Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA)"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA)
Dr. Clement Adrienne egy. docens Dr. Szilágyi Ferenc egy. docens BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT U épület

2 KÖNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKNEK
CÉLOK: ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS) ÉPÍTŐMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSE MÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SZEMLÉLETFORMÁLÁS! SZÁMONKÉRÉS: TESZT Zh: május pótlás TANANYAG: ELŐADÁSOK (ppt), FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDANYAG (előadások vázlata), JEGYZET (Ökológia), FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK BSc képzés: BMEEOVKAT23

3 MI A KÖRNYEZET? AZ ÉLŐ SZERVEZETEKET KÖRÜLVEVŐ ÉLŐ (BIOTIKUS) ÉS ÉLETTELEN (ABIOTIKUS) FÖLDI TARTOMÁNYOK EGYÜTTES RENDSZERE TÉRBELI KITERJEDÉSE AZ ÉLŐVILÁG ÉLETTERÉVEL, A BIOSZFÉRÁVAL AZONOS ELEMEI: LITOSZFÉRA (FÖLDKÉREG) ALAPKŐZET, ÁSVÁNYOK, BARLANGOK, TALAJ (FELSŐ MAX. 1 M) HIDROSZFÉRA FELSZÍNI, FELSZÍN ALATTI VIZEK ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA, SZTARTOSZFÉRA, MEZOSZFÉRA, ... ÉLŐVILÁG ÉS ÖKOSZISZTÉMA NÖVÉNYZET ÁLLATOK, EMBER TÁJ NEM VÉDETT ÉS VÉDETT KULTÚRTÁJ ÉPÍTETT (MŰVI) KÖRNYEZET LAKÓ- ÉS IPARTERÜLETEK, UTAK (ÖKOLÓGIA : AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA  ENERGIA ÉS ANYAGCSERE)

4 KÖRNYEZET Környezet- szennyezés Készletek kimerülése TÁRSADALOM VÍZ LEVEGŐ TALAJ ÉLŐVILÁG VÍZ LEVEGŐ TALAJ ÉLŐVILÁG FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás

5 VÁROSOK NÖVEKEDÉSE (LONDON 1880-1955)
1914 1939 1955

6 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

7 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

8 HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET
MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

9 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE
KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás) REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK • • •

10 HATÁSOK FIZIKAI KÖRNYEZET ÉLŐVILÁG LEVEGŐSZENNYEZÉS
VÍZSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS ÉLŐVILÁG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS TOXIKUS VEGYÜLETEK, FERTŐZÉS, ZAJ, REZGÉS, SUGÁRZÁS PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) ESZTÉTIKAI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KLÍMA KÖZVETLEN HATÁS KÖZVETETT HATÁS

11 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

12 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

13 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI:
FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA ( ÉPÍTŐMÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA, HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA,

14 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI:
FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA( ÉPÍTŐMÉRNÖK) KIVÁLTÓ OK: NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS, VÁROSIASODÁS , IPAR (20. Század: 50 – 100 x), ENERGIATERMELÉS, ÉLELMEZÉS ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb. TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani) JÖVŐ?

15 ? EMBER ÉS KÖRNYEZET VISZONYA Népesség Fenntartható idô JELEN
Gazdasági aktivitás Kapcsolat a környezettel Környezeti hatás Vadászat Ellenfél Minimális Mezôgazdálkodás Forrás Készletek csökkenése Iparosodás Lerakóhely Szennyezés Átmenet Határok felismerése Nagyfokú degradáció

16

17 A: STANDARD ELŐREJELZÉS
A NÖVEKEDÉS HATÁRAI B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL Világmodell a RÓMAI KLUB felkérésére (Meadows, 1972)

18 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) FELKÉRÉSE: KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG (BRUNDTLAND BIZOTTSÁG) EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE → Közös Jövőnk, 1987 ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL („zöld” definició) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

19 ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro):
Elvek meghatározása a környezetkímélő gazdasági fejlődés irányairól, Agenda21 – akcióterv (koordinációra az ENSZ létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottság) Éghajlatváltozási keretegyezmény (Kiotói jegyzőkönyv, 1997), Biodiverzitás egyezmény Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó (2002, Johannesburg): Társadalmi fejlődés és környezetvédelem – konfliktusok és felismerés: A világ helyzete nem javult Riói feladatok ismétlése, vállalások újrafogalmazása, de kevés eredmény

20 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA? ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK?

21 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET
ÉPÍTŐMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE NÉHÁNY PÉLDA...

22

23 KÖRNYEZETI MÉRNÖK

24 KÖRNYEZETI MODELLEK ALKALMAZÁSA:
MEGÉRTÉS, ELŐREJELZÉS, TERVEZÉS

25 KÖRNYEZETMÉRNÖK, KÖRNYEZETTUDOMÁNY
KÖRNYEZETI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE HATÁSOK ELEMZÉSE, TERVEZÉS, SZÁMSZERŰSÍTÉS LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA, MONITORING STRATÉGIAI TERVEZÉS: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK KÖRNYEZETI TECHNIKÁK, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ISMERETEK: TERMÉSZETTUDOMÁNYOK (ÖKOLÓGIA, FIZIKA, KÉMIA, FÖLDTUDOMÁNYOK, ...), MŰSZAKI ISMERETEK (TECHNOLÓGIA, TERVEZÉS,..) ÖKONÓMIA, TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK (JOG, SZOCIOLÓGIA, POLITOLÓGIA,...)  FELADAT: SZINTETIZÁLÁS

26 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET
út- és közlekedéstervezés (autópályák és autóutak, városi közlekedés, forgalomszervezés) várostervezés, infrasruktúra menedzsment települési vízgazdálkodás: vízi közművek (vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás) vízszabályozás, vízhasznosítás, vízrendezés vízminőségszabályozás hidrogeológia, felszín alatti létesítmények épülettervezés (középületek, lakóparkok - épített környezet, tájesztétika) hulladékgazdálkodás, hulladék lerakók tervezése térinformatika, távérzékelés TERVEZÉS, ÜZEMELTETÉS, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG OKTATÁS-KUTATÁS

27 Felkészítő kérdések Bevezetés, alapfogalmak
Mi a környezet és melyek az elemei? Mit értünk környezeti hatás alatt? Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! Hogyan definiálható a hatásterület? Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások térbeli és időbeliség alapján? Mi a szinergikus hatás? Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos hatások között? Soroljon fel környezeti hatásokat, melyek egy széntüzelésű hőerőmű létesítése során várhatók! Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? Kik és mikor használták először a „fenntartható fejlődés” fogalmát? Mit jelent a fenntartható fejlődés? Hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? Sorolja fel az emberi tevékenység hatásainak alaptípusait! Melyek ezek közül azok, amelyek az építőmérnöki tevékenységhez (is) köthetők?


Letölteni ppt "KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK (KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések