Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal II. TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0032.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal II. TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0032."— Előadás másolata:

1 Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal II. TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0032

2 Projektidő: 2011. 09. 01. – 2013. 09. 01. (24 hónap) Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal fogvatartás alatt és szabadulás után, civil támogató rendszerrel (segítő kapcsolat) és folyamatos utó)gondozással/”átgondozással”. 2009. 01. 01. – 2010. 01. 31. között megvalósuló projektünk folytatása, fejlesztése, kiemelten a 29 év alatti korosztályt célozza.

3 Célok Hosszabb távú, általános célok: •A gazdasági/szociális és/vagy politikai marginalizáció csökkentése, a (re)integráció lehetőségeinek megteremtése (társadalmi és munkaerő-piaci) •Devianciák csökkentése, visszaesés megelőzés (bűnelkövetés, szenvedélybetegség) •A hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció különböző formái és az esélyegyenlőtlenség elleni küzdelem (társadalmi/gazdasági részvétel lehetőségétől leginkább elzárt fiatalok mint célcsoport esetében) •Szociális szakma, ifjúsági munka erősödése, hatékonyságának növekedése, speciális ifjúsági munka módszertanának megteremtése

4 Célok Közvetlen célok: •Hátrányos helyzetű – komplex vagy speciális hátrányokkal küzdő – szabadságvesztéses fogvatartásból szabadultak vagy büntető eljárás alá vontak társadalmi (re)integrációja: nem-formális oktatása/képzése, vagy oktatásba/képzésbe juttatása, munkaerő-piaci elhelyezkedésének, beilleszkedésének és bennmaradásának segítése. •Egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő programok indítása zárt intézetekben és szabadulás után (csoportok, egyéni gondozás/esetkezelés – civil támogató rendszer működtetése). •Szabadidős, közösségi, információs és tájékoztató programok biztosítása a totálisan zárt intézetben lévő fiatalok számára. •A célcsoport elérésére biztosított megkereső/felkereső jellegű ifjúsági munka kialakítása és fejlesztése zárt intézetekben. •Ágazatközi együttműködések kialakítása (foglalkoztatási, szociális stb.). •Ifjúsági közösségek kialakulása (2 db).

5 A fejlesztés előkészítő tevékenysége a szükségletfelmérés, egyéb kutatásaink, tapasztalatunk, a célcsoport ismerete és az alulról építkezés volt. A fejlesztés többletértéke: a megkereső/felkereső jellegű ifjúsági munka, a közösségi színtér biztosítása és intenzív használata fiatalok számára szabadidős/közösségi rendezvényekkel, programokkal, valamint az önkéntesek/szakemberek/segítők tudatos felkészítése a speciális területre, célcsoportra.

6 Tevékenységek fogvatartás alatt és után Ifjúsági munka/segítő kapcsolat ügyeleti rendszerben – felkereső/megkereső jellegű ifjúságsegítő tevékenység: proaktív ifjúsági munkás/segítő van jelen a KMR büntetés-végrehajtási intézeteiben. A segítő kapcsolat célja az egyéni kompetenciák fejlesztése, felkészülés a szabadulás utáni életre konkrét tervekkel (lakhatás, képzés, megélhetés, álláskeresés stb.), a személyes erőforrások feltérképezése, majd a szabadulás után a tényleges megvalósítás támogatása. A civil segítő/ifjúsági munkás feladatai a következők: célcsoport megkeresése/felkeresése, személyes problémák pszichoszociális kezelése/gondozása, mentálhigiénés ellátás, saját képességek és tudás felismerése és alkalmazása, együttműködés (szakmaközi, hozzátartozókkal, stb.), szociális ügyintézés.

7 Tevékenységek fogvatartás alatt és után Váltó-sáv Információs Bázis: információs központ, amely fogvatartottaknak, szabadultaknak, és a segítőknek tárol, gyűjt és frissít releváns információkat. Jogi, továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási és munkaerő-piaci tanácsadást, egyéni kompetencia fejlesztést biztosít.

8 Tevékenységek fogvatartás alatt és után Szabadidős, közösségi, tájékoztató és információs programok: helyszínei KMR zárt intézetei ill. az Alapítvány irodája. Cél a bűnelkövető fiatalok minél nagyobb számban történő elérése, bevonása ifjúsági/közösségi programokba, számukra információk biztosítása, melyek lelki/pszichés/mentális állapotukat javítják, egészségtudatos, felelősségteljes életvitel kialakítását segítik, visszaesés megelőzést biztosítanak. A projektidő alatt min. havi 1 alkalommal.

9 Tevékenységek fogvatartás alatt Közösségi és állampolgári kompetenciafejlesztő csoport a börtönben: lényege a folyamatos differenciálás, hátránykompenzáció és felzárkóztatás, kompetencia fejlesztés. A csoport foglalkozásai alatt a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik megértéséhez és tudatos formálásához kapnak a célcsoport tagjai támpontokat. A fejlesztendő területek a következők: gondolkodás fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, személyes értékek tudatosítása, munkaerő-piaci, valamint közösségi és állampolgári ismeretek/készségek. 1 csoport/15 fő/20 alkalom, 1 alkalom/2 óra. A projektidő alatt 4 csoport.

10 Tevékenységek fogvatartás után Váltó Kör: szabadultak, érdeklődők, érintettek csoportja, amely közösségi, szabadidős és kulturális programokat is megvalósít. Heti 1 alkalom a projektidő alatt (1 alk./2 óra). „Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációjának segítése „coach”- csal („edzővel), akivel időről időre átbeszéli a fiatal munkafolyamatait, elemzést és értékelést hajtanak végre közösen. Ifjúsági Szakmai Műhely: kétheti rendszerességgel ifjúságsegítőknek, segítő szakmák hallgatóinak ill. pályakezdőknek elméleti és gyakorlati felkészítés a speciális célcsoporttal történő segítő munkára. A Műhely nyitott az érdeklődő szakemberek számára.

11 Helyszínek -Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl -Budapesti Fegyház és Börtön -Márianosztrai Fegyház és Börtön -NEFMI Aszódi Javítóintézete -Szabadulás utáni programok helyszíne az Alapítvány irodája.

12 Számszerűsíthető eredmények - ágazatközi együttműködések (2 db) - ifjúsági közösség (2 db) - a projekt által érintettek száma: 225 fő - csoportos kompetencia fejlesztésben résztvevők: 60 fő - 500 alkalom/megkereső/felkereső alkalom - 500 alkalom/tanácsadás

13 Eredményes indikátorok •OKJ-s vagy akkreditált vagy a munkaügyi központoknál regisztrált – nem a pályázati program keretén megvalósított – tanfolyamok, képzések, tréningek résztvevői lesznek. •Regisztrált álláskeresők lesznek (abban az esetben, ha azt megelőzően inaktívak voltak). •Elhelyezkednek a munkaerő-piacon. •Vállalkozói ismeretek és kompetenciákat fejlesztő, illetve családi életre nevelő iskolán belüli, illetve azokon kívüli – nem a pályázati program keretében megvalósított – programok résztvevői lesznek. •Nem a pályázati program keretében megvalósuló, hazai önkéntes tevékenység, illetve gyakornoki program, vagy Európai önkéntes szolgálat (EVS) és egyéb külföldi önkéntes, ösztöndíj, gyakornoki program résztvevői lesznek. •Nem a pályázati program keretében megvalósuló kortárs segítő, kortársképző program résztvevői lesznek.

14 Fogalmak •Közösségi tér: épített (infrastrukturális) vagy virtuális (interneten, on-line elérhető) keret, ahol a fiatalok, illetve formális és nem formális csoportjaik helyet, lehetőséget kapnak közösségi kezdeményezéseik kidolgozására, megvalósítására, közösségi tevékenységeik gyakorlására, illetve ahol lehetőség nyílik az ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és a fiatalok segítő találkozására. •jól megközelíthető •legalább 40 nm2, higiénés feltételek, infrastruktúra •nyitva tartás: tanuló/dolgozó fiatalokhoz igazodva •megkülönböztetés nélkül fogad •politikától mentes stb.

15 Fogalmak •Alacsonyküszöbű szolgáltatás: a szolgáltató szervezet olyan környezetben nyújtja a szolgáltatást, amely biztosítja a könnyű hozzáférhetőséget és sem tartalmában, sem módszerében, sem elhelyezkedésében nem támaszt teljesíthetetlen elvárásokat a kliensekkel szemben (pl. biztosítja az anonimitást). •A felkereső (megkereső) ifjúsági munka lényege a szabadidejüket az ifjúsági közösségi tereken kívül töltő fiatalok felkutatása, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatok rendszeréről. A felkereső ifjúsági munka – az ifjúságsegítés, a közösségfejlesztés módszertanával – elősegíti a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek kialakulását, az általuk egyébként ritkán látogatott szolgáltatásokba való bevonását.

16


Letölteni ppt "Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal II. TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0032."

Hasonló előadás


Google Hirdetések