Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek"— Előadás másolata:

1 NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek
Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány A Nagykunsági Civil Társadalomért Túrkeve, október 30. 56/

2 NATURA 2000 Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, amelyeken évszázadok óta gazdálkodás folyik. A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás kerülhet előtérbe.

3 NATURA 2000 A kijelölés tudományos és felsőoktatási intézmények, illetve a nemzeti park igazgatóságok felmérései alapján történt Az EU felülvizsgálatával (Pannon Biogeográfiai Szeminárium) Hazánkban 20,6 %-a (1,95 M ha) lett kijelölve Az EU-15 átlaga 17,5 % Átfedésben védett természeti területekkel Érintett földrészletek listája a 45/2006. (XII.8.) KvVM rendeletben

4 NATURA 2000 A rendelet állami tulajdonban lévő gyepterületekre nem terjed ki. Földhasználó Túllegeltetés Zárványterület Inváziós, termőhely idegen növények Speciális növényvédőszer kijuttatás

5 NATURA 2000 földhasználati előírások
Legeltetéssel és kaszálással lehet hasznosítani Szarvasmarha, juh, ló, kecske, bivaly, szamár Túllegeltetés tilos Gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag utánpótlás csak ürülék, trágya kiszórás tilos

6 NATURA 2000 Legalább 5, legfeljebb 10 % kaszálatlan területet kell hagyni Belvíz elvezetés, öntözés tilos Éjszakai munkavégzés tilos Külön engedély szükséges (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, jegyző): Nádirtáshoz, október 23. és április 23. közötti legeltetéshez, vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához

7 NATURA 2000 Környezetkímélő kaszálás (belülről- kifelé)
Vadriasztó lánc kötelező Termőhely idegen növények elterjedését megakadályozni mechanikus úton vagy speciális növényvédő szerrel, egyéb vegyszer tilos Kaszálás időpontját legalább 5 nappal előtte bejelenti az illetékes NP-nek Szálastakarmányt kaszálás után 30 napig lehet tárolni a területen

8 NATURA 2000 Inváziós és termőhely idegen növények:
Akác, amerikai kőris, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, feketefenyő, erdei fenyő, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar Alkörmös, japánkeserűfű fajok, kanadai aranyvessző, magas aranyvessző, parlagfű, selyemkóró, süntök

9 NATURA 2000 Mezőgazdasági parcella azonosító rendszer Fizikai blokk
Támogatott terület Gazdálkodási év (2007.nov aug. 31.-ig, ezután szept. 1. – aug. 31.) HMKÁ Idős, méretes fa Gazdálkodási napó

10 NATURA 2000 Natura 2000-s gyepterületen folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe 38 euro / ha/ év kifizetés igényelhető

11 NATURA 2000 A támogatás igénybevételének feltételei:
0, 3 ha elérő Mepar-ban feltüntetett terület A felsorolt fizikai blokkban, helyrajzi számon van Adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítottak

12 NATURA 2000 FONTOS! Nem támogatható az a terület, amely adott gazdálkodási évben NVT és EMOGA- ból AKG- s támogatást vett igénybe. Állami tulajdonú, vagy honvédelmi szervek kezelésében álló területek Olyan gazdálkodó szerv, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányada meghaladja az 50 %-ot

13 NATURA 2000 Gazdaság teljes területén HMKÁ Gazdálkodási napló
Évente 1 képzés Földhasználati rendelet előírásainak betartása

14 NATURA 2000 Kérelem benyújtása minden évben a területalapú támogatásokkal egy időben MVH-hoz Egy termelő egy adott évben egy kérelmet nyújthat be Blokktérképen a terület bejelölése az idős fákkal együtt Gazdálkodó szervezet esetén társasági szerződés vagy hiteles cégkivonat

15 NATURA 2000 A folyósítás a helyszíni ellenőrzés után egy összegben.
Ellenőrzés : évente Tulajdoni lapot, földhasználati lapot, bérleti szerződést, az előírások betartását, gazdálkodási naplót.

16 NATURA 2000 Jogkövetkezmények:
Akkor, ha: gazdálkodási napló naprakészsége, kezelési előírások figyelmen kívül hagyása, stb. csökkentett támogatást kap. Viszont ha egynél több előírást nem teljesít, akkor 100 %-ban megvonják a támogatást.

17 NATURA 2000 Eredményes gazdálkodást kívánok!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány a Nagykunsági Civil Társadalomért


Letölteni ppt "NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések