Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus, mint egészségfejlesztő: a köznevelés-irányítás jelen feladata Thaisz Miklós főosztályvezető EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus, mint egészségfejlesztő: a köznevelés-irányítás jelen feladata Thaisz Miklós főosztályvezető EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 Pedagógus, mint egészségfejlesztő: a köznevelés-irányítás jelen feladata Thaisz Miklós főosztályvezető EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság

2 A mozgásszegény életvezetési szokások térhódítása növekszik. Különösen a serdülőkortól kezdődően a tanulók többségénél kritikus szintű. Szükségszerűvé vált, hogy az iskolákban az életminőséget befolyásoló, a testi és lelki egészség kialakításához kapcsolódó készségek és kompetenciák fejlesztése nagyobb hangsúllyal legyen jelen.

3 Válaszként az egészségvédő testmozgást, az egész életen át tartó tanulást, és a minőségi oktatást középpontba helyező szakpolitika kialakítása iránti igény folyamatosan erősödik az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célkitűzésévé vált.

4 Az elmúlt években született oktatásirányítási döntések Az elmúlt időszak döntései jelentős szemléletbeli változást vetítenek előre a testi és lelki egészséget megalapozó, egészségtudatos életvezetéshez szükséges ismeretek, készségek és attitűdök kialakítását illetően. Az intézkedések közül kiemelkedik a mindennapos testnevelés és az alapvető tartalmi szabályozók megújítása

5 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 1. §. (1)A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, mely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését … (2)… A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.

6 3. §. ( 1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. (2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.

7 20/2012-es EMMI rendelet A köznevelés rendszerében jogszabályi szinten a 20/2012-es EMMI rendelet tartalmaz előírásokat a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatosan. Minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, egészségfejlesztő tevékenységekben.

8 20/2012-es EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen a) az egészséges táplálkozás, b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, f) a személyi higiéné

9 20/2012-es EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, a teljes körű egészségfejlesztést a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében kell megtervezni, a helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat közreműködésével készíti el.

10 Tartalmi szabályozás A kerettantervekről szóló 51/2012-es EMMI rendelet biztosítja jogszabályi szinten a szakmai hátteret a tanórák tartalmához. Az egyes évfolyamokon milyen ismeretek megismertetése szükséges az egészségnevelés kapcsán. Az egészségfejlesztés hangsúlyosan megjelenik a biológia tantárgyban, továbbá a testnevelés és a technika/életvitel tantárgyakban.

11 A pedagógusok szerepe A pedagógusok szerepe az iskolai egészségfejlesztésben is elsődleges fontosságú. Napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel, mintát mutatnak számukra. A jogszabályok is kötelezettséget írnak elő a teljes körű egészségfejlesztés területén a pedagógusok számára.

12 Egészséges táplálkozás Nkt. 46. § - Étkezési lehetőség biztosítása EMMI rendelet a közétkeztetésről Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia: helyi termelés - helyi fogyasztás összekapcsolása Iskolaegészségügy: egészségügyi törvény 42. § - iskolai étkezés körülményeinek ellenőrzése 12/2012. EMMI rendelet: 129. § - népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó ételt-italt nem lehet árulni a büfében-automatában 130. § - büfé, automata: iskolaegészségügy véleményével (szülők döntése is)

13 Mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelés 2012-es, felmenő rendszerű bevezetésével a kormányzat egy kiemelt helyszínét nyitotta meg az egészséges életmódra nevelésnek. Tornatermek és uszodák építését segíti a köznevelési infrastruktúrafejlesztési program A program célja, hogy minden járásában elérhetőek legyenek a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek.

14 NETFIT A NETFIT komplexet képet ad a tanulók fizikai és egészségi állapotáról. Nem csak azt mérjük, hogy mennyit tud futni a tanuló, hány felülést tud megcsinálni. Testtömeg indexet, súlyt, magasságot, testösszetételt is mérünk a mérési gyakorlatokat kiegészítve. A mérések eredményeként egy részletes, javaslatokkal megtámogatott elemzést kap kézhez a tanuló és a szülő is.

15 Lelki egészség elősegítése Erről szól a köznevelési törvény egésze, hiszen a pedagógus nevelő munkáját helyezi előtérbe. Nevelés=személyiségfejlesztés=lelki egészség A művészetek „bevetése” is jó segítséget adhat Iskolai közösségi szolgálat

16 Egészség-ismeretek bensővé válást eredményező átadása 20/2012 EMMI rendelet 128. §. (3) c) …a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, f) a személyi higiéné. DE EZEKEN KÍVÜL SZÁMOS MÁS EGÉSZSÉG-ISMERETI TÉMA IS SZÜKSÉGES, és szerepel is a NAT-ban.

17 Köznevelés-irányítás jelen feladata Szakmai segítés, ellenőrzés Támogató, motiváló környezet Nyomonkövetés (egészségüggyel közösen) Testnevelők képzésének, továbbképzésének alakítása az egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelve

18 Ellenőrzés, szakmai segítés Az idei tanévtől rendszerszinten működik az intézményekben a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a szaktanácsadói rendszer. 1985 óta nem volt a közoktatásban szakmai ellenőrzés, amely nélkül az újabb módszerek elterjesztése is nagyon nehéz volt. Ezért a most újra felépülő pedagógiai szakmai ellenőrzés rendszere segítheti az iskolai egészségfejlesztés hatékonyságának növelését.

19 Ágazatok közti együttműködés Egészségüggyel közös feladatok: – Nyomonkövetés (mi és hogyan valósul meg az iskolákban): tervezése megkezdődött – Segítés Országos népegészségügyi intézmény segítségével (projektek és a hosszú távú működés)

20 Miért hasznos a pedagógusnak a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés? A lelkében egészséges gyerek (=jól érzi magát a saját bőrében): – Jól tud tanulni (agykutatás bizonyítékai!) – Együttműködik társaival, tanáraival, szüleivel – Alkotó tagja az iskolai közösségnek. A jól táplálkozó gyerek, aki örömmel végzett rendszeres testmozgásban részesül: – Jobban tud figyelni – Jobban tanul – Jobb kapcsolatai vannak társaival, tanáraival, szüleivel. Egészség-tudatos gyerek: jobb felelősségérzet maga és mások iránt.

21 Hol lehetne még erősíteni? Tanórákon kívüli idő nevelést szolgáló, élményt nyújtó eltöltése: – Művészetek alkalmazása – Testnevelési órán túli testmozgás – Kirándulások, tematikus napok – „egész napos iskola” Ha a szülő ennél jobb programot szervez a gyermeknek, teheti – a legtöbb gyereknek azonban az iskola az egyetlen esély az élmény-szerző programokra.

22 Köszönöm a figyelmüket! Thaisz Miklós miklos.thaisz@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "Pedagógus, mint egészségfejlesztő: a köznevelés-irányítás jelen feladata Thaisz Miklós főosztályvezető EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések