Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Robbanás elleni védelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Robbanás elleni védelem"— Előadás másolata:

1 Robbanás elleni védelem
Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek

2 Jogszabályi háttér 3/2002. (III. 11.) FMM-EszCsM- e. r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3 Robbanási háromszög Oxigén Gyújtóforrás Üzemanyag

4 Fogalmak I. Robbanóképes légtér: az éghető gázok, gőzök, ködök (aerosolok) vagy porok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM „. 1. § (2) a)

5 Fogalmak II. Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: a munkatérnek az a része, ahol a robbanóképes légtér kialakulhat. 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM „. 1. § (2) b)

6 Fogalmak III. Robbanásveszélyes környezet: a gáz , a gőz, a köd vagy a por formájú gyúlékony anyagok keveréke a levegővel, atmoszférikus feltételek mellett, melyben, miután a gyújtás bekövetkezett az égés átterjed az egész keverékre. 8/2002. (II. 16.) GM 3.§ d)

7 Fogalmak IV. Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: az a környezet , amely a helyi és használati feltételekből következően robbanásveszélyessé válhat. 8/2002. (II. 16.) GM 3.§ e)

8 Benzinkút Tankolás: benzingőz

9 Szállítás Tűzveszélyes porok: Fapor, liszt

10 Raktározás Üzemanyag gőzök

11 Alsó és felső robbanási határ
Tűzveszélyes anyagok feldolgozásakor keletkező vagy fennálló koncentrációk maximuma illetve minimuma Tűzveszélyes gázok és gázkeverékek Tűzveszélyes folyadékok Tűzveszélyes szilárd anyagokból keletkező porok

12 Robbanási kockázat értékelése
Robbanóképes környezet kialakulásának lehetősége ? Gyújtóforrás jelenléte ? Kialakulása ? Aktiválódása?

13 Üzemállapotok Üzemszerű működés, karbantartással együtt,
Üzembe helyezés és leállítás, Üzemzavarok és előre látható hibás körülmények Előre látható helytelen használat

14 Robbanási kockázatok fontos tényezői
Használt munkaeszközök, átmeneti csere, Technológiai folyamatok és azok változása, Felhasznált anyagok, Épületek kialakítása elrendezése, Munkavégzés és a folyamat körülményei és ezek kölcsönhatása egymással és munkakörnyezettel

15 Tűzveszélyes anyagok Kevésbé tűzveszélyes (R 10),
Tűzveszélyes (F és R11/R15/R17), Fokozottan tűzveszélyes (F+ és R 12) besorolt felcímkézett anyagok, valamint Nem osztályozott anyag, de kielégíti a gyúlékonyságra vonatkozó követelményeket, vagy általában gyúlékonynak tekintik

16 Robbanásveszélyes környezet kialakulása I.
1. Tűzveszélyes gázok és gázkeverékek: alsó és felső robbanási h. 2. Tűzveszélyes folyadékok: gázok alsó és felső robbanási határa,ködök alsó r. gyulladáspont (tartályokban nem alakul ki robbanóképes keverék, ha azokban a hőmérsékletet 5-15 C-l a gyulladáspont alatt tartják) üzemi vagy környezeti hőmérséklet (amennyiben az üzemi hőmérséklet maximuma nincs jóval a folyadék gyulladáspontja alatt, akkor robbanóképes gőz/levegő keverék jelenlétével kell számolni), folyadékkal történő munkavégzés módszere (szórás, folyadéksugár kilövellése és diszperziója, párologtatás, sűrítés) (amennyiben az üzemi hőmérséklet maximuma nincs jóval a folyadék gyulladáspontja alatt, akkor robbanóképes gőz/levegő keverék jelenlétével kell számolni), nagynyomású folyadék használata (hidraulikus rendszerek) Egy zárt helyen, ahol a nagynyomású tűzveszélyes folyadék szivárog, a szivárgás nagyságától, a túlnyomástól, vagy az anyag stabilitásától függően, a folyadék kilövellhet és robbanóképes ködöt képezhet, a mi aztán robbanóképes gőzzé válhat

17 Robbanásveszélyes környezet kialakulása II.
3. Tűzveszélyes szilárd anyagokból keletkező porok por/levegő keverék megléte, kialakulása, porlerakodás (pl. csiszolás vagy rostálás, szállítás, töltés ürítés

18 Munkaterek zónába sorolása I.
0. zóna: az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzök, vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszű időtartamban van jelen

19 Munkaterek zónába sorolása II.
1. zóna:az a munkatér , ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből robbanóképes légtér fordulhat elő.

20 Munkaterek zónába sorolása III.
2. zóna:az a munkatér , ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen.

21 Munkaterek zónába sorolása IV.
20 zóna:az a munkatér , ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban vagy gyakran van jelen.

22 Munkaterek zónába sorolása V.
21 zóna:az a munkatér , ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér fordulhat elő.

23 Munkaterek zónába sorolása VI.
22 zóna:az a munkatér , ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér ritkán és csak rövid időtartamban van jelen.

24 Besorolási szempontok
1. Éghető porok rétegeit , lerakodásait, felhalmozódásait, mint minden más okot, amely robbanóképes légtér kialakulásához vezethet, figyelembe kell venni. 2. Normál üzem alatt azt az állapotot értjük, amelyben a berendezéseket az üzembe helyezési paraméterei között használjuk.

25 Robbanásvédelmi dokumentáció,
Munkáltató feladatai meglévő, előtt kialakított munkahelyek esetén Kockázatértékelés, Zónába sorolás, Robbanásvédelmi dokumentáció, 3-4. §-ok szerinti minimális követelmények biztosítása

26 Minmális követelmények: 3-4. § szerint
Munkáltató feladatai meglévő, után kialakított munkahelyek esetén Mvt. 21. § szerinti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat +munkaeü. +kf-ú tűzvédelmi szakképesítésű személy + Mvt. 54. § (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés Minmális követelmények: 3-4. § szerint

27 Minimális követelmények
Munkahely kialakítása, munkaeszközök, Robbanásveszélyes környezet bejáratának jelölése Robbanásvédelmi dokumentáció: írásbeli utasítás alapján végezhető munka. Robbanóképes légtérben tartózkodás esetén felügyelet, Robbanóképes légtérben munkát végzők oktatása a robbanás elleni védelem ismeretanyagából


Letölteni ppt "Robbanás elleni védelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések