Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FŐBB KÖVETKEZMÉNYEI. KAPACITÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FŐBB KÖVETKEZMÉNYEI. KAPACITÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT."— Előadás másolata:

1 A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FŐBB KÖVETKEZMÉNYEI. KAPACITÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FŐBB KÖVETKEZMÉNYEI. KAPACITÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI Bódy Éva SZMM

2 2

3 3 Környezet, település Otthon Egyén Alapszolgáltatások Nappali ellátások Szakosított intézmények

4 4 A közelmúlt legfontosabb változásai 1. Kapacitásszabályozás: 1. Lépés: 2007.01.01-től a civil fenntartók esetében az állami normatív hozzájárulás igénybevételéhez – befogadásra van szükség 1. Lépés: 2007.01.01-től a civil fenntartók esetében az állami normatív hozzájárulás igénybevételéhez – befogadásra van szükség 2. Lépés: 2007.01.01-től 7 jogcím esetében minden fenntartó (állami- egyházi-civil) részére 50%-os normatíva. 2. Lépés: 2007.01.01-től 7 jogcím esetében minden fenntartó (állami- egyházi-civil) részére 50%-os normatíva.

5 5 A közelmúlt legfontosabb változásai 2. Egyenlő esélyű hozzáférés erősítése: Az önkormányzati mozgástér növelése Az önkormányzati mozgástér növelése - a legrászorultabb lakosok hozzáférési esélyeinek növelése – differenciált normatíva - a legrászorultabb lakosok hozzáférési esélyeinek növelése – differenciált normatíva - integrált szolgáltatási formában - integrált szolgáltatási formában - a kistérségi társulások keretében nyújtott szolgáltatások ösztönzése - a kistérségi társulások keretében nyújtott szolgáltatások ösztönzése 3. Szükségletfelmérési Rendszer és Eszköztár elkészítése

6 6 A közelmúlt legfontosabb változásai 4. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi minimumainak (standardok) meghatározása Cél -1.Átlátható, mérhető szolgáltatás biztosítása; Cél -1.Átlátható, mérhető szolgáltatás biztosítása; Cél – 2.Garancia biztosítása az egységnyi összegért- egységnyi minőség és mennyiség nyújtásához Cél – 2.Garancia biztosítása az egységnyi összegért- egységnyi minőség és mennyiség nyújtásához

7 7 A fejlesztés irányai, intézkedések 5. Ágazati információs adatbázis fejlesztése Felelős: FSZH Felelős: FSZH Elektronikus adatközlés Elektronikus adatközlés Naprakész információ valamennyi szolgáltatásról Naprakész információ valamennyi szolgáltatásról Jövő: ágazati honlap + több információ Jövő: ágazati honlap + több információ

8 8 A fejlesztés fő irányai, intézkedések 6. Szociális Szolgáltatások Ellenőrzésfejlesztési Programja 2006.Fokozott Ellenőrzési Program 2006.Fokozott Ellenőrzési Program - Egységes szakmai ellenőrzési eljárásrend - Egységes szakmai ellenőrzési eljárásrend - 326 emelt szintű intézmény helyszíni ellenőrzése - 326 emelt szintű intézmény helyszíni ellenőrzése - Közös ellenőrzési munkacsoport modellezés 7 helyszínen - Közös ellenőrzési munkacsoport modellezés 7 helyszínen - Operatív Ellenőrzési Rendszer stratégiai tervének elkészítése - Operatív Ellenőrzési Rendszer stratégiai tervének elkészítése 2007. 2007. - Szolgáltatástípusonként egységes ellenőrzési eljárásrend elkészítése, modellezése, bevezetése – összhangban a standardokkal - Szolgáltatástípusonként egységes ellenőrzési eljárásrend elkészítése, modellezése, bevezetése – összhangban a standardokkal

9 9 A fejlesztés fő irányai 7. Szolgáltatások fejlesztése Elfogadta a Kormány a hajléktalan ellátást fejlesztését célzó 7 éves stratégiát (2013-ra csökkenjen az utcán élő hajléktalan emberek száma 3 000 fővel; 3 500 fő részére foglalkoztatáshoz kötött önálló lakhatás kerüljön biztosításra) Elfogadta a Kormány a hajléktalan ellátást fejlesztését célzó 7 éves stratégiát (2013-ra csökkenjen az utcán élő hajléktalan emberek száma 3 000 fővel; 3 500 fő részére foglalkoztatáshoz kötött önálló lakhatás kerüljön biztosításra) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése 2008-tól Az étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése 2008-tól A voucher rendszer és az esetmenedzseri feladatok modellezése a „Nem mondunk le senkiről” zászlóshajó projekt keretén belül A voucher rendszer és az esetmenedzseri feladatok modellezése a „Nem mondunk le senkiről” zászlóshajó projekt keretén belül

10 10 Elvárt eredmény  költség-hatékony,  átlátható,  szükségletekre alapozó,  lakosság közeli ellátást preferáló,  az integrált szolgáltatási formákat előnyben részesítő,  szakterületeken átívelő szolgáltatási rendszer létrehozása.

11 11 ESZKÖZÖK Szt. módosítás 2007.- célzottabbá tenni a szolgáltatási rendszert; fejleszteni az alapszolgáltatásokat; Szt. módosítás 2007.- célzottabbá tenni a szolgáltatási rendszert; fejleszteni az alapszolgáltatásokat; Új szolgáltatási törvény létrehozása 2008. Új szolgáltatási törvény létrehozása 2008.

12 12 Jelenlegi Szt. módosítás Étkeztetés, házi segítségnyújtás erősítése Étkeztetés, házi segítségnyújtás erősítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás összekapcsolása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás összekapcsolása Házi segítségnyújtás és idősek otthona esetében a bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megléte- HGCS, OOSZI, szakértői bizottság, sürgősségi esetek Házi segítségnyújtás és idősek otthona esetében a bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megléte- HGCS, OOSZI, szakértői bizottság, sürgősségi esetek Jövedelem és vagyonvizsgálat – finanszírozás, térítési díj Jövedelem és vagyonvizsgálat – finanszírozás, térítési díj

13 13 Jelenlegi Szt. módosítás A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások kikerülnek az önkormányzatok kötelező feladat ellátási köréből, és állami feladatok lesznek 2009.01.01-től A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások kikerülnek az önkormányzatok kötelező feladat ellátási köréből, és állami feladatok lesznek 2009.01.01-től A nappali intézményekre vonatkozó lakosságszám határ 10 e főre változik – finanszírozás nem változik A nappali intézményekre vonatkozó lakosságszám határ 10 e főre változik – finanszírozás nem változik Módszertani támogató rendszer átalakulása Módszertani támogató rendszer átalakulása

14 14 Jelenlegi Szt. módosítása 2008. 01.01-től a fogyatékosok nappali intézményében ellátott gyermekek után is biztosított lesz a normatív gyermekétkeztetési kedvezmény 2008. 01.01-től a fogyatékosok nappali intézményében ellátott gyermekek után is biztosított lesz a normatív gyermekétkeztetési kedvezmény A kiskorú gyámhivatali határozattal történő szociális intézményi elhelyezésekor a megállapított gondozási díjat a szociális intézmény részére kell átutalni A kiskorú gyámhivatali határozattal történő szociális intézményi elhelyezésekor a megállapított gondozási díjat a szociális intézmény részére kell átutalni A működési engedélyeztetés és a hatósági, szakmai ellenőrzések erősítése (szankció bevezetése) A működési engedélyeztetés és a hatósági, szakmai ellenőrzések erősítése (szankció bevezetése)

15 15 Jelenlegi Szt. módosítás A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja A fenntartó a személyi térítési díj összegét szabadon állapíthatja meg: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében, ha az ellátott nem rászorult; idősotthoni ellátás és étkeztetés esetében, ha a költségvetési törvény szerint normatívára nem jogosult A fenntartó a személyi térítési díj összegét szabadon állapíthatja meg: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében, ha az ellátott nem rászorult; idősotthoni ellátás és étkeztetés esetében, ha a költségvetési törvény szerint normatívára nem jogosult

16 16 A törvénymódosítás hatásai (?) a szolgáltatások ellátotti köre körülhatároltabbá válik, a szolgáltatások ellátotti köre körülhatároltabbá válik, adott szolgáltatást az veszi igénybe, akinek arra szüksége van, adott szolgáltatást az veszi igénybe, akinek arra szüksége van, önkormányzati ellátási kötelezettség terhének csökkenése, önkormányzati ellátási kötelezettség terhének csökkenése, KE és TSZ: KE és TSZ: –lehetőség a szektorsemlegességre, –valódi szolgáltatási célok a szükségletekre, –alternatív finanszírozásra (eredmény és teljesítmény centrikus), esély a célzottság növelésére, esély a célzottság növelésére, eltérő helyzetek - eltérő finanszírozás (megtakarítás?; jobb célzottság?;) eltérő helyzetek - eltérő finanszírozás (megtakarítás?; jobb célzottság?;)

17 17 Minimum feltételek módosulása (1/2000. SzCsM r. ) (egyeztetés alatt) képesítési előírások rugalmasabbá tétele képesítési előírások rugalmasabbá tétele munkakörök átjárhatóbbá tétele munkakörök átjárhatóbbá tétele nappali intézményben az adatszolgáltatás nem minden esetben kötött névhez nappali intézményben az adatszolgáltatás nem minden esetben kötött névhez egészségügyi ellátás konkrétabb definiálása a bentlakást nyújtó intézményekben egészségügyi ellátás konkrétabb definiálása a bentlakást nyújtó intézményekben közösségi ellátásban orvos konzultáns megjelenése közösségi ellátásban orvos konzultáns megjelenése

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! eva.body@szmi.hu 465-5000


Letölteni ppt "A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FŐBB KÖVETKEZMÉNYEI. KAPACITÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZERT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések