Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról"— Előadás másolata:

1 Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról
"... folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!" Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról Magyar Kurír, 2012

2 Megkerestük és bemutatjuk
a hazai jó példákat!

3 A HGF elmélete, mintaadó gyakorlatok
Területfejlesztési füzetek sorozat: Helyi gazdaságfejlesztés, ötletadó megoldások, jó gyakorlatok (2008, gyakorlati segédlet, szemléleti-módszertani útmutató) a hazai területfejlesztés szakmai megújítása (célok, eszközök, módszerek) keretében, amelynek egyik témaköre a helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatok, minták (23 db) feltérképezése, gyűjtése, elméleti megalapozottság tudásmegosztás, know-how terjesztése önálló kezdeményezések háttértámogatása

4 A NTH HGF tervező munkája
Az NTH feladata a helyi és a civil-gazdaságfejlesztés szakmai rendszerének koordinálása és egy szakmai koordinációs hálózat kialakítása és működtetése, a HGF keretében az NTH kiemelt programokkal, az innováció, a kisvállalkozások, valamint a képzés-fejlesztés tervezésével foglalkozik, a 2014–20-as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való felkészülési feladatok között a HGF támogatásának tervezését támogatja, koordinálja, az NTH összegyűjti a fenntartható helyi gazdaságfejlesztés hazai és nemzetközi eredményeit, legjobb gyakorlatait, megoldásait, amelyeket rendszerezés után az NTH honlapján publikál.

5 Feltárt HGF beavatkozások 1.
Helyi gazdaságfejlesztés Helyi termék és szolgáltatás előállítás és fejlesztés Helyi termék előállítása, feldolgozása és szolgáltatás kialakítása, fejlesztése Helyi termelő és szolgáltató közösségek és csomagok kialakítása, megszervezése Innovatív helyi termék és szolgáltatási megoldások kutatása, kialakítása és fejlesztése Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció Általános helyi (termék) értékesítés, promóció Közösségek által támogatott mezőgazdaság és szolgáltatások Vásárló közösségek Termelői webpiacok Helyi termék önkiszolgáló automata rendszerek Térségi márkák, védjegyek Helyi termelői piacok Helyi termékek értékesítését elősegítő országos rendszer Hangya Szövetkezetek Helyi gazdasági együttműködések Helyi és térségi civil szervezetek, a köz- és vállalkozói szféra összefogása, hálózatépítése Érdekképviseleti, illetve területi alapú szakmai együttműködések

6 Feltárt HGF beavatkozások 2.
Helyi gazdaságfejlesztés Társadalmi gazdaság és helyi közösségek fejlesztése Szociális földprogramon alapuló közösségi vállalkozások önellátásra, helyi termék előállításra és értékesítésre Szociális és foglalkoztatási szövetkezetek Társadalmi célú vállalkozások Általános közösségfejlesztési akciók, programok Városi kertek, közösségi kertek Helyi hír és média szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési és környezeti fenntarthatósági szemléletformálás Általános szemlélet-formálás Helyi termékek fogyasztásának ösztönzése Fenntartható életmód ismeretek átadása és a környezet-, klíma- és energiahasználati tudatosság előmozdítása Alapvető mezőgazdasági/háztáji gazdálkodási ismeretek átadása Helyi gazdaság élénkítését szolgáló szakképzés Vállalkozási ismereteket és készségeket integráló képzések, oktatási programok A helyi kézműves iparhoz kapcsolódó, ill. szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére

7 Feltárt HGF beavatkozások 3.
Helyi gazdaságfejlesztés Helyi vállalkozásfejlesztés, beruházás-ösztönzés KKV innovációs központok, inkubációs házak Általános helyi vállalkozásfejlesztés és beruházás ösztönzés Helyi és térségi környezeti fenntarthatóságot elősegítő fejlesztések Energiahatékonysági programok Helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás Helyi vásárló közösség létrehozása közös energia-beszerzésre A helyi hulladékgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát elősegítő fejlesztések, projektek, programok A helyi víz- és szennyvízgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát elősegítő fejlesztések, projektek, programok Helyi és térségi gazdaságfejlesztést támogató pénzügyi jellegű intézkedések Közösségi cserekör Helyi bankok, takarékok, térségi hitelintézetek Helyi pénz (forgatható utalvány) Közösségi finanszírozású projektek

8 Feltárt HGF beavatkozások 4.
Helyi gazdaságfejlesztés Helyi és térségi komplex gazdaságfejlesztési programok Önkormányzat szervezésű, illetve központú komplex helyi gazdaságfejlesztési programok Civil és vállalkozói kezdeményezésű és megvalósítású komplex helyi gazdaságfejlesztési programok Helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő programok Kulturtáj rehabilitáció, természet közeli gazdálkodás, fenntartható környezetgazdálkodás A helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő turisztikai lehetőségek kiaknázása, hasznosítása Közösségi vállalkozás helyi termék előállítására, helyi hagyományok felélesztésével Ökofalu/ÉlőFalu program Egyéb helyi és térségi gazdaságfejlesztési programok

9 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Élő Tisza Védjegy Projektgazda: Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) , Nagykörű jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Térségi márkák, védjegyek célja: felkarolni a Tisza-menti (Tiszabecstől egészen Röszkéig, a vízgyűjtő területeket is beleértve) termékeket és előállítóikat, a helyi lakosság megélhetésének segítése elemei: Élő Tisza védjegyrendszer bevezetése: élelmiszerek, pálinka, alkohol, kézművesipar Honlap, rendezvények, értékesítési hálózat Védjegyhasználat (45 tag), havi díj alapján Miért jó példa? jó példát mutat az érdekképviselet gyakorlati megvalósulására vásárlói, termelői tudatosság, lokálpatriotizmus erősítése közös védjegy, minőségi termékek termelői együttműködés, fogyasztói együttműködés, kapcsolatokon alapuló marketing és piacépítés.

10 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Szimpla Kerti Háztáji Piac Projektgazda: Agri Kulti Kft., Szimpla Kert, Budapest jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Helyi termelői piacok célja: belvárosi lakosság számára minőségi élelmiszer-beszerzési lehetőség, a termelők számára pedig értékesítési lehetőség biztosítása. Továbbá a helyi, termelői élelmiszerek és az ehhez kapcsolódó szemléletmód népszerűsítése, szakmai fórum létrehozása és Belső-Erzsébetváros kulturális és turisztikai kínálatának bővítése. elemei: piac a Szimpla Kertben rendszeres közös gasztronómiai és kulináris élmények kultúra, koncertek a piac idején Miért jó példa? jelentős előnyök mind a termelőknek, mind a vásárlóknak, hozzájárul a piacnak helyt adó szórakozóhely jó hírnevéhez, a környék lakóival való jó kapcsolat kialakításához, fenntartásához találkozási pont a helybelieknek és a távolabbról érkezőknek is, kulturális és kulináris élményekkel gazdagítja őket.

11 Ami egy „csendes” romkocsma…

12 … néha Szimpla Kerti Háztáji Piac

13 Szimpla Kerti gasztronómia

14 Szimpla Kerti kultúra

15 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Legyél te is gazda – baromfi örökbefogadási program Projektgazda: Bocskay József (Debrecen), Hamvas Gábor (Solymár) jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Közösségek által támogatott mezőgazdaság és szolgáltatások célja: a háztáji termelés újraélesztése, támogatása logisztikai rendszerszervezéssel, egyéb informatikai és szervezési eszközökkel, és a városi lakosság (támogatói körök) ellátása közel bio minőségű, egészséges élelmiszerrel. elemei: támogatók befizetései, X * 9 db előnevelt csirke és a neveléséhez szükséges takarmány kihelyezése a gazdához, logisztikai és projektműködést támogató csoport. Miért jó példa? az elfeledett háztáji újra használatba vétele, modern (informatikai, logisztikai szakmai) eszközökkel, rendszerfejlesztéssel, módszertannal támogatott társadalomfejlesztés és gazdaságélénkítés tudatos termelés és fogyasztás népszerűsítése gazdasági kiszámíthatóság biztosítása

16 „Legyél te is gazda!” program

17 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Önellátó energetika – olajos magvú növényekre alapozva Projektgazda: Ferencz Ákos (CROPELL Kft.) jelleg: Helyi és térségi környezeti fenntarthatóságot elősegítő fejlesztések - Helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás célja: az energetikai önfenntartás megteremtése elemei: Egy-két hektáron termő, saját termelésű olajos magvakból (napraforgó, repce) az olajprés, amely az olajos magvakból préselt olajat állít elő, dízelgenerátor, amelynek segítségével áramot és meleg vizet lehet előállítani, a magmaradványból pellet-pogácsa keletkezik, ami eltüzelhető. Miért jó példa? egy kreatív ötlet önálló szellemi termékként megvalósult, a kifejlesztett technológia konkrét gyakorlati haszonnal rendelkezik, a kezdeményezés egy tanya innovatív módon, alternatív energiával történő energiaellátását teszi lehetővé, decentralizált áram- és hőtermelést tesz lehetővé széleskörűen előállítható alapanyagok felhasználásával.

18 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm Projektgazda: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Somogyvámos Jelleg: Helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő programok - Ökofalu/ÉlőFalu program Célja: olyan élettér megvalósítása, ahol a közösség értékeit és céljait magukénak érző Krisna-hívő családok szeretetben, egymást támogatva, közösségben együttműködve, életüket természettel összhangban önálló mezőgazdasági termelésre alapozva boldogan élhetnek. A kohéziós elem és cél a boldogság elérése olyan módon, ami másokat is támogat és emel, a faluközösségen belül és kívül egyaránt. A személyes fejlődés alapja egyfajta hivatásként végzett, folyamatos és önzetlen szeretetteljes szolgálat, amely egyénileg és a közösség többi tagján keresztül is Isten felé irányul. Elemeit túl komplex lenne felsorolni További indokok a jó példához: Noha Krisna-völgy a közösség vallási-ideológiai meghatározottsága következtében egyedi helyet foglal el az élőfalvak sorában, ezzel együtt azt tapasztaljuk, hogy az itteni fenntarthatósági életmód elemek tekintélyes számban ültethetőek át más világnézetű közösségek vagy családok, vagy akár egész falvak gyakorlatába, hozzájárulva Magyarország fenntartható vidékfejlesztéséhez. Fontos jellemzője a Krisna-völgy projektnek, hogy a tapasztalatokat, eredményeket kifejezetten szívesen osztják meg másokkal, a közösség nyitott, sőt, céljuk az eredmények disszeminációja, mások inspirálása. Ezt rendezvényekkel, önkéntesek fogadásával, fenntarthatósági nyílt napokkal, konferenciákkal, honlapokkal, könyvekkel (pl.: „Beszélgetések az önellátásról”) stb. valósítják meg, részben partnerük, az Öko-völgy Alapítvány tevékenységein keresztül. Példamutató például a közösségen belüli együttműködés, tanulmányozásra érdemes a vezetési rendszer és a társadalmi szerkezet, és az erős belső gazdaságot eredményező, önellátás elvén alapuló lokális termelői-fogyasztói rendszer. Miért jó példa? komplex, a faluközösség minden tagja részt vesz benne, az élet szinte minden területét integrálja a fejlesztések, a működés elvei összhangban vannak a fenntartható vidékfejlesztési-, mezőgazdasági- és a környezetvédelmi elvekkel.

19 Krisna-völgy, Ökovölgy, Somogyvámos

20 Krisna-völgy, Ökovölgy, Somogyvámos

21 Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Városi kertek, közösségi kertek projekt Projektgazda: Rosta Gábor, Városi Kertek Közhasznú Egyesület, Budapest Jelleg: Társadalmi gazdaság és helyi közösségek fejlesztése - Városi kertek, közösségi kertek Célja: a magyar társadalom számára a közösség fontosságának bemutatása, a közösség építése, illetve a saját termesztés, ezáltal a megtakarítás elérése. Hasznos, értékteremtő, életminőség javító a városi kertek művelése, erős szociális, mentálhigiéniás, oktatási, városszépítő hasznok elérése. A programmal célunk a, a gazdálkodás, termelés gyakorlatának megteremtése még olyan környezetekben is, ahol e nélkül nem lenne elég önbizalom az értékteremtő feladatok elvégzésére, illetve a részbeni önellátás megteremtése. elemei: közösségfejlesztés önerős kertépítés és fenntartás, élelmiszertermelés Miért jó példa? az alkotás szépségének, a közösségben végzett tevékenység aktív megélése, a közösség, az önkormányzat és a szervezők számára sok sikerélményt nyújtó fejlesztés jó terep a közösségépítés folyamatához (helyhez kötöttség, feladatok egyértelműsége, a szezonális kihívások, a kertközösségen belüliség privilégiuma)

22 Városi kert, Kispest

23 Ilyet még vagy kétszázat
mesélhetnénk!


Letölteni ppt "Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések