Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános eljárás 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános eljárás 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."— Előadás másolata:

1 Általános eljárás 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján

2 Ki? (Alanyi hatály) 1. minisztérium, Miniszterelnökség, központosított közbeszerzés során ajánlattételre feljogosított szervek 2. állam, egyéb központi költségvetési szerv, TB, stb. 3. országos kisebbségi önkormányzat + ktgv. szerv 4. helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önk., települési önk-k társulása, helyi önk-i ktgv. szerv, … területfejlesztési önk. társulás, megyei területfejlesztési tanács, térségi fejlesztési tanács, regionális fejlesztési tanács 5. közalapítvány 6. MNB, MNV Zrt., MFB Bank Zrt., MTI Zrt, közszolgálati műsorszolgáltatók, közműsor-szolgáltató, ha működését többségi részben állami v. önk-i ktgv-ből finanszírozzák, Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság Médiatanácsa

3 7. az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy e bekezdés a)–g) pontjában meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza 8. az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza 9. az a jogképes szervezet, amelyet e bekezdés a)–i) pontjában meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni 10. a 2/A. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet (in- house szerződés)

4 Támogatott ajánlatkérők 1. olyan szervezet, melynek építési beruházását (az 1. sz. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka, kórház, sport-, szórakozási-, szabadidő- létesítmény, oktatási vagy közigazgatási célokra használt épület kivitelezése), vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelését a Kbt. 22.§ (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja 2. amelynek e fejezet szerinti közbeszerzését a Kbt. 22.§ (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja

5 Mit? (A közbeszerzés tárgya) ÉH/AK Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltatók K. éh. ÁruSzolg. Építési beruh. Építési koncesszió ÁruSzolg. Építési beruh. Építési koncesszió N.éh.ÁruSzolg. Szolg. koncesszió Építési beruh. Építési koncesszió ÁruSzolg. Szolg. koncesszió Építési beruh. Építési koncesszió

6 Kivételek I. a) a minősített adatot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott; b) a védelem terén az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk (fegyverek, lőszerek, hadianyagok) beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 296. cikkével; c) nemzetközi szerződésben, illetőleg nemzetközi egyetértési vagy együttműködési megállapodásban meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha a szerződés, illetőleg a megállapodás csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására vonatkozik, ideértve hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre) kerülő egységek esetében a kihelyezés (áthelyezés) megvalósításával összefüggő beszerzéseket is; d) nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal kötött szerződés projekt közös megvalósításával, illetőleg hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik; e) nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre; f) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét.

7 Kivételek II. (szolgáltatások) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést; meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést; a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg, vagy amely a monetáris, az árfolyam- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a központi kormányzat adósságkezelési politikájának megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre irányul, továbbá a jegybanki tevékenység; a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg, vagy amely a monetáris, az árfolyam- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a központi kormányzat adósságkezelési politikájának megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre irányul, továbbá a jegybanki tevékenység; műsorszám (műsoranyag) műsorszolgáltató általi vétele, fejlesztése, előállítása vagy közös előállítása, valamint a műsoridőre vonatkozó szerződés; műsorszám (műsoranyag) műsorszolgáltató általi vétele, fejlesztése, előállítása vagy közös előállítása, valamint a műsoridőre vonatkozó szerződés; választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység; választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység; munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya; munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya; kutatási és fejlesztési szolgáltatás; kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti; kutatási és fejlesztési szolgáltatás; kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti; ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja.

8 Mennyiért? - Értékhatárok (klasszikus ajánlatkérők esetén) TárgyKözösségiNemzeti Árubeszerzés 125 000 € (32 861 250 HUF) 193 000 € (50 737 770 HUF) 8 000 000 HUF Szolg. megr. 125 000 € (32 861 250 HUF) 193 000 € (50 737 770 HUF) 8 000 000 HUF Építési beruh. 4 845 000 € (1 273 702 050 HUF) 15 000 000 HUF Építési koncesszió 4 845 000 € (1 273 702 050 HUF) 100 000 000 HUF Szolg. koncesszió 25 000 000 HUF

9 Becsült érték Árubesz. határozott (1év)/határozatlan időre Árubesz. határozott (1év)/határozatlan időre Szolg/áru: rendszeresen, ill. időszakonként visszatérő Szolg/áru: rendszeresen, ill. időszakonként visszatérő Szolg., ha nem tartalmazza a teljes díjat Szolg., ha nem tartalmazza a teljes díjat Határozott (4 év)/ határozatlan Határozott (4 év)/ határozatlan Építési beruh. Építési beruh. Tervpályázat Tervpályázat Keretmegállapodás Keretmegállapodás Egybeszámítás!!! Egybeszámítás!!! Kivétel: Kbt. 40.§ (5) és (6) bek. Kivétel: Kbt. 40.§ (5) és (6) bek. árubesz./szolg: <21 031 200 HUF) árubesz./szolg: <21 031 200 HUF) építési beruh.: <262 890 000 HUF építési beruh.: <262 890 000 HUF feltéve, hogy < össz. becsült érték 20%-a

10 A közbeszerzési eljárás fajtái EGY SZAKASZBÓL ÁLLÓ ELJÁRÁS Nyílt eljárás Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás KÉT SZAKASZBÓL ÁLLÓ ELJÁRÁS Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás Meghívásos eljárás Versenypárbeszéd

11 Hirdetmények közzététele

12

13 34/2004. (III.12.) Korm. rendelet Kedvezmény: <1 000 fő; < 10 000 fő, ha HH vagy LHH Európai Unió Hivatalos Lapja - hirdetmények elektronikus napilapja (TED) Európai Unió Hivatalos Lapja - hirdetmények elektronikus napilapja (TED) nettó 2 000,- vagy 4 000,-/kéziratoldal (1500 leütés) nettó 2 000,- vagy 4 000,-/kéziratoldal (1500 leütés) feladást követő 5 nap (KÉ-től 2 munkanap) feladást követő 5 nap (KÉ-től 2 munkanap) Közbeszerzési Értesítő Közbeszerzési Értesítő nettó 8 000,-/kéziratoldal (1500 leütés) nettó 8 000,-/kéziratoldal (1500 leütés) hp: 2 munkanapon belül - 15/30 nap hp: 2 munkanapon belül - 15/30 nap KÉ Szerkesztőbizottsága KÉ Szerkesztőbizottsága polgári jogi felelősség polgári jogi felelősség jogi lektor közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségének megszegésének vizsgálata jogi lektor közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségének megszegésének vizsgálata

14 Ajánlati felhívás Kötelező a részajánlattétel lehetőségét biztosítani, ha Kötelező a részajánlattétel lehetőségét biztosítani, ha nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak a minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak a minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire Többváltozatú (alternatív) ajánlat Többváltozatú (alternatív) ajánlat Közös ajánlattétel Közös ajánlattétel A szerződés teljesítésének saját feltételekhez (szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítása) kötése A szerződés teljesítésének saját feltételekhez (szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítása) kötése » nem lehet alkalmassági feltétel v. bírálati szempont Gazdálkodó szervezet létrehozása Gazdálkodó szervezet létrehozása

15 Biztosítéki rendszer (szerződést biztosító mellékkötelezettségek) Teljesítés biztosíték (max. nettó ár 5%) Teljesítés biztosíték (max. nettó ár 5%) szerződéskötéskor szerződéskötéskor Jól teljesítési (jótállást biztosító) biztosíték (max. nettó ár 5%) Jól teljesítési (jótállást biztosító) biztosíték (max. nettó ár 5%) jótállási kötelezettség kezdetekor jótállási kötelezettség kezdetekor Egyéb biztosíték Egyéb biztosíték Ajánlatkérő által meghatározott időpontban Ajánlatkérő által meghatározott időpontbanTeljesíthető: bankszámlára való befizetés bankszámlára való befizetés bankgarancia bankgarancia biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény egyéb egyéb

16 Dokumentáció Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Nyilatkozatminták (opcionális) Nyilatkozatminták (opcionális) Szerződéstervezet/szerződéses feltételek Szerződéstervezet/szerződéses feltételek Építési beruházás: árazatlan költségvetés Építési beruházás: árazatlan költségvetés Ellenértéke visszajár, ha: AK visszavonja az AF-t AK visszavonja az AF-t az eljárás AK érdekkörében felmerül okból eredménytelen az eljárás AK érdekkörében felmerül okból eredménytelen az AF-ben szereplő vagy módosított eredményhirdetési időpontig nincs eredményhirdetés az AF-ben szereplő vagy módosított eredményhirdetési időpontig nincs eredményhirdetés

17 Kiegészítő tájékoztatás Kérdés: legkésőbb ajánlattételi határidő előtt 10 nappal Kérdés: legkésőbb ajánlattételi határidő előtt 10 nappal Válasz: legkésőbb ajánlattételi határidő előtt 6 nappal Válasz: legkésőbb ajánlattételi határidő előtt 6 nappal Konzultáció/helyszíni bejárás Konzultáció/helyszíni bejárás (Jk. 5 napon belül)


Letölteni ppt "Általános eljárás 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések