Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásmenedzsment különféle könyvtártípusokban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásmenedzsment különféle könyvtártípusokban"— Előadás másolata:

1 Tudásmenedzsment különféle könyvtártípusokban

2 Könyvtár típusok Szakkönyvtárak, vállalati könyvtárak Közkönyvtárak
Iskolai könyvtárak Egyetemi könyvtárak

3 Vállalati könyvtárak Közreműködtek az intézményi tudásportálok kialakításában is, és integrált rendszerüket, online katalógusok szolgáltatásait a portál szolgáltatásai közé építették be Infodok Kft. Richter Gedeon Nyrt. műszaki szakkönyvtára

4 Trendek a vállalati információszolgáltatásban
Kulcsszó Megválaszolandó kérdések – elemzések 1 trendek Milyen meghatározó trendek vannak hatással az intézmény és a könyvtár munkájára, a felhasználók jelenlegi és jövőbeni igényeire? 2 igények –célcsoportok Melyek a külső és belső információs igények, tudjuk-e definiálni a szervezeten belüli látens, tudatos és aktív célcsoportokat? 3 speciális igények Melyek az egyes célcsoportok speciális igényei és elvárásai? 4 könyvtár ismerete és értékelése Mennyire ismerik a célcsoportok a könyvtár tevékenységét, miben látják az előnyeit, mit tartanak negatívumnak, s mennyire elégedettek vagy elégedetlenek szolgáltatásainkkal? Sajó Andrea: Hogyan váljunk vállalati könyvtárból információs és tudásközponttá?

5 Közkönyvtárak kiemelt feladata a lokális tudásvagyon feltárása, megőrzése és szétosztása. A lokális tudás „értékek” feltérképezése, és az erre alapozott közösség- és gazdaságfejlesztő tevékenységek, a szellemi és gazdasági befektetések társadalmi hasznosulásának (Social Return on Investment - SROI) mérése Library You projekt you.escondido .org/home.as px

6 Z. Karvalics László: A könyvtárak szerepvállalásának tárgya
tudás-állapot rögzítése, tudástérképezés, tudásvagyon-mérés tudásfejlesztés, tudásbővítés tudásalkalmazás tudásőrzés, tudás-megújítás

7 1. Tudás-állapot rögzítése, tudástérképezés, tudásvagyon-mérés
egy közösség tagjainak fejében lévő tudásra mint vagyonelemre tekintünk, amelynek feltérképezése és mérése az üzleti világban hasonló eszközökkel történhet. A helyismereti wikik megjelenése A legjobban mozgósítható és az újdonságokra legérzékenyebb éves korosztály talán a legalkalmasabb arra, hogy a legmodernebb eszközöket is igénybe véve az idősebb korosztály személyes megkeresésével a lokális hagyományok és speciális tudáselemek felkutatását és számbavételét elvégezze. Generációk közötti együttműködés és közös munka, amely a csökkentheti a másik csoport iránt érzett meg nem értettséget.

8 2. Tudásfejlesztés, tudásbővítés
a tudásbővítés történhet az élethosszig tartó tanulás eszközeivel, de Z. Karvalics szerint lokális szinten ez annak a kérdése, hogyan tudunk. új tudást bevonni a közösségbe, és hogyan tudjuk ezt szétosztani Az új tudás bevonásának üzleti modelljéből a vásárlás, szakértők kölcsönzése, szakirodalom feldolgozása, új technológiák átvétele alkalmazható. Egy új termelési módokra, új gazdasági növények bevezetésére irányuló továbbképzéshez a könyvtár kitűnő terepet és a forrásaival háttértárat is biztosíthat.

9 3. Tudásalkalmazás A legfontosabb tényező a feltárt és megszerzett tudás alkalmazása és beépítése a termékekbe és szolgáltatásokba, a mindennapi élettevékenységekbe. Ez lokális szinten egy közösség számára is jelenthet versenyelőnyt a többi régióval szemben.

10 4. Tudásőrzés, tudás-megújítás
A helyismereti anyagok digitalizálás, és a alapos feldolgozása és visszakereshetővé tétele lehetőséget teremt a helyi információs- és tudásforrásokhoz való távoli hozzáférésre, így segítséget adva a tudás újratermelődéséhez.

11 Példák a könyvtár szerepének megjelenésére
városi vagy régió fejlesztési tervében.

12 Intelligens Somogy Megye Program, 2000.
Tudásimport, amelynek folyamán külföldről „szereznék be” a hiányzó tudást. Ennek eszköze lehet a megyei könyvtár, ahová egy tudásközvetítő fordító irodát telepítenének, amelynek a világ nyelveiről magyarra fordított anyagai interneten is elérhetők lennének. könyvtárban található fontos Somogy megyére vonatkozó könyvtári dokumentumok, levéltári anyagok, helytörténeti művek, Somogy megyében született szerzők műveinek fokozatos digitalizálása egy megyei tartalomszolgáltató központot kívánnak létrehozni. „a már meglévő közművelődési intézményeknek, könyvtáraknak hagyományos feladataik ellátásán túl, vállalják fel az új tudásközvetítő szerepet.”

13 Csorna város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)
A tudás (tartalomipari) innováció fejlesztésében elsődleges feladatként jelölték meg egy digitális tudásközpont létrehozását, a városi tartalomipar megteremtését (intézményekben és intézményeken kívül) és a könyvtár, levéltár, múzeum fejlesztését. A könyvtárnak „intelligens tudásháznak is kell lennie, amelyben lehetőleg minél több információ, tudás elérhető legyen digitális formában is.” Elképzelések szerint a csornai digitális tudásközpont, amelynek feladata a távoktatás kiterjesztése és az otthoni tanulás támogatása, a könyvtárban kapna majd helyet.

14 Feladat – a tudástárak vizsgálata
Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplém megye Csongrád megye Győr-Moson-Sopron megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár megye Vas megye Zala megye Valóban tudástárak?

15 Iskolai könyvtárak Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer – a „modern információs és kommunikációs technológia, ezen belül különösen a hálózati kommunikáció jelenősége folyamatosan nő, szükség van a tudás tárolásának és megosztásának olyan hagyományos technikáira, mint a klasszikus könyvtári szolgáltatások”

16 Iskolai könyvtárak – Tóth Gyula
Könyvtárosok kézikönyvének 3. kötetében, az iskolai könyvtárakról szóló fejezetben úgy véli, hogy a megváltozott mikro és makro környezetben az iskolai könyvtár „már nem egyszerűen könyvtár az iskolában, hanem a tanulás-nevelés, képesség- és készségfejlesztés, sőt mint tudásgazdálkodás színtere jelenik meg.”

17 Hagyományos szerep a kodifikáció – a dokumentumok és információk indexelése a visszakereshetőség érdekében. Olyan adatbázisok létrehozására, melyben a nyilvántartjuk, és állandóan frissítjük az adatokat a tanárokról, az iskola dolgozóiról (pl. nyelvismeret, érdeklődési kör, kutatási terület, egyéb készségek), vagy a tanárok konferencia, tanfolyam részvételeit dokumentáljuk. Ezeket nevezte Géró Katalin írásában intézményi Yellow Pages-nek. Az elektronikus információforrások menedzselése, amely történhet link gyűjtemények készítésével egy-egy kiválasztott témában; Az iskolához kapcsolódó az intraneten megjelenő információk menedzselése, nyilvántartása, visszakereshetővé tétele; A pályázatok, konferencia lehetőségek felkutatás és közzététel, esetleg személyesen az érdekeltnek való eljuttatása.

18 Innovatív szerepkörök, feladatok
A perszonalizációs stratégiát alkalmazva, melynek lényege a személyes tudásátadás lehetőségeinek megteremtése, az iskolai könyvtárban rendszeresen helyt adhatnak a tanárok beszámolóinak konferenciákról, továbbképzésekről és kutatásokról. Környezeti (context based) stratégiák alkalmazása – ötletbörzék, tényleges szakmai viták „kiprovokálása” pl. előadó meghívásával. Egyéb, főként az új technológián alapuló tevékenységek: Web-es felületeken zajló és a mobil technológián alapuló innovatív módszertani technikák befogadása és támogatása források, technológia és szakértelem biztosításával (pl. eMapps projekt) Az új módszertanon és infokommunikációs eszközökön alapuló tananyagok létrehozásának segítése az információ- és tudásforrások és technika biztosításával, e-learning anyagok készítése; Web 2.0 és a könyvtár 2.0 lehetőségeinek kihasználása (blogok, wikik, RSS, címkézés (tag), chat, mash-up)

19 hanem a konzorciumban lezajlott projektek során létrehozott tudás, a jó gyakorlattok, tanulmányok, szemléltető eszközök megosztását is lehetővé kell tenni. Ez a település és régió iskolai könyvtárainak az összefogásával és a helyi pedagógiai intézet vagy szakszolgálatok segítségével valósítható meg, a személyes tudásmegosztás és a modern technológia lehetőségeit is igénybe véve. Erre lehet jó példa a Vasi Közoktatási Könyvtári Portál is

20 Az iskolai könyvtárak jövőbeni feladata, hogy …
… megtalálják a méltó helyüket az oktatás innovációs rendszerében nem csak hagyományos szolgáltatásokat kínálva, hanem a modern digitális eszközök (digitálisa tábla szoftverek, táblagépek, mobil kommunikációs eszközök, videók), kollaboratív technikák és a közösségi alkalmazások segítségével a tudás előállításban is részt vállalva.

21 Widescreen Test Pattern (16:9)
Aspect Ratio Test (Should appear circular) 4x3 16x9


Letölteni ppt "Tudásmenedzsment különféle könyvtártípusokban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések