Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tudásdepó - „ Tájékoztató a magyarországi könyvtári rendszer fejlesztési irányairól és eredményeiről Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tudásdepó - „ Tájékoztató a magyarországi könyvtári rendszer fejlesztési irányairól és eredményeiről Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 „Tudásdepó - „ Tájékoztató a magyarországi könyvtári rendszer fejlesztési irányairól és eredményeiről Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Csongrád, 2013. május 27.

2  A magyarországi könyvtárak sokszínűsége  A stratégia megvalósítása - A fejlesztések irányainak meghatározása  A könyvtárak innovációja 2008-2013  A fejlesztések eredményei  Értéket mindenkinek 2014-2020  A 2014-2020 fejlesztési irányok és az EU2020 Tartalom

3

4  A 1997. évi CLX. törvény eredményeként kialakult korszerű ellátó rendszer  Országos és területi feladatok – a könyvtári ellátás különböző szintjei  Fenntartói sokszínűség (község, város, megye, állam,egyesület….)  Támogatások rendszerének felépítése (ODR, KSZR, KÖZKINCS, Érdekeltségnövelő, normatíva…)  Stratégiai tervezés kialakítása (7 éves –középtávú célok)  2011-2013 a strukturális és fenntartói változások A magyar könyvtári rendszer a 21.század elején

5  A külső környezet változása - társadalmi, gazdasági, informatikai…  Könyvtári válaszok:  Inspiráció az olvasói igények változásából, az informatikai megoldások bővüléséből  Átalakuló intézményrendszer és támogatási rendszerek ------állami, fenntartói és pályázati támogatások  Innovatív lehetőségek: a szervezet átalakítása, a szolgáltatói rendszer átalakítása: e-irányok, a könyvtárosok tudásának fejlesztése  Szoros szakmai együttműködések kialakulása: együttgondolkodás és inspiráció  Erőforrások megosztásának lehetséges útjai..

6 Jövőkép 2008-2013  „A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki számára a lakóhelyétől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére, elősegítve ezzel a különböző területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, és segítve a leszakadó térségek és csoportok felzárkózását.” A Portál program és az uniós források

7  1.cél: A könyvtár közvetítsen információt, kiemelten biztosítson hozzáférést a magyar nemzeti kultúra dokumentumaihoz- határon innen és túl  Határon túli szervezetekkel az együttműködés erősítése  Határon túli felhasználók igényeinek figyelembe vétele Portál és a határon túli magyar könyvtárak

8 Cél: a minőségi oktatás támogatása Élethosszig tartó TANULÁS Közoktatás Felnőttoktatás Felsőoktatás

9 „Portál program”- EU-s fejlesztések

10  Az országos dokumentum-ellátási rendszer fejlesztése, bővítése  Az országos közös katalogizálás rendszerének fejlesztése  A különböző országos könyvtári adatbázisok közös keresőrendszerének kialakítása  Országos elektronikus dokumentumküldő rendszer koncepciójának kidolgozása és kifejlesztése-szerzői jog által védett tartalmak e-szolgáltatásához  Országos olvasásnépszerűsítő és -fejlesztő program A dokumentum- és információ- szolgáltatás országos rendszerének fejlesztése

11  Elektronikus katalógusok moduláris fejlesztése, oktatást támogató adatbázisok építése  Interaktív, többnyelvű portál kialakítása  Új kommunikációs csatornák kiépítése az olvasókkal- távoli elérés 24 órában, online szolgáltatások  Könyvtárosok továbbképzése a minőségi szolgáltatások biztosításához  Felhasználók képzése- akkreditált képzések lebonyolítása, nem formális képzések A z intézményi fejlesztések - helyi és térségi igények

12 Bánkeszi Katalin (bankeszi@oszk.hu) Dokumentumküldés Közös kereső, másolatküldés Közös katalógus ODR szolgáltatás Olvasói szolgáltató felület - keresés, rendelés, másolatkérés - (meta)kereső OSZK könyvtárak EPA MATARKA Humanus cikkarchívum MKDNY MOKKA-R

13  TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” /3 ütemben 2007-2013 : 5,2 milliárd Ft 436 nyertes projekt  TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében /3 ütemben 2007-2013 : 8,6 milliárd Ft 201 nyertes projekt  és további kulturális pályázatok révén összesen: 17, 8 milliárd Ft Könyvtárak forrásfelhasználása

14 Konstrukció számaA konstrukció neve Nyertes pályázat (db)Elnyert támogatás TÁMOP 3.2.3 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért441 666 071 993 3.2.4 „Tudásdepó - Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében2018 586 702 109 3.2.11Tanórán kívüli nevelési feladatok támogatása28779 697 479 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében29560 231 310 3.2.13 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában48999 018 921 TIOP 1.2.3 „Tudásdepó - Expressz” – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése4365 197 041 760 Összesen78617 788 763 572

15  Új ismeretek - Újfajta szóhasználat elsajátítása  Projekttervezés és ütemezett megvalósítás és indikátorok  Konzorciumban vagy egyedül?  A 100 milliós fejlesztések világa  A bíráló bizottságok világa és a tartaléklisták  A források felhasználása – Bonyolult elszámolások – KSZ és ”Hiánypótlások”  Eredményes és minőségi pályázatok  Sikeres könyvtárak Pályázati tapasztalatok

16  egy minőségileg magasabb színvonalú, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító könyvtári rendszer alakul ki, az Európai Unió más államaihoz hasonló szolgáltatásokkal  Megvalósult a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR), egységes felületen történő hozzáférése, valamint ezen rendszerek továbbfejlesztése  Az ODR keretein belül megjelenik a szerzői jogilag védett elektronikus dokumentumok köre,  Nő az olvasást és az olvasási kompetencia fejlesztését támogató programok, foglalkozások száma A „Tudásdepó - Expressz” fejlesztések eredményei

17  A 24 órán keresztül elérhető könyvtári portálokon a felhasználók könyvtári szolgáltatásokat vehetnek igénybe otthonról is  A képzések révén a könyvtárosok és a felhasználók ismeretei bővültek  A könyvtárak szakmai együttműködése révén hatékonyabbá és színvonalasabbá vált a régiók könyvtári és információs szolgáltatásokkal történő ellátása  Esélyteremtés és az integráció helyévé vált A „Tudásdepó - Expressz” fejlesztések eredményei

18

19

20

21

22

23

24

25 Értéket mindenkinek 2014-2020  Könyvtári helyzetelemzés, értékelés  2014-2020 fő céljainak meghatározása  Rendszer elemeinek fenntartása, megfelelő működtetése és fejlesztése  A társadalmi szerepkör erősítése – közösségépítés, felzárkóztatás, gazdasági versenyképesség támogatása..  Digitalizáció - tartalomszolgáltatás és elektronikus hozzáférés növelése  Szaktudás megújítása és a könyvtáros szakma elismertségének növelése

26  Együttműködések erősítése  Képzések folytatása  Elektronikus dokumentumok – a magyar nemzeti dokumentumok elérhetőségének növelése  Márai program folytatása  Szakemberek mobilizációjának elősegítése Határon túli könyvárak és könyvtárosok

27  EU2020 és Magyarország  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása  Munkaerő-piaci integráció elősegítése, erősítése  Aktív közösségi szerepvállalás és az önkéntesség fejlesztése  Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése  Korai iskolaelhagyás csökkentése, minőségi oktatáshoz való hozzáférés növelése  Intézmények humánerőforrásának életpályájának javítása, minőségének fejlesztése  Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése  Digitális szakadék leküzdése, digitalizáció A 2014-2020 időszak fejlesztési lehetőségei

28 Köszönöm a figyelmet! Sörény Edina edina.soreny@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "„Tudásdepó - „ Tájékoztató a magyarországi könyvtári rendszer fejlesztési irányairól és eredményeiről Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések