Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések."— Előadás másolata:

1 FALUGYŰLÉS JÚNIUS 13. Közösségi Ház

2 témák május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start munkaprogram, foglalkoztatás Beruházások Pályázatok Civil szervezetekkel való együttműködés Rendezvények Egyéb kapcsolatok

3 Az önkormányzat gazdálkodása évi bevételek tervteljesítés Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.) Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele) Működési támogatás (normatíva) Egyéb műk. bev. (védőnő, mozgáskorl., iskolatej, gyermekvéd Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, telefontársaság bérlete, iskola digitális táblák) Hitel Függő bevétel 3 Összesen

4 Az önkormányzat gazdálkodása évi kiadások Működési kiadásoktervteljesítés iskola óvoda Pm. Hivatal Gondozási Központ Kisebbségi Önkormányzat Egyéb feladatok (temető, út,Műv.Ház, Könyvtár, közhasznúak bérei+dologi) Szociális kiadások Felhalmozási kiadás (Műv.ház tető, Szent István úti terv költség) Likvidhitel törlesztés Függő kiadás Összesen:

5 Az önkormányzat gazdálkodása évi bevétel (május 31.) tervteljesítés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi) Működési támogatás Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem) Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház) Hitel (rulírozó, templomkert) Összesen:

6 Az önkormányzat gazdálkodása évi kiadás (május 31.) Irányítás alá tartozó intézmények támogatásatervteljesítés iskola óvoda PM.Hivatal Gondozási Kp Védőnői szolgálat Könyvtár Művelődési Ház Egyéb feladatok (védőnő…) Szociális kiadás Felhalmozási kiadás (templomkert, parkoló, autó) Rulírozó hitel visszafizetés4.000 Összesen:

7 Szociális helyzet Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2-3 fő 6-8 órás alkalmazásban) gyermek: 61 fő óvodás, 20 napközis (3X) 68 napközis (2X) 1fő menzás (1X) felnőtt: 42 fő (ebéd) 7 alkalmazott, 1 vendég Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 16 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 98 Lakásfenntartási támogatás: 188 Ápolási díj:11 Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:90fő Óvodáztatási támogatottak:27 fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 222 fő

8 Szociális helyzet Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2 fő 8 órás alkalmazásban) gyermek: 59 óvodás (3x) 19 napközis (3X) 72 napközis (2X) felnőtt: 52 (ebéd), 5 alkalmazott, 2 fő menzás Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 7 fő (korhatár felemelése miatt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:115 fő Lakásfenntartási támogatás: 204 Ápolási díj: 15fő óvodáztatási támogatás:24 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:227 fő Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:77 fő

9 Segélyek kifizetéstámogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Összesen:

10 Segélyek (május 31.) kifizetéstámogatás Rendszeres szociális segély Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Összesen:

11 Intézmények működése, jövőbeni kilátások. Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Gondozási Központ, Közösségi Ház, Gyerekház Valamennyi intézményünk rendelkezik a működésükhöz szükséges szabályzatokkal,melyek naprakészek Járások létrejötte Költségvetés folyamatos szűkítése miatt összevonások, átalakulások. Megoldás: civil szervezetek közreműködése, pályázati források kihasználása.

12 Intézmények összesített költségvetése Kiadás 2011.Bevétel 2011 különbség Iskola Óvoda Gondozási Központ Összesen:

13 Adózás Adónem2011. évi előírás befizetés tartozás Kommunális adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Egyéb(szabálysértés) Rendőrség, munkaügy, családi p Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre) Összesen:

14 Adózás Adónem2012.évi előírás ig befizetésTartozás Kommunális adó Helyi iparűzési adó gépjárműadó Késedelmi pótlék bírság000 Szabálysértés, helyszíni bírság Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj… Talajterhelési díj000 Összesen:

15 Adózás letiltott, felszólításra befolyt összegek letiltottFelszólításra befizetett Kommunális adó gépjárműadó Idegen bevételek Egyéb bevételek Összesen:

16 Jelentősebb tartozások LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2011. dec. 31.): A lakosság szemétdíj tartozása az önkormányzatnak: OPTANET tartozása az önkormányzatnak:

17 Start munkaprogram 2011.novemberében felhívás, a program kidolgozása, egyeztetések indulás Téli, értékteremtő fő Közúthálózat fő Belvízelvezetés fő Mezőgazdasági fő Kertészet fő Virágládák, utcai padok… festése. Fa korlát készítése Műhelyek, garázs felújítása. Iskola előtti park, kialakítása. Bel-és külterületi utak, árkok karbantartása. Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás. Málnatelepítés. Krumpli ültetése. Fóliasátor kialakítása Komposztáló kial. Kertművelés. Kertészeti munkák.

18 Start munkaprogram költségvetése Megpályázott és megnyert összeg: Ebből bér: Dologi kiadás: ig elköltött bér: dologi :

19 Start munkaprogram során, május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költség munkabérDologi kiadások Téli, értékteremtő munkaruha favédőszer fenyőárú Közúthálózat munkaruha Belvízelvezetés munkaruha teherautó Mezőgazdasági oszlop drót fóliasátor virágföld málnatő

20 Egyéb foglalkoztatás Óvodában 2fő 8 órás február 15-július 14-ig (konyha, dajka) Gondozási Központban 1 fő konyhai kisegítő febr.15-július 14. 1fő konyhai kisegítő július Polgármesteri Hivatal 1fő takarító március febr.28. Közhasznú foglalkoztatás június 01-július 31. 6fő 6 órás Közhasznú foglalkoztatás terv augusztus 01-szeptember 30 6órás 5fő Önkéntesek foglalkoztatása

21 Beruházások Kápolna felújítása Közösségi Ház részbeni felújítása

22 Beruházások Iskola előtti park kialakítása Templomkert és parkoló kialakítása (bruttó) támogatás: Közösségi Ház és szabadidő park felújítása (nettó)

23 Pályázatok 2011.civil Wekerle Sándor Alapkezelőhöz 5 civil szervezet pályázott. Nyert: Ft Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Új vendégház építése a Szécsényi úti telekre. 24 millió Ft Pályázó szervezet: Varsányi Faluszépítő Egyesület A pályázat nem nyert. Számítógépek a közösségi házba. Nyertes pályázat. 2 gép. Virágos Nógrádért. Különdíjat kapott településünk. Varsány Hírlap. Nyert. (új arculat, szerkesztés) Szlovák-Magyar –a volt Pártház Hagyományőrzők Házává alakítása. Nem nyert Rendezvények /nyitott műhely galériák, 3 millió /nyert Éljünk egészségesen program Ft Polgárőrség: robogók, ruhák… Ft

24 Pályázatok 2011.önkormányzat Közösségi Ház felújítása/Fejlesztő Központ kialakítása (nettó) Szent István út építése (folyamatban)

25 Pályázatok önkormányzat Óvoda bővítése, felújítása

26 Pályázatok (civil) Nemzeti Együttműködési Alaphoz: 1. Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Működési támogatás Szakmai pályázat (Lepényfesztivál) 2. Nógrád Turizmusáért Egyesület Működési támogatás Szakmai pályázat (Szent Mihály Napi Palóc Búcsú) Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete Működési támogatás Szakmai pályázat (Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei tanulmányút) Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület Működési támogatás Varsányi Sportegyesület Működési támogatás Varsányi Polgárőr Egyesület Működési támogatás

27 Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Kézművesporta, 4 napraforgós vendégház, kézműves műhelyek kialakítása a Kossuth út 2 sz. alatt. Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatás összege: Képzések -Panziós, falusi vendéglátó, végzettek száma:24 fő ebből Varsányi:16 fő Megvalósító: Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatási összeg: Közösségfejlesztő. Végzettek száma: 20 fő ebből Varsányi 11 fő Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatási összeg: Foglalkoztatás: 1fő civil ügyintéző, pályázatíró a Közösségi Házban megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület

28 Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Vadásztársaság adományai, munkája egy-egy rendezvényen. (Tóth Dénes, és felesége Éva!) Horgászegyesülettel való együttműködés. Polgárőrség munkája Varsányi Faluszépítő…Egyesület szereplése. Településünk jó hírneve. Rendezvényeken közreműködés. (Szép Vencelné, Varga Zoltán)

29 Rendezvények Hagyományteremtő szándék -„tájak, ízek, kultúrák” falusi vendéglátók fesztiválja -Kézművesek találkozója -Muzsikáló templomkerti koncert -Lepényfesztivál -Szent Mihály napi palóc búcsú Új: Nyitott műhely galériák, nyári kézműves táborok

30 Egyéb kapcsolatok Egyház Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Kistérségünk Önkormányzatai Kistérségi társulás Helyi vállalkozók Palóc Út Egyesület Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

31 Varsány Község Önkormányzatának képviselő - testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Pintérné Kanyó Judit polgármester


Letölteni ppt "FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések