Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése 1. Kommunikáció, a meggyőző kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése 1. Kommunikáció, a meggyőző kommunikáció."— Előadás másolata:

1 Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése 1. Kommunikáció, a meggyőző kommunikáció

2 A kommunikáció „tájékoztatás, (hír)közlés, információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz vagy jelrendszer útján”. Az emberi kommunikáció „minden, amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben vagy jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki” (Buda Béla).

3 A kommunikáció elemei :

4 A kommunikációs helyzetről akkor mondhatjuk, hogy természetét tekintve meggyőzést célzó, ha tartalmazza az egyén tudatos törekvését arra, hogy valamilyen közlemény továbbításával megváltoztassa a másik egyén vagy egyénekből álló csoport viselkedését.

5 Az emberi kommunikáció egyik sajátossága és törekvése a befolyásolás. A befolyásolás megjelenési formái: - kényszerítés és kínálat, - tömegkommunikáció, - meggyőzés. Meggyőzés A meggyőzés a befolyásolás azon módja, amelyben az érvelés dominál, és ennek segítségével próbál másokat valamilyen belátásra bírni.

6 A kommunikáció a meggyőzés kialakítására, megerősítésére vagy megváltoztatására irányul. A meggyőzés folyamán logikai érvek segítségével törekszünk a tartós hatás elérésére, feltételezve a viszontérvelést is.

7 Ami sikeressé vagy sikertelenné teheti a a meggyőzést célzó közlés hatékonyságát: a kommunikáció forrása (ki mondja) a kommunikáció tartalma (mit mond) a kommunikáció befogadója (kinek mondja) A meggyőzés lépcsőfokai: megértés elfogadás azonosulás

8 A meggyőződés fejlődésének szakaszai 1. A szituatív jellegű elfogadás: - a helyzet hív elő valamilyen elgondolást, - interiorizáció (belsővé tétel) nem következett be, - nem működik meggyőzésként problémás helyzetekben. 2. A stabilizálódás: - kevésbé függ a konkrét szituációtól, - az akarat még nem tudja legyőzni a felmerülő akadályt. 3. Az alapelvvé válás: - kialakul a stabil, valódi meggyőzés.

9 A meggyőző közlemény fázisai: I. a figyelem felkeltése, II. a szükséglet jelzése, III. a kielégítés jelzése, IV. a kézzelfoghatóvá tétel, V. a cselekvés konkretizálása.

10 A meggyőzés akkor lesz sikeres, ha: 1. Az üzenet megragadja a befogadó figyelmét. 2. Az üzenetet hordozó érveket a közönség megérti. 3. A befogadó elsajátítja az érvelést, és elfogadja igaznak. 4. Mindig a "tanultaknak" megfelelően cselekszünk, amint erre ösztönöz valamilyen előny.

11 A meggyőző kommunikáció eredményessége az alábbi pontokban foglalható össze: 1. elérjen a kommunikáció. 2. odafigyeljek rá. 3. kedveljem meg, keltsen érdeklődést. 4. értsem meg, hogy mi az. 5. ismerjem meg a mikéntjét. 6. fogadjam el (attitűdváltozás). 7. véssem az emlékezetembe és /vagy értsek egyet vele. 8. információ-keresés és visszaszerzés. 9. döntés a visszakeresett információ alapján. 10. a döntésnek megfelelő magatartás. 11. a kívánt tettek megerősítése. 12. megszilárdulás”.

12 “Ha olyan nyelven beszélsz valakihez, amit megért, az a fejéhez jut el. Ha viszont az ő nyelvén beszélsz, az a szívéhez jut el.” Nelson Mandela

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése 1. Kommunikáció, a meggyőző kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések