Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SE kutatók számára érdekes nemzetközi kiírások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SE kutatók számára érdekes nemzetközi kiírások"— Előadás másolata:

1 SE kutatók számára érdekes nemzetközi kiírások
Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE kutatók számára érdekes nemzetközi kiírások 2015.szeptember.30. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt! Horváth Tímea vagyok, az Innovációs Igazgatóság pályázati koordinátoraként dolgozom az Egyetemen. Előadásomban döntően egy a korábbi workshopunkon bemutatott, es pályázati téma iránti érdeklődés felméréseinek eredményeiről fogok önöknek beszélni, illetve igyekszem ismertetni a legnagyobb érdeklődést elnyert pályázati lehetőségeket 1-2 szóban az Önök számára. Horváth Tímea Beatrice

2 Innovációs Igazgatóság
Pályázás SE Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Beadott Nyertes Sikertelen Elbírálás alatt Sikerarány 2014 (jan.-tól dec.-ig) 48 10 38 20,80% 2015 (jan.-tól szept.-ig) 2 34 12 4,20% Kezdés (pályás bemutatása SE-n ): „csak gyors szemléltetésképp” ös pályázási adatok a Semmelweis Egyetemen 2014: 48 beadott- 10 nyertes 2015(eddig): 48 beadott- 2 nyertes Innovációs Igazgatóság

3 Innovációs Igazgatóság
Pályázás SE Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Acronym Cím Típus GLYCANC Matrix glycans as multifunctional pathogenesis factors and therapeutic targets in cancer MSCA-RISE - alapkutatás TRANSSYNAPSE Trans-synaptic signaling in GABAergic synapses ERC - alapkutatás m-RESIST Mobile Therapeutic Attention for Patients with Treatment Resistant Schizophrenia PHC - klinikai kutatás ADVOCATE Added Value for Oral Care SECURE Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial EIT-HEALTH InnoLife – Better, longer lives EIT HU-MOLMEDEX Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine WIDESPREAD - alapkutatás RAAB survey with DR in Hungary Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) Survey with Diabetic Retinopathy Module in Hungary LCIF - klinikai kutatás CFTR potentiators Molecular Mechanisms of CFTR potentiator drugs CFF - alapkutatás BRIDGE-Health Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research 3rd Health - alapkutatás JAseHN Joint Action to support the eHealth Network RD-ACTION Promoting Implementation of Recommendations on Policy, Information and Data for Rare Diseases Innovációs Igazgatóság

4 Innovációs Igazgatóság
2015.Július.20. es Munkaprogram Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Koordinációs és egyéb végrehajtást segítő tevékenységek Personalised Medicine / Személyre szabott egészségügy és gondozás  tervezetten 27 kiírás A nyáron július 20.-án tartottunk egy rövid tájékoztatót a H es munkaprogram kiírásairól az egészségügyre vonatkozóan, mely során kiemeltük a Personalised Medicine eü-re vonatkozó PILLÉR, azaz a Személyre szóló egészségügy akkor megtalálható tervezett kiírásait ösztönözve a kutatókat az ötletelésre. Ismertettük egyenként a tervezett 27 kiírást ebben a témában. Innovációs Igazgatóság

5 Személyre szabott egészségügy és gondozás (Personalised Medicine)
Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Áttörő kutatások, radikális innováció támogatása Fő kihívások: Öregedő európai társadalom – aktív időskor, tudatos, önálló életvitel Általános egészségügyi állapot javítása Egyenlőtlenségek csökkentése az egészségügyben Szót ejtettünk magáról a programról, céljairól, melyek közül kiemelendő a kutatások, radikális innoováció támogatása, illetve ismertettük fő kihívásait. Mint az active aging tudatos önálló életvitel támogatása, ezen kívül a jólét, eü állapot javítása és az egészségügy különböző területein felmerülő egyenlőtlenségek csökkentése. FONTOS, HOGY A PÁLYÁZAT CSAK AKKOR SIKERES, HA KONKRÉTAN AZ ADOTT KIHÍVÁSOKRA KÍNÁL A PÁLYÁZAT MEGOLDÁST Innovációs Igazgatóság

6 Kérdőívünk Egészséget meghatározó tényezők megértése 4
Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Egészséget meghatározó tényezők megértése 4 Egészségtudatosság, megelőzés 3 Betegségek kezelése, gondozása 6 Aktív idős kor, egészség megőrzése idős korban 7 Korábbi rendezvényünket követően a résztvevőknek, illetve egyetemünk többi kutatójának küldtük az általunk készített EvaSys kérdőív linkjét, melyben a rendezvényesn ismertetett kiírásokat jelöltük a Personalised medicine témáiban, melyek felsorolva a dián olvashatóak, s mellettük az ebben a témában tervezett kiírások száma látható: Understanding health, well-being and disease : Preventing disease: Treating and managing diseases : Active ageing and self-management of health: Az előadás célja a program ezen témáinak legérdekeltebb felhívásait kiemelni, melyet a következőkben ismertetek. Módszerek és adatkezelés 6 Egészségügyi szolgáltatások és ellátórendszer 1 Innovációs Igazgatóság

7 Innovációs Igazgatóság
Támogatási Formák Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Kutatási és Innovációs tevékenység (RIA): Kutatás, technológiai fejlesztés, kutatási eredmény bemutatása, innováció, disszemináció, eredmények optimalizálása, magas színvonalú oktatás szervezése, kutatói mobilitás az Európai Unióban. Program Társfinanszírozás (CO-FUND): Más szervezetek által nyújtott támogatást egészíti ki. Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP): Folyamat, amelynek során az európai közszervezetek el tudják vezetni az új, műszaki szempontból innovatív megoldásokat a korai K + F szakasztól a piacra jutásig Innovatív megoldások közbeszerzése (PPI): Olyan közbeszerzés, ahol a szervezet innovatív terméket vagy szolgáltatást vásárol közbeszerzés útján, mely még nagybani kereskedelemben nem érhető el, és ez magában foglalhatja a tesztelést is. Mielőtt részletezném az eredményt, pár szót ejetnék a támogatási formákról melyek a program kiírásainak támogatásához meg lettek határozva A legfontosabb és leggyakoribb a RIA (azaz Research and Innovation Action), amely leginkább a kutatásfejlesztés, illetve a kutatási eredmények bemutatását célozza támogatni, illetve ezen kívül az oktatásra is fókuszál. Az EU pályázatok finanszírozása esetén gyakran előfordulnak CO-FUND akciók, amelyek a más szervezetek által nyújtott támogatást egészítik ki társfinanszírozással. A PCPk azaz a Pre-Commercial Procurement -ekolyan kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések amelyek a különböző innovatív megoldásokat egészen akár a piacra jutásig kísérik.( ilyen akció előfordult például az active aging témakörnél) A PPI-k azaz a Public Procurement of Innovative solutions támogatások pedig egy olyan közbeszerzési lehetőséget biztosítanak, amelyek a kereskedelemben még nem elérhető, innovatív szolgáltatás vagy termék beszerzését biztosítják. PL: Methods and data kiírások. *CSA nem szerepel Innovációs Igazgatóság

8 Egészséget meghatározó tényezők megértése/
Understanding health, well-being and disease Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem -Multiomics for personalised therapies- Stratégiai szinergia erősítése különböző diszciplinák között Molekuláris szintű diagnózisok A téma magába foglalja a a nemzetközi kezdeményezésekben a magas minőségű genom-epigenom-metabolom-microbiom adatok használatát az innovatív képalkotó, strukturális és életvitel/környezeti adatokkal, és kombinálja ezeket különböző betegség-orientált funkcionális elemzésekkel, a különböző betegségek megértése céljából. A végső cél megfelelő biomarkerek találása, melyek klinikai érvényesítésével új speciális, célzott terápiákat fejleszthetünk ki komplex betegségek gyógyítására. (RIA) Az „Egészséget meghatározó tényezők megértése” témakör felhívásai döntően a stratégiai szinergiák megerősítését célozzák meg a különböző diszciplinák között, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a molekuláris szintű diagnózisok felállításának lehetőségeire és az ebből fakadó személyre szóló egészségügyi ellátás fejlesztéseire. Az ebben a témakörben meghirdetett tervezett kiírások körül a válaszadók a „Multiomics for personalised therapies” kiírá iránt mutattak a legjobban érdeklődést. A válaszadók 30%át érdekelte az adott kiírás. A pályázatban közölt cégső cél a megfelelő biomarkerek találása lenne, melyek klinikai érvényesítésével új speciális, célzott terápiákat fejleszthetők ki komplex betegségek gyógyítására. 10 fő Innovációs Igazgatóság

9 Egészségtudatosság, megelőzés/
Preventing disease Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem . -Promoting mental health and well-being in the young - Monitoring fejlesztése Prevenció hangsúlyozása A pályázat elsődleges célja, hogy populáció-orientált prevenciós beavatkozásokat fejlesszenek ki, a fiatalok mentális jólétének elősegítésére, és teszteljék ezeket a módszereknek a hatásosságát. A beavatkozásoknak összhangban kell lennie a legkorszerűbb ismeretekkel azon szociális, kultúrális, életviteli, epidemiológiai, gazdasági, és könyezeti faktorokat illetően, melyek meghatározói az testi – lelki (mentális) jólétnek. (RIA) 6 fő Az „Egészségtudatosság, megelőzés” témakör felhívásai döntően a monitoring eszközök és környezet fejlesztését, illetve a prevenciós tevékenységek kihangsúlyozását célozzák Az ebben a témakörben meghirdetett tervezett kiírások körül a válaszadók a „PM 06 – Promoting mental health and well-being in the young [RTD]” kiírás iránt mutattak a legjobban érdeklődést. A válaszadók mintegy 30%át érdekelte az adott kiírás. A kiírás a populáció-orientált prevenciós beavatkozások kifejlesztésére fókuszál, a fiatalok mentális jólétének elősegítésére és ezen módszerek hatásosságának tesztelésére. Innovációs Igazgatóság

10 Betegségek kezelése, gondozása/ Treating and managing diseases
Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Klinikai terápiák fejlesztése „Evidence-based medicine” támogatása Regeneratív medicina, szervtenyészet - New therapies for chronic diseases - A pályázat fókuszában olyan klinikai vizsgálatoknak kell lennie, melyek bizonyítékot szolgáltatnak újszerű terápiák, vagy már ismert, de optimalizált, vagy újraértelmezett terápiás protokollok hatásosságáról és biztonságáról (gyógyszeres, vagy nem gyógyszeres) krónikus fertőző és nem fertőző betegségeket illetően. Preklinikai fázison már átesett készítményekről kell szólnia a projekteknek. (RIA) Az „Betegségek kezelése, gondozása” témakör felhívásai a különböző innovatív terápiák elterjesztését, az evidence based med. támogatását és a regeneratív meicina valamint a szervtenyészetre vonatkozó különböző innovatív megoldásokat támogatja. Az ebben a témakörben meghirdetett tervezett kiírások körül a válaszadók a „PM New therapies for chronic diseases [RTD]” kiírás iránt mutattak a legjobban érdeklődést. A válaszadók 35%át érdekelte az adott kiírás. A kiírás olyan klinikai vizsgálatokat támogat, melyek bizonyítékot szolgáltatnak újszerű vagy már ismert de újrakonfigurált terpápiák protokolljainak hatásosságáról ezeket a betegségeket illetően. 10 fő Innovációs Igazgatóság

11 Aktív idős kor, egészség megőrzése idős korban/
Active ageing and self-management of health Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Support for European eHealth SMEs- A projekt célja hogy támogasson olyan prosperáló, globális ambíciókkal rendelkező, és innovatív eHealth vonatkozású kis és középvállalkozásokat, melyek az ipari termelésre építenek, illetve rendelkeznek releváns, egyértelmű üzleti stratégiával. -Personalised coaching for well-being of older persons - A pályázatoknak radikálisan új megoldásokat kell kifejleszteniük egy virtuális, testreszabott „3600 edző” létrehozására, mely intelligens ICT környezetre, és újszerű hozzáférés formákra kell, hogy épüljön, közvetlen felhasználói érintkezéssel vezérelve. A „virtuális edzőnek” egyszerűnek és könnyen kezelhetőnek kell lennie bármilyen felhasználó számára. E-Health technológia Applikáció fejlesztés EU innovációs szféra, ICT 5 fő Az „Aktív idős kor, egészség megőrzése idős korban” témakör informatika vonatkozású kiírásokat tartalmazott, mint láthatjuk is az Ehealth technológia támogatása, különböző eü. Applikáció fejlesztések, illetve informatikai úton történő EU információs szféra bővítése és ICT ( Information and Communication Technology) fejlesztés. Az ebben a témakörben meghirdetett tervezett kiírások körül a válaszadók a „PM Support for European eHealth SMEs -PM Personalised coaching for well-being of older persons ” kiírások iránt mutattak a legjobban érdeklődést. A válaszadók mintegy %át érdekelte mindkét kiírás. Döntő célja ezen projekteknek az E-Health témájú kis és középvállalkozások támogatása, illetve egy virtuális egészséfelügyelő program létrehozása az idősek egészégének nyomonkövetésére. Innovációs Igazgatóság

12 Módszerek és adatkezelés/
Methods and data Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem PM Big Data supporting Public Health policies: A fókusz itt a Big Data központi felhasználásáról (irányításáról) szól, hogy professzionálisan lehessen használni azt a szervezetek között. A személyes adatok védelmét biztosító, integrált megoldásokat is tartalmaznia kell a projekteknek. In-silico klinikai vizsgálatok Adatvédelem Szimulációs rendszerek fejlesztése 1-1 fő Az „Módszerek és adatkezelés” témakör felhívásai az in-silico vizsgálatokat támogatják, előnyben részesítik a napjainkban felmerülő adatkezelési problémák megoldásait és a különböző szimulációs rendszerek fejlesztését. Az ebben a témakörben meghirdetett tervezett kiírások körül a válaszadók a „PM Big Data supporting Public Health policies [CNECT]” kiírás iránt mutattak a legjobban érdeklődést. A válaszadók 15 %át érdekelte az adott kiírás. Ez a kiírás egy a személyes adatokat védő és a Big Data KP-I felhasználását támogató, professzionális megoldásokat kereső kiírás Innovációs Igazgatóság

13 Egészségügyi szolgáltatások és ellátórendszer/
Health care provision and integrated care Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem PM Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practices A kutatás, és az egész rendszert átölelő tudományos monitorozás, megengedi a jövőbeli felhasználóknak (kutatók, egészségügyi szolgáltatók, protokoll-készítők, és közvélemény), hogy visszanézzék lépésről lépésre az intervenció részeredményeit, megkönnyítve így a szélesebb körű adaptációját a gyakorlatoknak. Ehhez megfelelő pénzügyi, politikai és gazdasági analízisnek kell társulnia.(RIA) 2 fő Az „Egészségügyiszolgáltatások és ellátórendszer” témakör felhívása az PM Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practices [RTD] az össz válaszadók 10% át érdekelte. Olyan kutatás és egész rendszert átölelő tudományos monitorozás, amely a jövőbeni felhasználók számára mutatja be a korábbi rögzített tapasztalatokat az intervenció kapcsán. Innovációs Igazgatóság

14 Innovációs Igazgatóság
Összegzés Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Az összefoglaló célja: Érdeklődés felkeltése Jelenlévő kutatók ösztönzése további ötletelésre Konkrét projektjavaslat kidolgozása A továbbiakban: További brainstorming workshop-ok szervezése Pályázatok előkészítése Igény szerinti segítségnyújtás A prezentációk után -közös ötletelés- Összegezve az előadás célja az lett volna, hogy Önök lássák eddigi felmérés alapján mely témák iránt merülte fel nagyobb intenzitású érdeklődés. Reméljük ezt látva Önök is kedvet kaptak valamely pályázati témában való munkálkodáshoz. A célunk az, hogy önök megfelelő projektjavaslatok kidolgozására ösztönözzük az elmondottak alapján. A későbbiekben pedig szándékozunk további rendezvényeket szervezni melyek témái az eredmények alapján legnépszerűbbnek ítélt témák lesznek, s ahol közös ötletelés veheti kezdetét egy sikeres pályázat előkészítíséhez. Igény szerint bárkinek igyekszünk segítséget nyújtani. ( mag elültetése-öntözés) Az összes prezentáció után az asztalaikon található témák szerint közös ötletelésre invitáljuk magukat az elmondott legnagyobb érdekeltséget mutató kiírások témáiban. Innovációs Igazgatóság

15 Innovációs Központ - dr. Farkas Lilla MBA
Köszönöm a figyelmet! Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem Elérhetőségeink: Nemzetközi pályázati csoport Technológia Transzfer Iroda Szamosfalvi Zsuzsanna : Horváth Tímea Beatrice: Szederkényi Kornélia: Mohosné Kotnyek Orsolya: dr. Pesti Szabolcs: Tuza Sebestyén: Bármilyen kérdésükkérésk lenne a kérdőívre vagy a kiírásokra vonatkozóan bizelommal keressenek engem és kollégáimat. Elérhetőségeink itt láthatóak. Most átadnám a szót F.L. Igazgatóasszonynak aki az EITH ben várható lehetőségekről fog beszélni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Innovációs Központ - dr. Farkas Lilla MBA

16 Bemutatott kiírások_ÖTLETELÉS
Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem -Multiomics for personalised therapies- -Promoting mental health and well-being in the young - - New therapies for chronic diseases - Support for European eHealth SMEs- -Personalised coaching for well-being of older persons - -Big Data supporting Public Health policies- -Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practices - Innovációs Igazgatóság


Letölteni ppt "SE kutatók számára érdekes nemzetközi kiírások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések