Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28."— Előadás másolata:

1 A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során
Velez Edit 2009. április 28.

2 Szabadulók-szabadultak
Börtönpártfogolás: a bv. intézetből szabadlábra helyezés várható időpontja előtt legalább hat hónappal a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás várható időpontja előtt legalább kettő hónappal kezdődik Utógondozás: Az utógondozás a bv. intézetből való szabadlábra helyezés, a javítóintézetből történt elbocsátást követően kezdődik el. Önkéntes Legkésőbb a szabadulástól számított 3 hónapon belül kérheti a szabadult utógondozást

3 Személyi hatály Utógondozás:
az a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás mellett szabadult személy, akinek a pártfogó felügyeletét nem rendelte el a bv. bíró a szabadságvesztés tartamának kitöltése mellett szabadult személy a javítóintézetből véglegesen elbocsátott – utógondozásukat a javítóintézet utógondozója készíti elő és végzi, amelyben a pártfogó felügyelő közreműködik.

4 Pártfogó felügyelet javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott –kötelező szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás mellett szabadult személy esetében bv.bíró rendeli el

5

6 Utógondozás Leginkább a szociális munkával rokon tevékenység:
önkéntes igénybevétel, az ügyfél igényeire fókuszáló, a segítővel közösen kiépített segítő folyamat (pl. szerződéskötés) Elhatárolás a pártfogó felügyelettől nincs kontroll elem/funkció nincs magatartási szabály nincs büntetőjogi jogkövetkezmény kezdő és záró nap tág keretek között, az eset sajátosságaihoz igazodik

7 A reintegráció szempontjából meghatározó tényezők, a pártfogói beavatkozás területei
Családi, közösségi kapcsolatok Munkavállalás Lakhatás Iratok pótlása Tanulmányok Gyógykezelés Készségfejlesztés, viselkedésváltoztatás,

8 Alkalmazott módszerek
1. Előkészítő kérdőív 2. Tájékoztatás: egyéni, vagy csoportos 3. Egyéni meghallgatás, segítségnyújtás (egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés) 4. Csoportos foglalkozás

9 „A harmonikus szabad életért” A család, a kisközösség és szakemberek bevonása az addikciós problémákkal küzdők utógondozásába OBmB projekt

10 Cél Utógondozás, pártfogó felügyelet eszköztárának bővítése
Utógondozás, pártfogó felügyelet erőforrásainak bővítése A projekt célcsoportja a droggal, illetve alkohollal érintett szabadulók köre volt

11 Projekt céljai Családi kapcsolatok, mint erőforrás mozgósítása a szabadulás, beilleszkedés támogatására Egyéni, kisközösségi aktivitás előmozdítása Az alkohol-, illetve droghasználat kérdésének felvetése, a probléma tudatosítása. Koncepció: a konferencián vegyen részt addiktológus, addiktológiai konzulens. A változtatás iránti motiváció felkeltése, ébren tartása, a családi, baráti kapcsolatok segítségével Módszer: CSDCS

12 Célok A pártfogók elsajátítsák a CSDCS módszerét, új eszközként alkalmazzák a börtönpártfogás, utógondozás során 20 pártfogó képzése

13 Együttműködők Főpályázó: Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Partnerek:
Budapesti Fegyház és Börtön Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Résztvevők: Közösségi Szolgáltatások Alapítványa, Magyarország, Negrea Vídia, a CSDCS módszer átadója Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársai: Topolánszky Ákos, Dr. Kósa Edina Paksi Borbála, mint kutató-előadó, Viselkedéskutató Kft Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, Dr. Zelenák József

14 A folyamat szereplői: Szabadításra váró elítéltek, és családjaik
Nevelő, illetve utógondozó: Tájékoztatás az együttműködő büntetés-végrehajtási intézetekben, a megadott időszakban szabadulókról Börtönpártfogó: Interjú a szabadulókkal, valamint a családi döntéshozó csoport ismertetése. Felméri van-e igény a család összehívására. Facilitátor: Kapcsolat felvétel a szabadulóval a pártfogó segítségével Családi konferencia megszervezése Végrehajtás, utánkövetés Értékelés

15 Megállapítások, tapasztalatok
: Együttműködési szándék - olyan elkövetők és családok, ahol még a család „egyben” van, ahol az elítéltet hazavárják A korábban súlyos alkohol ill. drogproblémával küzdő elítélt esetében, ahol a családja hosszú ideig szenvedett a szabaduló magatartásától, életvitelétől, és szinte megkönnyebbülés volt a szabadságvesztés, nehéz a család bevonása. A családot a szabadulást követően nagyon nehéz, és az idő múlásával egyre nehezebb a kliens mellé állítani. A szabadulást megelőzően könnyebb a család bevonása.

16 Tapasztalatok Az előkészítés a leginkább munkaigényes szakasz
Még alapos előkészítés után sem ez a megfelelő módszer hosszan húzódó, rendezetlen konfliktusok kezelésére

17 Megállapítások Addikciós problémával küzdők, sokszor nem rendelkeznek betegségük belátásával → valószínű nem fogja vállalni, mert megítélése szerint nincs problémája (kézben tartja a szerfogyasztást, csak egy kicsit, csak most, épp csak mert feszült stb.)

18 A program folytatása 2008. szeptember-2009. május
Képzések: - Motivációs interjú a szerhasználókkal, alkoholfogyasztókkal való segítő munka során. - A családi döntéshozó konferencia módszere (51 pártfogó felügyelő és 2 büntetés-végrehajtási nevelő vett részt) A képzésen résztvevő pártfogó felügyelők illetve nevelők számára esetmegbeszélő ill. szupervíziós lehetőség biztosítása Családi döntéshozó konferenciák szervezése, lefolytatása összesen 20 esetben Oktatófilm készítése a családi döntéshozó konferenciákról 2008 folyamán a képzések lezajlottak, jelenleg folyik a családi döntéshozó konferenciák lebonyolítása és az oktatófilm készítése.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A családi döntéshozó csoportkonferencia alkalmazása a börtönpártfogás, illetve az utógondozás során Velez Edit 2009. április 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések