Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ( KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA ) Dr. Clement.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ( KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA ) Dr. Clement."— Előadás másolata:

1 BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ( KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA ) Dr. Clement Adrienne egy. docens Dr. Szilágyi Ferenc egy. docens www.vkkt.bme.huU épület

2 CÉLOK: ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS)ALAPFOGALMAK ELSAJÁTÍTÁSA (ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS) ÉPÍTŐMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSEÉPÍTŐMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK MEGISMERÉSE, SZÁMSZERŰSÍTÉSE MÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAMÉRNÖKI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA SZEMLÉLETFORMÁLÁS!SZEMLÉLETFORMÁLÁS! SZÁMONKÉRÉS: TESZT Zh: május 14. + pótlás TANANYAG: ELŐADÁSOK (ppt), FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDANYAG (előadások vázlata), JEGYZET (Ökológia), FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK www.vkkt.bme.hu/oktataswww.vkkt.bme.hu/oktatas BSc képzés: BMEEOVKAT23 www.vkkt.bme.hu/oktatas KÖNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKNEK

3 MI A KÖRNYEZET?  AZ ÉLŐ SZERVEZETEKET KÖRÜLVEVŐ ÉLŐ (BIOTIKUS) ÉS ÉLETTELEN (ABIOTIKUS) FÖLDI TARTOMÁNYOK EGYÜTTES RENDSZERE  TÉRBELI KITERJEDÉSE AZ ÉLŐVILÁG ÉLETTERÉVEL, A BIOSZFÉRÁVAL AZONOS -LITOSZFÉRA (FÖLDKÉREG) ALAPKŐZET, ÁSVÁNYOK, BARLANGOK, TALAJ (FELSŐ MAX. 1 M) -HIDROSZFÉRA FELSZÍNI, FELSZÍN ALATTI VIZEK -ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA, SZTARTOSZFÉRA, MEZOSZFÉRA,... -ÉLŐVILÁG ÉS ÖKOSZISZTÉMA NÖVÉNYZET ÁLLATOK, EMBER -TÁJ NEM VÉDETT ÉS VÉDETT KULTÚRTÁJ -ÉPÍTETT (MŰVI) KÖRNYEZET LAKÓ- ÉS IPARTERÜLETEK, UTAK ( ÖKOLÓGIA : AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK KAPCSOLATÁT VIZSGÁLJA  ENERGIA ÉS ANYAGCSERE) ELEMEI:

4 KÖRNYEZET TÁRSADALOM FORRÁS NYELŐ Felgyorsult anyag- és energiaáramlás, átalakítás Készletekkimerülése Környezet-szennyezés VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG VÍZLEVEGŐTALAJÉLŐVILÁG

5 1880 1914 1939 1955 VÁROSOK NÖVEKEDÉSE (LONDON 1880-1955)

6 EGY VÁROS ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

7 ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

8 MI A KÖRNYEZETI HATÁS? EMBERI TEVÉKENYSÉG OKOZTA, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKELHETŐ ÁLLAPOT VÁLTOZÁS HATÓTÉNYEZŐ  HATÁSFOLYAMAT  HATÁSTERÜLET FORRÁS TRANSZPORT HATÁSVISELŐ EMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS (TÖMEG/IDŐ) TRANSZMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG TERJEDÉSE (EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT) IMMISSZIÓ: SZENNYEZŐANYAG KONCENTRÁCIÓJA A BEFOGADÓBAN (TÖMEG/TÉRFOGAT)

9 HATÁSOK RENDSZEREZÉSE  KÖZVETLEN – KÖZVETETT HATÁS  TÉRBELI KITERJEDÉS SZERINT LOKÁLIS  REGIONÁLIS  KONTINENTÁLIS  GLOBÁLIS  IDŐBELISÉG SZERINT IDŐBEN ÁLLANDÓSULT ÉS LÖKÉSSZERŰ (HAVÁRIA) SZTOCHASZTIKUS (VÉLETLEN JELLEGŰ) ÉS DETERMINISZTIKUS  SZINERGIKUS (EGYMÁST FELERŐSÍTŐ) HATÁSOK  TÖBB KÖZEGET ÉRINTŐ HATÁSOK (pl. savasodás)  REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS HATÁSOK  

10 HATÁSOK FIZIKAI KÖRNYEZET LEVEGŐSZENNYEZÉS LEVEGŐSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS VÍZSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS TALAJSZENNYEZÉS ÉLŐVILÁG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS TOXIKUS VEGYÜLETEK, FERTŐZÉS, ZAJ, REZGÉS, SUGÁRZÁS PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) PSZICHOLÓGIAI (STRESSZ) ESZTÉTIKAI ESZTÉTIKAI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KLÍMA KÖZVETLEN HATÁS KÖZVETETT HATÁS

11 PÉLDA: A SAVASODÁS HATÁSAI

12 KÖRNYEZETI HATÁSOK EGY HŐERŐMŰ PÉLDÁJÁN

13 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM,FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK,NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉSKÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  ÉPÍTŐMÉRNÖK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA (  ÉPÍTŐMÉRNÖK) ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE, ELSZIGETELÉSE TERÜLETHASZNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA MOZGÓ KÖRNYEZETI ELEMEK ÁRAMLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA, HŐ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA, …

14 EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI: FELGYORSULT ANYAG ÉS ENERGIAFORGALOM, NYITOTT CIKLUSOK, KÉSZLETEK FELÉLÉSE ÉS SZENNYEZÉS KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA(  ÉPÍTŐMÉRNÖK) KIVÁLTÓ OK: NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS, VÁROSIASODÁS, IPAR (20. Század: 50 – 100 x), ENERGIATERMELÉS, ÉLELMEZÉS  ELSIVATAGOSODÁS, SAVASODÁS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, NITRÁTOSODÁS, SZMOGOK, VESZÉLYES HULLADÉKOK, HAVÁRIÁK, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK stb.  TREND: LOKÁLIS → GLOBÁLIS  GAZDASÁGI HELYZET ALAPVETŐEN MEGHATÁROZZA (ajánlás: GDP 1%-át kellene környezetvédelemre fordítani)  JÖVŐ?

15 Gazdasági aktivitás Kapcsolat a környezettel Környezeti hatás Vadászat Ellenfél Minimális Mezôgazdálkodás Forrás Készletek csökkenése Iparosodás Lerakóhely Szennyezés Átmenet Határok felismerése Nagyfokú degradáció JELEN idô Népesség Fenntartható ? EMBER ÉS KÖRNYEZET VISZONYA

16

17 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI Világmodell a RÓMAI KLUB felkérésére (Meadows, 1972) A: STANDARD ELŐREJELZÉS B: KÉSZLETEK MEGDUPLÁZÓDNAK C: STABILIZÁLT VILÁGMODELL

18 ENSZ KÖZGYŰLÉS (1983) FELKÉRÉSE : KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGBIZOTTSÁG (BRUNDTLAND BIZOTTSÁG) EGY ÁTFOGÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA A FÖLDET VESZÉLYEZTETŐ KÖRNYEZETI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE → Közös Jövőnk, 1987 ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK, MELYEK BETARTÁSA ESETÉN A „FÖLD MEGMENTHETŐ” FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) „OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY HOGY ŐK IS KIELÉGÍTHESSÉK SZÜKSÉGLETEIKET” SZOCIÁLIS JÓLÉT, AMELY NEM JÁR A FÖLD ÖKOLÓGIAI ELTARTÓ KÉPESSÉGÉT MEGHALADÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSSEL („zöld” definició) ETIKAI ELV, SZEMLÉLETMÓD!

19 ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro): Elvek meghatározása a környezetkímélő gazdasági fejlődés irányairól, Agenda21 – akcióterv (koordinációra az ENSZ létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottság) Éghajlatváltozási keretegyezmény (Kiotói jegyzőkönyv, 1997), Biodiverzitás egyezmény Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó (2002, Johannesburg): Társadalmi fejlődés és környezetvédelem – konfliktusok és felismerés: A világ helyzete nem javult Riói feladatok ismétlése, vállalások újrafogalmazása, de kevés eredmény

20 HOGYAN VIHETŐ ÁT A GYAKORLAT SZÁMÁRA?  ALAPELV, AMIT A MÉRNÖKNEK IS ALKALMAZNIA KELL  NEM SZABAD, HOGY KEDVEZŐTLENEBB FELTÉTELEKET BIZTOSÍTSUNK A JÖVŐ GENERÁCIÓ SZÁMÁRA TÉRBEN NE HELYEZZÜK ÁT A PROBLÉMÁT, OTT OLDJUK MEG, AHOL VAN TERVEZÉSKOR ALKALMAZZUK AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVÉT  MÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET A MÉRNÖK „FELADTA” A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA LEHETÜNK-E OPTIMISTÁK? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

21 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET NÉHÁNY PÉLDA... ÉPÍTŐMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELISMERÉSE KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK)KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA (MŰVI KÖRNYEZET, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI LÉTESÍTMÉNYEK) KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ)KÖRNYEZET SZENNYEZÉSE (VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ) KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

22

23 KÖRNYEZETI MÉRNÖK

24 KÖRNYEZETI MODELLEK ALKALMAZÁSA: MEGÉRTÉS, ELŐREJELZÉS, TERVEZÉS

25 KÖRNYEZETMÉRNÖK, KÖRNYEZETTUDOMÁNY KÖRNYEZETI TECHNIKÁK, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS KÖRNYEZETI TECHNIKÁK, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS KÖRNYEZETI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSEKÖRNYEZETI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE HATÁSOK ELEMZÉSE, TERVEZÉS, SZÁMSZERŰSÍTÉS HATÁSOK ELEMZÉSE, TERVEZÉS, SZÁMSZERŰSÍTÉS LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA, MONITORING LOKÁLIS ÉS TÉRSÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA, MONITORING JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG JOGSZABÁLYI KERET ÉS HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ISMERETEK: TERMÉSZETTUDOMÁNYOK (ÖKOLÓGIA, FIZIKA, KÉMIA, FÖLDTUDOMÁNYOK,...), MŰSZAKI ISMERETEK (TECHNOLÓGIA, TERVEZÉS,..) ÖKONÓMIA, TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK (JOG, SZOCIOLÓGIA, POLITOLÓGIA,...)  FELADAT: SZINTETIZÁLÁS STRATÉGIAI TERVEZÉS: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK STRATÉGIAI TERVEZÉS: JELEN ÁLLAPOT  CÉLOK

26 ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS KÖRNYEZET út- és közlekedéstervezés (autópályák és autóutak, városi közlekedés, forgalomszervezés)út- és közlekedéstervezés (autópályák és autóutak, városi közlekedés, forgalomszervezés) várostervezés, infrasruktúra menedzsmentvárostervezés, infrasruktúra menedzsment települési vízgazdálkodás: vízi közművek (vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás)települési vízgazdálkodás: vízi közművek (vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás) vízszabályozás, vízhasznosítás, vízrendezésvízszabályozás, vízhasznosítás, vízrendezés vízminőségszabályozásvízminőségszabályozás hidrogeológia, felszín alatti létesítményekhidrogeológia, felszín alatti létesítmények épülettervezés (középületek, lakóparkok - épített környezet, tájesztétika)épülettervezés (középületek, lakóparkok - épített környezet, tájesztétika) hulladékgazdálkodás, hulladék lerakók tervezésehulladékgazdálkodás, hulladék lerakók tervezése térinformatika, távérzékeléstérinformatika, távérzékelés TERVEZÉS, ÜZEMELTETÉS, HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG OKTATÁS-KUTATÁS

27 Bevezetés, alapfogalmak 1.Mi a környezet és melyek az elemei? 2.Mit értünk környezeti hatás alatt? 3.Definiálja az emisszió, az immisszió és a transzmisszió fogalmát, írjon példát mindegyikre és jelölje a mértékegységüket is! 4.Hogyan definiálható a hatásterület? 5.Hogyan csoportosíthatók a környezeti hatások térbeli és időbeliség alapján? 6.Mi a szinergikus hatás? 7.Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos hatások között? 8.Soroljon fel környezeti hatásokat, melyek egy széntüzelésű hőerőmű létesítése során várhatók! 9.Mire készültek forgatókönyvek a Római Klub Növekedés határai c. tanulmányában? 10.Kik és mikor használták először a „fenntartható fejlődés” fogalmát? 11.Mit jelent a fenntartható fejlődés? Hogyan értelmezhető a fenntartható fejlődés elve a mérnöki gyakorlat számára? 12.Sorolja fel az emberi tevékenység hatásainak alaptípusait! Melyek ezek közül azok, amelyek az építőmérnöki tevékenységhez (is) köthetők? Felkészítő kérdések


Letölteni ppt "BME VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK MTA VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓCSOPORT KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPISMERETEK ( KÖRNYEZETVÉDELEM és ÖKOLÓGIA ) Dr. Clement."

Hasonló előadás


Google Hirdetések