Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HOGYAN ÍRTAM MESTERPEDAGÓGUS PÁLYÁZATOT? Egy mesterpedagógus pályázat – vezetői mesterprogram mintája Előadó: Smizsánszkyné Marján Ida Intézményvezető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HOGYAN ÍRTAM MESTERPEDAGÓGUS PÁLYÁZATOT? Egy mesterpedagógus pályázat – vezetői mesterprogram mintája Előadó: Smizsánszkyné Marján Ida Intézményvezető:"— Előadás másolata:

1 HOGYAN ÍRTAM MESTERPEDAGÓGUS PÁLYÁZATOT? Egy mesterpedagógus pályázat – vezetői mesterprogram mintája Előadó: Smizsánszkyné Marján Ida Intézményvezető: Miskolci József Úti Óvoda, NPK országos küldött – területi elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.

2 Mesterpályázat elkészítése A mesterpályázat részei: 1. önéletrajz 2. szakmai életút bemutatása és elemzése 3. bemutató portfólió 4. mesterprogram (a teljes szakasz általános és az első évek részterve) 5. együttműködési megállapodás

3 A szakmai életút bemutatása és elemzése: összefüggő írásmű, amelyben a mesterpedagógus aspiráns bemutatja szakmai életútjának legfontosabb állomásait, és értékeli szakmai tevékenységeit a mesterpedagógus négydimenziós tevékenységmodellje mentén (innováció-fejlesztés, tudásmegosztás, folyamatos szakmai fejlődés, kutatás).

4 KIEMELÉS SZAKMAI ÉLETUTAM BEMUTATÁSÁBÓL, ELEMZÉSÉBŐL (…) Az intézményvezetői feladatok magas szintű megvalósításának jelentőségét már pályakezdőként megtapasztaltam. Munkám kezdetén, a főiskoláról kikerülve, az intézményi keretek között szerzett gyakorlati tapasztalataim alapján értettem meg, mennyire fontos az intézményfejlesztés, a nevelőtestületek, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, az esélyteremtés, az integrációs tevékenység, valamint a nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. (…) 2014-től trénerként és vizsgáztatóként részt veszek a tanfelügyelők és a minősítő szakértők képzésében, az óvodai dajkák képzésében, valamint vizsgáztatásában. A Nemzeti Pedagógus Kar küldötteként képviselem az óvodapedagógusok szakmai érdekeit. (www.nemzetipedkar.hu) Az elkövetkezendő időszakban kommunikációs és informatikai kompetenciáim fejlesztését tervezem, tanfolyamon, tréningen való részvétellel, és önképzéssel. (…)

5 KIEMELÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIM BEMUTATÁSÁBÓL Az intézményben megvalósult óvodavezetői - óvodapedagógusi szakmai tevékenység Szakmai tevékenység megnevezése a 4 dimenzió megjelenése Kiemelt vezetői feladataim Pedagógiai Program folyamatos bevizsgálása, innoválása az intézményi belső értékelési rendszer sikerkritériumai alapján Pedagógiai Program – www.kir.hu honlapon találhatówww.kir.hu innováció-fejlesztés Az intézményi önértékelés aktuális jogszabályoknak megfelelő kiépítése, működtetése. innováció-fejlesztés Intézményi tehetséggondozó program működtetése innováció-fejlesztés folyamatos szakmai fejlődés Intézményvezetői munkám belső értékelése folyamatos szakmai fejlődés A vezetői pályázatomban vállalt feladataim teljesítése folyamatos szakmai fejlődés

6 KIEMELÉS ÖNÁLLÓ ALKOTÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSÁBÓL 1999 óta tagja vagyok a Művészetbarátok Egyesületének, részt veszek az egyesület által rendezett országos kiállításokon. A tehetségfejlesztéshez: szakirodalomból, továbbképzéseken, önképzésként, alkotó közösségekben, művésztelepeken gyűjtöttem tapasztalatokat, amelyeket a gyermekek fejlesztésében is hasznosítok.

7 Jelentősebb helyszínek: 2002 Gyergyószárhegy –grafikai alkotásaim alapján a Magyar Művelődési Intézet meghívott pályázóként alkotási lehetőséget biztosított a Gyergyószárhegyi Művésztelepen 2002 Lakitelek Népfőiskola – a Művészetbarátok Egyesületének meghívottjaként 1998 Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola 1996-2003 Iregszemcse – Bartók Béla Művelődési Ház 1977 Hajdúnánás – a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola képviseletében küldött hallgatóként

8 Jelentősebb egyéni és csoportos kiállításaim: 2006; 2008 Pataki István Művelődési Ház Budapest – a Művészetbarátok Egyesületének országos kiállítása 2003 Miskolci Egyetem Továbbképző Központ Galériája – önálló grafikai anyag bemutatása 2002 Budatétényi Galéria – a gyergyószárhegyi alkotók közös kiállítási anyagával 2002-ben Budapesten egyéni kiállításom volt a Gutenberg Galériában, melynek szakmai vonatkozásairól cikk jelent meg az Óvodai Élet című folyóirat 2002. X. évfolyam 3. számában. 2000. augusztus 20-án, Budapesten, a Vigadó Galériában megnyitott -Milleneumi válogatott országos kiállításon grafikával vettem részt. 2000. áprilisában megrendezett XVII. Országos Képző-és Iparművészeti Tárlat megyei kiállításán bemutatott grafikáimért különdíjban részesültem. 2000 Sátoraljaújhely Zempléni Nyári Tárlat 2000 Földes Ferenc Gimnázium Miskolc - önálló grafikai anyag bemutatása 1999 Miskolci Galéria Téli Tárlat 1998 Sárospatak Zempléni Nyári Tárlat 1998 Óvodai Esztétikai Tanácskozás, Szolnok - önálló grafikai anyag bemutatása 1997 Miskolci Galéria Téli Tárlat 1997 Mini Galéria, Miskolc 1993 Szerencs Zempléni Nyári Tárlat 1978-ban a Miskolci Egyetemen szervezett, Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napok alkalmával a Hajdúböszörményi Wargha István Főiskola képviseletében küldött hallgatóként grafikáimmal szerepeltem a hallgatók munkáiból rendezett, országos kiállításon.

9 Kiállításon (rézkarc – foltmaratás 2003)

10 KIEMELÉS PUBLIKÁCIÓIMBÓL Publikációs lista: Címe: Tanfelügyelet az óvodában A megjelenés helye: Ellenőrzés a közoktatásban RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. BUDAPEST A megjelenés ideje: 2014

11 Címe: „A BŰN ÁRNYÉKÁBAN” ÓVODAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK A megjelenés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet kiadványa MISKOLC A megjelenés ideje: 2005

12

13 Címe: „Otthon az, ahonnan elindul az ember” – A hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztése a képzőművészet eszközeivel A megjelenés helye: SÜSS FEL NAP Alternatív óvodák és iskolák Magyarországon SOROS ALAPÍTVÁNY - BUDAPEST A megjelenés ideje: 1999 A kiadvány borítója hátrányos helyzetű óvodásaim alkotásainak nyomdai feldolgozásával készült. Az előlapon elhelyezett „cica figura” a pályázat záró konferenciáján logóként szerepelt.

14 Záró konferencia

15 Publikált kutatásom: Címe: Együttnevelés - a sajátos nevelési igényű gyermekek kisgyermekkori integrációja A megjelenés helye: Kistérségi Műhelymunka 2008. májusi szám A Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet kiadványa MISKOLC A megjelenés ideje: 2008

16 6.sz.ábra. Integráció vagy szegregáció? (a válaszadók százalékában) (A diagram saját kutatási adataim feldolgozását tartalmazza)

17 KIEMELÉS VEZETŐI PÁLYÁZATOMBÓL: Feladatom, hogy megőrizzem a sok munkával kialakított pedagógiai értékeket, hagyományokat. Vezetői munkámban az intézmény pedagógiai, szakmai irányítását és ezzel párhuzamosan a tárgyi és működési felteltelek biztosítását tartom szem előtt. E munkám középpontjában mindig a gyermekek és a környezetemben élő felnőttek tisztelete áll. (…) Óvodavezetői tevékenységem során olyan munkahelyi légkör és feltételrendszer megteremtésére fogok törekedni, ahol a dolgozók szívesen, sikeresen és eredményesen látják el feladatukat, ahol a gyermekek sokoldalúan és harmonikusan, családias légkörben fejlődhetnek. (…)

18 KIEMELÉS A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEMBŐL Célja: Az intézmény Tehetségpontként funkcionálásának segítése az informatikai eszközellátottság fejlesztésével

19 Feladatai: A tehetségek azonosításának segítése A tehetségfejlesztést kiemelten megvalósító intézmények közötti kapcsolatrendszer, együttműködés bővítése az informatikai eszközök alkalmazásával Intézményi, helyi, térségi és regionális tehetségsegítő programok szervezése Tehetségsegítésben jártas szakemberekkel kialakított kapcsolatok megerősítése, bővítése elektronikus úton A tehetségbarát társadalom megalapozása, családi programok szervezése az óvodában az informatika eszközeinek alkalmazásával A tehetségsegítő tevékenység fenntarthatósága érdekében a támogatók köréhez kapcsolódás erősítése

20 A mesterprogramban az 5 évre vonatkozó általános terv, a fő célkitűzések és az első belátható időszakra – ajánlottan 2-3 évre – szóló részterv szerepel. A mesterprogramban meg kell jelölni azt a mesterpedagógus profilt, amelyet a pedagógus megcéloz a tevékenységeivel, emellett azonban más profilok résztevékenységei is megjelenhetnek.

21 MESTERPROGRAM 2015.09.01-től-2020.08.31-ig Mesterprogramomban főprofilként az intézményvezetői profilt választottam. Mesterprogramom bemutatásával célom, hogy bizonyítsam a vezetői feladatok ellátása iránti elkötelezettségemet, vezetői feladataim mester fokozatú ellátását, személyes szakmai céljaim és az intézményi célok összehangoltságát. Mesterprogramomat az Intézményi Stratégiai Tervre építettem.

22 INTÉZMÉNYI STRATÉGIAI TERV MISKOLCI JÓZSEF ÚTI ÓVODA 2015.09.01-től-2020.08.31-ig JÖVŐKÉPÜNK: Olyan óvodai nevelést biztosítunk: ahol a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújthatunk ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben részt vevő alkalmazott ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet, a másság elfogadása, tolerancia ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és befogadásra ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni a belső értékstabilitás megtartásával. Az intézményi jellemzők megjelenítése: az Alapító Okiratnak megfelelően

23 KIEMELÉS AZ INTÉZMÉNYI CÉLOK KÖZÜL KIEMELÉS AZ INTÉZMÉNYI SIKERKRITÉRIUMOK KÖZÜL A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerének megfelelő intézményi működtetés A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerének megfelelően működnek az intézményi folyamatok A nevelés középpontba állításával a gyermekek sokoldalú, differenciált személyiségfejlesztésének megvalósítása Minden óvodás önmagához mérten megfelelő képességekkel és készségekkel, kudarcmentesen kezdi meg az iskolát A családbevonás, a családokkal való együttműködési rendszer keretein belül a szülők tájékoztatása, az óvodai szokások megismertetése a Pedagógiai Program cél rendszerének megfelelően A szülők megismerik a Pedagógiai Programot, Házirendet és ennek megfelelően hatékonnyá válik az együttműködés Az óvoda és iskola szakmai kapcsolatának további erősítése Az iskolákkal továbbiakban is olyan szakmai együttműködés és információáramlás alakul ki, amely elősegíti a gyermekek eredményes iskolakezdését

24 KIEMELÉS AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVBŐL 2015.09.01-től-2020.08.31-ig A Miskolci József úti Óvoda 3 telephelyen, jelenleg 17 csoporttal működő szervezet, amely iránt egy személyi felelősséggel, intézményvezetői feladatok ellátására kaptam megbízást. A feladataim teljesítése érdekében vállalom, hogy tevékenységem során megfelelek a legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek, ennek érdekében folyamatosan gondoskodom arról, hogy a nevelőtestületben és a fenntartóhoz tartozó további intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai fejlődése biztosított legyen, megteremtem a nevelőtestület szakmai fejlődéséhez szükséges pedagógiai munka feltételeit. Ezzel hozzájárulok a pedagógusok szakmai, hivatásbeli továbbfejlődéséhez, az oktató-nevelőmunka eredményességének növeléséhez.(…)

25 KIEMELÉS A MESTERPROGRAM RÉSZTERVÉBŐL 2015.09.01-től-2017.08.31-ig Vezetői kompetenciáim mindegyik területét folyamatosan fejlesztem. Vezetői kompetenciáim fejlődését az alábbi két rendező elv szerint strukturálva tervezem bemutatni: A stratégiai vezetés és operatív irányítás feladatainak bemutatása: a tanítási-tanulási folyamat terén, a változásmenedzsment terén, az önfejlesztés, önmenedzselés terén, a humánerőforrás-fejlesztés terén, az intézmény, a szervezet vonatkozásában. A komplex vezetői tevékenység bemutatása a 4D tevékenységmodell szerint: innováció, tudásmegosztás, kutatás, vizsgálódás, folyamatos fejlődés.

26 A stratégiai vezetés és operatív irányítás feladatainak bemutatása A tanítási-tanulási folyamat terén A pedagógiai programunk folyamatos fejlesztése, melyben preferált területek: tervezőmunkánk felülvizsgálata, módosítása a gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő rendszer felülvizsgálata az SNI gyermekek integrált óvodai nevelése Innováló, fejlesztő tevékenységem célja: a tanulás és a tanítás, a tanulói teljesítmény javítása

27 Az önfejlesztés feladatainak bemutatása „HA FOGOD A KEZEM!” - címmel Szakmai programsorozat szervezése: Téma: a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése integrált óvodai környezetben Innovációs tevékenységem: Helyszín: Miskolci József úti Óvoda 3531 Miskolc, József u. 2. Időpont: 2015. október 01. – 2016. május 31 közötti időszakban évente ismétlődik minden hónapban 1 alkalom (8 csoport/ 1 alkalom - havonta más csoportban) A csoportlátogatást követően műhelyfoglalkozás

28 Kutatási, vizsgálódási tevékenységem A témaválasztás aktualitása Kérdőíveken kerül sor a szülők véleményének megkérdezésére, hogyan viszonyulnak a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásához. A kutatási, vizsgálódási tevékenység ütemezése: 2015.09.01-től 2016.08.31.-ig A szülők körében teljes körű kérdőíves lekérdezés (150 db kérdőív kerül kiosztásra) A kiosztott kérdőívek anonim kitöltése a szülők által A kiosztott kérdőívek összegyűjtése Adatfeldolgozás Következtetések, megállapítások Intézkedési terv készítése a megállapítások tükrében

29 2016.09.01-től -2017.08.31.-ig A szülők körében érzékenyítő szülő programok szervezése Évenként 4 alkalom/ intézményi szintű szervezésben Évente ismétlődő rendszerben A szülői érzékenyítő programok tartalmának tervezését a kitöltött kérdőívekből gyűjtött adatok, megállapítások határozzák meg. Kutatási, vizsgálódási tevékenységem hasznosulása a közoktatás területein: Az érzékenyítés eredményeként több szülő válik nyitottá SNI gyermekek fejlesztésére Az SNI fejlesztés aktuális jogszabályi hátterének megismerése segíti a feladat ellátását A konfliktuskezelés változatos megvalósítása megkönnyíti a kapcsolattartást a szülőkkel

30 Tudásmegosztó tevékenységem: Helyszín: Miskolci József úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvoda - ZÖLD ÓVODA 3525 Miskolc, Mátyás király út 17. Időpont: 2015. október 01. – 2016. május 31 közötti időszakban évente ismétlődik minden második hónapban 1 alkalom (6 csoport/ 1 alkalom - havonta más csoportban)

31 A csoportlátogatást követően műhelyfoglalkozás Témavezető: Smizsánszkyné Marján Ida óvodavezető A műhelyfoglalkozások tartalma: a természet szépsége iráni érzékenyítés a környezeti nevelés aktuális jogszabályi hátterének ismertetése kapcsolattartás a környezeti nevelést kiemelten kezelő társintézményekkel kapcsolattartás a szülőkkel, szemléletváltás megalapozása Felelős: Smizsánszkyné Marján Ida óvodavezető

32 Tudásmegosztó tevékenységem: Helyszín: Miskolci József úti Óvoda Dózsa György úti Tagóvoda Kiválóan Akkreditált Tehetségpont 3525 Miskolc, Dózsa György út 36. Időpont: 2015. október – 2016. május 31 közötti időszakban évente ismétlődik minden harmadik hónapban 1 alkalom (3 csoport/ 1 alkalom - havonta más csoportban) Az ÉSZPÖRGETŐ Tehetségműhelyben logikai képességfejlesztés történik táblajátékokkal, kockákkal, társasjátékokkal, egyéb eszközökkel. Célja: Tapasztalati úton történő tanulással a gyermekek logikai, matematikai, problémamegoldó képességének, figyelmének, kreativitásának, térlátásának, memóriájának, önfegyelmének, önbizalmának, helyes önértékelésének fejlesztése.

33 A DÚDOLDA Tehetségműhelyben a zenei tehetség kibontakoztatásának elősegítése történik mesével, mozgással, énekes játékokkal. Célja: a zenei tehetség játékos kibontakoztatásának segítése. Az ÜGYES KEZEK Tehetségműhelyben képességfejlesztés valósul meg a képzőművészet eszközeivel. Célja: az ábrázoló tevékenységükben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek számára lehetőség biztosítása a kreatív- önálló önmegvalósításhoz. A csoportlátogatást követően előadás és műhelyfoglalkozás Témavezető: a pedagógus (Smizsánszkyné Marján Ida óvodavezető)

34 Együttműködési megállapodás: a mesterprogram elkészítésekor fontos a szakmai egyeztetési folyamat. Ennek végén a pedagógus, az intézményvezető és az esetleges szakmai partner vezetője együttműködési megállapodást köt a mesterprogram megvalósítására vonatkozóan. Amennyiben a vezető a vezetői profilban pályázik mesterpedagógusi címre az együttműködési megállapodást egyeztetni szükséges fenntartójának képviselőjével és nevelőtestületével. A fenntartó képviselője az együttműködési megállapodás aláírója. Javasolt a nevelőtestülettel egyeztetés valamilyen formában rögzítése (pl. a nevelőtestület támogató döntésének jegyzőkönyvben történő rögzítése).

35 Felhasznált szakirodalom: Kotschy Beáta (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eszterházy Károly Főiskola,Eger.In: http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejl odes_sztenderdjei.pdf (2015.06.15) http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejl odes_sztenderdjei.pdf Bessenyeiné Tóth Tünde (2013): Az e-portfólió szerepe a pedagógus- életpályamodellben. In: Modern Iskola. 7. 4. sz. http://moderniskola.hu/cikk/e- portfolio-szerepe-pedagogus-eletpalyamodellben (20131203) (2015.06.15)http://moderniskola.hu/cikk/e- portfolio-szerepe-pedagogus-eletpalyamodellben A mesterpedagógus, kutatópedagógus portfólió újdonságai http://www.neteducatio.hu/?bb=155 (2015.06.15) http://www.neteducatio.hu/?bb=155

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "HOGYAN ÍRTAM MESTERPEDAGÓGUS PÁLYÁZATOT? Egy mesterpedagógus pályázat – vezetői mesterprogram mintája Előadó: Smizsánszkyné Marján Ida Intézményvezető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések