Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános egyszerű eljárás VIII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános egyszerű eljárás VIII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."— Előadás másolata:

1 Általános egyszerű eljárás VIII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján

2 Ajánlatkérők 1. Kbt. 22.§ (1) szerinti AK Kivéve: hitelintézet az általa igénybe vett pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység, továbbá befektetési szolgáltatási, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében hitelintézet az általa igénybe vett pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység, továbbá befektetési szolgáltatási, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében 2. A támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet – kivéve az egyéni vállalkozót –, amelynek az e fejezet szerinti közbeszerzését az 1. pontban meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból 75%-ot meghaladó részben közvetlenül támogatja 3. Az 1. pont alá nem tartozó szervezet, amelynek fizetési kötelezettségéért a Kormány az államháztartásról szóló törvény alapján készfizető kezességet vállalt

3 Tárgya 1. Árubeszerzés 2. Építési beruházás 3. Szolgáltatás megrendelése 4. Építési koncesszió 5. Szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt határozott időre, legfeljebb 35 évre, de a koncessziós idő felével egyszer meghosszabbítható határozott időre, legfeljebb 35 évre, de a koncessziós idő felével egyszer meghosszabbítható kizárólagos szolgáltatási jog kizárólagos szolgáltatási jog

4 Értékhatárok TárgyKözösségiNemzeti Árubeszerzés 125 000 € (32 861 250 HUF) 193 000 € (50 737 770 HUF) 8 000 000 HUF Szolg. megr. 125 000 € (32 861 250 HUF) 193 000 € (50 737 770 HUF) 8 000 000 HUF Építési beruh. 4 845 000 € (1 273 702 050 HUF) 15 000 000 HUF Építési koncesszió 4 845 000 € (1 273 702 050 HUF) 100 000 000 HUF Szolg. koncesszió 25 000 000 HUF

5 Kivételek 1. A 29. § szerinti kivételek esetében azzal, hogy a nemzetbiztonsági vagy más hasonló biztonsági intézkedést igényelő beszerzés esetében nem szükséges az Ogy. illetékes bizottságának előzetes döntéshozatala a Kbt. alkalmazásának kizárásáról 2. Tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben 1. A 4. számú melléklet szerinti (CPV kódok alapján meghatározott) jogi szolgáltatások, és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység esetében, ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt

6 4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetőleg utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakóotthonban élő személyek teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén; 5. A 4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra, ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt; 6. Külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során történő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott;

7 7. A hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére; 8. A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő beszerzésekre; 9. Olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul; 10. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerint közüzemi szolgáltatásra jogosult, de a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ajánlatkérők földgáz- szolgáltatásra, valamint földgázellátásra irányuló, a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó földgáz felhasználók esetén a 2009. július 1-je és a 2010. június 30-a közötti időszakra vonatkozó, 2009. szeptember 30-ig, a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó földgáz felhasználók esetén a 2009. július 1-je és a 2010. június 30-a közötti időszakra vonatkozó, 2009. szeptember 30-ig, a 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő földgáz felhasználók esetén a 2010. július 1-je és a 2011. június 30-a közötti időszakra vonatkozó, 2010. szeptember 30-ig a 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő földgáz felhasználók esetén a 2010. július 1-je és a 2011. június 30-a közötti időszakra vonatkozó, 2010. szeptember 30-ig megkötött szerződései esetében

8 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben Közbeszerzési Értesítőben elektronikusan elektronikusan min. 5 nappal korábban bejelentett AK min. 5 nappal korábban bejelentett AK Ellenőrzés kérhető Ellenőrzés kérhető külön díjért külön díjért kötelező, ha támogatott beszerzés és a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg AK nevében kötelező, ha támogatott beszerzés és a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg AK nevében

9 Ajánlattételi felhívás hirdetményminta alapján hirdetményminta alapján közbeszerzési műszaki leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények, ha dokumentációt nem készít közbeszerzési műszaki leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények, ha dokumentációt nem készít építési beruházás esetén kötelező, egyéb esetben opcionális a dokumentáció készítése építési beruházás esetén kötelező, egyéb esetben opcionális a dokumentáció készítése szolgáltatás és árubeszerzés esetén elegendő a szerződéses feltételek meghatározása szolgáltatás és árubeszerzés esetén elegendő a szerződéses feltételek meghatározása

10 Eltérések a nyílt eljáráshoz képest Ajánlattételi határidő: min. a hirdetmény feladásától számított 20. nap Ajánlattételi határidő: min. a hirdetmény feladásától számított 20. nap Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás kérdés: bontást megelőző 5. nap kérdés: bontást megelőző 5. nap válasz:bontást megelőző 3. munkanap válasz:bontást megelőző 3. munkanap Az ajánlattételi határidőt, ajánlattételi felhívást, módosító, illetőleg dokumentáció módosítását jelző hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevőket írásban közvetlenül is tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt, illetőleg aki ezt követően válik ismertté, az ismertté válásának időpontjában; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet Az ajánlattételi határidőt, ajánlattételi felhívást, módosító, illetőleg dokumentáció módosítását jelző hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevőket írásban közvetlenül is tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt, illetőleg aki ezt követően válik ismertté, az ismertté válásának időpontjában; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet

11 Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 – építési beruházás esetében 60 – napon belül kell megküldeni az ajánlattevőknek Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 – építési beruházás esetében 60 – napon belül kell megküldeni az ajánlattevőknek Eredményhirdetést nem kell tartani, eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni Eredményhirdetést nem kell tartani, eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni A szerződéskötés időpontját egy ízben legfeljebb 30 nappal el lehet halasztani, erről az ajánlattevőket írásban kell tájékoztatni az eredeti időpont előtt A szerződéskötés időpontját egy ízben legfeljebb 30 nappal el lehet halasztani, erről az ajánlattevőket írásban kell tájékoztatni az eredeti időpont előtt A 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt: az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetményt a KÉ-ben történő közzétételre legkésőbb az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-knek történt megküldésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni A 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt: az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetményt a KÉ-ben történő közzétételre legkésőbb az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-knek történt megküldésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni AK-nek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével → ha nem, nincs közzététel + díj AK-nek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével → ha nem, nincs közzététel + díj

12 Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Ha árubeszerzés becsült értéke < nettó 25 millió HUF árubeszerzés becsült értéke < nettó 25 millió HUF szolgáltatás becsült értéke < nettó 25 millió HUF szolgáltatás becsült értéke < nettó 25 millió HUF építés beruházás becsült értéke < nettó 80 millió HUF építés beruházás becsült értéke < nettó 80 millió HUF AK legalább három AT-nek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli AF-t küldeni Ajánlattételi határidő: min. a felhívás megküldésétől számított 15. nap

13 Eltérések a főszabályhoz képest 1. Kizáró okok (60.§, 61.§ (1), 62.§) közül egyet vagy többet írhat elő erről nyilatkozni kell erről nyilatkozni kell nem kötelező kizáró okot előírni! nem kötelező kizáró okot előírni! 2. Az olyan AT, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan AT-vel, akit az AK ajánlattételre nem hívott fel; 3. Ha nem nyújtott be legalább három AT ajánlatot, az AK megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb AT-t, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg; 4. Nem alkalmazható teljesítési, jól teljesítési egyéb biztosíték teljesítési, jól teljesítési egyéb biztosíték ajánlati biztosíték ajánlati biztosíték 5. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem közvetlenül, írásban kell az ATket tájékoztatni

14 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás HA: 1. az AK által lefolytatott eljárás eredménytelen volt, mert nem érkezett be ajánlat, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; 2. az AK által lefolytatott eljárás a eredménytelen volt, mert: kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő az általa lefolytatott eredménytelen eljárás 88. § (1) bekezdésének a)-e) pontja (határidő lejárta, ajánlati biztosíték, összeférhetetlen, kizárták, alkalmatlan) alapján nem érintett összes ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld; 3. az feltétlenül szükséges, mivel az AK által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az egyszerű eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából;

15 4. a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e fejezet szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna 5. a 125. § (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3) –(5) bekezdése szerinti eset áll fenn 4. a közbeszerzés külképviselet számára történik

16 Eltérés a tárgyalásos eljárások közös szabályaitól és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás különös szabályaitól Ha az eljárásra azért kerül sor, mert: Ha az eljárásra azért kerül sor, mert: az AK által lefolytatott eljárás eredménytelen volt, mert nem érkezett be ajánlat, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg az AK által lefolytatott eljárás eredménytelen volt, mert nem érkezett be ajánlat, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő; ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetőleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő; ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetőleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi legalább 3 AT-t kell ajánlattételre felhívni Ha az eljárásra azért kerül sor, mert: Ha az eljárásra azért kerül sor, mert: az feltétlenül szükséges, mivel az AK által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az egyszerű eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából az feltétlenül szükséges, mivel az AK által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az egyszerű eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából akkor azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni

17 ha az ajánlatkérő több ajánlattevőt kért fel ajánlattételre, az ajánlatok előzetes értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet ha az ajánlatkérő több ajánlattevőt kért fel ajánlattételre, az ajánlatok előzetes értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet a KDB-t faxon vagy elektronikus úton kell értesíteni a KDB-t faxon vagy elektronikus úton kell értesíteni a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell

18 Részvétel jogának fenntartása AK a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben – árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érő ajánlattevők számára, akik ajánlatában szereplő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az előírásnak AK a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben – árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érő ajánlattevők számára, akik ajánlatában szereplő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az előírásnak építési koncesszió/építési beruházás esetén csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke ≤ 500 millió HUF építési koncesszió/építési beruházás esetén csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke ≤ 500 millió HUF AK köteles biztosítani az EU-ban letelepedett azon AT-k esélyegyenlőségét, amelyek árbevétele nem éri el az éves nettó 1 milliárd HUF-t AK köteles biztosítani az EU-ban letelepedett azon AT-k esélyegyenlőségét, amelyek árbevétele nem éri el az éves nettó 1 milliárd HUF-t AF-ben jelezni kell! AF-ben jelezni kell!


Letölteni ppt "Általános egyszerű eljárás VIII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések