Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanításra és tanulásra fordított idő nemzetközi és kutatási adatok tükrében Imre Anna Oktatáskutató és fejlesztő Intézet Berekfürdő, 2016. Február 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanításra és tanulásra fordított idő nemzetközi és kutatási adatok tükrében Imre Anna Oktatáskutató és fejlesztő Intézet Berekfürdő, 2016. Február 4."— Előadás másolata:

1 A tanításra és tanulásra fordított idő nemzetközi és kutatási adatok tükrében Imre Anna Oktatáskutató és fejlesztő Intézet Berekfürdő, 2016. Február 4.

2 A tanítási és tanórai tanulási idővel összefüggő, közelebbről vizsgált kérdések Nemzetközi adatok segítségével: Tanulási idő Magyarországon és a nemzetközi gyakorlatban a szabályozás szerint az alapfokú és alsó középfokú oktatásban Tantárgyankénti időráfordítás tantárgyanként a nemzetközi és a hazai gyakorlatban Tanítási órák éves száma a nemzetközi és a hazai gyakorlatban Kutatási adatok segítségével: Tanulásra fordított idő egy átlagos tanítási napon általános iskolai tanulók körében (tanórán és iskolán kívüli foglalkozásokkal, otthoni tanulással együtt) Pedagógusok főbb munkatevékenységei és ezek változása általános iskolai pedagógusok körében

3 Az összes tanórai tanulási idő az alapfokú és alsó középfokú oktatásban - Education at a Glance, OECD Szándékolt tanulási idő = kötelező órák száma + választható órák száma Alapképzés szakasza: ISCED1 + ISCED2 Az összes tanórai tanulási idő számítását befolyásoló adatok: Évfolyamok száma: 8-9-10 tanév Tanítási napok száma: 183-185 nap (OECD átlag), 180-183 nap (HU átlag) Heti óraszáma tantárgyankénti és évfolyamonkénti, Tanítási órák hossza A tanórai tanulási idő indikátorai: ISCED1 összesen: 4613 óra (OECD átlag), 2583 óra (HU átlag) ISCED2 összesen: 2957 óra (OECD), 2970 óra (HU) Összes tanítási idő az alapképzésben (ISCED1+ISCED2): 7570 óra (OECD átlag), 5553 óra (HU átlag) Tantárgyankénti időráfordítás az összes éves tanítási idő arányában, évfolyamonként Számítás: szabályozás szerint szándékolt (tanítási órák száma) és standardizált módon (60 perces órák száma) átszámítva.

4 Tanórai tanulásra fordított idő, Magyarország, 2015. (szándékolt és standardizált számítás)

5 Összes tanórai tanulási idő az ISCED1+ISCED2 szinten, 2015.

6 Szerkezet szerinti eltérések: összes tanulási idő, ISCED1+2, 8 évfolyamos alapképzés, 2014

7 Szerkezet szerinti eltérések: összes tanulási, idő (ISCED1+2: 9 és 10 évfolyamos alapképzés, 2014

8 Tanulási idő az alap- és alsóközépfokú oktatásban: Magyarország, OECD átlag és EU átlag (2014, 2015)

9 Tanulási idő tantárgyak szerint, ISCED2, OECD, 2015

10 Tanítási órákon kívüli tanulás – nemzetközi tapasztalatok Kategóriák (OECD 2011): Tanórai tanulás, iskolán (tanórán) kívüli tanulás, egyéni (otthoni tanulás) Egy 2006-os PISA adatok alapján történő, tanulói eredményességgel összefüggő elemzés néhány következtetése: a tanórán töltött idő gyengén, de pozitívan korrelál a teljesítménnyel. az iskolán/tanórán kívül tanórán negatívan függenek össze ezzel. (Quality time for students, OECD 2011)

11 Pedagógusok tanítási és munkaideje – nemzetközi számítás és tendenciák Számításhoz használt adatok: Heti kötelező tanítási órák száma (óra) Heti iskolában tartózkodást előíró munkaórák száma (óra) Éves tanítási napok száma Éves kötelező munkaidő (óra) Tanításon kívüli feladatok Pedagógusok tanítási ideje - indikátorok: Éves tanítási órák száma az egyes oktatási szinteken (standardizált) Tanítási idő a munkaidő százalékában Trendadatok: időbeni változások

12 Tanítási órák éves száma, OECD, EU átlag és Magyarország, 2013

13

14 Tanulás és tanítás – kutatási adatok tükrében A TÁMOP 3.1.1. program keretében megvalósított kutatásunk két szabályozással összefüggő változásokat vizsgált: 1. A délután tizenhat óráig tartó iskolai nap bevezetése; 2. A pedagógusok munkaidejének átalakítása (32 órás bent tartózkodás); Módszerek: Kérdőíves adatfelvétel: Három eltérő helyzetű térség 35 általános iskolájának körében: Adatfelvétel: főváros, vidék1, vidék2 (2013/2014 – 1. félév) Tanulói adatfelvétel: 815 fő 5. és 850 fő 8. évfolyamos tanuló, Pedagógus adatfelvétel: 548 fő Esettanulmányok készítése: 7 iskolában

15 Tanítási órákon kívüli tanulás – hazai tapasztalatok Összes tanulási idő ‚egy átlagos napon’ 5. évfolyamos tanulók körében (N=585), 2013/2014

16 Változási tendenciák 2012/2013 és 2013/2014 között a pedagógusok munkafeladataiban, résztvevők %-a

17 Változási tendenciák 2012/2013 és 2013/2014 között a pedagógusok munkaidejében, a heti munkaidő %-ában (pedagógusok becslése)

18 Köszönöm a figyelmet! imre.anna@ofi.hu


Letölteni ppt "A tanításra és tanulásra fordított idő nemzetközi és kutatási adatok tükrében Imre Anna Oktatáskutató és fejlesztő Intézet Berekfürdő, 2016. Február 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések