Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSMENEDZSMENT KÜLÖNFÉLE KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN. Könyvtár típusok  Szakkönyvtárak, vállalati könyvtárak  Közkönyvtárak  Iskolai könyvtárak  Egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSMENEDZSMENT KÜLÖNFÉLE KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN. Könyvtár típusok  Szakkönyvtárak, vállalati könyvtárak  Közkönyvtárak  Iskolai könyvtárak  Egyetemi."— Előadás másolata:

1 TUDÁSMENEDZSMENT KÜLÖNFÉLE KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN

2 Könyvtár típusok  Szakkönyvtárak, vállalati könyvtárak  Közkönyvtárak  Iskolai könyvtárak  Egyetemi könyvtárak

3 Vállalati könyvtárak Infodok Kft. Richter Gedeon Nyrt. műszaki szakkönyvtára Közreműködtek az intézményi tudásportálok kialakításában is, és integrált rendszerüket, online katalógusok szolgáltatásait a portál szolgáltatásai közé építették be

4 Trendek a vállalati információszolgáltatásban KulcsszóMegválaszolandó kérdések – elemzések 1 trendek Milyen meghatározó trendek vannak hatással az intézmény és a könyvtár munkájára, a felhasználók jelenlegi és jövőbeni igényeire? 2 igények – célcsoportok Melyek a külső és belső információs igények, tudjuk-e definiálni a szervezeten belüli látens, tudatos és aktív célcsoportokat? 3 speciális igényekMelyek az egyes célcsoportok speciális igényei és elvárásai? 4 könyvtár ismerete és értékelése Mennyire ismerik a célcsoportok a könyvtár tevékenységét, miben látják az előnyeit, mit tartanak negatívumnak, s mennyire elégedettek vagy elégedetlenek szolgáltatásainkkal? Sajó Andrea: Hogyan váljunk vállalati könyvtárból információs és tudásközponttá?

5 Közkönyvtárak Library You projekt http://library you.escondido.org/home.as px  kiemelt feladata a lokális tudásvagyon feltárása, megőrzése és szétosztása.  A lokális tudás „értékek” feltérképezése, és az erre alapozott közösség- és gazdaságfejlesztő tevékenységek, a szellemi és gazdasági befektetések társadalmi hasznosulásának (Social Return on Investment - SROI) mérése

6 Z. Karvalics László: A könyvtárak szerepvállalásának tárgya 1. tudás-állapot rögzítése, tudástérképezés, tudásvagyon-mérés 2. tudásfejlesztés, tudásbővítés 3. tudásalkalmazás 4. tudásőrzés, tudás-megújítás

7 1. Tudás-állapot rögzítése, tudástérképezés, tudásvagyon-mérés  egy közösség tagjainak fejében lévő tudásra mint vagyonelemre tekintünk, amelynek feltérképezése és mérése az üzleti világban hasonló eszközökkel történhet.  A helyismereti wikik megjelenése  A legjobban mozgósítható és az újdonságokra legérzékenyebb 12- 18 éves korosztály talán a legalkalmasabb arra, hogy a legmodernebb eszközöket is igénybe véve az idősebb korosztály személyes megkeresésével a lokális hagyományok és speciális tudáselemek felkutatását és számbavételét elvégezze.  Generációk közötti együttműködés és közös munka, amely a csökkentheti a másik csoport iránt érzett meg nem értettséget.

8 2. Tudásfejlesztés, tudásbővítés  a tudásbővítés történhet az élethosszig tartó tanulás eszközeivel, de Z. Karvalics szerint lokális szinten ez annak a kérdése, hogyan tudunk. új tudást bevonni a közösségbe, és hogyan tudjuk ezt szétosztani  Az új tudás bevonásának üzleti modelljéből a vásárlás, szakértők kölcsönzése, szakirodalom feldolgozása, új technológiák átvétele alkalmazható.  Egy új termelési módokra, új gazdasági növények bevezetésére irányuló továbbképzéshez a könyvtár kitűnő terepet és a forrásaival háttértárat is biztosíthat.

9 3. Tudásalkalmazás  A legfontosabb tényező a feltárt és megszerzett tudás alkalmazása és beépítése a termékekbe és szolgáltatásokba, a mindennapi élettevékenységekbe.  Ez lokális szinten egy közösség számára is jelenthet versenyelőnyt a többi régióval szemben.

10 4. Tudásőrzés, tudás-megújítás A helyismereti anyagok digitalizálás, és a alapos feldolgozása és visszakereshetővé tétele lehetőséget teremt a helyi információs- és tudásforrásokhoz való távoli hozzáférésre, így segítséget adva a tudás újratermelődéséhez.

11 városi vagy régió fejlesztési tervében. Példák a könyvtár szerepének megjelenésére

12 Intelligens Somogy Megye Program, 2000.  Tudásimport, amelynek folyamán külföldről „szereznék be” a hiányzó tudást. Ennek eszköze lehet a megyei könyvtár, ahová egy tudásközvetítő fordító irodát telepítenének, amelynek a világ nyelveiről magyarra fordított anyagai interneten is elérhetők lennének.  könyvtárban található fontos Somogy megyére vonatkozó könyvtári dokumentumok, levéltári anyagok, helytörténeti művek, Somogy megyében született szerzők műveinek fokozatos digitalizálása egy megyei tartalomszolgáltató központot kívánnak létrehozni.  „a már meglévő közművelődési intézményeknek, könyvtáraknak hagyományos feladataik ellátásán túl, vállalják fel az új tudásközvetítő szerepet.”

13 Csorna város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)  A tudás (tartalomipari) innováció fejlesztésében elsődleges feladatként jelölték meg egy digitális tudásközpont létrehozását, a városi tartalomipar megteremtését (intézményekben és intézményeken kívül) és a könyvtár, levéltár, múzeum fejlesztését.  A könyvtárnak „intelligens tudásháznak is kell lennie, amelyben lehetőleg minél több információ, tudás elérhető legyen digitális formában is.”  Elképzelések szerint a csornai digitális tudásközpont, amelynek feladata a távoktatás kiterjesztése és az otthoni tanulás támogatása, a könyvtárban kapna majd helyet.

14 Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplém megye Csongrád megye Győr-Moson-Sopron megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár megye Vas megye Zala megye Feladat – a tudástárak vizsgálata Valóban tudástárak?

15 Iskolai könyvtárak Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer – a „modern információs és kommunikációs technológia, ezen belül különösen a hálózati kommunikáció jelenősége folyamatosan nő, szükség van a tudás tárolásának és megosztásának olyan hagyományos technikáira, mint a klasszikus könyvtári szolgáltatások”

16 Iskolai könyvtárak – Tóth Gyula  Könyvtárosok kézikönyvének 3. kötetében, az iskolai könyvtárakról szóló fejezetben úgy véli, hogy a megváltozott mikro és makro környezetben az iskolai könyvtár „már nem egyszerűen könyvtár az iskolában, hanem a tanulás-nevelés, képesség- és készségfejlesztés, sőt mint tudásgazdálkodás színtere jelenik meg.”

17 Hagyományos szerep  a kodifikáció – a dokumentumok és információk indexelése a visszakereshetőség érdekében.  Olyan adatbázisok létrehozására, melyben a nyilvántartjuk, és állandóan frissítjük az adatokat a tanárokról, az iskola dolgozóiról (pl. nyelvismeret, érdeklődési kör, kutatási terület, egyéb készségek), vagy a tanárok konferencia, tanfolyam részvételeit dokumentáljuk. Ezeket nevezte Géró Katalin írásában intézményi Yellow Pages-nek.  Az elektronikus információforrások menedzselése, amely történhet link gyűjtemények készítésével egy-egy kiválasztott témában;  Az iskolához kapcsolódó az intraneten megjelenő információk menedzselése, nyilvántartása, visszakereshetővé tétele;  A pályázatok, konferencia lehetőségek felkutatás és közzététel, esetleg személyesen az érdekeltnek való eljuttatása.

18 Innovatív szerepkörök, feladatok  A perszonalizációs stratégiát alkalmazva, melynek lényege a személyes tudásátadás lehetőségeinek megteremtése, az iskolai könyvtárban rendszeresen helyt adhatnak a tanárok beszámolóinak konferenciákról, továbbképzésekről és kutatásokról.  Környezeti (context based) stratégiák alkalmazása – ötletbörzék, tényleges szakmai viták „kiprovokálása” pl. előadó meghívásával.  Egyéb, főként az új technológián alapuló tevékenységek:  Web-es felületeken zajló és a mobil technológián alapuló innovatív módszertani technikák befogadása és támogatása források, technológia és szakértelem biztosításával (pl. eMapps projekt)  Az új módszertanon és infokommunikációs eszközökön alapuló tananyagok létrehozásának segítése az információ- és tudásforrások és technika biztosításával, e-learning anyagok készítése;  Web 2.0 és a könyvtár 2.0 lehetőségeinek kihasználása (blogok, wikik, RSS, címkézés (tag), chat, mash-up)

19  hanem a konzorciumban lezajlott projektek során létrehozott tudás, a jó gyakorlattok, tanulmányok, szemléltető eszközök megosztását is lehetővé kell tenni. Ez a település és régió iskolai könyvtárainak az összefogásával és a helyi pedagógiai intézet vagy szakszolgálatok segítségével valósítható meg, a személyes tudásmegosztás és a modern technológia lehetőségeit is igénybe véve. Erre lehet jó példa a Vasi Közoktatási Könyvtári Portál is

20 Az iskolai könyvtárak jövőbeni feladata, hogy … … megtalálják a méltó helyüket az oktatás innovációs rendszerében nem csak hagyományos szolgáltatásokat kínálva, hanem a modern digitális eszközök (digitálisa tábla szoftverek, táblagépek, mobil kommunikációs eszközök, videók), kollaboratív technikák és a közösségi alkalmazások segítségével a tudás előállításban is részt vállalva.

21 Widescreen Test Pattern (16:9) Aspect Ratio Test (Should appear circular) 16x9 4x3


Letölteni ppt "TUDÁSMENEDZSMENT KÜLÖNFÉLE KÖNYVTÁRTÍPUSOKBAN. Könyvtár típusok  Szakkönyvtárak, vállalati könyvtárak  Közkönyvtárak  Iskolai könyvtárak  Egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések