Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mire kell felhívni az üzemeltetők figyelmét?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mire kell felhívni az üzemeltetők figyelmét?"— Előadás másolata:

1 Mire kell felhívni az üzemeltetők figyelmét?
Felföldi Krisztina Munkabiztonsági emelőgép szakértő

2 Kezelői jogosultság 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezet 5. Személyi feltételek, 5.1. Emelőgép-kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki -  18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály[1] szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel. [1] A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

3 Kezelői jogosultság 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4. Melléklet Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök (mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka) Érvényesség maximális időtartama, életkor szerint: •40 éves korig 3 év •40-50 év között 2 év •50 év felett 1 év

4 Kategóriába Sorolási Jegyzék
Kezelési kategória jelmagyarázata 2./ NG kg és 5000 kg-nál nagyobb teherbírás felett KÖG kg teherbírás alatt 5./ KÖG. 300 mm és 300 mm emelési magasság felett KIG. 300 mm emelési magasság alatt

5 Kategóriába Sorolási Jegyzék
Kódszám Megnevezés Kezelési kategória 33 Targoncák 3311 Kézi emelővillás targoncák 3312 Gyalogkiséretű targonca 5./ 3321 Robbanómotoros teknős targoncák 3322 Robbanómotoros billenős targoncák 3323 Robbanómotoros szállító targoncák 3324 Robbanómotoros villás targoncák 2./ 3325 Robbanómotoros oldalvillás targoncák 3326 Robbanómotoros teleszkópos targoncák 3327 Robbanómotoros vontató targoncák

6 Kategóriába Sorolási Jegyzék
3331 Elektromos szállító targoncák 3332 Elektromos villás targoncák 3333 Elektromos oldalvillás targoncák 3334 Elektromos teleszkópos targoncák 2./ 3335 Elektromos vontató targoncák 3336 Elektromos komissiózó targoncák 3341 Egyéb gázüzemű targoncák 3342 Egyéb robbanómotoros targoncák 2./ 3343 Egyéb elektromos targoncák 3344 Egyéb teleszkópos targoncák 3351 Gázüzemű vontató targoncák 3352 Gázüzemű villás targoncák 3353 Gázüzemű oldalvillás targoncák 2./ 3354 Gázüzemű teleszkópos targoncák 3355 Gázüzemű szállító targoncák

7 Biztonsági öv használata
MSZ EN /A1 szabvány módosítása előírja A kezelő visszatartása Legyen visszatartó szerkezet az ellensúlyos emelőtargoncákon, a terepjáró targoncákon, az olyan targoncák mindkét ülésén, ahol a haladási irányban elhelyezett, nem emelhető kezelőülés van és az oldal-rakodótargoncákon (csak egy oldalra). szakaszát). A visszatartó szerkezetként használt biztonsági öv feleljen meg az O melléklet szerinti követelményeknek. Az ilyen szerkezet indokolatlanul ne korlátozza a targonca kezelését, például a kezelő beszállását, távozását, mozgását és/vagy a látási viszonyokat. A targoncán legyen eszköz, vagy a használati utasítás tartalmazzon útmutatást a felboruláskor végrehajtandó tevékenységekre és a kezelők fejének valamilyen szilárd felülethez való ütközésével kapcsolatos fennmaradó veszélynek a legkisebbre való csökkentésére. MEGJEGYZÉS: Más visszatartó rendszerek - például körülzárás vagy egyéb mechanikus szerkezetek - is lehetségesek, de ezekkel ez a szabvány nem foglalkozik.

8 Biztonsági öv használata
7. Információk a felhasználó részére - az utasítások a kezelőt visszatartó szerkezet használatára, és útmutatás felborulás esetén a kezelő viselkedésére vonatkozóan. - Utasítás a biztonsági öv rendszeres ellenőrzésére a következők figyelembevételével: • elvágott vagy megkopott öv • kopott vagy károsodott összeállítás, a rögzítési pontokat is beleértve; hibásan működő csat vagy övvisszahúzó szerkezet; • laza varrás. Kezelő-visszatartó A kezelő számára jól látható helyen el kell helyezni a targoncán a kezelőt visszatartó szerkezet használati utasítását tartalmazó tájékoztatást vagy jelképeket. Felborulás - A kezelő számára jól látható helyen el kell helyezni a targoncán a felborulás esetén végrehajtandó tevékenységeket tartalmazó tájékoztatást.

9 Biztonsági öv használata
O melléklet (előírás) Biztonsági öv. Követelmények és vizsgálati eljárás Ez a melléklet tartalmazza az üléshez és annak tartószerkezetéhez kapcsolt, az e szabvány szakasza szerinti biztonságiöv-összeállítás alapvető követelményeit és a vizsgálati eljárást, ha ezt a szerelvényt a targoncák felborulásakor a kezelő megtartására használják. Ez a vizsgálati eljárás típusvizsgálat. A vizsgálatot az ülésen és annak olyan típusú targoncához szerelt tartószerkezetén kell végrehajtani, amelyhez ezt az egységet tervezték. Használható más vizsgálóberendezés, ha teljesíti ugyanezeket a feltételeket.

10 Biztonsági öv használata
Szakkifejezések és meghatározásuk Biztonságiöv-összeállítás: Olyan övcsattal, hosszúságbeállítóval, visszahúzó szerkezettel és a csatot rögzítő eszközzel együtt, amely a medence előtt húzódik és tartja a medencét az üzemi és felborulási állapotok esetén. Felborulás: A targonca körülbelül negyed fordulattal való borulása vagy oldal irányba, vagy hosszirányba, mivel a további elfordulást megakadályozza az oszlopszerkezet. Tartószerkezet: Azok a részegységek, amelyek a biztonsági öv rögzítéséről a targonca szerkezetére viszik át a biztonsági övre adott erőket. Terhelőelem: A próbaterhelésnek a biztonságiöv-összeállításra és a tartószerkezetre való átvitelére használt vizsgálókészülék. Az ülés tömege: Az ülés részegységeinek (ülésszerelvény, beállítósínek, felfüggesztés) tömege.

11 Biztonsági öv használata
Működési követelmények Vizsgálatkor a biztonsági öv ne oldódjon ki a 05. fejezet szerinti vizsgálatok után: -  ne legyen olyan meghibásodás, amely lehetővé teszi a biztonsági öv kioldódását, vagy a tartószerkezet bármelyik részének szerkezeti meghibásodását, maradó alakváltozás meg van engedve; -  a biztonságiöv-összeállítás hosszúsága legfeljebb 20%-kal növekedhet; -  a visszatartó rendszernek, például a csat, kioldható legyen; -  ahol a biztonsági övön visszahúzó szerkezet van, a visszahúzó szerkezetet reteszelő készüléknek a biztonsági öv terhelésekor mindig működnie kell.

12 Biztonsági öv használata
A hevederre vonatkozó különleges követelmények A heveder anyaga legalább 46 mm széles legyen terhelés nélküli állapotban mérve. A heveder anyaga legalább a kezeletlen poliészterfonallal egyenlő mértékben álljon ellen higított savak, lúgok, penész, öregedés, nedvesség és napfény hatásainak. Vizsgálati módszer

13 Biztonsági öv használata
de Ha a kockázatértékelés során megállapítják, hogy nem áll fenn a kezelő kizuhanásának a veszélye (pl. csak folyosóban üzemel a targonca), akkor nem szükséges a biztonsági öv.

14 Mit kell/javasolt adni a targoncával?
Emelőgép napló Robotex Kft.

15 Mit kell/javasolt adni a targoncával?
Gyártói/forgalmazói megfelelőség tanúsítás, vagy CE certifikát????

16 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? Mvt. 18. § (3) szerint „ Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).” A 21. § (1) szerint: „Az üzemeltető munkáltató a veszélyes munkaeszköz üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés)”.

17 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? (3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. (4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások Az emlőgépek közül ide tartoznak a gépi hajtású emelőtargoncák.

18 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? Egyes meghatározott veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének további feltétele. Mvt. 21. § (5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. Ezek: 3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések (ez lehet targonca is ha…. )

19 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat, illetve megfelelőségi tanúsítvány lehet EK megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak; EK típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy biztonsági berendezés típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel;

20 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? Az EK megfelelőség tanúsítása 5. § A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatalhoz az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció alapján a gépre a 3. számú melléklet A) pontjában, meghatározott adatokat tartalmazó EK megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Az EK típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a tanúsító szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy az EK típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott gép vagy biztonsági berendezés (a továbbiakban: típusminta) megfelel az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

21 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? 6. § (1) A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a 2. számú mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában, ha a gyártás során nem, vagy csak részben elégítették ki a honosított harmonizált szabványok követelményeit, a forgalomba hozatal előtt EK típusvizsgálatot kell végeztetni. 2. Mellékletben Emelőgépek közül csak 15. Járművekre szerelt emelők. 16. Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye, több, mint 3 m magasból.

22 EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításához szükséges dokumentumok
Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? 5. számú melléklet a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításához szükséges dokumentumok Műszaki dokumentáció a következő tartalommal: - a gép teljes tervrajza a vezérlési tervekkel együtt, - valamennyi részletterv, esetleg számításokkal, vizsgálati eredményekkel stb., amelyek szükségesek annak felülvizsgálásához, hogy a gép megfelel az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, - jegyzék: = az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekről, = a szabványokról, = az egyéb műszaki előírásokról, amelyeket a gép tervezése során figyelembe vettek, = leírás azokról a megoldásokról, amelyeket a gépből eredő veszélyek elleni védelemre alkalmaztak, = szükség szerint minden illetékes terméktanúsító szervezet vagy vizsgáló laboratórium által kiállított vizsgálati jelentés vagy tanúsítvány;

23 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? = ha a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője olyan szabványnak való EK megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amely azt előírja, akkor minden vizsgálatról, amelyet a saját döntése alapján maga végzett vagy illetékes vizsgáló laboratóriummal végeztetett a vizsgálatok eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentés, = egy példány a gép használati utasításából, = sorozatgyártás esetén azon gyártói intézkedések, amelyek szükségesek annak biztosítására, hogy a gép továbbra is megfeleljen a rendelet előírásainak. A felsorolt okmányokat nem szükséges állandóan és teljes körűen készenlétben tartani, azonban bizonyos időhatáron belül (2 hét), figyelemmel az okmányok fontosságára, összeállíthatónak és rendelkezésre bocsáthatónak kell lenniük. Az okmányoknak csak akkor kell részletterveket és egyéb pontos adatokat tartalmazniuk a gép gyártásához felhasznált részegységekről, ha azok ismerete elengedhetetlenül szükségesek az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés megállapításához. A felsorolt okmányokat meg kell őrizni és a gép előállítását követően legalább tíz évig, illetve sorozatgyártás esetén az utolsó gép gyártásától számított tíz évig az illetékes hatóság számára hozzáférhetően kell tartani. A dokumentációt az Európai Közösség valamely hivatalos nyelvén kell összeállítani, kivéve a gép használati utasítását.

24 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? 3. számú melléklet a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez. A) A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által kiállítandó EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma [A rendelet 5. § a) pontja] Az EK megfelelőségi nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza: - a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét és címét (a cég teljes címzését); a gép vagy géprész leírását; minden vonatkozó előírást, amelynek a gép megfelel; indokolt esetben a terméktanúsító szervezet nevét és címét, valamint az EK típusvizsgálati tanúsítvány sorszámát; indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét, amelyiknek átadták a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti okmányokat; - indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét, amelyik kiállította a tanúsítást a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján; - indokolt esetben a honosított harmonizált szabványokra hivatkozást; - az aláírásra jogosult személy adatait és aláírását.

25 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? 8. § Ha sem a gyártó, sem az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nem teljesítette az 5-7. §-ban előírt követelményeket, úgy azokat a gépet vagy biztonsági berendezést az Európai Közösségben forgalomba hozónak kell teljesítenie. E követelmények vonatkoznak továbbá arra is, aki különböző eredetű gépeket, géprészeket vagy biztonsági berendezéseket összeépít, vagy aki gépet vagy biztonsági berendezést saját használatra gyárt.

26 Megfelelőségi jelölés
Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? Megfelelőségi jelölés 9. § (1) A 2. számú mellékletben nem szereplő gépet vagy biztonsági berendezést a gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a 4. számú melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.

27 Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan beszerzett emelőgép munkavédelmi üzembe helyezéséhez? 4. számú melléklet a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez CE megfelelőségi jelölés 1. A CE megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból áll. 2. Ha a CE jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz arányait be kell tartani. 3. A CE jelölés különböző elemeinek magassága azonos, de 5 mm-nél kisebb nem lehet. Ezt a minimális méretet nem kell tekintetbe venni kisméretű gépezetek esetében. 4. A CE jelölést időtálló kivitelben kell a gépen elhelyezni.

28 CE megfelelőségi jelölés

29 Új gépdirektíva AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) 2009. december 29-től kezdődően kell alkalmazni.

30 Ez mi?

31 Baleset

32

33


Letölteni ppt "Mire kell felhívni az üzemeltetők figyelmét?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések