Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A poszter a K 68619-es OTKA pályázat támogatásával készült. A felépülés alternatív kultúrái B. Erdős Márta – Mucsi Georgina - Molnár Dániel – Mándi Nikoletta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A poszter a K 68619-es OTKA pályázat támogatásával készült. A felépülés alternatív kultúrái B. Erdős Márta – Mucsi Georgina - Molnár Dániel – Mándi Nikoletta."— Előadás másolata:

1 A poszter a K 68619-es OTKA pályázat támogatásával készült. A felépülés alternatív kultúrái B. Erdős Márta – Mucsi Georgina - Molnár Dániel – Mándi Nikoletta – Kelemen Gábor Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hogyan illeszthető a „puha diktatúrából” felépülő társadalmak alternatív kultúráinak sorába a Tizenkét Lépéses csoportok spirituális közösségi kultúrája? Miképpen segíti a spiritualitás megélése a szenvedélybeteget saját felépülése során? Hogyan kapcsolódik a spiritualitáshoz az önmagunkról való gondoskodás, a másokról való gondoskodás, és a parrhézia, az igazmondás az élet válságos helyzeteiben? Miképpen kerestek és találtak választ saját spirituális igényeikre a rendszerváltozás előtti hasonló közösségi mozgalmak, az Alkoholizmus Elleni Klubok? A magyar társadalom - az államszocializmus örökségeként - megrekedt a liminalitás állapotában (Szakolczai, 2001) A reintegrációra összpontosító 12-lépéses közösségek egyik lehetséges társadalmi hatása az átmenetből való kilábalás elősegítése eltérő kulturális mintázatok megjelenítése révén. A fenti kérdésekre a kutatók 28 interjú tartalomelemző vizsgálata útján keresik a választ. A tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje szerint elvégzett vizsgálatunk eredményeképp felvázoljuk a kétféle (AE – Tizenkét Lépéses) közösségi kultúra konceptuális hálózatát. Spiritualitás A 12-lépéses csoportok tagjai, mint vallástalan hívők A spiritualitás a 12-lépéses programok alapja, az emberi tapasztalat univerzális dimenziója, a kreativitás forrása, amely egyfelől a személyes élményekben, másfelől a közösségi létben és hagyományokban gyökerezik. Úgy éljük át, mint önmagunkkal való bensőséges kapcsolatot, ami ugyanakkor egy más, transzcendens realitásba kapcsol be bennünket. A spiritualitás az élet céljával, jelentőségével, értelmével, az igazság keresésével és az értékekkel, mindenekfelett pedig a reménnyel, a bizakodással kapcsolatos. (Cook 2004, 548- 49). Ellison (1983) szerint a spiritualitás az élet igenlése: kapcsolat Istennel, önmagunkkal, a közösséggel és a környezetünkkel. (Ellison, 1983) Összefoglalás Az Alkoholizmus Ellenes Klubok a államszocializmus idejében közösségi alapú alternatívát jelentettek a felépülő alkoholbetegek számára. Bár sok vonatkozásban izomorfak a domináns kultúrával, tagjaik hasonló eszközökre támaszkodnak a felépülésük érdekében, mint a 12-lépéses közösségek tagjai: a közösségi kapcsolatokra, a spiritualitás vallásos formájára, és a felépülés narratíváinak megalkotására. Ugyanakkor a „megadás” általánosságban nem jellemző az AE világára. Ambivalens és inkonzisztens vonásaik abból erednek, hogy az anómiás-átmeneti domináns kultúrához alkalmazkodniuk kellett. Mind az AE-nek, mind a 12-lépéses csoportoknak erős empowering hatásai vannak, egy olyan társadalomban, ahol a közösségi kapcsolatok kiüresedtek, és a rekonstruktív dialógus lehetőségeit a domináns kultúra diszkurzív mintázatai (az átmeneti társadalomra jellemző elkent jelentések) nehezítik. „Az élet értelme megélésének kérdéseivel általában nem foglalkoznak az addiktológiai kutatások, holott ez a felépülés jelentős tényezője.” (Laudet & White, 2008, 10.). A tartalomelemzés keresési kategóriái I. Társas kapcsolatok: FELLOWS:= AA*|csoport*|gyűlés*|közösség*|meeting*|szponzor*|társ*| FAMI:= *anyám*|*apám*|az asszony*|családom|feleségem*|fiaim*|fiam*|gyerekeim*|gyerekem*|gyermekem* |haza|lányaim*|lányom*|otthon|párom*|unokáim*|unokám*| YOU:= aha|érted|figyelj|maga|neked|te|tudod| ALONE:= egyedül| MUTU:= adok|adtam|adunk|egymás*|kapok|kaptam|kérek|kértem|segít*| VERBALCULT:= *beszél*|*említ*|*mond*|szó|szóban|szól| II. Kontrollhoz való viszony REALCONTROL:= *próbálom|*próbáltam|igyekszem|szeretném| POSSIBL:= esetleg|ha|hogyha|lehet*|lenne|talán|tudnék|vagy|volna| NOCONTROL:= alakul*|kerültem|mindegy|szabad|történ*| CONTRSHOULD:= kell*|kéne|muszáj| SOLUTION:= érdemes|megold*|működik|siker*| CONTRWANT:= akaroklegyek|akarom| INFO:= *tanul*|*tud*|inform*| AGENTI:= én|én...| NONAGENTI:= belül|engem|énnekem|hozzám|magam*|nálam|nekem|rajtam|rám|rólam| saját|számomra|tőlem|velem| CAUSAL:= addig|ahogy|akkor|amiért|amikor|amíg|azért|azóta|aztán|ezért|hatására|hiszen| hogy|holott|mert|mert...|miatt|miért|mikor| mióta|tehát|után|utána|úgyhogy| JÖVŐ:=fogok|leszek|jövő* PROBLEM:= baj*|borzaszt*|gond|hiába*|hiba|hibá*|nehez*|nehéz*|problé*|ront*|rossz*| sajnos|tragéd*| III. Stigma, absztinencia, józanság ABSTINENT:= absztinen*|alkoholmentes*|leszok*|normális*| STIGMA:= *iszik|*iszok|*iszom|*ittam|*ivott|alkohol*|beteg*|függő*|inni|ital*|részeg*|szégye*| MEDICAID:= *gondozó*|*orvos*|*teráp*|Évike|gyógyszer*|rehab*|Tali| SOBER:= *józan*| IV. Az idő kitüntetett pontjai (Fordulópont, újjászületés) DEATH:= halál*|meghal*| LIVE:= élek|élet*|élni|éltem| TURNPOINT:= **kezdtem|*először*|azóta|elején|kezdődött|kezdve|másképp*|óta|pillanatban| születésnap*|változ*|végül| AGAIN:= ismét|másod*|megint|ugyana*|ugyane*|újból|újra| NOW:= ma|mai|most*| V. Önreflektivitás, mentalizáció SELFREFMENTAL:= akarok|akarom|akartam|állapotban|belül|elmondtam|emlékszem| eszembe|életem*| érdekel|éreztem|érzem|észreveszem|észrevettem|félek|féltem| gondolok|gondolom| gondoltam|hiszem|hittem|ismertem|képes vagyok|kiderült|látom| láttam|lelki*|lelkileg|lettem|lépesleszek|megtanultam|merem| mondom|mondtam|rájöttem| szempont|szeretek|szeretem|szeretnék|szeretném|szerettem|szerintem| szükségem| tanultam|tartom|tartottam|tetszik|tudnám|tudok|tudom|tudtam|vagyok|voltam| VI. Spiritualitás SPIRNONREL:= erő|felsőbb erő*|hatalmas|hála|hálá*|hihetetlen|hiszek|hit|hit*| hittem|isten*|kegyelem| kegyelm*|remélek|remélem| szerencs*|úr|világ*| SPIRREL:= katolikus*|lelkész*|Máriagyűd*|pap*|reformát*|templom*|vallás*| PARRHESIA:= bizonyos*|fontos*|igaz*|komoly*|lényeg*|őszint*|teljes|való*| VII. Egyéb lényeges nyelvi elemek (tagadás, mint az átmenet nyelvi jele, általánosítás, távolítás stb.) DENAILABSTR:= nincs*|se|sehol*|sem|semmi*|senki*|soha| DENIALAMB:= bár|de|ellenére|hanem|illetve|mégis|pedig|viszont| DENIALNO:= *tlan|*tlen|nem| GENERALIZE:= általá*|bárki*|bármi*|dolg*|dolog*|ember*|minden*|valaki*|valami*| ABSOLUTE:= abszolút*|elsősorban|leginkább|minden*|mindig|semmi*|senki*|soha|utolsó*| STUFF:= biztos|csomó|egyáltalán|egyébként|egyszerűen|eléggé|gyakorlatilag|hát|izé|kicsit| körülbelül|nyilván|persze|például|rengeteg|szóval|természetesen|tényleg|tulajdonképpen| ugye|úgymond| COMPARE: =ahogy|is|mint|szintén|ugyanígy|ugyanúgy A kutatás módszerei Rendszeres résztvevő megfigyelések, dokumentum-elemzés (AE-újságok, Nagy Könyv) kvalitatív interjúk Az interjúzás során a 12-lépéses közösségek gondolkodásmódjához alkalmazkodtunk, igyekeztünk „megfelelő mértékben szokatlan” kérdéseket megfogalmazni, hogy a sablonos válaszokat kiküszöbölhessük. Próbainterjúk segítségével finomítottuk a kérdéssort. 18 AA/NA és 8 AE taggal készültek az interjúk (utóbbi csoportnál módosított kérdésorral) Minta Segítők V. konferenciája - Spiritualitás a segítő kapcsolatban - Marosvásárhely, 2010. november 12-13. Korábbi kvalitatív kutatások az AA-val kapcsolatosan: - Dialogikusan építkező, az egymás történeteire tett utalások révén összerendeződő társas valóság (Arminen,1998) - Kontroll, Felsőbb Erő és spiritualitás – a szelf kibernetikája (Bateson, 1972). A felépülés episztemiológiai váltás, amelyben a szelf egy nagyobb entitás részeként értelmeződik (közösség, Felsőbb Erő, univerzum stb.) A megadás teszi lehetővé, hogy a korábbi ellenállás és harc újfajta erőforrássá változzék. Ez a másodfokú változás, a „kétszer születés” - Narratív irányzatok: a tipikus AA narratíva (Cain, 1991) V. Hanninen and A. Koski-Jannes (2002) A felépülők narratíváinak célja, hogy a személy koherenciát teremtsen az életében, értelmezni tudja saját függőségét és felépülését, mindezt saját kulturális tradícióinak megfelelően. (A tékozló fiú) - Etnográfiai irány (Denzin, 1987) : az alkoholista a verbális megtérő (verbal convert); a függőséget az allergia analógiájára értelmezik Kontrollvesztés, spirituális üresség. Az öncsalástól a tehetetlenség beismeréséig vezető úton a mélypont jelentősége. A józanság több, mint absztinencia: az értelem keresése és az életminőség jelentősége. Parrhezia, vallomástévő, tanúságtévő kultúra Az igazság feltárása, a parrhezia a manipulatív diskurzus ellentéte: olyan beszédmód, amelyben a beszélő egy tekintélyszemély, vagy éppen a társadalmi többség felé irányuló kritikájában saját személyes viszonyát fogalmazza meg az igazsághoz. Mindent kimond, amit igaznak hisz A parrhezia gyakorlója kockázatot vállal az általa megismert igazság kimondásával, ugyanakkor ezt erkölcsi kötelességének tartja. A parrhezia célja nem mások ostorozása, hanem a problémák kimondása és megoldása társadalmi válsághelyzetekben. (Foucault, 1983). Korábbi kutatásaink témái, eredményei - A józan beszédkód, a „kegyelem kódja” („code of grace”): individualizmus helyett személy-a közösségben; töredezett, trauma-szabdalt narratíva helyett az élettörténet folyamatossága; a felépülés ünnepi terei/rituális pillanatainak megjelenítése, kontrollfétis helyett a kontroll feladása. Középpontban a spiritualitás. - A felépülés, mint átmeneti rítus (A. Van Gennep /1960/ és V. Turner /1983, 1997 /, valamint M. White /2000/nyomán) - Színházterápia függőkkel - A 12-lépéses közösségek társadalmi hatásai: egy prevenciós projekt értékelő kutatása AEAA/NA Életkor58,147,6 Nem1 nő/ 7 férfi 7 nő/ 11 férfi Szavak száma átlagosan5 3056 735 Szavak száma összesen32 630106 399 Józan évek (átlag, minimum, maximum) 14,7 (3-41) 4,7 (0,7-14) Kérdések 1. Ha életed egy könyv lenne, mi lenne a címe? segítő kérdés: Milyen lenne a tartalomjegyzék? 2. Milyen élmények vezettek a közösségbe, hogyan jutottál ebbe a közösségbe? 3. Milyen érzés kimondani, hogy „X vagyok, függő?” 4. Van-e szponzorod? Mit jelen számodra a szponzorálás? Miben segítetted szponzoráltadat? Téged miben segített a szponzorod? 5. Lelked mélyén van-e olyan részed, ami nem illeszkedik a programhoz? Van-e a programnak olyan része, amivel nem tudsz azonosulni? 6. Ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretted volna, mit szoktál tenni? (erre konkrét példa, élmény, érzés, megoldás…) 7. Mikor és hogyan találkoztál először a Felsőbb Erővel? (ezután:) A Felsőbb Erő milyennek lát Téged? 8. Képzeld el, hogy a beszélgetésünktől fogva már sok idő eltelt (a kultúra-alkotó „jó ős”) Milyennek látod saját magad, mit mondanak rólad a hozzád közelállók, azok, akik fontosak a számodra? Mit tanultak Tőled, mi az, amit adtál nekik? 9. Van-e bármi, amivel szívesen kiegészítenéd a beszélgetésünket? Módszer A tartalomelemzés szekvenciális- transzformatív modellje (Ehmann, 2002): kvalitatív és kvantitatív elemzési módszerek optimális ötvözete. A jelen kutatásban: kontextuselemzés, szógyakoriság- elemzés, metafora-elemzés. A kvantitatív elemzéseknél teória- és adatvezérelt megközelítés kombinációja (szövegre specifikus keresési könyvtár) A spiritualitás közösségi megélésének vallásos formája volt az egyetlen alternatíva az AE tagok számára. A 12-lépéses közösségeket vallomás- vagy tanúságtévő kultúraként azonosíthatjuk. A szelf-reflektivitás és a mentalizáció (önmagunk /s mások/ viselkedésének mentális folyamatok szerinti megértése, a mentális folyamatok autobiografikus kapcsolatainak meglátása) a 12-lépéses csoportokban nagy hangsúlyt kap. A szelfet mint dialogikus-relacionális entitást értelmezik. Más az ún. „erős” és „gyenge” kapcsolatok jelentősége: az AE tagjai többször utalnak a családra, és elfogadják a család/más külső közösségek értelmezését a függőségről és a felépülésről. A 12-lépéses közösségekben a sorstársak szerepe válik hangsúlyosabbá. Értelmezésük a felépülésről és a függőségről eltérő. A kognitív szűrők mint pl. a torzító általánosítások és az abszolutizálás gyakoribb az AE szövegeiben. A kauzalitás szintén előtérbe kerül: ez egyfelől a magyarázatok, másfelől viszont a racionalizációk nyelvi jele lehet. A tanulás, informálódás a 12-lépéses közösségek fontos célja. Az AE- tagok gyakrabban használnak hasonlító szerkezeteket, ami feltehetően a kompetitív stratégiák nyelvi jele. Ugyanakkor lényeges a kölcsönösség. A 12-lépéses csoportok a kontroll kérdését rendszerszemléletű módon közelítik meg („szeretnék”, „próbálok”), felismerve, hogy saját igyekezetük lényeges, ugyanakkor számolnak a saját kontrolljukon túl eső világgal (v.ö. Józanság Imája – Serenity Prayer) Nem találtunk szignifikáns különbségeket a verbalizációra, a nem-vallásos spiritualitásra, a fordulópontokra, a magányra, az események ismétlődésére, a kontroll gyakorlásának egyes formáira („akarom”), az orvosi segítségre vonatkozóan. A faktoranalízis eredményei alapján megállapítható, hogy a 12-lépéses beszédmódra jellemző faktorok általában koherensek, könnyen értelmezhetőek (pl. 1. tagadás, ambivalencia és az „abszolút” nyelvi szűrők összekapcsolódása vagy 2. az ágens-szerep és a kontroll 3. a halál és a kontrollvesztés 4. a kölcsönösség, a sorstársak és a terápia összekapcsolása.) Ezzel szemben az AE faktorai inkonzisztensebbnek bizonyultak, ami ambivalenciára utalhat: 1. az én megjelenítése nem-ágens szerepben, kontrollvesztés és okság 2. ambivalens tagadás, összehasonlítás, üres frázisok és parrhézia 3. stigma, absztinencia, probléma, okság 4. kölcsönösség, józanság, probléma, egyedül. A két közösség konceptuális hálózatát a khi2-próba, faktoranalízis, és kvalitatív tartalomelemzés eredményei alapján vázoltuk fel (ATLAS.ti, © Muhr, 1997) A 12-lépéses szövegekben szignifikánsan gyakrabban fordul elő ValueAsymp. Sig. (2-sided) Utalás a beszélgetőpartnerre (you)24,1480,000 Szelf-reflektivitás46,9470,000 Józanság10,5440,001 Parrhézia5,8310,016 Reális kontroll4,6780,031 Énre tett utalások35,5660,000 Információ, tanulás9,9640,002 Egyszerű tagadás6,2190,013 Utalás a társakra25,4260,000 Az én ágens-szerepben5,0930,024 Szignifikánsan gyakoribb az AE szövegekben ValueAsymp. Sig. (2-sided) Abszolút9,5440,002 Absztinens79,2580,000 Kauzalitás8,7120,003 Hasonlítás31,7640,000 Tagadás-ambivalencia4,2130,040 Család78,0530,000 Általánosítás25,4320,000 Kölcsönösség4,3880,036 Most-idő27,6470,000 Vallásos spiritualitás21,5000,000 Stigma32,1530,000 Töltelékszavak131,1430,000 Az AE konceptuális hálózataA 12-lépéses csoportok konceptuális hálózata Az elvégzett khi2-próba eredményei


Letölteni ppt "A poszter a K 68619-es OTKA pályázat támogatásával készült. A felépülés alternatív kultúrái B. Erdős Márta – Mucsi Georgina - Molnár Dániel – Mándi Nikoletta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések