Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata a Rába alsó szakasz és a Hanság térségében SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata a Rába alsó szakasz és a Hanság térségében SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK,"— Előadás másolata:

1 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata a Rába alsó szakasz és a Hanság térségében SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK, LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK „Rábaköz – Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése” című projekt javaslat Előadó: Szilbekné Molnár Katalin osztályvezető

2 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Jelentős vízgazdálkodási problémák: A Rába vízszintsüllyedésének hatása a Rába menti területekre (vízpótlás nem megoldott – 3.2 pont –) A jelenlegi területhasználatból származó belvíz-elvezetési gyakorlat sok esetben ellentétben áll a természetvédelmi igényekkel – 3.3 pont –)

3 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
„Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése” című projekt javaslat

4 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése

5 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Nyugati Rábaköz Keleti Rábaköz

6 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Vízpótlás szükségességének kialakulása: Töltéserősítés a folyó medréből kitermelt anyagból, a befogadó Duna jelentős vízszintsüllyedése, kedvezőtlen hatások a mentesített területen is jelentkeznek. Megoldás: a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja

7 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A többcélú hasznosítás potenciális igényei és lehetőségei a Rábaköz - Tóköz területén az alábbiak szerint foglalhatók össze: belvizek károkozás nélküli levezetése, öntözővíz biztosítása, vizes élőhelyek rehabilitációja, medrek halászati hasznosítás feltételeinek javítása, vízparti rekráció, tájképi értékek megőrzése, hagyományos gazdálkodási formák feltételeinek a megteremtése. A területi, regionális méretű vízpótlás, a vízkészletekkel történő hatékonyabb gazdálkodás olyan infrastruktúra biztosításával történő potencionális területfejlesztés, aminek megtérülése az egész térség gazdasági és idegenforgalmi fejlődésében realizálódik.

8 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási rendszer lehetséges fő fejlesztési irányai: az érintett Rába folyó irányából, a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja, a terület külső vízpótlásának a biztosítása a Mosoni – Duna irányából, a meglévő belvízrendszer vízgyűjtőterületén, medreiben a jelenleginél hatékonyabb vízkészlet - gazdálkodás feltételrendszerének a megteremtése, a medrek rekonstrukciójával, rendszereket összekötő csatornák és új műtárgyak építésével, megfelelő üzemeltetés kidolgozásával.

9 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Rába folyó irányából történő vízpótlás megoldása: Megoldás: a lesüllyedt kis- és középvízszintek rehabilitációja Első lépése: Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja, Rába völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése.

10 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja A projekt fontosabb célkitűzései: 1. Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása, A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a 2. vizes élőhelyek rehabilitációja, 3. felszín alatti víztestek megtámasztása, 4. hajózás biztosítása, 5. győri városkép javítása, 6. „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése, A projekt további célkitűzései: 6. a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé alakítása a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal, 7. a medencéssé váló kikötői víztér kotrása a VI.B víziút osztálynak megfelelően, 8. a torkolati műtárgy árvízkapuként hasznosíthatósága.

11 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Mosoni - Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja Ez az összetett létesítmény egy, a vízszint rehabilitációt (és árvízkapu funkciót is) biztosító műtárgyból, valamint egy, a hajózást biztosító hajózsilip műtárgyból, továbbá a Mosoni-Duna torkolat áthelyezéséből áll.

12 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Mosoni-Duna irányából Közvetetten, a Lébény - Hanyi öntöző főcsatorna fejlesztésével (II. ütem) a Mosoni – Duna irányából vízpótlással, Közvetlenül, a Hanság – főcsatornán Hanságligetnél, a Rábcán a Győrsövényházánál duzzasztómű építése.

13 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Mosoni – Duna irányából történő vízpótlás

14 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A meglévő belvízrendszerek vízgyűjtőterületén Rába folyó Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság teljes hossza: km vízgyűjtő területe: km2 eredete, befogadója Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

15 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A vízkivétel a Rába folyóból történik Nick térségében, mely vízpótlási lehetőséget nyújt a Rábaköz nyugati részén, azonban jelenleg a keleti részén és Tóközben jelenleg nem.

16 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A többcélú hasznosítási lehetőségek fejlesztésének legfontosabb feltétele az aszályos időszakban többletvíz megteremtése Vízpótlással, tározással a saját vízgyűjtőterületen belül külső vízgyűjtőterületen- a Répce Góri árvíztározójának komplex tározóvá történő átalakítása, vízvisszatartással, vízkormányzással.

17 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
A meglévő belvízrendszerek vízgyűjtőterületén, medreiben a jelenleginél hatékonyabb vízkészlet - gazdálkodás feltételrendszerének a megteremtése rendszereket, csatornákat összekötő új medrek építése, a medrek rekonstrukciója, meglévő műtárgyak rekonstrukciója, új műtárgyak építése, megfelelő üzemelési szabályzat kidolgozása.

18 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Rendszereket, csatornákat összekötő új medrek építése 1. Kapuvár - Bősárkányi és Bősárkány - Réti csatornák összekötése 2. Keszeg - ér és Szapud - Ószhelyi - csatornák összekötése 3. Linkó-ér és Buga csatornák összekötése 4. Keszeg - ér és Szil - Sárdos-ér csatornák összekötése 5. Keszeg - ér és Vág – Sárdos - Megág csatornák összekötése 6. Vág-Sársos - Megág és Kepés-Lesvári csatornák összekötése 1. 2. 6. 4. 3. 5.

19 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Kapuvár - Bősárkányi és Bősárkány - Réti csatornák összekötése Főbb beavatkozások: Kapuvár-Bősárkányi csatorna és Szegedi csatorna közötti átkötés torkolati zsilip építése Kapuvár-Bősárkányi csatorna és Bősárkány - Réti - csatorna összekötése 2 db tiltós műtárgy építése

20 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése

21 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Főbb paraméterek: Meglévő csatornák rekonstrukciója és összekötő csatornák építése km, Műtárgyak építése 21 db (duzzasztó, zsilip) 120 db (kis vízszint szabályozó zsilip) Becsült megvalósítás költsége: millió Ft,- 2014 – 2020 közötti megvalósítandó EU – s projekt javaslataink között szerepelt fenti beruházás, de a megvalósítandók közé komplexen nem került be.

22 Rábaköz - Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése
Kepés – Lesvári főcsatorna rekonstrukciója között Projekt rövid műszaki ismertetése Kepés - Lesvári főcsatorna teljes hosszának (30,493 km) mederrendezése (az alaptervben meghatározott mederméretek helyreállítása a csatorna kotrásával), km szelvények között a meder gépi karbantartásának biztosítása érdekében egyoldali alsó padka kialakítása, a magas küszöbszintű, szűk keresztmetszetű átereszek átépítése (10 db), a km szelvényben lévő, a két öblözet közötti vízátvezetést szabályozó vízszintszabályozó műtárgy átépítése, Bodonhelyi szivattyúállás kialakítása, a megszűnt szivattyútelep helyén. A projekt teljes költsége: 600 millió Ft

23 Lehoczky János: A vizek fohásza
„Általam sarjad vetésed, én küldök termékeny esőt szikkadt kertjeidre. Ott búvom édes gyümölcseidben, a nádasok illatában rejtezem” „Tükör vagyok, arcod vagyok. Hullám és híd, part és a víz. Erő és báj, folyó és táj, úszás és merülés, áldás és könyörgés, értened kell! Víz vagyok. Őrizned kell!”

24 KÖSZÖnöm A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata a Rába alsó szakasz és a Hanság térségében SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUM PROBLÉMÁKRA ADHATÓ VÁLASZOK,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések