Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Világvallások Buddhizmus Iszlám Zsidó vallás Hinduizmus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Világvallások Buddhizmus Iszlám Zsidó vallás Hinduizmus"— Előadás másolata:

1 Világvallások Buddhizmus Iszlám Zsidó vallás Hinduizmus
Kínai univerzalizmus Kereszténység

2 Vallások megoszlása a világon
arányuk kereszténység 33% iszlám 21% hinduizmus 13% buddhizmus 6% judaizmus 0,2% egyéb 12% nem vallásos ateista 2,3% Keresztények – 2 milliárd Iszlám – 1,5 milliárd Hinduizmus – 1,1 milliárd

3 A világvallások elterjedtsége

4 A vallások gyakori elnevezései
Zsidó vallás = judaizmus = izraelita Iszlám = muszlim vagy muzulmán ≠ mohamedán Hinduizmus = brahmanizmus

5 Vallások csoportosítása
(Istenhez való viszonyulás alapján) Monoteizmus (egyistenhívő) Deizmus Politeizmus (többistenhívő) Vallási dualizmus

6 Monoteista vallások Kereszténység Iszlám Zsidó vallás

7 Politeista vallások Hinduizmus Buddhizmus

8 Vallási dualizmus a Perzsa Birodalomban alakult ki
két ellentétes isteni hatalom Zarathustra (Zoroaster) próféta

9 Deizmus a felvilágosodás korában alakult ki (18. sz.)
vallásos filozófia, nem tagadja Isten létét, de úgy látja, hogy Isten, miután megteremtette a világot, nem avatkozik annak további sorsába.

10 tagadja a természetfeletti jelenségek létezését és elutasította a kinyilatkoztatott vallási tanokat
Új isten: az Ész

11 Híveinek száma és elterjedtsége
A zsidó vallás Híveinek száma és elterjedtsége

12 A zsidó vallás jellemzői
Vallásalapító: Mózes Kr.e 16 sz. körül Szent könyvek: Tóra (Mózes öt könyve) Talmud (Tanítás) Nyelv: héber

13 Szent hely: Jeruzsálem, siratófal
Tanító: rabbi Istentisztelet helye: zsinagóga Irányzatai: ortodox és neológ

14 Híveinek száma és elterjedtsége 2, 2 milliárd fő
A kereszténység Híveinek száma és elterjedtsége 2, 2 milliárd fő

15 A keresztény vallás jellemzői
vallásalapító: Jézus Krisztus, keresztény időszámítás Szent Könyv: Biblia (Ó- és Újszövetség) nyelv: héber, görög, latin, nemzeti nyelvek Szent hely: Jeruzsálem, Betlehem, Názáret

16 A keresztény vallás története
Tanítások helyszíne: Római Birodalom, Júdea Tanításai lényege: fellép a kapzsisággal, gyűlölettel erőszakkal szemben, hirdeti a szeretet és megbocsátás fontosságát – Hegyi beszéd) Tanítványai: 12 apostol Jézus Krisztus sora: keresztre feszítés, Golgota hegy

17 A kereszténység elterjedése:
Szent Péter római püspök és Szent Pál jelentősége Korai időszak: keresztényüldözések, szabad vallásgyakorlás egyházszervezet kialakulása

18 A kereszténység irányzatai
1054 – A nagy egyházszakadás KATOLIKUS Ortodox

19 Különbségek a két irányzat között
Katolikus Ortodox Központ: Egyházfő: Szervezeti felépítés: Nyelv: Házassághoz való viszony: Róma Pápa Hierarchikus Latin Cölibátus Konstantinápoly Pátriárkák Nincs hierarchia Görög/nemzeti Házasság Különbségek a két irányzat között

20 16. század – reformáció, protestáns egyházak kiválása a katolikusból
lutheránus/evangélikus kálvinista/református anglikán baptista század – új (neo)protestáns egyházak metodista mormon

21 Az iszlám vallás jellemzői
Követőinek száma: 1, 5 milliárd Vallásalapító: Mohamed Kr.u. 7. század Szent könyv: Korán, arab nyelven

22 Szent hely: Mekka, Medina,
Szigorú vallási előírások: napi ötszöri napi ima zarándokút Mekkába hit terjesztése öltözködési szabályok

23 Istentisztelet helye:
mecset/dzsámi minaret egyházi vezető: imám

24 Irányzatai: siíta (Irán) és szunnita

25 Követőinek száma: 1, 1 milliárd
Hinduizmus Követőinek száma: 1, 1 milliárd

26 A hinduizmus jellemzői
Vallásalapító: nincs Nem terjeszthető Elnevezése: Indus folyó neve – hindu Brahmanák (papság) – brahmanizmus

27 Fő istenek: Brahma - teremtő Visnu - megtartó Siva – pusztító és újrateremtő Több száz isten: pl. Ganésa

28 Főbb tanításai: Elfogadja a kasztrendszert Elfogadja a lélekvándorlást Szent állat: tehén Szent folyó: Gangesz Szent hegy: Himalája

29 Papság: brahmanák Szent könyv: Védák, Véda = tudás, Nyelv: szankszrit Templomok: gazdagon díszítettek

30 Hindu jelképek: Napkereszt (szvasztika) Bindi

31 Követőinek száma: 500 millió fő
Buddhizmus Követőinek száma: 500 millió fő

32 Vallás alapító: Gautama Sziddhárta –. megvilágosodott = Buddha Kr. e
Vallás alapító: Gautama Sziddhárta – megvilágosodott = Buddha Kr.e. 6 sz. Főbb tanításai: elutasítja a kasztrendszert elfogadja a lélekvándorlást cél: eljutni a Nirvánába nincs teremtő Isten

33 Szent könyv: Buddha összegyűjtött tanításai – Páli Kánon
Nyelv: szankszrit Irányzatok: kis út/nagy út vagy kis szekér/nagy szekér lámaizmus zen buddhizmus

34 Vallási élet: Szerzetesek szerepe Tanító : láma Egyházi épület: sztúpa

35 Kínai univerzalizmus/univerzizmus
az ég, a föld és az ember egységes mindenség (univerzum) három alkotórésze kölcsönhatásban állnak egymással, törvény szabályozza a működésüket 5 elem (föld, víz, tűz, fa, fém) minden földi dologra visszavezethető

36 Fény és árnyék szemlélet
Jang: tűz, pozitív erő, a férfi, az aktív, a teremtő Jin: víz, negatív erő, a nő, a passzív, a befogadó Fontos: a kettő egymás párja, kiegészítője, nem ellentéte.

37 Irányzatok Konfucianizmus
Alapító: Kung fu – ce, Konfuciusz (Kr.e 6. sz.) Tanítás lényege: Az emberek közötti helyes viselkedés alapelvei (feljebbvaló, idősek tisztelete) A társadalomban érvényesül a hierarchia A fő erények: mértéktartás, kötelességtudat

38 Klasszikus könyvek: Változások könyve Dalok könyve, Beszélgetések és mondások

39 Taoizmus Alapító: Lao-ce (Kr.e. 6. sz.) Tanítás lényege (Tao te King):
a Tao, a Világtörvény, minden létező eredendő oka Az ember feladata, hogy szemlélődő módon törekedjen a Tao befogadására, megértésére Lao-ce szerint a helyes cselekvés, a "nem cselekvés". fő erények: mértékletesség, józanság, lemondás

40 Jellemzőek a díszes szertartások és templomok
Fontos szerep jut a szerzeteseknek is


Letölteni ppt "Világvallások Buddhizmus Iszlám Zsidó vallás Hinduizmus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések