Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vagyonadók, „valódi” illetékek, díjak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vagyonadók, „valódi” illetékek, díjak"— Előadás másolata:

1 Vagyonadók, „valódi” illetékek, díjak
Dr Darák Péter Budapest, április 8.

2 Az illetékek természete
Valódi illetékek az eljárási illetékek A vagyonszerzési illetékek valójában vagyonadók Hatósági funkció (eljárás) igénybevételéért jár, de az eljárás lefolytatása általában nem függ annak megfizetésétől Egyoldalúan megállapított mérték; független az eljárás tényleges költségétől Speciális hozzájárulás a közhivatal fenntartásához, amelynek finanszírozása ettől függetlenül történik

3 Történetisége Ókortól, Mo-on a XI-XV. szd-tól
1850-től császári pátenssel vezetik be 1868-tól áttekinthető rendszer 1883-tól 1900-ig illetékjogi kodifikáció 1920-as évektől kialakul a négyes tagozódás (törvénykezési és közigazgatási illetékek, vagyonátruházási, okirati illetékek) Később az okirati illeték beolvad 2008/7/EK irányelv a tőkeemelést terhelő közvetett adókról és 94/1069/EGK bizottsági ajánlás a kis- és középvállalkozások átruházásáról

4 Fajtái Általános-különös Egyes-átalány Fix-változó Közvetlen-közvetett
Beszedésük módja szerint: bélyeges, pénzben fizetendő Tárgyuk szerint: polgári peres, perenkívüli, közigazgatási, büntető eljárási, jogügyletek illetékei

5 Az Itv. Az évi CXIII. Tv. Ingyenes (öröklési és ajándékozási) és visszterhes vagyonszerzési Közigazgatási eljárási Bírósági eljárási illeték Igazgatási-szolgáltatási díj, pótdíj

6 A díjak Elméletileg megállapítható a közszolgáltatás értéke
A költségeket nem haladhatja meg Átalány is lehet Illetékkel nem lehet párhuzamos Lakosság széles körét érintőt tv-ben! Rendszerint tárcabevételek

7 Az illetékkötelezettség
Keletkezés időpontja Halál Szerződés megkötésének napja Kérelem előterjesztésekor

8 Illetékmentesség Tárgyi Személyes (feltétlen, feltételes)

9 Vagyonszerzési illetékek
A vagyonadói jelleg elemei: A felhalmozott, megtakarított jövedelem mint nettó vagyon adóztatása Eseti, mert az átruházáshoz, átszálláshoz kapcsolódik (EU-tőkeilleték) Tárgya meghatározott ingó, ingatlan (lakás), vagyoni értékű jog (praxisjog!) Forgalmi érték (adósságok figyelmen kívül maradnak!) Jogok értéke Fizetésre kötelezett személy

10 Ingyenes vagyonszerzés
Tárgya Alapja (tiszta érték) Mértéke (18%, kedvezményes lakástulajdonra vonatkozó kulcs 9%) illetékmentesség (egyenes ági hozzátartozók, házastárs)

11 Visszterhes vagyonszerzés
Tárgya Alapja (forgalmi érték) Mértéke (kedvezményes lakástulajdonra vonatkozó kulcs) illetékmentesség Lakástulajdonra vonatkozó speciális szabályok

12 Közigazgatási eljárási illetékek
Általános és különös tételű 3000 Ft kedvezmények

13 Bírósági eljárási illetékek
Eljárást kezdeményező fizeti Egyetemlegesség Érdekeltség aránya

14 Polgári eljárások illetéke
Alapja: Eljárás tárgyának értéke Vitás követelés értéke Ha az érték nem állapítható meg Mértéke: 6% 8% (fellebbezés), 10% (felülvizsgálat) tételes

15 Büntetőeljárás illetéke
Tételes Mértéke

16 Mentesség, kedvezmény fizetési könnyítés
Tárgyi mentes Mérsékelt illeték Illeték-feljegyzési jog

17 Az illetékek jövője Igazságos? Korszerű? Hatékony? Szükséges?


Letölteni ppt "Vagyonadók, „valódi” illetékek, díjak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések