Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA A RÁBA ALSÓ SZAKASZ ÉS A HANSÁG TÉRSÉGÉBEN SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK, LEHETSÉGES.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA A RÁBA ALSÓ SZAKASZ ÉS A HANSÁG TÉRSÉGÉBEN SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK, LEHETSÉGES."— Előadás másolata:

1 A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA A RÁBA ALSÓ SZAKASZ ÉS A HANSÁG TÉRSÉGÉBEN SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK, LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK „RÁBAKÖZ – TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT JAVASLAT ELŐADÓ: SZILBEKNÉ MOLNÁR KATALIN OSZTÁLYVEZETŐ

2 Jelentős vízgazdálkodási problémák:  A Rába vízszintsüllyedésének hatása a Rába menti területekre (vízpótlás nem megoldott – 3.2 pont –)  A jelenlegi területhasználatból származó belvíz-elvezetési gyakorlat sok esetben ellentétben áll a természetvédelmi igényekkel – 3.3 pont –) RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

3 „Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése” című projekt javaslat RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

4

5 Tóköz Keleti Rábaköz Nyugati Rábaköz

6 Vízpótlás szükségességének kialakulása:  Töltéserősítés a folyó medréből kitermelt anyagból,  a befogadó Duna jelentős vízszintsüllyedése,  kedvezőtlen hatások a mentesített területen is jelentkeznek. Megoldás: a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

7 A többcélú hasznosítás potenciális igényei és lehetőségei a Rábaköz - Tóköz területén az alábbiak szerint foglalhatók össze: belvizek károkozás nélküli levezetése, öntözővíz biztosítása, vizes élőhelyek rehabilitációja, medrek halászati hasznosítás feltételeinek javítása, vízparti rekráció, tájképi értékek megőrzése, hagyományos gazdálkodási formák feltételeinek a megteremtése. A területi, regionális méretű vízpótlás, a vízkészletekkel történő hatékonyabb gazdálkodás olyan infrastruktúra biztosításával történő potencionális területfejlesztés, aminek megtérülése az egész térség gazdasági és idegenforgalmi fejlődésében realizálódik.

8 A Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási rendszer lehetséges fő fejlesztési irányai:  az érintett Rába folyó irányából, a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja,  a terület külső vízpótlásának a biztosítása a Mosoni – Duna irányából,  a meglévő belvízrendszer vízgyűjtőterületén, medreiben a jelenleginél hatékonyabb vízkészlet - gazdálkodás feltételrendszerének a megteremtése, a medrek rekonstrukciójával, rendszereket összekötő csatornák és új műtárgyak építésével, megfelelő üzemeltetés kidolgozásával. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

9 Rába folyó irányából történő vízpótlás megoldása: Megoldás: a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE Első lépése:  Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja,  Rába völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése.

10 RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE A projekt fontosabb célkitűzései: 1. Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása, A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a 2. vizes élőhelyek rehabilitációja, 3. felszín alatti víztestek megtámasztása, 4. hajózás biztosítása, 5. győri városkép javítása, 6. „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése, A projekt további célkitűzései: 6. a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé alakítása a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal, 7. a medencéssé váló kikötői víztér kotrása a VI.B víziút osztálynak megfelelően, 8. a torkolati műtárgy árvízkapuként hasznosíthatósága. Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

11 RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE Ez az összetett létesítmény egy, a vízszint rehabilitációt (és árvízkapu funkciót is) biztosító műtárgyból, valamint egy, a hajózást biztosító hajózsilip műtárgyból, továbbá a Mosoni-Duna torkolat áthelyezéséből áll. Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

12 Mosoni-Duna irányából  Közvetetten, a Lébény - Hanyi öntöző főcsatorna fejlesztésével (II. ütem) a Mosoni – Duna irányából vízpótlással,  Közvetlenül, a Hanság – főcsatornán Hanságligetnél, a Rábcán a Győrsövényházánál duzzasztómű építése. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

13 Mosoni – Duna irányából történő vízpótlás RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

14 A meglévő belvízrendszerek vízgyűjtőterületén Rába folyó Rába Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízügyi Igazgatóság teljes hossza: 283 km vízgyűjtő területe: 10.720 km 2 eredete, befogadója teljes hossza: 283 km vízgyűjtő területe: 10.720 km 2 eredete, befogadója Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízügyi Igazgatóság RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

15 A vízkivétel a Rába folyóból történik Nick térségében, mely vízpótlási lehetőséget nyújt a Rábaköz nyugati részén, azonban jelenleg a keleti részén és Tóközben jelenleg nem. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

16 A többcélú hasznosítási lehetőségek fejlesztésének legfontosabb feltétele az aszályos időszakban többletvíz megteremtése  Vízpótlással,  tározással a saját vízgyűjtőterületen belül külső vízgyűjtőterületen- a Répce Góri árvíztározójának komplex tározóvá történő átalakítása,  vízvisszatartással, vízkormányzással. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

17 A meglévő belvízrendszerek vízgyűjtőterületén, medreiben a jelenleginél hatékonyabb vízkészlet - gazdálkodás feltételrendszerének a megteremtése  rendszereket, csatornákat összekötő új medrek építése,  a medrek rekonstrukciója,  meglévő műtárgyak rekonstrukciója,  új műtárgyak építése,  megfelelő üzemelési szabályzat kidolgozása. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

18 Rendszereket, csatornákat összekötő új medrek építése 1. Kapuvár - Bősárkányi és Bősárkány - Réti csatornák összekötése 2. Keszeg - ér és Szapud - Ószhelyi - csatornák összekötése 3. Linkó-ér és Buga csatornák összekötése 4. Keszeg - ér és Szil - Sárdos-ér csatornák összekötése 5. Keszeg - ér és Vág – Sárdos - Megág csatornák összekötése 6. Vág-Sársos - Megág és Kepés-Lesvári csatornák összekötése 1.1. 2. 3. 4. 5. 6. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

19 Kapuvár - Bősárkányi és Bősárkány - Réti csatornák összekötése Főbb beavatkozások:  Kapuvár-Bősárkányi csatorna és Szegedi csatorna közötti átkötés  torkolati zsilip építése  Kapuvár-Bősárkányi csatorna és Bősárkány - Réti - csatorna összekötése  2 db tiltós műtárgy építése RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

20

21 Főbb paraméterek:  Meglévő csatornák rekonstrukciója és összekötő csatornák építése 270 km,  Műtárgyak építése 21 db (duzzasztó, zsilip) 120 db (kis vízszint szabályozó zsilip) Becsült megvalósítás költsége: 4 824 millió Ft,- 2014 – 2020 közötti megvalósítandó EU – s projekt javaslataink között szerepelt fenti beruházás, de a megvalósítandók közé komplexen nem került be. RÁBAKÖZ - TÓKÖZ TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE

22 Kepés – Lesvári főcsatorna rekonstrukciója 2014 - 2020 között Projekt rövid műszaki ismertetése – Kepés - Lesvári főcsatorna teljes hosszának (30,493 km) mederrendezése (az alaptervben meghatározott mederméretek helyreállítása a csatorna kotrásával), – 11+500-16+200 km szelvények között a meder gépi karbantartásának biztosítása érdekében egyoldali alsó padka kialakítása, – a magas küszöbszintű, szűk keresztmetszetű átereszek átépítése (10 db), – a 30+154 km szelvényben lévő, a két öblözet közötti vízátvezetést szabályozó vízszintszabályozó műtárgy átépítése, – Bodonhelyi szivattyúállás kialakítása, a megszűnt szivattyútelep helyén. A projekt teljes költsége: 600 millió Ft

23 Lehoczky János: A vizek fohásza „Általam sarjad vetésed, én küldök termékeny esőt szikkadt kertjeidre. Ott búvom édes gyümölcseidben, a nádasok illatában rejtezem” „Tükör vagyok, arcod vagyok. Hullám és híd, part és a víz. Erő és báj, folyó és táj, úszás és merülés, áldás és könyörgés, értened kell! Víz vagyok. Őrizned kell!”

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA A RÁBA ALSÓ SZAKASZ ÉS A HANSÁG TÉRSÉGÉBEN SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK, LEHETSÉGES."

Hasonló előadás


Google Hirdetések