Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISKOLAKÉSZÜLTSÉG – AZ ADAPTÍV VISELKEDÉS FEJLETTSÉGE dr. Torda Ágnes gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISKOLAKÉSZÜLTSÉG – AZ ADAPTÍV VISELKEDÉS FEJLETTSÉGE dr. Torda Ágnes gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez."— Előadás másolata:

1 ISKOLAKÉSZÜLTSÉG – AZ ADAPTÍV VISELKEDÉS FEJLETTSÉGE dr. Torda Ágnes gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felméréséhez Szakemberek felkészítése 2015. 06. 25.

2 Az adaptív viselkedés felmérése Az adaptív viselkedés felmérését folyamatos megfigyeléssel, a vizsgálat teljes időtartamában végezzük. Az egyéni és a csoportos helyzetekben más-más megnyilvánulások megfigyelésére nyílik lehetőség. A vizsgálati visszajelzések alapján módosítani, bővíteni fogjuk a verbális minősítés kínált lehetőségeit. Alapvetően konstatáló jellegű megállapításokra van mód.

3 Az adott területen való megfigyelésekhez kapcsolódó tevékenységek és a jegyzőkönyvezés A megfigyelés területei: Önállóság; Motiváció; Munkatempó; Figyelem. A jegyzőkönyvben aláhúzással lehet jelölni a gyermekre érvényes állapotjellemzőt, a megfigyeltek alapján további minősítések is rögzíthetőek.

4 Önállóság megfigyelése Cél: annak felmérése, hogy milyen a gyermek önállósága és támogatási szükséglete. Feladat : megfigyelés önálló és csoportos munkahelyzetben. Megállapítások : Képes önálló munkavégzésre. Részben képes önálló munkavégzésre,mert – Időnként segítséget igényel társtól,felnőttől (szóban,mimikával, gesztussal jelzi); Nem képes, mert állandóan segítséget igényel (fentiekkel megegyező módon jelezve).

5 Motiváció megfigyelése Cél: annak felmérése, hogy a gyerek milyen feladat- motivációval rendelkezik, ennek mértéke elégséges- e az iskolai tanulási motiváció kialakulásához. Feladat: a motiváció, motiváltság megfigyelése az érdeklődés, az aktivitás, a kitartás jellemzők mentén, a különböző helyzetekben (csoportos,egyéni) és a különböző feladatok (nyelvi, mozgás, kognitívpróbák,számolás) teljesítése során.

6 Motiváció folytatása Megállapítások: Jól motivált, érdeklődéssel, elmélyülten kellő aktivitással együttműködő. Változóan motivált, érdeklődése, aktivitása és együttműködése függ a feladat jellegétől vagy nehézségi fokától, – a feladatok többsége nem érdekli; – a feladatokban nem mélyül el, állandó biztatást igényel; – többször jelzi vagy próbálkozik a feladatból kilépni, lassúl és és igyekszik kitérni; Nem motivált, a feladatok teljesítését elutasítja.

7 Munkatempó megfigyelése Cél: annak felmérése, hogy a gyermek milyen munkatempóval rendelkezik. Képes-e Feladat: Annak mérlegelése, hogy a tapasztalt munkatempó elegendő-e az iskolai tanítási folyamatokban való részvételhez. Annak megfigyelése, hogy a többiekkel azonos ütemben képe- e dolgozni vagy egyéni vizsgálati helyzetben az életkorától elvárható szinten előrehaladni a feladatok megoldásában.

8 Munkatempó értékelése Megállapítások és példa a pontozásra Munkatempója gyors, dinamikus és egyenletesen megtartott: 2 pont. Munkatempója változó, intenzív, gyors szakaszokat lassulás követ, majd a lassúság állandósul: 1 pont. Munkatempója kezdetektől feltűnően lassú, nem tud gyorsulni, a többiektől elmarad, vagy a feladatra szánt időt sorozatosan túllépi 0 pont.

9 Figyelem megfigyelése Cél: a figyelmi működés jellemzőinek megismerése. Megállapitások: csoportos és önálló munkahelyzetben: Figyelmi működése megfelelően hosszú ideig intenzív, a feladat megoldását segíti. Nem képes korának megfelelően tartós és intenzív figyelemre,mert A munkafeladatok során a kívánt figyelmi koncentráció csak rövid ideig áll fenn, de akkor elvárhatóan intenzív; A munkafeladatok során a kívánt figyelmi koncentráció alacsony szintű, állandó segítséggel a helyzetben megtartható; A feladat végzésben való részvételt figyelmi okok miatt( pl. fáradtság) elutasítja.

10 Az eredmények bemutatása A négy területen nyújtott teljesítmény összesített eredménye szerint: A vizsgált gyermekek többsége (53 %) maximális pontszámot kapott a 0-12 pontig terjedő skálán, az átlag értéke 9.8 pont (3 pontnyi szórás mellett.

11 Visszajelzés kipróbálóktól A véglegesített változathoz készítendő jegyzőkönyvet ki kellene egészíteni az alábbi információkkal Önállóság: Fontos lenne kiegészíteni azokkal az információkkal, hogy kér-e segítséget, ha igen, kitől, illetve a társait nézi, vagy ténylegesen önállóan dolgozik. Motiváció: Az értékelésben a differenciálást tartanánk fontosnak. A belső motivációval nem rendelkező, de kívülről jól motiválható gyermekek kaphatnának egy pontot. Munkatempó: Megfelelő az elkülönítés. Figyelem: Megfelelő az elkülönítés. A konkrét észrevételek a kódolás táblázatában szerepelnek, ezeket érdemes lenne kiegészítésként szerepeltetni, mint a megfigyelési észrevétel.

12 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "ISKOLAKÉSZÜLTSÉG – AZ ADAPTÍV VISELKEDÉS FEJLETTSÉGE dr. Torda Ágnes gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Vizsgálóeljárás az iskolába lépéshez."

Hasonló előadás


Google Hirdetések