben azonban hatályba lépett és fokozatosan a Közösség 13 tagjára kiterjedt a schengeni együttműködési rendszer. 3 = 1999, az Amszterdami szerződés hatálybalépése után A bel- és igazságügyi együttműködés nagy részét közösségi joggal szabályozzák, azaz a biztonság vagy szabad mozgás kérdést nem eldöntik, hanem felváltják egy rugalmas és fokozatos rendszerrel, amely mind közösségi, mind közösségen kívüli eszközöket alkalmaz. Az ASZ beiktatta a Római Szerződésbe a vízumokra, azilumra, bevándorlásra és a szabad mozgással kapcsolatos egyéb politikákra vonatkozó IV címet 4 ? = Lisszabon A december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés a dilemmára nem ad új választ, fenntartja az Unió töredezettségét és nem vezet be közös bevándorláspolitikát, de a rendőrségi és a bűnügyi együttműködést integrálja, megszüntetve a III. pillért.

7 Az elemzés dimenziói A migráció stádiumai/színterei
módszere, segítői A vándorlás határ Célország(EU tagállam) Származási ország Tranzitállam Az EU acquis elemei, mint stratégiaérvényesítő eszközök

8 Az elemzés dimenziói – a migrációs acquis főbb elemei
módszere, segítői A vándorlás Tranzitállam határ Célország (EU tagállam) Származási ország Bevándorlási szabályok (hatása); Embercsempészet, emberkereskedelem elleni harc Külső határ őrizete és ellenőrzése, belépési feltételek; A belső határ ellenőrzés lebontása EU bevándorláspolitika - munkavállalók, szolgáltatók - kutatók, diákok, - magasan képzettek, - családegyesítés Együttműködés harmadik országokkal a migráció kezelésében Szállítók felelőssége Tranzitvízum Vízum; Tiltólisták (Schengen) Integráció Idegenellenesség és rasszizmus elleni harc, diszkriminációtilalom A menekülés okainak felszámolása Feltartóztatás nemzetközi vizeken Biztonságos harmadik ország Menekültügyi acquis Felelősség- és tehermegosztás a menekültügyben Biztonságos származási országgá minősítés Okmányvédelem Visszaadási egyezmények Együttműködés a visszaküldésben / kitoloncolásban

9 Fenntartással fogadott
Az elemzés dimenziói Áttekintő kép a migrációs politika csomópontjairól (A dimenziók metszetei) A migráció típusa A migráns helyzete az EU szem-szögéből Preferált Fenntartással fogadott Játszmabábú Kitaszított Reguláris EU tagállam polgára EGT tagállam és Svájc állampolgára Új tagok állam-polgárai, Európa Megállapodások Társult tagok (Törökország) ACP és Maghreb országok; Visszaadási egyezmények partnerállamai; Kelet-Európa, Balkán Megtaga-dott vízum S. Peers kategóriája: Piaci polgár (market citizen) Munkás (worker) „Idegen” („alien”) Menekült Irreguláris Illegális Továbbtelepítés „kvótamenekült” „védetten belépő” Közvetlenül az üldözés területéről érkezett kérelmező Harmadik országon át érkezett mene-külő Régióban feltartóztatott; Biztonságos származási országból érkezett; Elutasított Regularizáció címzettjei Embercsempészek áldozatai, üldözé-süket könnyítők Visszaküldésre várók és visszaküldöttek

10 A migrációs nyomás forrása: a népességnövekedés

11 A világ népességének területi eloszlása (milliókban)
World population in 2050 would be substantially higher if the decline in fertility projected in the medium variant fails to be realized. If fertility were to remain constant at current levels in all countries, world population would almost double by 2050, reaching 11.9 billion. In the high variant, where fertility is assumed to remain mostly half a child higher than in the medium variant, the world population in 2050 would reach 10.8 billion persons. In the low variant, where fertility is projected to be half a child lower than in the medium variant, world population would still grow, but only to reach 7.8 billion by 2050.

12 A világ népességére vonatkozó előrejelzések – fejlett és fejlődő régiók

13 A migrációs nyomás forrása
A NÉPESSÉG-ÓRA Kevésbé fejlett államok Fejlettebb államok Világ Népesség Születés Halálozás Természetes szaporulat Gyermekhalandóság

14 Öregedés Világ 809 743 2 031 337 11 22 14 20 60 éves vagy idősebb 2012
60 éves vagy idősebb Száma Az összlakosság százalékában A 80 éves és idősebb aránya a 60 éves és idősebben belül (ezer) (százalék) ( százalék) Ország vagy régió 2012 2050 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Világ 11 22 14 20 Fejletteb régióka 32 29 Kevésbé fejlett régiók b 9 17 Legkevésbé fejlett régiókc 46 389 5 8 10 EUROPA 34 28 Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs  Population Division Világméretekben, 1950-ben 12 munkaképes korú személy jutott minden 65 éves vagy annál idősebb emberre re ez a szám 9.- re csökken.t 2050-re az öregek támogatási aránya, amelx azt mutatja hogy az öregek javára milyen támogatási lehetőség áll rendelkezésre a feltételezések szerint 4-re fog csökkenni

15 Külföldi és külföldön született népesség az EU-ban,210 Forrás: Eurostat Statistics in focus Author: Katya VASILEVA 34/2011 p. 2 Harmadik államok polgárrai: 20,2 millió EU polgárok másik EU államban: 12,3 millió Teljes népesség: 501 millió Global figures: Third Annual Report on Immigration and Asylum, COM (2012) 250 final

16 EU és EGT Net migrációra vonatkozó EUROSTAT becslések
2010 2015 2020 2025 2030 European Union (27 countries) Belgium 61 252 53 719 46 189 44 420 42 641 Bulgaria -9 934 -9 511 -3 290 Czech Republic 30 454 32 139 29 011 25 102 25 584 Denmark 12 257 11 619 11 388 11 408 11 971 Germany (including former GDR from 1991) 41 049 89 317 Estonia -543 -600 -1 032 -644 -314 Ireland -389 22 498 21 625 20 764 Greece 26 171 32 573 37 051 36 425 35 779 Spain 79 081 France 71 890 83 871 92 741 89 115 86 967 Italy Cyprus 2 227 4 085 5 958 5 731 5 501 Latvia -3 390 -1 669 -507 261 423 Lithuania -8 833 -5 101 -2 828 -1 051 Luxembourg 6 327 5 011 3 705 3 553 3 416 Hungary 22 542 26 233 27 311 23 038 22 139 Malta -1 171 -283 487 488 366 Netherlands 35 533 20 582 9 257 11 126 11 758 Austria 19 103 26 986 35 158 36 061 35 635 Poland 11 732 20 477 13 006 4 438 3 205 Portugal 18 514 27 695 36 829 37 605 37 239 Romania -206 7 491 8 362 4 627 3 216 Slovenia 10 952 8 739 6 316 5 618 5 654 Slovakia 10 573 10 835 9 900 8 324 8 170 Finland 14 765 13 846 11 358 10 334 9 717 Sweden 59 875 44 015 28 160 27 073 25 992 United Kingdom European Free Trade Association 80 305 56 435 54 804 53 714 Iceland -4 076 -1 633 889 852 821 Liechtenstein 149 99 66 71 68 Norway 36 930 27 151 17 381 16 716 16 051 Switzerland 71 273 54 688 38 099 37 165 36 774 Forrás: Eurostat: Assumptions [proj_10c2150a] extracted on 3 December 2012

17 Harmadik államok polgárainak migrációja

18 Munkavállalás, hosszú távú tartózkodás, bevándorlás
Reguláris migráció Munkavállalás, hosszú távú tartózkodás, bevándorlás A bevándorlás nemzeti ügy. Nincsenek kvóták. Kivételek: családegyesítés, huzamosan tartózkodók („letelepedettek”) , magasan képzettek (kék-kártya), diákok, kutatók. Mozdulatlanság az általános munkavállalási vándorlás szabályozásában. A migráció: holisztikus szemlélete a Bizottságban Ld. még: Migrációs paktum, 2008, Stockholmi Program és a végrehajtását szolgáló cselekvési program ! A Bizottság évi közleményei Közlemény a migrációról COM(2011) 248 végleges, május 4. A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés COM (2011) 743 végleges, 2011.

19 A családegyesítéshez való jog
A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., , 12—18. o.) (Különkiadás -19 /6. kötet, 224. old.) Családegyesítő: harmadik állam jogszerűen tartózkodó polgára harmadik állam (3. áll.) polgárával. (EU áp. – 3. áll polgár egyesítés NEM tartozik alá!) Család: (egy!) házastárs, a családegyesítő és (egy) házastársa közös, vagy nem közös kiskorú, nem házas gyermekei (Felmenők, vagy nagykorú gyermekek –ha eltartottak – és élettársak engedélyezhetők) Az engedélyezés előfeltételei: szállás, egészségbiztosítás, jövedelem + beilleszkedési (integrációs) követelmények is támaszthatók! 2 év várakozási idő a családegyesítés előtt (opcionális) Menekültek: nem kell előfeltételeket teljesíteni (elismeréstől 3 hónapon belüli kérelem esetén) + szélesebb család fogalom+kevesebb okmány + nincs várakozási idő Családtagok jogai: mint családegyesítőé: munkavállalás, oktatás terén de lehet egy év várakozási időt kiszabni. Öt év múltán önálló tartózkodási jog. Visszavonás, meg nem hosszabbítás: lehetséges ha a feltételeket már nem teljesíti, vagy csalt a megszerzéskor. DE: megfelelően figyelembe veeendő: A családi kapcsolat jellege és szilárdsága A tartózkodás időtartamát és a származási országával való családi, kulturális és társadalmi kapcsolatai fennállását, 7. cikk. a) az ugyanabban a régióban egy hasonló család számára szabványosnak tekintett, az érintett tagállamban hatályos általános egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő szálláshely; b) saját maga és családtagjai számára az érintett tagállamban az állampolgárok számára általában biztosított valamennyi kockázatra kiterjedő betegségbiztosítás; c) az érintett tagállam szociális segélyek rendszeréhez történő folyamodás nélkül a saját maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó és rendszeres források. A tagállamok e forrásokat jellegükre és rendszerességükre hivatkozással értékelik, és figyelembe vehetik a nemzeti minimálbér és minimálnyugdíj szintjét, valamint a családtagok számát. 17. cikk A tagállamok megfelelően figyelembe veszik az érintett személy családi kapcsolatainak jellegét és szilárdságát, a tagállamban való tartózkodásának időtartamát és a származási országával való családi, kulturális és társadalmi kapcsolatai fennállását, amennyiben egy kérelmet elutasítanak, tartózkodási engedélyt visszavonnak, vagy annak megújítását megtagadják, vagy amennyiben úgy határoznak, hogy a családegyesítő vagy családtagjai kiutasítását rendelik el.

20 A huzamosan tartózkodók különleges jogai
A Tanács 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, OJ L 16, , 44. o. A menekültekre kiterjesztette: a 2011/51/EU irányelv Harmadik államok polgáraira vonatkozik, kivéve diákok, védelemért folyamodók, kiküldött munkavállalók és szolgáltatók, diplomaták. Jogok a huzamos tartózkodás országában + jogok a többi tagállamban Huzamosan tartózkodó: jogszerűen és folyamatosan 5 éve az adott tagállamban (tanulmány, szakképzés fele beszámít ha megszerez egyéb jogcímet /munkaváll. családegyesít, pl./ ) Feltétel: stabil és rendszeres jövedelemforrás (sem ő, sem családja nem szorul a szociális segélyezési rendszerre) + teljes körű egészségbiztosítás + integrációs követelmény támasztható+nincs közrendi, közbiztonsági kizáró ok Jogok: EK tartózkodási engedély, min. öt évre. (Egy éves folyamatos távolléttel az EU területétől elveszthető). Nemzeti elbánás (az engedélyt adó országban!) munkavállalás, vállalkozás, oktatás és szakképzés, oklevelek, adókedvezmények, árukhoz és lakhatáshoz hozzáférés, egyesülési és szakszervezeti szabadságok terén. Fokozott védelem a kiutasítás ellen Tartózkodási jog a többi tagállamban (3 hónapnál hosszabban is!) + munkavállalás és szolgáltatás ha az állam úgy akarja, csak a külföldiekre irányadó szabályok szerint. Jog a családegyesítésre ott is, ha a huzamos tartózkodás országában már gyakorolták.

21 Az un. blue card (kék kártya) irányelv
Tanács 2009/50/EK irányelve ( május 25. ) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről A kérelmezés feltételei: - min. egy évre szóló munkaszerződés vagy kötelező állásajánlat a bruttó éves átlagbér másfélszeresét kitevő fizetéssel - felsőfokú végzettség, a fogadó ország szerinti szakmai követelmények teljesítése - az adott országban szokásos betegbiztosítás - legyen az országban szabad kvóta (ha meghatároztak kvótát) A kék kártya: 1- 4 éves időszakra szól, garantálja a beutazást és a tartózkodást Első két évben: ajánlattevőnél dolgozhat, utána szabad munkavállalás valamennyi tagállam területén Átültetés: 2011 június 19.

22 Diákok, kutatók – két irányelv
A Tanács 2004/114/EK Irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről HL 2004/L 375/12, Egyetemi hallgatókra (nappali képzés) kötelező alkalmazni, középiskolai tanulókra, nem fizetett gyakornokokra és önkéntesekre lehet. Cél a beutazás megkönnyítése és a feltételek (pl. utiokmány, egészségbiztosítás, önellátási képesség és a felvétel bizonyítéka, gyakornoki, önkéntesi szerződés) megléte esetén a tartózkodási engedély (általában max. 1 év) garantálása. Az egyetemi hallgató korlátozott ideig (min. heti 10 óra) dolgozhat is. A Bizottság 2013-ban javaslatot tett az átdolgozására (COM (2013) 151 _____________________________________________________________________________ A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról HL 2005/L 289/15, Cél: előmozdítani a kutatói mobilitást (és megszabadítani a bevándorlási hatóságokat attól, hogy nekik kelljen dönteni a tervezett kutatómunka értékéről) Az állam a kutatószervezetet „hagyja jóvá” min. 5 évre. A kutatószervezet szerződik a kutatóval. Ha a feltételek adottak, az állam köteles kiadni az egyéves tart. engedélyt (ha a kutatási projekt rövidebb – rövidebbet). Nincs szükség külön munkavállalási engedélyre. „kutatás”: az ismeretanyag növelése érdekében szisztematikusan végzett alkotómunka, beleértve az emberi, kulturális és társadalmi ismeretek növelését, valamint ezen ismeretanyag új alkalmazásokra való használatának kidolgozását; „kutatószervezet”: bármely köz- vagy magánszervezet, amely kutatást folytat, és amelyet ezen irányelv céljaira valamely tagállam saját jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban jóváhagyott „kutató”: harmadik ország állampolgára, aki olyan megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkezik, amely doktori programokban való részvételre jogosít fel, és akit valamely kutató szervezet kiválasztott egy olyan kutatási program megvalósítására, amelyhez a fenti képesítés általában szükséges;

23 Egyablakos ügyintézés irányelv
Átültetési határidő: december 25 Egyablakos ügyintézés irányelv A Parlament és a Tanács 2011/98/EU irányelve (2011. december 13, HL L 343/ dec. 23.) „Irányelv a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól” Cél: Az eljárás egyszerűsítése a munkáért vándorló harmadik állampolgárok javára + alapvető jogaik egységesítése – egyenlő versenyhelyzet az EU-n belül Címzett: aki még külföldön van és onnan jelentkezik, aki más jogcímen már az EU területén jogszerűen él (és jogosult munkát vállalni) akinek munkavállalás céljából való tartózkodását korábban már engedélyezték (önfoglalkoztatókra, menekültekre, családtagokra nem vonatkozik) Eszköz: összevont engedély = feljogosít a munkavállalás céljából való jogszerű tartózkodásra Eljárás: vagy a munkavállaló vagy a munkáltató folyamodik (tagállami opció, lehet mindkettő) Döntés: 4 hónap (diszkrecionális) - jogorvoslat biztosítandó. DE: VÍZUMRA ettől függetlenül van szükség az első beutazáshoz! Közös jogok: egyenlő bánásmód (kivételekkel): Munkavégzés és elbocsátás, szakszervezeti tagság, oktatás és szakképzés, oklevelek elismerése, bizonyos szociális ellátások, adókedvezmények, árukhoz és szolgáltatásokhoz hozzáférés, beleértve a lakásszerzést, munkaügyi tanácsadás.

24 Készülőben levő szabályok A Bizottság relatíve friss javaslatai:
Reguláris migráció Készülőben levő szabályok A Bizottság relatíve friss javaslatai: Irányelv a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről COM (2010) 379 végleges, július 13. (Max . 6 hónap, évente) 2014 február: A Parlament megszavazza a megállapodást ( a Tanáccsal a szövegről) Irányelv a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről COM (2010) 378 végleges július 13. (vezetők, szakértők, ösztöndíjasok, akik már legalább egy éve dolgoznak az áthelyező vállalatnál) The purpose of this proposal, presented by the Commission in October 2007, is to improve the European Union's ability to attract third-country nationals for the purpose of highly qualified employment. … it aims to facilitate the admission of these nationals by harmonising conditions of entry and residence in the European Union, to simplify admission procedures and improve the legal status of those already present on the territory of the Member States. Third-country nationals who satisfy the conditions laid down in the Directive may acquire a Blue Card, enabling them and members of their family to enter and stay in a Member State and to leave it, and to transit through the other Member States and have access to the labour market in the sector concerned. Furthermore, they will be able to enjoy equal treatment with nationals in a vast range of areas. The proposal also aims to facilitate the mobility of holders of the Blue Card within the Union. After a period of residence and work in the Member State concerned, they will be able to go to another Member State to engage in highly qualified employment (subject to limits fixed by the authorities of that State concerning the number of nationals who may be admitted). The procedure is the same as that relating to admission to the first Member State. (JHA Council press release July 2008___________________ Commission simmarising seasonal workers propsalThe proposal establishes a fast-track procedure for the admission of third-country seasonal workers, based on a common definition and common criteria, in particular the existence of a work contract or a binding job offer that specifies a salary equal to or above a minimum level. Seasonal workers will be issued with a residence permit allowing them to work for a specified maximum period per calendar year. Provision is also made for facilitating the re-entry of a seasonal worker in a subsequent season. In order to prevent exploitation and protect the safety and health of third-country seasonal workers, legal provisions applying to working conditions are clearly defined. Also, employers are required to provide evidence that the seasonal worker will have appropriate accommodation during his/her stay and that provision is made for facilitation of complaints. To prevent verstaying of third-country seasonal workers, a maximum duration of stay per calendar year is laid down as well a sthe explicit obligation to return after that period;

25 Az aktuális pilitikát meghatározó döntés:
Illegális migráció Nagyságrend: Becslések szerint (2009, Bizottság) megközelítőleg 8 millió illegális bevándorló él az Európai Unió területén,. 1980-as évek és 2007 között legalább 3,7 millió ember helyzetét regularizálták Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Olaszországban, Portugáliában Spanyolországban 2009-ben az EU-ban elfogott, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok száma körülbelül et tett ki (7 %-kal kevesebbet, mint 2008-ban). A tagállamok körülbelül főt küldtek vissza (4,5 %-kal többet, mint 2008-ban) Az aktuális pilitikát meghatározó döntés: A Tanács 2012 áprilisi „A migrációs nyomással kapcsolatos uniós intézkedések – stratégiai reagálás” c dokumentum prioritásai: .1. A harmadik – tranzit és származási – országokkal a migrációkezelés terén folyó együttműködés megerősítése 2. Megerősített határigazgatás a külső határokon 3. A görög–török határon keresztüli illegális migráció megakadályozása 4. A legális migrációs csatornákkal való visszaélések jobb kezelése (A vízummentesen érkezők menedékkérelmeire és illegális munkavállására adandó reakciók) 5. A szabad mozgás garantálása és védelme egyes harmadik országbeli állampolgárok által elkövetett visszaélések megakadályozása révén (Névházasságok, hamis igazolványok) 6. A migrációkezelés, ezen belül a visszatérési gyakorlatokkal kapcsolatos együttműködés megerősítése 3,7 millió forrása: Comm” Towards a common immigration policy, 2007 dec 5, COM (2007) final, p.5. Az illegalis tartozkodasok felderitese jelzessel szolgalhat az illegalisan az Europai Unioba vandorlok vegső celpontjait es masodlagos mozgasat illetıen. A tagallami adatok arra utalnak, hogy 2007-hez kepest az illegalisan az EU-ban tartozkodokent felderitett szemelyek szama korulbelul 15%-kal novekedett. A felderitett illegalis tartozkodasok kilencven szazalekat indossze nyolc tagallambol jelentettek be. Az elen Franciaorszag (81 200) es Spanyolorszag (77 000) tette ki az osszes felderites 40%-at, es ezek az orszagok rogzitettek a legnagyobb novekedest 2007 es 2008 kozott. A tagallamok masodik, Olaszorszagbol es Gorogorszagbol allo csoportja nel valamivel kevesebb felderitesrıl szamolt be. A harmadik, Portugaliabol, az Egyesult Kiralysagbol, Belgiumbol es Svedorszagbol allo csoport es kozotti alkalommal felderitett illegalis tartozkodasrol szamolt be. A tobbi tagallam egyenkent nel kevesebb felderitesrıl szamolt be. Forrás: Europol, General report 2008, 12.old

26 Illegális belépés és tartózkodás - Frontex adatok (Nagy-Britannia és Írország nélkül)
Szótár: BCP- határátkelőhely Between BCP- Határátkelőhelyek között Facilitator = segítő Illegal stay = illegális jelenlét/tartózkodás Refusals of entry= belépés megtagadása Application for asylum = menedékjogi kérelem False travel document useres = hamis utiokmányt használók Forrás: Frontex, FRAN Quarterly Issue 4 , October – December

27 A visszaküldési irányelv (2008/115/EK)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról A kiutasítás és visszaküldés közös standardjai Személyi hatály: a tagállam területén jogellenesen tartózkodó harmadik állambeli állampolgár (h.áp.) Kiterjeszthető: határon visszautasítottra és útközben (pl. tengeren) elfogottra büntető kiutasítás és kiadatás alatt állókra Nem sértheti a h.áp. közösségi jogból fakadó bevándorlási és menedékjoggal kapcsolatos jogait, valamint a non-refoulement elvét A tagállam fenntarthat kedvezőbb szabályozást (ha az irányelvvel összeegyeztethető) A tagállam köteles elrendelni a jogellenesen tartózkodó visszatérését/küldését (vannak kivételek, pl. ha másik tagállamban maradhat, vagy humanitárius ok) Bizottság javaslata: 2005 (COM(2005)0391) Parlament elfogadja: 2008 június 18. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., , 98—107. o.)

28 A visszaküldési irányelv
Preferált: önkéntes hazatérés 7-30 napon belül (kiterjeszthető, pl. ha gyermek iskolába jár) Az állam köteles minden szükséges intézkedést megtenni, ha önként nem távozik Kényszerintézkedést alkalmazhat Fogva tarthatja eltűnés veszélye esetén Ebben az esetben belépési tilalmat kell elrendelni max. öt évre (kivéve ha veszélyes, akkor többre is lehet) Fogvatartás (bírói vagy kvázi bírói felülvizsgálattal) 6 (+ 12) !! Hónap. Ha nincs ésszerű kilátás a visszaküldésre meg kell szüntetni. C-357/09 előzetes kérdés (Bulgáriából) a fogvatartás határideiről kérdez, s arról, szabadon kell-e enegdni, ha a maximális fogvatartási idő eltelet, de nem tudja ellátni magát

29 A munkáltatók szankcionálása
A 2009/52/EK irányelv ( június 18. ) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról „illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár” = aki nem vagy már nem teljesíti az adott tagállamban való tartózkodás feltételeit A munkáltató kötelességei: - a tartózkodási engedély bekérése - másolatának megőrzése, - a foglalkoztatás bejelentése A munkáltató elleni hatékony, arányos és elrettentő szankciók: Az illegálisan foglalkoztatottak számával arányos pénzbüntetés A hazatéréssel kapcsolatos költségek megtéríttetése A legális és az illegális foglalkoztatott keresetkülönbségét megfizetni az utóbbinak A fizetés közterheit (adók társadalombiztosítás) befizetni Ha megtette, nem szankcionálható Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve ( június 18. ) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról A fizetés-különbséget az illegális foglalkoztatott akkor is követelheti, ha közben hazatoloncolták Min. 3 hónapos munkaviszont feltételeznek.

30 A munkáltatók szankcionálása
További szankciók Állami támogatásból kizárás Közbeszerzésekből kizárás Korábbi támogatás visszavonása A jogsértéshez igénybe vett létesítmény ideiglenes vagy végleges bezárása A gazdasági tevékenység engedélyének felfüggesztése vagy bevonása Büntető jogi szankciók „minősített” esetekben a) folytatólagos vagy tartósan ismétlődik; b) jelentős számú foglalkoztatott c) különösen kizsákmányoló munkafeltételek d) emberkereskedelem áldozatát alkalmazza e) Kiskorú az érintett Átültetési határidő: július 20 Max. 5 évre

31 A menekültügyi acquis áttekintése

32 Irányelv az átmeneti védelemről 2001
A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről 2001. július 20. OJ L 212/12

33 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL
Cél: A tömeges beáramlás esetén a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőknek nyújtandó átmeneti védelem minimális követelményeinek (standardjainak) meghatározása A tagállamok közötti áldozatvállalás kiegyensúlyozása (tehermegosztás) Alapelvek: Nem helyettesíti és nem zárja ki a konvenciós menekültként való elismerést Az átmeneti védelmet élvezők közötti bármilyen alapú diszkrimináció tilos Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof. Official Journal L 212 , 07/08/2001 p

34 Irányelv az átmeneti védelemről
Kedvezményezettek = ‘lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek’ akiknek el kellett hagyniuk származási országukat, Illetve akiket evakuáltak, és nem képesek biztonságos és tartós feltételek mellett visszatérni különösen akik: (i) fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatalan erőszak helyszínéről menekültek el; (ii) ki vannak téve emberi jogaik rendszeres vagy általános megsértése komoly kockázatának, illetve ennek áldozatai; HL szöveg – hibásan - „helyi erőszakos cselekmény” (endemic violence)

35 Irányelv az átmeneti védelemről
Tömeges beáramlás lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek nagy számban valamely meghatározott országból vagy földrajzi területről a Közösség (Unió) területére történő érkezését jelenti A Tanács minősített többségi döntéssel dönt az átmeneti védelem kezdetéről és végéről. Időtartama 1 év + max kétszer 6 hó = összesen maximum 2 év Tanács korábban is dönthet a végéről, de 2 évnél nem tarthat tovább. Jogok: az irányelv nagyvonalú – szinte az elismert menekültek jogait adja meg. (Munkavállalás, szabad mozgás terén) Az állam juttatásai korlátozottak (Eü ellátás, szociális juttatások)

36 Irányelv az Átmeneti Védelemről
Kapcsolat a konvenciós státusszal Az átmeneti védelmet élvezők konvenciós menekültek minősülhetnek A menekült-státusz elbírálási eljáráshoz való hozzáférést garantálni kell A kérelemről való döntést az átmeneti védelem időtartamára fel lehet függeszteni Az elutasítás ellenére fennmarad az átmeneti védelem Az átmeneti védelemről szóló irányelvet áprilisáig egyszer sem alkalmazták!

37 Fogadási feltételek irányelv
A Tanács 2003/9/EK Irányelve 2003. január 27. a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (OJ 2003 L 31/18) Átdolgozás Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról HL L 180/96 2013. június.29.

38 Fogadási feltételek irányelv
Cél: Méltó életszínvonalat, illetve a valamennyi tagállamban hasonló megélhetési feltételeket biztosítsanak a menedékkérőknek a menekült-státusz elbírálási eljárás során és A menedékkérők fogadására vonatkozó feltételeknek az EU területén történő összehangolása révén csökkentsék a menedékkérők eltérő befogadási feltételek miatti másodlagos migrációját Hatály: Kötelező Választható Nem alkalmazandó Genfi Egyezmény Kiegészítő védelem Átmeneti védelem szerinti státusz iránti kérelem (Mindegyik kérelemről ez a vélelem) Csak a minimumot írja elő – az államok túlteljesíthetik! UK eredetileg is részt, Írosrszág eredetileg nem, ma tudtommal igen, Dánia nem Family: the spouse of the asylum seeker or his or her unmarried partner in a stable relationship, where the legislation or practice of the Member State concerned treats unmarried couples in a way comparable to married couples under its law relating to aliens; the minor children of the couple referred to in point (i) or of the applicant, on condition that they are unmarried and dependent In contrast to the Temporary Protection Directive, other dependent members of the asylum-seeker’s family are not covered by the definition in this Directive. In addition to being unmarried, minor children must also be dependent on the asylum-seeker. detention" shall mean confinement of an asylum seeker by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of his or her freedom of movement; UNHCR comment: In UNHCR’s understanding, detention also includes confinement in airport or seaport transit zones where freedom of movement is substantially curtailed and where the only opportunity to leave this limited area is to leave the territory. „reception conditions" shall mean the full set of measures that Member States grant to asylum seekers in accordance with this Directive; "material reception conditions" shall mean the reception conditions that include housing, food and clothing, provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, and a daily expenses allowance; ________________ 2007 Comm report on implementation: the vast majority of Member States opted also to apply the Directive to persons applying for subsidiary protection Átdolgozás! Kötelező a kiegészítő védelemnél is

39 Fogadási feltételek irányelv Általános rendelkezések
A főbb szabályozási témakörök Tájékoztatás Dokumentáció Mozgásszabadság/fogvatartás A család egysége Kiskorúak iskoláztatása Foglalkoztatás Anyagi feltételek. Szállás/elhelyezés és annak Egészségügyi ellátás _______________________________________ A fogadási feltételek megvonásáról vagy csökkentéséről egyedi, indokolt határozatot kell hozni, amely ellen fellebbezésnek van helye. Member States may make the provision of all or some of the material reception conditions and health care subject to the condition that applicants do not have sufficient means to have a standard of living adequate for their health and to enable their subsistence. Member States may require applicants to cover or contribute to the cost of the material reception conditions and of the health care provided for in this Directive, pursuant to the provision of paragraph 3, if the applicants have sufficient resources, for example if they have been working for a reasonable period of time ___________ Comm report, 2007: Detained asylum seekers Detention is foreseen by all Member States on numerous grounds (from exceptional circumstances – Germany –to the general practice of detention of all asylum seekers illegally entering the Member State except for those with special needs – Malta). Similarly, the length of detention varies from 7 days (PT) to 12 months (MT, HU) or even an undefined period (UK, FI). However, given that according to the Directive detention is an exception to the general rule of free movement, which might be used only when "it proves necessary", automatic detention without any evaluation of the situation of the person in question is contrary to the Directive. Furthermore, the length of detention, except in duly justified cases (e.g. public order), which prevents detained asylum seekers from enjoying the rights guaranteed under the Directive, is also contrary to its provisions.

40 Az átdolgozás hozadéka
Hatály : kiterjed a kiegészítő védelmet élvező kérelmezőkre is A munkaerőpiachoz való hozzáférés : nincs kötelező kizárás és a hozzáférést biztosítani kell legfeljebb a kérelem benyújtását követő 9 hónapon belül (eltérően az eddigi 12 hónaptól) Anyagi fogadási feltételek: a pénzügyi támogatások magasabb színvonala,figyelem a különleges elbánást igénylő személyek elhelyezésére, a feltételek visszavonásának határai Fogvatartás: 4 új cikk megkísérli keretek közé szorítani a mostani gyakorlatot lehetséges biztos alapok megjelölésével, megkövetelve azt, hogy a fogvatartás a lehető legrövidebb időtartamú legyen, a bíróság azt rendszeresen vizsgálja felül, stb. Különleges elbánást igénylő személyek: e csoportnak kötelező a korai azonosítása

41 A „Dublin III. rendelet” és a végrehajtását szolgáló Eurodac
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról Előzmények Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities (1990) OJ 1997 C 254/1 Signature: 15 June Entry into force:1 September Parties: A 15 EU member states, Iceland and Norway A Tanács (EC) 343/2003 EK számú rendelete (2003. február 18) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról Denmark has a special link to it, see 2006/188/EC: Council Decision of 21 February 2006 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 343/2003 OJ (2003) L 50/1 Hatály: 2003 március 17. Alkalmazás kezdete: A 2003 szeptember 1. Végrehajtja: A Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról OJ (2003) L 222/1

42 Dublin filozófiája, célja
Minden menekülő jusson hozzá az eljáráshoz, biztosan legyen olyan tagállam, amely érdemben dönt az ügyében Csak egyetlen eljárásra kerüljön sor az Unión belül - ha egy állam döntött, azt a többi nevében is tette = ne lehessen párhuzamosan vagy egymás után több államban folyamodni. Az adott (tag)állam döntése a többi együttműködő (2013-ban még 25 tagállam és 4 nem tagállam) nevében is születik A felelős állam kijelölése nem tehermegosztás, hanem -tulajdonképpen – illetékesség meghatározás, nem kormányozza az igazságosság eszméje Ld a évi Biz tervezet (COM) final 3. oldalát Cél: a belső határok nélküli egységes térség, amely mintegy osztatttlan állam üzemel - ezért elég egyszer dönteni.

43 Nem teher-megosztás! a kérelmek feldolgozásának gyorsítása
Fő cél a kérelmek feldolgozásának gyorsítása Mind a kérelmező, mind a tagállam érdekében A menekült-kérelmek kezelésének ésszerűsítése A többszörös kérelmek kiszűrése révén a tagállami rendszerek működőképességének megőrzése Az elbírálásért felelős állam egyértelmű kijelőlése révén a jogbiztonság növelése A forum-shopping elkerülése, A tagállamok közötti kölcsönös bizalmon alapul Nem teher-megosztás! Másodlagos célok Although not a burden sharing instrument the CJEU speaks of „disproportionate burden” of Greece (NS, para 87)

44 Két különösen fontos jogeset
M.S.S v Belgium, and Greece, appl. no /09, ECtHR Judgment of 21 january 2011 – a visszaküldés a dublini rendelet alapján sérti az Emberi jogok európai egyezmények 3. cikkét mert megalázó és embertelen bánásmódra vezet N. S. (C‑411/10) v Secretary of State for the Home Department (UK) and M. E. and others (C‑493/10) v Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, (Ireland) EuB ítélet, 2011 december 11 = körülmények az átvevő országban – a szuverenitási klauzula használata

45 NS és ME egyesített ügyek (C‑411/10. és C‑493/10. sz..) , ítélet
Rendelkező rész (123. pont) „Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok – ideértve a nemzeti bíróságokat – kötelessége, hogy ne adják át a menedékkérőt a 343/2003 rendelet értelmében „felelős tagállamnak”, ha tudomással kell bírniuk arról, hogy a felelős tagállamban a menekültügyi eljárást és a menedékkérők befogadásának feltételeit illetően tapasztalható rendszeres zavarok miatt alapos okkal, bizonyítottan feltételezhető, hogy a kérelmező e rendelkezés értelmében embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyének lesz kitéve.” Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union must be interpreted as meaning that the Member States, including the national courts, may not transfer an asylum seeker to the ‘Member State responsible’ within the meaning of Regulation No 343/2003 where they cannot be unaware that systemic deficiencies in the asylum procedure and in the reception conditions of asylum seekers in that Member State amount to substantial grounds for believing that the asylum seeker would face a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment within the meaning of that provision. substantial grounds for believing that

46 604/2013/EU RENDELET (Dublin III) rendelet kritériumok 8 – 15. §
A kritériumok hierarchiája (releváns időpont: az első kérelem beadásának pillanata) Kiskorú (nem töltöttte be a 18 életévét) Kisérő nélküli: Jogszerűen tartózkodó családtag vagy testvér (def. szerint a testvér nem családtag) állama (esetleg más felelős felnőtt Más jogszerűen tartózkodó hozzátartozó, aki képes gondoskodni róla Ha több ilyen személy – gyermek érdeke a meghatározó Ha nincs ilyen személy, akkor ahol a kiskorú kérelmét benyújtotta Felnőtt kérelmező - családtag az ország, ahol jogszerűen tartózkodó nki. védelemben részesített személy családtag van – ha írásban kérik az ország, ahol első fokú döntés előtt álló kérelmező családtag van – ha írásban kérik Ha több családtag és nem házas testvér –az az állam, amely a legtöbbért felelős lenne, vagy ha nincs ilyen, ahol a legidősebb kérelmezett Tartózkodási engedély, vízum Az érvényes tartózkodási engedélyt kibocsátó állam (ha több: a leghosszabbat kiadó állam) Az érvényes vízumot kibocsátó (vagy akinek a nevében kibocsátottak) állam A nem több mint két éve lejárt tart. engedélyt és nem több mint 6 hónapja lejárt vízumot kiadott állam – ha azzal léptek be Ha ennél régebben jártak le (és nem hagyta el az EU területét – ahol benyújtotta feltéve, hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekeit Kiskorú: jogszerűen tartozkodó családtagjához, ha nem ahol beadta Két fontos ügy: T.I. V. United Kingdom ECtHR Appl /98 2000. Március 7. (IJRL vol. 12 (2000) old Adan és Aitseguer (Lordok háza) december 19. REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE ADAN (RESPONDENT) REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE AITSEGUER (RESPONDENT) [2001] 2 WLR 143 (ld.

47 604/2013/EU RENDELET (Dublin III) rendelet kritériumok 8 – 15. §
Az az állam, amelynek a (külső) határán át szabálytalanul az EU területére lépett (ha azóta 12 hónap még nem telt el) Az a tagállam, amelyben öt hónapja él (ha szabálytalanul lépett be, vagy nem tudni hogyan, de a külső határ állama már nem felelős (ha több ilyen: a legutóbbi) Vizummentesség és tranzit repülőtéri kérelem esetén amely állam engedélyezte a (vízummentes) belépést (ahol beadja) Mérlegelés alapján: várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor esetén (akár kérelmező, akár jogszerűen tartózkodó családtag) a jogszerűen tartózkód ó családtag állama „általában gondoskodik az egyesítésről” (16.§) ___________________________________ Megszűnik a felelős állam kötelezettsége ha a kérelmező az EU területé 3 hónapra elhagyta! Kiskorú: jogszerűen tartozkodó családtagjához, ha nem ahol beadta Két fontos ügy: T.I. V. United Kingdom ECtHR Appl /98 2000. Március 7. (IJRL vol. 12 (2000) old Adan és Aitseguer (Lordok háza) december 19. REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE ADAN (RESPONDENT) REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE AITSEGUER (RESPONDENT) [2001] 2 WLR 143 (ld.

48 „Szuverenitási klauzula”
17. § „..minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által hozzá benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős.” Eljárás – kérelem és válasz Átvétel = (feltehetően nem az az állam a felelős, ahol benyújtották a kérelmet) A kérelem benyújtásától számított 3 hónapon belül kell (Eurodac találat: 2 hónapon belül) megkeresni a felelősnek vélt államot Válasz: 2 hónapon belül. Hallgatás = felelősség elfogadása Visszavétel esetén (A megkeresett államban még folyik az eljárás, visszavonta ott a kérelmet, vagy már ott megtagadták az elismerést) Ugyanezek a határidők Válasz: Eurodac alapú kérelem: két hét Egyéb kérelem: 1 hónap Hallgatás = felelősség elfogadása Átadás: 6 hónapon belül ( a felelősség elfogadásától) Az átadásra vonatkozó döntés ellen az átadandó jogorvoslattal élhet

49 Elvi kérdések 1. Legyen-e joga a menekülőnek megválasztania a menedéket nyújtó országot? 2. Összeegyeztethető-e Dublin a Genfi egyezménnyel 3. A „tehermegosztás” lehetséges formái: - pénz - emberek - „visszaküldési jogok”! - Az Unión kívüli helyek „bérbevétele” (angol javaslat, 2002) 4. Melyek lennének az illetékesség kijelölésének igazságos elvei? 5. Van-e értelme Dublinnak, ha vele párhuzamosan a biztonságos harmadik ország kategóriája is alkalmazható?.

50 Adatvédelem: mindkét irányban részletezett
EURODAC Eljárás: Minden ujjlenyomatot és tenyérlenyomatot le kell venni és továbbítani kell a Központi Egységhez (elnevezése nincs, csak referenciaszáma), amely összehasonlítja azokat a korábban tároltakkal, és jelez egyezés esetén Adatvédelem: mindkét irányban részletezett (személyes adatként, illetve és rendszeradatként) Adattárolás: menekültek: 10 évig (azonosítás esetén zárolás), illegális határátlépők: 2 évig

51 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a tartalmára vonatkozó szabályokról HL L 337/9 ( )

52 Alapelvek, a 2011/95/EU irányelv hatálya
Alapja: EUMSZ, 78 § (2) „Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozása céljából, amely a következőket foglalja magában: a) az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállás a harmadik országok állampolgárai számára, …” Minimum szabály (bár ezt nem mondja ki) A 3. cikk szerint tagállamok kedvezőbb szabályokat vezethetnek be, illetve tarthatnak fenn ha az irányelvvel összeegyeztethetőek Hatálya: 25 EU ország (Dánia, Nagy–Britannia, Írország nem) A nem változtatott részek már 2006 okt. 10. óta alkalmazandók, az új részek átültetési határideje: december 22.

53 Meghatározások, 2 §: nemzetközi védelemben részesülő személyek
Nemzetközi védelemben részesülő személyek: menekült- vagy kiegészítő védelmi jogállásban részesülő személyek Kérelem = menekült illetve kiegészítő védelmi státusz igénylése § 2 (d) menekült = az évi Genfi menekültügyi egyezmény meghatározása szerint, ha az Irányelv 12. cikke szerinti kizáró okok nem alkalmazhatók ld. köv. dia A Genfi egyezményben szereplő meghatározás: Menekült, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai nézetei miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgár-sága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni.” 96/196/JHA: Joint Position of 4 March 1996 defined by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the harmonized application of the definition of the term 'refugee' in Article 1 of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the status of refugeesOJ L 63/ március 13 UNHCR welcomes the clarification that the Directive does not intend to replace, change or supplement the 1951 Convention but to provide guidance for its interpretation. One stop shop? Should all be investigated for from GC? (UNHCR so suggests) Refugee -refugee status = altter = recognized. UNHCR suggests: „asylum” for recognized

54 Meghatározások, 2 §: kiegészítő védelmi jogállás
§ 2 (f): kiegészítő védelemre jogosult személy „olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetőleg hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve; valamint rá a 17. cikk (1) és (2) bekezdése nem vonatkozik, és nem tudja vagy az ilyen veszélytől való félelmében nem kívánja ezen ország védelmét igénybe venni ” in respect of whom substantial grounds have been shown for believing real risk of suffering serious harm „‘person eligible for subsidiary protection’ means a third country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, and to whom Article 17(1) and (2) do not apply, and is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country Régi: 5 (2) § "Subsidiary protection shall be granted to any third country national or stateless person who does not qualify as a refugee, ...or whose application for international protection was explicitly made on grounds that did not include the Geneva Convention., and who, owing to a well-founded fear of suffering serious and unjustified harm set out in article 15, has been forced to flee or to remain outside his or her country of origin and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country. Art 17: Article 17 Exclusion 1. A third country national or a stateless person is excluded from being eligible for subsidiary protection where there are serious reasons for considering that: (a) he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he or she has committed a serious crime; (c) he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations; (d) he or she constitutes a danger to the community or to the security of the Member State in which he or she is present.

55 Meghatározások: 15. § súlyos sérelem
Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége. serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict. Régi: 15 § The grounds for subsidiary rotection: In accordance with article 5 (2), Member States shall grant subsidiary protection to an applicant for international protection who is outside his or her country of origin, and cannot return there owing to a well-founded fear of being subjected to the following serious and unjustified harm: torture or inhuman or degrading treatment or punishment, or; violation of a human right, sufficiently severe to engage Member State’s international obligations or; a threat to his or her life, safety or freedom as a result of indiscriminate violence arising in situations of armed conflict, or as a result of systematic or generalised violations of their human rights.

56 Kiegészítő védelmi státusz
Mindenkire vonatkozik, nem csak azokra akiket a súlyos hátrány az öt ok miatt fenyeget Nem szabd(na) a G.E. szerinti státusz felváltására használni Mire utal a személyes fenyegetettség az általános erőszak idején? Miért nem vonatkozik nem-fegyveres konfliktusokra??

57 Fontos elemek Az irányelv meghatározza az üldöztetés és a hatékony védelem fogalmát, rögzíti az eljárás legfontosabb elemeit meghatároza az elismert menekültek, ill. kiegészítő védelmben részesítettek jogait felsorolja a megszűnés és a kizárás eseteit

58 A 15/c éretlemzése EiB Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet 2009
A 15/c éretlemzése EiB Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet február 17 A 15 § c bekezdés A sérelem általánosabb veszélyét foglalja magában. (33. §) Nem konkrét erőszakos cselekedetekre utal, hanem a személy életének és személyének (testi épségének) fenyegetettségére, amelyet a megkülönböztetés nélküli („vak”) erőszak vált ki. (34. §) A megkülönböztetés nélküli erőszak jellemzője: független a személyes körülményektől (34 §)

59 Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet 2009. február 17 EiB
„[A]z „egyedi” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az - személyazonosságukra tekintet nélkül - magában foglalja a polgári személyek ellen irányuló sérelmeket, amikor a fennálló fegyveres konfliktust jellemző megkülönböztetés nélküli erőszak …olyan nagyfokú, hogy megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy az érintett országba vagy adott esetben az érintett régióba visszaküldött polgári személy kizárólag az annak területén való tartózkodása miatt az irányelv 15. cikkének c) pontjában említett súlyos fenyegetettség tényleges veszélyének lenne kitéve.

60 Egyéniesítés és az erőszak mértéke Elgafaji, 39. pont
Az egyéniesítettség mértéke Magas Alacsony A megkülönböztetés nélküli erőszak intenzitása Alacsony Magas

61 AZ ELJÁRÁSI IRÁNYELV ÉS A 2013 ÉVI ÁTDOLGOZÁS
A Tanács 2005/85/EK Irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól OJ L 326/13, december 13. és Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról OJ L 180/60, június 26. The Council in November 2004 decided not to adopt the list of safe countries of origin to enhance the procedure Adoption by unanimity of the 25 MS on 1 December 2005 Entry into force: 2 January 2006 Transposal: by 1 December 2007, except for legal assistance (§ 15) for which: 1 December 2008

62 A 2005. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
HATÁLY: Kötelező: Konvenciós státusz kérelemre Opcionális: Kiegészítő védelem iránti kérelmekre Nem terjed ki: átmeneti védelemre Bárkitől Határon vagy az állam területén beadott kérelmekre MINIMUMSZABÁLYOK: a tagállamok hatályba léptethetnek kedvezőbbet ALAPELVEK ÉS GARANCIÁK Hozzáférés az eljáráshoz Maradás joga (non-refoulement) Átdolgozás! Kötelező a kiegészítő védelemnél is 2003 május: Framcia, finn, holland svéd: még mindig akarja kiegészítőre alkalmazni

63 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A kérelem megfelelő vizsgálata A határozatra vonatkozó követelmények Tájékoztatás az eljárásról és jogairól, kötelezettségeiről; A személyes meghallgatás Jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog Kisérő nélküli kiskorúak különleges jogai Őrizet Pusztán azért mert kérelmet adott be nem tartható őrizetben (kivéve, ha más állam elvállalta az eljárás lefolytatását) A fogvatartás gyors bírói felülvizsgálatát biztosítani kell Visszautal az új fogadási feltételek irányelv szabályaira Átdolgozás! Kiterjeszti a jogi információadást, részletesebben szabályozza az interjú rögzítését, nagy figyelmet szentel a speciális eljárási igényű (sérülékeny) csoportoknak

64 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Normál „vizsgálat” 23 §, 1-2) nincs határidő, „ lehető legrövidebb időn belül” 6 hónap múltán tájékoztatás a nem kötelező határidőről Más eljárások és kérelmek Átdolgozás! fix (kiterjeszthető) határidő: 6 hó ( ) Elsőbbségi és gyorsított (16 féle) Különleges Megalapozatlan Elfogadha-tatlan A II fej. garanciáival Garanciák nélkül szuperbiztos harmadik állam, ismételt eljárás és határ eljárás esetében Pl. Biztonságos származási ország Meg sem vizsgálják Pl. Dublin, bizt 3. ország, ismételt kérelem Átdolgozás! Nincs többé különleges, kevesebb gyorsított

65 „Rendes” biztonságos harmadik ország (nemzetileg meghatározott) (§ 27)
Irányelv az eljárások minimumszabályairól Elfogadhatatlan kérelmek – kulcsfogalmak – biztonságos harmadik ország „Rendes” biztonságos harmadik ország (nemzetileg meghatározott) (§ 27) az életét és szabadságát nem fenyegeti veszély a Genfi egyezmény 5 okának vonatkozásában; és tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának elvét; és tiszteletben tartják a nemzetközi jog azon szabályát, miszerint a kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve; és a menekültstátusz kérelmezésének lehetősége biztosított, és a menekültstátusz megadása esetén biztosított a Genfi egyezménnyel összhangban való védelem. Furthermore, the safe third country notion is far less relevant following the accession of ten new Member States, as the Dublin II regulation should supersede the ‘safe third country’ concept within the EU.22 Other States outside the EU have been (Norway, Iceland) or will be (Switzerland, Liechtenstein) included in the Dublin II regime, so that the ‘safe third country’ concept will no longer be relevant for these countries. Beyond these borders, none of the remaining countries now at the periphery of the Union could legitimately be considered safe.

66 Irányelv az eljárások minimumszabályairól
A státusz visszavonása A tagállamnak cselekednie kell, ha indokolttá válik az érintett személy menekültstátusza „érvényességének újbóli vizsgálata”. Eljárás: - írásban tájékoztatják a menekültet, - lehetőség az ellentmondásra (meghallgatáson vagy írásban) - hozzájut a származási országra vonatkozó információkhoz - jogi segítségnyújtás és UNHCR elérés, mint a vizsgálat során - indokolt döntés írásban A tagállam elrendelheti, hogy a menekültstátusz jogszabály alapján„megszűnik” ha a menekült újra igénybe veszi országa védelmét vagy (új) állampolgárságot (vissza)szerez. Validity nem csak érvényesség, hanem meglét indokoltsága is

67 2014-2020 (hét év ) 3.869 milliárd! euro
Két fontos intézmény EASO A 439/2010/EU rendelet az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról, OJ L 132/11 (Máltán működik) Céljai koordinálja és megerősíti a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést, segíti a közös európai menekültügyi rendszer jobb végrehajtását operatív támogatás a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamnak tudományos és technikai segítség az Unió stratégia-alkotásához és a jogalkotáshoz Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap  2014 március 13-án a parlament elfogadta a rendelet szövegét (HL-ben még nem jelent meg) (hét év ) milliárd! euro Ebből million milliárd a nemzeti programokra a többi közösségi akciókra ASTs are multidisciplinary teams of EU experts deployed by EASO in a Member State for a limited time in order to support the asylum system of that Member State. Experts are made available by MS-s. They appear in EASO ‘asylum intervention pool’. Deployment is upon request and based on agreement between the State and EASO. ASTs may provide expertise in relation to, among other matters, reception, training, information on countries of origin and knowledge of the handling and management of asylum cases, including those of vulnerable groups. Costs are born by E ASO _________________________________________________________ Deployments, so far: Greece, , Luxembourg, 2012, Bulgaria,

68 HALADÁS VAGY TOPORGÁS?

69 Haladás vagy toporgás Menekültügyben és a reguláris migráció terén: inkább toporgás Egyre szabdaltabb az EU – a minősített többségre áttérés nem vezetett hatékonyabb döntéshozatalhoz A tagállamok nem állnak készen a migráció terén mutatkozó nemzeti sajátosságok feladására Megosztottságok: Túlterhelt peremállamok – középütt és vagy védetten elhelyezkedők között A liberális értékeket vallók és a megszorító pragmatisták között Változó geometria (Nagy Britannia, Írország, Dánia, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein) – követhetetlenné váló kötelezettségháló

70 Köszönöm a figyelmüket. Nagy Boldizsár www. nagyboldizsar
Köszönöm a figyelmüket! Nagy Boldizsár


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2014 tavasz ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések