Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munka díjazása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munka díjazása."— Előadás másolata:

1 A munka díjazása

2 I. A munkabér funkciója Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A gazdasági eredményességtől függetlenül is jár Kivételesen tényleges munkavégzés hiányában is jár Felek szabad bérmegállapodása korlátozott - minimálbér, egyenlő bérezés elve.

3 II. Alapvető fogalmak

4 Szociális – Kulturális juttatás
Munkaviszonnyal összefüggésben járó juttatások Ellenszolgáltatási jelleg hiánya Munkabér Költségtérítés Szociális – Kulturális juttatás

5 1. A munkabér fogalma Ált. jogi fogalom: Mt. nem határozza meg
12.§ alkalmazásában: minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. Szakirodalom nem egységes

6 2. A munkabér jogi fogalma
Munkabérnek minősül minden a munkaviszonyra tekintettel a munkáltatótól a munkavállalónak jogszabály, kollektív szerződés, munkaszerződés, vagy a munkáltató elhatározása alapján járó, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos, vagyoni ellenszolgáltatás.

7 Minősítés A juttatás tényleges tartalmának van jelentősége
BH 2001/396: külföldi kiküldetés alapján a munkavállalónak járó jelentős összegű devizaellátmány munkabérnek minősült BH 1997/50: a prémium munkabérnek minősül

8 ALKALMAZOTT BÉRFORMA :
3. Bérformák IDŐBÉR TELJESÍTMÉNYBÉR A munkában töltött idő egységére megállapított bér (pl. havibér, órabér). A munkával elért teljesítmény alapján járó munkabér. ALKALMAZOTT BÉRFORMA : Időbér, Időbért helyettesítő teljesítménybér, Kombinált bérforma.

9 III. TELJESÍTMÉNYBÉR

10 Teljesítménybér Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót kizárólag számára előre meghatározott teljesítmény-követelmény alapján illeti meg. Alkalmazásának alapja: MSZ, egyoldalú munkáltatói intézkedés vagy KSZ DE! MSZ-ben foglalt megállapodás kell, ha a munkabért kizárólag teljesítménybérben határozzák meg. (Kógens)

11 Teljesítménykövetelmény
Meghatározása: Objektív mérés és számítás alapján Rendes munkaidőben 100% teljesíthető Alkalmazása előtt a munkavállalóval közölni kell (írásban v. helyben szokásos módon) Vita esetén a bizonyítási teher a munkáltatót terheli. Kógens szabályok!

12 Teljesítménybér - Minimálbér
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. Kógens!

13 Garantált bér A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében kötelező. Mértéke: legalább az alapbér felének megfelelő összeg. összege lehet alacsonyabb, mint a minimálbér [BH 1999/474].

14 IV. Munkabér-elemek

15 Munkabér-elemek Alapbér Prémium Jutalék Jutalom Bérpótlékok
Távolléti díj Egyéb (pl. borravaló)

16 1. alapbér Munkaszerződés kötelező tartalmi eleme
Időbér pl. órabér, napibér, havibér Teljesítménybér alkalmazása esetén is ki kell kötni Összege: teljes munkaidős foglalkoztatás esetén el kell érnie a minimálbér összegét

17 Minimálbér Célja: a munkabér legalább egy minimális szociális szintet érjen el – ft Érdekképviseleti szervekkel folyatott konzultációt követően a kormány rendeletben állapítja meg Mértékét: évente felülvizsgálják Garantált bérminimum: szakképzettek magasabb minimálbére ft

18 2. Prémium Fogalma: a munkáltató által meghatározott, a munkavégzéssel szükségképpen együtt nem járó feladat, többletteljesítmény elérése esetén fizetett munkabér Prémiumtűzés: MSZ vagy a munkáltató által egyoldalúan Részteljesítés Szabályzat

19 3. Jutalék Fogalma: a munkavállaló százalékosan részesedik az általa közvetített/megkötött ügyletek értékében Teljesítménybérre vonatkozó szabályok

20 4. Jutalom A munkavállaló munkája utólagos elismeréseként v. meghatározott alkalomból (pl. karácsony, szolgálati jubileum stb.) A munkáltató által adható pénzbeli juttatás Mérlegelési jogkörben adható juttatás Egyenlő bér elve

21 5. Bérpótlék Fogalma: a szokásostól eltérő, nehezebb munkavégzési körülményeket díjazzák Fajtái: törvény alapján járó, felek megállapodása (MSZ, KSZ) alapján járó pótlékok Alapja: egy órára járó alapbér (eltérő megállapodás hiányában) Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék beépítése az alapbérbe tilos!

22 Bérpótlékok rendszere
Pótlék neve Pótlék mértéke Éjszakai pótlék 15 % Műszakpótlék 30 % Vasárnapi pótlék 50% Munkaszüneti napi pótlék 100 % Rendkívüli munkavégzés pótléka Rendes munkanap: 50% Heti pihenőnap/munkaszüneti nap:100% (50%+másik pihenőnap) Készenlét 20% Munkavégzés: egyéb munkavégzés fejében járó pótlék Ügyelet Rendelkezésre állás: 40%

23 Éjszakai pótlék 22 és 06 óra között
a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve ha ennek tartama az 1 órát meghaladja 15 % bérpótlék

24 „Túlmunka” pótlék Rendes munkanap
Beosztás szerinti heti pihenőnap/munkaszüneti nap Beosztás szerinti nap munkaidőt meghaladó, Munkaidő-kereten felüli, Elszámolási időszakon felüli, munka 50 % pótlék vagy szabadidő (munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása) 100 % pótlék (50 % pótlék + másik pihenőnap) Szabadidő: nem lehet kevesebb a rendkívüli munkaidő tartamánál Alapbér arányos része jár

25 Ügyelet és készenlét díjazása
Rendelkezésre állás 20 %-os bérpótlék Munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása Ügyelet A munkáltató által meghatározott helyen történő rendelkezésre állás 40%-os bérpótlék Ügyelet alatti munkavégzés

26 V. Díjazás munkavégzés hiányában

27 Állásidőre járó díjazás
Állásidő fogalma Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget. Kivétel: elháríthatatlan külső ok. Díjazás Alapbér (+ esetleg bérpótlék)

28 Távolléti díj jár Igazolt távollétek:
Közérdekből (pl. á.polgári köt. teljesítése, kötelező véradás,) Pihenőidő (munkaszüneti nap, szabadság, szoptatási munkaidő-kedvezmény) miatt a munkavállaló akadályozva van a munkavégzésben. Betegszabadság (Mt. 137.§): távolléti díj 70%-ának megfelelő díjazás

29 Távolléti díj számítása (Mt.148-152.§)
A távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér/pótlékátalány az esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 naptári hónapra kifizetett teljesítménybér, valamint bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani.

30 V. A munkabér védelme

31 A munkabér védelmére vonatkozó szabályok (ILO 95)
A pénzben/forintban történő fizetés elve A munkabér kifizetésére vonatkozó szabályok A munkabérről való lemondás tilalma Természetbeni munkabér-fizetésre vonatkozó tilalom A munkabérből történő levonás szabályai Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A munka díjazása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések