Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

T ÁRSADALMI M EGÚJULÁS O PERATÍV P ROGRAM 3.1.4./08/1. K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – I NNOVATÍV I NTÉZMÉNYEKBEN Ö NÁLLÓ I NTÉZMÉNYI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "T ÁRSADALMI M EGÚJULÁS O PERATÍV P ROGRAM 3.1.4./08/1. K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – I NNOVATÍV I NTÉZMÉNYEKBEN Ö NÁLLÓ I NTÉZMÉNYI."— Előadás másolata:

1 T ÁRSADALMI M EGÚJULÁS O PERATÍV P ROGRAM 3.1.4./08/1. K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – I NNOVATÍV I NTÉZMÉNYEKBEN Ö NÁLLÓ I NTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK A B UDENZ J ÓZSEF Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS G IMNÁZIUMBAN

2 A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐ II. KERÜLETI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK : Móricz Zsigmond Gimnázium – Dr Tihanyi Katain igazgató Törökvész Úti Általános Iskola –Hildebrandné Rugássy Éva Budenz József Általános Iskola és Gimnázium- Székelyné Nagy Zsuzsanna Százszorszép Óvoda – Maruzs Jánosné Törökvész Úti Kézműves Óvoda – Janecskó Mária Projektmenedzser: Dr. Pálos Annamária Komplex intézményi szaktanácsadó: Sipos Imre IKT tanácsadó: Kollár Judit Budenz - szakmai vezető: Székelyné Nagy Zsuzsanna

3 A M ODERNIZÁCIÓ TERÜLETEI I SKOLÁNKBAN 1. Kompetencia alapú oktatási program, programcsomagok bevezetése: 4 tanulócsoportban: 1.o., 5. a, 7. évf., 9. o. 2. Tantárgytömbösített oktatás : 2 tanulócsoportban: 4. b, 5. a 3. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: 1 tanulócsoportban: 4. b, 4. Pedagógiai módszertan alkalmazása: három hetet meghaladó projekt szervezése, témahét szervezése, moduláris oktatási program megszervezése: 3 tanulócsoportban:1. o., 5. o.,9. o.

4 1. K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSI PROGRAM :

5 2. T ANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS Technika-életvitel - moduláris oktatás 5. a - Baloghné Rogányi Mária (matematika-technika) Művészet – epochális oktatás 4. b – Rádonyi Dénesné, Grótné Tar Csilla, Salamon Dóra, Némethné Pénzes Györgyi, Ráczné Enzsöl Katalin

6 3. M ŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Művészet epocha: 4.b Rádonyi Dénesné, Grótné Tar Csilla Csilla, Némethné Pénzes Györgyi, Salamon Dóra, Ráczné Enzsöl Katalin

7 4. P EDAGÓGIAI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA A) Három hetet meghaladó projekt szervezése 9. o. – Demokrácia – Jahner Eszter B) Témahét megszervezése 1. o. Tarnóczayné Szegő Krisztina -Tóvári Dorottya C) Moduláris oktatási program megszervezése 5. a – Technika – Baloghné Rogányi Mária

8 T ANULÓI LAPTOP PROGRAM 9. osztályban Oszkó Gabriella, Feketéné Pogány Anna Egy következő pályázat esetén valósul meg, de a részvételi szándékot jelezni kellett.

9 T OVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL : K OMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGOK BEVEZETÉSE : Szövegértés- szövegalkotás: Oszkó Gabriella, Szántóné Csányi Zsuzsa Matematika kompetencia: Szőke Zsuzsa, Feketéné Pogány Anna Idegen nyelvi kompetencia: Wendler Andrea, Ősz Ágnes Szociális-életvitel- környezeti kompetencia: Jahner Eszter, Tarnóczayné Szegő Krisztina, Tóvári Dorottya

10 Ú J TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA (30 ÓRA ) Baloghné Rogányi Mária Feketéné Pogány Anna Grótné Tar Csilla Jahner Eszter Némethné Pénzes Györgyi Oszkó Gabriella Ősz Ágnes Ráczné Enzsöl Katalin Rádonyi Dénesné Salamon Dóra Szántóné Csányi Zsuzsa Szőke Zsuzsa Tarnóczayné Szegő Krisztina Tóvári Dorottya Wendler Andrea

11 Á LTALÁNOS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEK K OOPERATÍV TANULÁS : T ANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS HETEROGÉN CSOPORTBAN : Feketéné Pogány Anna Jahner Eszter Oszkó Gabriella Tevékenységközpontú pedagógiák: Grótné Tar Csilla Némethné Pénzes Györgyi Ráczné Enzsöl Katalin Rádonyi Dénesné Salamon Dóra Tarnóczayné Szegő Krisztina Tóvári Dorottya Baloghné Rogányi Mária Ősz Ágnes Szántóné Csányi Zsuzsa Szőke Zsuzsa Wendler Andrea

12 I NFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) OKTATÁSBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ KÉPZÉS : M ÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI KÉPZÉS : Baloghné Rogányi Mária Feketéné Pogány Anna Grótné Tar Csilla Jahner Eszter Némethné Pénzes Györgyi Oszkó Gabriella Ősz Ágnes Ráczné Enzsöl Katalin Rádonyi Dénesné Salamon Dóra Szántóné Csányi Zsuzsa Szőke Zsuzsa Tarnóczayné Szegő Krisztina Tóvári Dorottya Wendler Andrea Baloghné Rogányi Mária Miklósné Márton Zsuzsa

13 V EZETŐKRE VONATKOZÓ KÉPZÉSEK T ANTERVI IMPLEMENTÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐK 1. Változásmenedzsment, projektmenedzsment 2. Új oktatásszervezés az intézményben Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató Bederna Lászlóné Igazgató helyettes Baloghné Rogányi Mária Feketéné Pogány Anna Grótné Tar Csilla Jahner Eszter Némethné Pénzes Györgyi Oszkó Gabriella Ősz Ágnes Ráczné Enzsöl Katalin Rádonyi Dénesné Salamon Dóra Szántóné Csányi Zsuzsa Szőke Zsuzsa Tarnóczayné Szegő Krisztina Tóvári Dorottya Wendler Andrea

14 M INDENKINEK SIKERES, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !


Letölteni ppt "T ÁRSADALMI M EGÚJULÁS O PERATÍV P ROGRAM 3.1.4./08/1. K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – I NNOVATÍV I NTÉZMÉNYEKBEN Ö NÁLLÓ I NTÉZMÉNYI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések