Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása"— Előadás másolata:

1 Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása
Igazság vagy a képzelet szüleménye?

2 A dokumentumok és régészeti leletek egyertelműen ezt bizonyítják!
Első kérdés: A Bibliában szereplő alakok valóban léteztek? A dokumentumok és régészeti leletek egyertelműen ezt bizonyítják!

3 Ábrahámnak volt egy fia, Izsák
Izsák fia, Jákob, egy kutat fúrt a Sychar mellé, ahol 1000 évvel később Jézus a samariai nőhöz szólt. A helyi beduinok és zsidók a mai napig Jákob kútjának nevezik. A kép 1884-ben készült. Még mindig fennáll, egy görögországi kolostor kútjának részeként

4 1880 Kép Ráchel sírjáról Jakab összeházasodott Ráchellel.
Több fiúgyermeket nemzettek, megemlítjük közülük Lévit és Józsefet LÉVI fia KOHATH, ennek fia pedig AMRAM

5 1865-ös fotó : József sírja Palesztinában
Jakab kedvenc fiàt, Józsefet a saját testvérei adták el rabszolgának Egyiptomban. De Józsefből fáraó lett! 400 évvel később Mózes, József utasítása alapján, magával vitte ennek maradványait, mikor a zsidók elhagyták Egyiptomot.

6 Mózes nagyon szerette az édesapját ! Ez a világ leghosszabb sírja!
Mózes apjának, AMRAM-nak a sírja Mózes nagyon szerette az édesapját ! Ez a világ leghosszabb sírja!

7 Mózes testvére, Áron segített kivezetni 2-3 millió zsidót Egyiptomból.
Mózes IV, 20:28 „És Móezes levetkezteté Áront az ő ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az ő fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyről.” Petra romvárost körülvevő hegyek közül a legjelentősebbek : Jabal Haroun, Áron Hegye, vagy a bibliai Hor hegy méterrel a tengerszint felett a legmagasabb hegycsúcsnak számít ebben a térségben; a helyi emberek számára szent hely és úgy tartják, hogy Mózes testvére, Áron itt halt meg és itt volt eltemetve.

8 Földrajz – A Vörös tenger!
Land of Goshen Gulf of Aqaba

9 They traveled from Goshen
via Succoth through this wadi exiting at Nuweiba beach

10 Nuweiba Part Műholdfelvételwadiról, amely az egyedüli kivezető útvonal a Nuweiba Parthoz!

11 Látkép : Nuweiba Tengerpart

12

13

14 Tengerparti látkép

15 Egész nagy tengerpart 2 millió ember számára, nemde?
Nuweiba part az Aqaba szorosnál, valószínűleg innen szelték át a tengert Egész nagy tengerpart 2 millió ember számára, nemde? Mindig azon csodálkoztam, hogyan állíthatta meg az egyiptomiakat az a tűzoszlop azon az éjjelen. Csak kerülje ki! Ó nem uram! Azok a hegyek túl meredekek voltak ahhoz, hogy szekereikkel kerülőutat tegyenek meg!

16 Mélytengeri vizsgálatai során, Wyatt egy víz alatti természetes hidat fedezett fel a Nuweiba part és Szaud-Aràbia partja között

17 Isten kettéosztotta a tengert egy keleti vihar segítségével, amely a felszínre hozta a föld alatti természetes hidat. Mózes úgy kelt át, mint a szárazföldön. És ily módon kelt át rajta 2-3 millió ember. Exodus 14:21-22 „És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert és kétfelé válának a vizek. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.”

18 A Biblia alapján a fáraó katonái lovaskocsin követték őket
original picture of Pharaoh’s chariots EX. 14: Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe. 24 És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhőoszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát. 25 És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen. 26 És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra. 27 És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe. 28 Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök.

19 Tehát Wyatt eldöntötte, hogy lemerül és körülnéz
Tehát Wyatt eldöntötte, hogy lemerül és körülnéz. Találják ki, mit talált…

20 Egyiptomi lovaskocsik kerekeit!
Az itt talált leletek: kerekek, lovaskocsi részei, valamint emberek és lovak maradványai. A szaud-arábiai partrészen is találtak ilyen maradványokat a búvárok.

21 1987 óta, Ron Wyatt három arannyal futtatott kereket talált a tenger mélyén.
A korallok nem nőnek/fejlődnek az aranyon, ezért könnyen észrevehető volt a tengerfenéken, ámbár az arannyal borított fa szerkezet nem bírta ki az idő próbáját. A jövőben kamerákkal, mini robotbuvárokkal próbálnak további kutatásokat végezni a tenger legmélyebb részein is.

22 Korállal berakott kerekek a szaudi partrészről, melyek tökéletesen egyeznek Tutankhamon lovasszekereinek kerekeivel.

23 Korállal borított kerék és annak tengelye
Exodus 14:25 „És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat.”

24 A tenger mélyén talált ásványi anyaggé alakult csontmaradvàny, melyet a stockholmi egyetem vizsgélt meg. Az analízisek kimutatták, hogy egy cm magas férfi csontjáról van A koralltól és ásványi anyagoktól megkövesedett csonton nem végezhettek precízebb analíziseket, ennek ellenére tudjuk, hogy egy ókori férfiról van szo.

25 Salamon oszlopai Mikor Ron Wyatt először látogatott Nuweiba 1978-ban, egy föníciai stílusú oszlopot talált a vízben. Sajnos az oszlopon lévő feliratok már lekoptak, ezért nem értették az oszlop létezésének okàt, egészen 1984-ig, amikor is egy második gránitoszlopra leltek a szaudi parton – ez ugyanúgy nézett ki, mint az elsö, a feliratok kivételével, amelyek még olvashatóak voltak!

26 Ron Wyatt 2 oszlopot talált, melyeket Salamon király a két partra helyezett, a Vörös-tenger átkelésének emlékére Föníciai betűkkel (régi héber), a következő feliratokat találták: Mizraim (Egyiptom); Salamon; Edom; halál; fáraó; Mózes; és Yahweh, rámutatva arra, hogy Salamon állíttatta fel az oszlopokat a nagy csoda emlékére. Szaud-Arábia nem fogadja a turistákat és talán az illegális látogatoktól tart, ezért a hatóságok eltávolították az oszlopokat és ezek helyére zászlót állítottak.

27 Itt jegyezte le Mózes a Tízparancsolatot.
Átkeltek a Vörös-tengeren és Szaud-Arábiába jutottak, ahol az archeológusok véleménye szerint is a Sínai Szent Hegy található. Innen Itt jegyezte le Mózes a Tízparancsolatot.

28

29 Arábiában talált héber feliratok

30 További bizonyítékot az arab partrészen találtak, mint például: aranyozott borjúbőr, oszlopok, oltárok

31 A szikla ketté-hasadt és kitört belőle a víz…
Erről tanúskodik a Horeb szikla is. A Biblia szerint Mózes kétszer ütött a sziklára, amely vizet adott az egész népnek. A szikla ketté-hasadt és kitört belőle a víz…

32 KÉTELKEDNI LEHET, DE HELYETTE INKÁBB…
„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” (Zsoltárok 37:5)


Letölteni ppt "Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések