Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gondozás és a nevelés egysége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gondozás és a nevelés egysége"— Előadás másolata:

1 A gondozás és a nevelés egysége
Gondozási alapismeretek BA Készítette: Bekéné Zelencz Katalin

2 A gondozás és a nevelés egysége
gyermek gondozás nevelés

3 A gondozás fogalma Az egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, a megfelelő fejlődést segítő, az életkörülmények megjavítására irányuló, családi és szervezett társadalmi tevékenység. A gondozás olyan komplex fizikális és kommunikációs munka terület, amely a gondozott minél jobb testi, lelki állapotát és szociális beilleszkedését szolgálja.

4 A gondozás fogalma Az egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, a megfelelő fejlődést segítő, az életkörülmények megjavítására irányuló, családi és szervezett társadalmi tevékenység. A gondozás olyan komplex fizikális és kommunikációs munka terület, amely a gondozott minél jobb testi, lelki állapotát és szociális beilleszkedését szolgálja.

5 Gondozás fogalma 2. „A gondozás azoknak a tevékenységeknek az összessége amelyekkel a felnőtt , a csecsemő és a kisgyermek szükségleteit elégíti ki.”(Polonyiné)

6 A gondozás alapvető céljai
A szükséges élettevékenységek segítése Az életminőség javítása A kórházi kezelés elkerülése

7 A gondozás céljai társadalmi egyéni Az utódok egészségének megőrzése,
biztosítása, védelme A társadalom védelme a káros hatásoktól Az életkor meghosszabbodására irányuló törekvések Egészség megőrzése Betegség megelőzése a betegség rosszabbodásának megakadályozása

8 Gondozás a hétköznapi gyakorlatban
A gyermek öltöztetése etetése mosdatása Levegőztetése Napoztatása altatása

9 Alapfogalmak Habilitáció: még meg nem tanult életfenntartással kapcsolatos tevékenységek kialakítása pl: járás Sohasem volt képességek megtanítása - veleszületett akadályozottság esetén – ez a valódi habilitáció

10 A gondozás céljai gyermekeknél
Az egészség megőrzése betegségek megelőzése A testi, lelki, szellemi fejlődés elősegítése, biztosítása

11 A célok elérésének eszközei
Szeretet teljes családi légkör Tanácsadásokon, szűréseken való megjelenés Védőoltások biztosítása szükség esetén gyermekorvosi vizsgálat helyes gondozói tevékenység Megfelelő kommunikáció Érzelmek közvetítése Szocializáció segítése együttműködés Felvilágosítás, tájékoztatás

12 Újszülött és kisdedkorban
A gondozás formái Szülés előtt Újszülött és kisdedkorban kisgyermekkorban

13 A gondozó jellemzői?

14 A gondozó jellemzői Megértés Empátia jó kommunikációs készség
Szakszerűség Jó szakmai felkészültség tanácsadás Felvilágosítás jó megfigyelő képesség

15 A gondozás, mint tevékenység
A gondozó a gyermek, a csecsemő alapvető szükségleteit kielégíti, olyan tevékenységek összessége, mellyel meghatározza a gyermek közérzetét, önmagához és másokhoz való viszonyát, világhoz fűződő viszonyát, kapcsolatát is.

16 A nevelés szűkebb értelmezése
A nevelés a nevelő szándékos, tudatos és tervszerű hatása a növendékre A nevelés – hatás A gyermekre irányul A nevelő szempontjából cselekvés

17 A nevelés a gyermek szellemi, érzelmi fejlesztését segíti, magatartásának alakítását, erkölcsi tulajdonságainak formálását is jelenti. (Bakonyi, Velkey1984) Mindenképpen összetett tevékenységről van szó, mely során a gyermek növekszik, fejlődik, formálódik.

18 A nevelés tágabb értelmezése
Nevelés valamennyi hatás, amely a gyermeket a társas együttélés folyamán éri Kölcsönös, állandó az emberi együttélés alapfunkciója  mindenki mindig mindenkit nevel A nevelés folyamat.

19 A nevelés céljelölése A nevelési célok kialakításakor azt kell mérlegelni, hogy mi az, ami a személyiségfejlődés szempontjából értékes. A nevelési folyamatban a személyiség különböző strukturális elemeinek fejlesztése történik.

20 A nevelés célja olyan személy kialakítása, akik megfelelnek az adott társadalom elvárásának, embereszmény megvalósítása.

21 Szükséges-e a nevelés? Alanya és tárgya vagyunk a nevelésnek.
A nevelés személyiségfejlődést jelent. A társadalom elvárásai miatt a célok változnak. A nevelés egyfajta tudás átadást jelent. -> a társadalom fejlődik Többet kell tudnunk mint tudtunk. Permanens folyamat a nevelés (állandó folyamat), születés előtt-től tart a halál előttig. A nevelésre szükség van.

22 Kölcsönös értelmi, érzelmi szeretetteljes kapcsolatban kell lenniük
nevelő növendék Kölcsönös értelmi, érzelmi szeretetteljes kapcsolatban kell lenniük

23 Nevelő – növendék kapcsolat:
-     legyen mindkettő egészséges – legfőbb érték -         szeretetteljes kapcsolat -         nyitottság a nevelővel szemben (befogadó képes legyen) -         befogadóképesség – nyitottá válás – pszichés viselkedés

24 Elvárások a nevelővel kapcsolatban:
gyermeket fel kell emelni magunkhoz nem emelvényen (dobogón) kell állni a gyermekért kell dolgozni, őszinteség, kitárulkozás     Empátia, emberség, hitelesség szeretet   

25 Vannak –e korlátok a nevelésben, gondozásban?

26 A gyermek számára problémákat okozható korlátok:
betegség, egészség megromlása szeretet hiány érzékelése (az ember értő, érző lény) válás előtti, utáni időszak (depresszió, betegségek) családi problémák család gazdasági háttere sikertelenség, kudarcélmény

27 Érték A legfontosabb pedagógiai érték az egészség WHO: az egészség nem más mint testi, lelki és szociális jólétállapota, nem csupán a betegség vagy a nyomorékság hiánya. -         egészségre nevelés a családban: az egészség (hármas összetevője) a családi életben kezdődik el. A bölcsőde és óvoda a szocialzációs folyamat mellett az egészségnevelésben is fontos szerepet tölt be.

28 A test jólétének biztosítása
       helyes napirend, szokások kialakításával pl. Szopás         helyes táplálkozáshoz, higéniai szokás, rendszeres fogmosás, táplálkozás, pihenés, tevékenység         helyes időbeosztás          testi neveltség:      túlsúlyos, és alultáplált      hajlott testtartás, sokat ülnek            játszás igénye gyerekeknél – közösségi játék, közösségi szellem javítása -         mozgás -         álmatlanság problémája (tv, stressz) szabad levegőn való tevékenység

29 Szellemi, érzelmi jólét
Szeretetteljes kapcsolat a családban és s bölcsődében. Pihenés fontossága Mese A gyermek meghallgatása Beszélgetés a gyermekkel Játék a gyermekkel

30 Magasabb rendű motívumok
szükségletek A legősibb, alapvető motívumok. Valaminek a hiányát jelzik(pl: éhség, szomjúság) Motivumok rendszere Magasabb rendű motívumok Szándék Kompetencia igény Alapvető motívumok Szükségletek Drive-hajtóeről Érzelmek, vágy

31 Szükséglet keletkezése
Valamilyen érzet formájában jelentkezik, mely emóciókkal összeolvadva hiányérzetet, nyugtalanságot okoz. Cselekvésre sarkal Szükséglet: az élet mindennapi létfenntartáshoz szükséges dolog, tevékenység illetőleg az ezzel kapcsolatos szervek működtetése Igény: óhaj, kívánalom amelynek bizonyos feltételeknek kell megfelelni Fajtái: Abraham Maslow szükségletpiramisa , Virginia Henderson alapszükségletei

32 A MASLOW-FÉLE SZÜKSÉGLET PIRAMIS
Abraham Maslow ( )

33 Virginia Henderson Alapszükségletek: Normális légzés
Megfelelő táplálkozás és folyadék felvétel Váladékok ürítése Mozgás és helyes testtartás Pihenés és alvás Megfelelő ruházat Normális hőmérséklet Higiéné Biztonság Kommunikáció Hit Rekreáció Alkotás képessége Egészségfejlesztés

34 szocializáció Olyan folyamat amely során az egyén alkalmazkodik a társadalom normáihoz, értékeihez. az egyénből a társadalom tagjává, társadalmi egyénné válik.

35 A gondozó szerepe a szocializációban
Segít a többi gyermekhez való alkalmazkodásban Az új környezet megismerésében A bölcsődei szabályok, napirend elsajátításában Segít a kapcsolatok kialakításában

36 A bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei
A gondozás – nevelés egységének elve: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés s folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Az egyéni bánásmód elve: A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Az állandóság elve: A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot.

37 Az aktivitás, az önállóság segítésének elve: A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az i8gényekhez igazodó segítése, a gyermek felé i9rányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A pozitívumokra támaszkodás elve: A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Az egységes nevelő hatások elve: A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő különbség tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik.

38 A rendszeresség elve: Az ismétlődés, tájékozási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A fokozatosság elve:A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.

39 A bölcsődei gondozás, nevelés célja A 0-3 éves életkorú gyermekek gondozása, nevelése a családdal együttműködve, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése. A bölcsődei gondozás, nevelés feladatai A bölcsődei gondozás – nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése -A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése -Az elsődleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése -Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúr higiénés szokások kialakulásának segítése.

40 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése -Egészséges bölcsődei környezet biztosítása -Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezet biztosítása -Társas kapcsolatok alakítása, segítése -Élmény-gazdag mindennapok megteremtése a játékon keresztül A megismerési folyamatok fejlődésének segítése -A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építve segíteni az egyéni képességek kibontakozását. -A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.

41 A nevelés, gondozás alapkövetelményei
Helyes technika elve:állandósság elve, módszerek állandóssága is A nevelés gondozás megfelelő légköre Nevelési, gondozási tevékenység , mint élményforrás Jó kapcsolat a gondozó és a gyermek között Elegendő idő biztosítása Egyéb nevelési lehetőségek biztosítása gondozás közben

42 A gondozás és a nevelés egységének megvalósítása
Személyi feltételek Nevelési, gondozási módszerek Eszközök Tárgyi feltételek Szervezettség Biztonság tervszerűség

43 A gondozás-nevelés egysége
A két tevékenység egymástól nem elválasztható. Együttesen hatnak a gyermekre és céljaik is közösek. A gyermek egészségi állapotának megőrzése és testi, lelki, szellemi érzelmi fejlődés elősegítése, biztosítása.

44 Felhasznált szakirodalom/ajánlott irodalom
Zrinszky László – Nevelés elmélet Bábasik István – Nevelés elmélet és gyakorlat Vízvári László(szerk):Gondozástan, Műszaki Kiadó, 2004 Dr. Majoros Mária, Lajtai Zsoltné, Kollár Mónika, Dr. Dravai Sarolta: Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása c. könyv, Líceum Kiadó, Eger, 2012. A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai -mószertani levél tbolcsodei....pdf


Letölteni ppt "A gondozás és a nevelés egysége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések