Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás 2010. évi elszámolása a jogszabályok tükrében, különös tekintettel a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás 2010. évi elszámolása a jogszabályok tükrében, különös tekintettel a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekre."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás 2010. évi elszámolása a jogszabályok tükrében, különös tekintettel a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekre.

2 Jogszab á lyi h á tt é r  A szakk é pz é sről sz ó l ó 1993. é vi LXXVI. tv.  A szakk é pz é si hozz á j á rul á sr ó l é s a k é pz é s fejleszt é s é nek t á mogat á s á r ó l sz ó l ó 2003. é vi LXXXVI. tv.  A t ö rv é ny v é grehajt á s á r ó l sz ó l ó 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet  A k ö zoktat á sr ó l sz ó l ó 1993. é vi LXXIX. tv.  A felsőoktat á sr ó l sz ó l ó 2005. é vi CXXXIX. tv.  A felnőttk é pz é sről sz ó l ó 2001. é vi CI. tv.  A saj á t munkav á llal ó k r é sz é re szervezett k é pz é s k ö lts é geinek a szakk é pz é si hozz á j á rul á s terh é re t ö rt é nő elsz á mol á s á r ó l sz ó l ó 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet  Az iskolai rendszerű szakk é pz é sben r é szt vevő tanul ó k juttat á sair ó l sz ó l ó 4/2002. (II. 26.) OM rendelet

3 A szakképzési hozzájárulás rendszere

4

5 Költségelszámolás feltétele: bejelentkezés az NSZFI felé! BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYON Határidő: Első bejelentkezéshez csatolandó dokumentumok: Költségelszámolás feltétele: bejelentkezés az NSZFI felé! BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYON Határidő: tanulószerződés, hallgatói szerződés, együttműködési megállapodás megkötését követő 30 napon belül! Tárgyévben!! Első bejelentkezéshez csatolandó dokumentumok: - Gyakorlati képzés szervezésére kötött együttműködési megállapodás iskolánként, intézményenként (Szht. 4/A § (1) bek.) - “Létszám adatlap” szakképző iskolánként  BL01; - “Létszám adatlap” felsőoktatási intézményenként  BL02; - Tanulószerződés, hallgatói szerződés esetén az Szt. 31. §-a szerinti kamarai határozat. Változás bejelentés: 15 napon belül!!

6 HATÁRIDŐK Bejelentkezési nyomtatvány - Az együttműködési megállapodás, a tanulószerződés, a hallgatói szerződés megkötését követő 30 napon belül. -Bejelentkezéshez tanulószerződés, a hallgatói szerződés esetén kamarai határozat, tanúsítvány másolata! Ha a bejelentkezés nem a fenti határidőben történik, a bejelentkezést megelőző időszakra költségelszámolásra nincs lehetőség!!!!! Ha a hiánypótlás 30 napon belül nem teljesül, költségelszámolás csak a teljesítés napjától A kötelezettség teljesítéséig "APEH bevallónak" minősül. Éves bevallás Benyújtási határidő: az adóévet követő év második hónapjának 25. napja. Tanulószerződés, hallgatói szerződés esetén csatolandó a kamarai tanúsítvány 60 napnál nem régebbi másodlata! (Tv. 4/B. § (2) bek.) Visszaigénylőknél szükséges a nyilatkozat a köztartozásokról! !!

7 HATÁRIDŐK Negyedéves visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig! H A Ha a visszatérítési igény az éves bevallásban meghaladja az 3.000.000 Ft-ot. (Az utolsó negyedéves visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) Havi visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig! A M E N N Y I B E N A visszatérítési igény mértéke két egymást követő negyedévben eléri az 1.000.000 Ft-ot! (negyedévente 1.000.000 Ft) (Az utolsó havi visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) A nyomtatványok elérhetősége: www.nive.hu/támogatás és bevalláskezelés/szakképzési hozzájárulás Beküldési cím: NSzFI 1439 Bp, Pf.:629 Szakképzési Hozzájárulási Osztály

8 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Brutt ó k ö telezetts é g = Tb j á rul é k alap 1,5 %-a 40% befizetési kötelezettség az APEH által vezetett számlára -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60% felhasználható 60% fejlesztési megállapodás alapján 33% /(60%) saját munkavállaló képzési TISZK, speci á lis szakképző iskola, költségeinek elszámolása felsőoktatási intézmény támogatása 0% saját munkavállaló képzési 27 % /(0%) fejlesztési megállapodás alapján k ö lts é geinek elsz á mol á sa TISZK, speci á lis szakképző iskola, felsőoktatási intézmény támogatása

9 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati k é pz é s eset é n Hozzájárulás terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) V - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: 33%, illetve 60%) Ø Befizetés az Alap kincst á rn á l vezetett számlára (maximum a hozzájárulási kötelezettség 20%-a mértékéig) további felhaszn á l á si lehetőség a maradék összegből : A Fejlesztési megállapodás alapján: - TISZK fenntart ó j á nak á tadott t á mogat á s, - speci á lis é s k é szs é gfejlesztő speci á lis szakképző iskola és felsőoktatási intézmény támogatása (maximum: a brutt ó k ö telezetts é g 60%, illetve 30%-a)

10 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (A minimálbér 50%-os mértékéig számolható el) (Szt. 44.§; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bek.) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) (A kötelező juttatásokat terhelő járulékok és közterhek is elszámolhatóak tanulószerződés, hallgatói szerződés és az együttműködési megállapodás alapján szervezett képzésben résztvevőknél) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztrációs költségek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) V 8. Általány (1-7. elszámolása helyett) (Szht. melléklet) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése bérleti díja, felújítása, pótlása (50%-os mértékben), karbantartása, szoftvere (100%-os mértékben) 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24. pontja) 11. Anyagköltség (A minimálbér 20%, 40%-os mértékéig) A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (15/2009. SZMM r. 09. 07 27-től) 13. Tiszk, Szakképző iskola, felsőoktatási intézmény fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (max. 60%, 30%) (13/2008. SZMM rendelet)

11

12

13 A közép-dunántúli régióban a hiány-szakképesítések köre kibővült két szakképesítéssel:  gépi forgácsoló, valamint az  épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő szakképesítésekkel. A dél-dunántúli régióban a jegyzékből kikerült a:  műanyag feldolgozó, valamint a  szerszámkészítő szakképesítés, ugyanakkor bekerült az:  ápoló, a  kőműves, a  gépi forgácsoló, valamint a  gazda szakképesítés. A nyugat-dunántúli régióban a jegyzékből kikerült a:  géplakatos és a  szakács szakképesítés, ugyanakkor bekerült a:  szerszámkészítő,  mechatronikai műszerész és a  gépi forgácsoló szakképesítés.

14 Az észak-magyarországi régióban a hiány-szakképesítések köre kibővült két szakképesítéssel:  ács, állványozó, valamint  géplakatos szakképesítéssel. Az észak alföldi régióban a jegyzékből kikerült az:  ápoló és a  géplakatos szakképesítés, ugyanakkor bekerült a:  gazda,  hegesztő és a  szociális gondozó és ápoló szakképesítés. A közép-magyarországi régióban a jegyzékből kikerült az:  ács, állványozó, valamint  géplakatos szakképesítés, ugyanakkor bekerült a:  ápoló, a  hegesztő és a  villanyszerelő szakképesítés. A dél-alföldi régióban a hiány-szakképesítések köre kibővült az alábbi szakképesítéssel:  ács, állványozó.

15 Bevallás kitöltése

16 5.1. a. aa. sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig, 5.1. a. ab. sor: tanulószerződéssel hiányszakképesítésben tanulók számára kifizetett kiegészítő pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér 20 %-a mértékéig, 5.1.b. sor: támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott támogatási előleg levonása, 5.1.c. sor: az 5.1.aa-ab. sorokban feltüntetett tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összege, 5.2.a. sor: tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló(k) részére a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára időarányosan járó, kifizetett díjazás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig. 5.2.b. sor: az 5.2.a. sorban feltüntetett tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló(k) részére kifizetett díjazást terhelő kifizető által fizetendő járulék, 5.3.a. sor: felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a gyakorlati képzés időtartamára kifizetett, elszámolható díjazása, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50 %-a mértékéig. 5.3.b. sor: hallgatói szerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig. 5.3.c. sor: a pénzbeli juttatást terhelő kifizető által fizetendő járulék.

17 5.4. sor:tisztálkodási eszköz, munkaruha, egyéni védőruha és védőeszköz, gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezés, vagy étkezési utalvány, saját konyha üzemeltetése esetén a gyakorlati képzési napokra számított közvetlen önköltség, útiköltség-térítés kötelezően csak a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történő utazások esetén jár a tanulónak, útiköltség és szállásköltség, ha a gyakorlati képzés székhelyen, telephelyen kívül történik. 5.5. sor: szintvizsga szervezésének igazolt költsége, 5.6. sor: kötelező felelősségbiztosítás, valamint a tanuló/hallgató rendszeres orvosi vizsgálatának igazolt költségei, 5.7. sor: tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevők gyakorlati képzésével és költségeinek elszámolásával összefüggő adminisztratív költség,

18 5.8.a-c. sor: A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka („a”), útiköltség-térítése („b”), akkreditált szakmai, pedagógiai képzés költsége („c”) akkor számolható el a hozzájárulási kötelezettség terhére, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban áll. Az oktató díjazásából elszámolható hányad felső határa: (főállású oktató) középfokú végzettség  minimálbér háromszorosa. (220 500 Ft) középiskolai végzettség, vagy mestervizsga  minimálbér négyszerese. (294 000 Ft) felsőfokú iskolai végzettség  minimálbér négy és félszerese. (330 750 Ft) Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható összeget arányosan csökkenteni kell! Nem főállású oktató esetén tanulólétszám és képzési idő szerinti arányosítás is szükséges! (gyakorlati napok / munkanapok x tanulólétszám / 8)

19 6. sor: a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehető tételesen elszámolt költségek együttes összege. (Program általi automatikus kitöltés. Továbbiakban: Automatikus) Általány elszámolás: 7.a. sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett juttatás, legfeljebb havonta a minimálbér 50 %-áig, valamint a juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, 7.b. sor: az alapképzési támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott előleg levont összege, 7.c. sor: további költségeinek fedezetére tanulószerződéssel rendelkező tanulónként, évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 200%-nak megfelelő összeg számolható el. 8. sor: a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehető általány költségek együttes összege. Automatikus

20 Visszatérítési igény: 9. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. Melléklete szerinti költségeinek összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és a 3. sorban feltüntetett költség-hozzájárulás együttes összegét. Automatikus 10. sor: a 2010-ben évközi visszatérítésben részesülteknek kell kitölteniük. Csak „visszatérítés” jogcímen kapott összeget kell a sorban szerepeltetni, az egyéb jogcímen, pl.: alapképzési költség-hozzájárulásként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni. 11. sor: a 2010-re visszatéríthető, és a 2010-ben évközben visszatérített összegek közötti differenciát kell kimutatni. A visszatérítési igényt érvényesítő hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához csatolja a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében kiadott, a tárgyévre vonatkozóan érvényes tanúsítványa 60 napnál nem régebbi másodlatát. Automatikus

21 12. sor: megállapodás alapján az átirányított tanulói/hallgatói létszámhoz kapcsolódó kiegészítő gyakorlati képzésre átadott összeg. Az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a részükre átadott oktatási költségtérítések nem számolhatók el! 13. sor: csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló eszköz beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására fordított, a jogszabálynak megfelelően elszámolt összeg. 14. sor: a szakmai alapképzés céljait is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára fordított összeg. Tanúsítvány! (Szt. 54/B.§ 24. pont) 15. sor: a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltség, max. a kötelező legkisebb munkabér 20 %, hiányszakmánál + 20 %.

22 16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a külön jogszabályban foglaltak alapján megszervezett képzés költségei, ha van még rá fedezet. 17. sor: Elszámolt költségek összesen. Automatikus 18. sor: Fennmaradó kötelezettség kiszámítása. Automatikus 19. sor: Befizetési kötelezettség Automatikus A) Ha a fennmaradó kötelezettség több, mint az elszámolási kötelezettség 20%-a  befizetésre kerül, a különbözet felhasználható fejlesztési támogatás elszámolására B) Ha a fennmaradó kötelezettség kevesebb, mint az elszámolási kötelezettség 20%-a  a fennmaradó kötelezettség teljes összege befizetésre kerül. (fejlesztési támogatás elszámolására ebben az esetben nincs fedezet) 20. sor: A befizetési kötelezettség előírása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban feltüntetni. Amennyiben a 20. sor összege nagyobb, mint nulla, akkor a 20. sorban szereplő összeget lehet fejlesztési támogatásra fordítani. Automatikus

23 21. a) - c) sorok: spec.szakiskola, TISZK, valamint felsőoktatási intézmény számára adott fejlesztési támogatás. A 20. sor összegénél nagyobb összeg nem állítható be a bevallásba fejlesztési támogatásként. 24. sor: a 20 %-os kötelezettség és a fejlesztési támogatás levonása után fennmaradó kötelezettség együttes összege. Automatikus 25. sor: Befizetési kötelezettség Nyilatkozat alapján. 26. sor: Befizetési kötelezettség összesen. (24.+25. sor összesen) Automatikus 27. sor: Önellenőrzés 28. sor: Önellenőrzés 29. sor: Önellenőrzés

24 30. sor: 2010. évben a bevallónál gyakorlati képzésben részesített tanulók összes átlaglétszáma. Automatikus 31. sor: a 31.1. sortól a 31.6. sorig szereplő sorok adatai részletezve tartalmazzák a 30. sorban feltüntetett tanulói/hallgatói átlaglétszámot. Egy adott tanuló/hallgató csak egy sorban szerepelhet! A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatok meg kell, hogy egyezzenek az „L1 Létszámigazolás” és az „L2 Igazolás” adataival. 32. sor: Munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámhoz végzettségenként azoknak az oktatóknak, szakoktatónak a létszámát kell beírni, akiket a hozzájárulásra kötelezett munkaviszonyban foglalkoztat. 33. sor: a 32. sorban szereplő létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a tanulói és hallgatói létszám alapján az elszámolásnál figyelembe vehető. 34. sor: Tanműhely jellege. (Ha a kamara a képzőhelyet tanműhelyként minősítette) 35. sor: Az oktatott szakmák száma és megnevezése. 36. sor: Költség-hozzájárulás átadójának, átvevőjének adatai, átadott összeg. 37. sor: Együttműködési, valamint fejlesztési megállapodások adatai. 38. sor: Oktatói továbbképzés jelölése. 39. sor: Nyilatkozat.

25 TANULÓSZERZŐDÉSES, HALLGATÓI SZERZŐDÉSES TANULÓ/HALLGATÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ FŐISKOLAI HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHELő JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % -- Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Természetbeni+pénzbeli + munkaerőpiaci 3 % (1,5+0,5+1) -- Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 % -- Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 20 %-ig 0Minimálbért meg nem haladó rész 0 A minimálbér 20 %-át meghaladó rész 27 % Minimálbér felett 27 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHELő JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 6 % (4+2) -- Nyugdíjjárulék 1,5 % 2010. november 1-től + 8% -- Nyugdíjpénztári tagdíj 8 % 2010. november 1-től + 0% -- Személyi jövedelemadó (SZJA) Minimálbér 50 %-ig 0Minimálbér 20 %-ig 0Minimálbért meg nem haladó rész 0 %

26 Változás 2011.01.1-től TANULÓSZERZŐDÉSES, HALLGATÓI SZERZŐDÉSES TANULÓ/HALLGATÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ FŐISKOLAI HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHELő JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % -- Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Természetbeni+pénzbeli + munkaerőpiaci 3 % (1,5+0,5+1) -- Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 % -- Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 20 %-ig 0Minimálbért meg nem haladó rész 0 A minimálbér 20 %-át meghaladó rész 27 % Minimálbér felett 27 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHELő JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 6 % (4+2) -- Nyugdíjjárulék 10 % -- Nyugdíjpénztári tagdíj -- Személyi jövedelemadó (SZJA) Minimálbér 50 %-ig 0Minimálbér 20 %-ig 0Minimálbért meg nem haladó rész 0 %

27 www.nive.hu/elérhetőség munkatársak szervezetiszervezeti egység Szakképzési hozzájárulási osztály

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás 2010. évi elszámolása a jogszabályok tükrében, különös tekintettel a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések