Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések."— Előadás másolata:

1 FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház

2 témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start munkaprogram, foglalkoztatás Beruházások Pályázatok Civil szervezetekkel való együttműködés Rendezvények Egyéb kapcsolatok

3 Az önkormányzat gazdálkodása 2011. 2011.évi bevételek tervteljesítés Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.) 14.217 15.240 Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele) 74.007 76.720 Működési támogatás (normatíva) 96.577116.499 Egyéb műk. bev. (védőnő, mozgáskorl., iskolatej, gyermekvéd 23.084 31.993 Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, telefontársaság bérlete, iskola digitális táblák) 2.260 16.771 Hitel 11.004 17.548 Függő bevétel 3 Összesen221.149274.834

4 Az önkormányzat gazdálkodása 2011. 2011.évi kiadások Működési kiadásoktervteljesítés iskola53.49964.804 óvoda35.83338.510 Pm. Hivatal35.70435.702 Gondozási Központ6.7116.337 Kisebbségi Önkormányzat210564 Egyéb feladatok (temető, út,Műv.Ház, Könyvtár, közhasznúak bérei+dologi) 40.61252.477 Szociális kiadások46.83053.025 Felhalmozási kiadás (Műv.ház tető, Szent István úti terv költség) 1.7504.219 Likvidhitel törlesztés14.976 Függő kiadás Összesen:221.149 612 271.286

5 Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012.évi bevétel (május 31.) tervteljesítés Intézményi működési bevétel1.712376 Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi) 71.25925.137 Működési támogatás114.62148.401 Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem) 47.25614.127 Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház) 2.710992+3.675 Hitel (rulírozó, templomkert)13.43822.461 Összesen:250.996115.169

6 Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012.évi kiadás (május 31.) Irányítás alá tartozó intézmények támogatásatervteljesítés iskola53.57918.098 óvoda27.27910.931 PM.Hivatal33.51829.812 Gondozási Kp.7.6452.345 Védőnői szolgálat3.5691.084 Könyvtár2.973749 Művelődési Ház1.790703 Egyéb feladatok (védőnő…)52.36913.626 Szociális kiadás63.52421.776 Felhalmozási kiadás (templomkert, parkoló, autó) 75026.045 Rulírozó hitel visszafizetés4.000 Összesen:250.996126.169

7 Szociális helyzet 2011. Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2-3 fő 6-8 órás alkalmazásban) gyermek: 61 fő óvodás, 20 napközis (3X) 68 napközis (2X) 1fő menzás (1X) felnőtt: 42 fő (ebéd) 7 alkalmazott, 1 vendég Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 16 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 98 Lakásfenntartási támogatás: 188 Ápolási díj:11 Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:90fő Óvodáztatási támogatottak:27 fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 222 fő

8 Szociális helyzet 2012. Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2 fő 8 órás alkalmazásban) gyermek: 59 óvodás (3x) 19 napközis (3X) 72 napközis (2X) felnőtt: 52 (ebéd), 5 alkalmazott, 2 fő menzás Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 7 fő (korhatár felemelése miatt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:115 fő Lakásfenntartási támogatás: 204 Ápolási díj: 15fő óvodáztatási támogatás:24 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:227 fő Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:77 fő

9 Segélyek 2011. kifizetéstámogatás Rendszeres szociális segély 2.103 1.893 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás20.52016.416 Lakásfenntartási támogatás 4.801 4.321 Ápolási díj 4.723 3.542 Összesen:32.14726.172

10 Segélyek 2012. (május 31.) kifizetéstámogatás Rendszeres szociális segély 2.071 1.864 Foglakoztatást helyettesítő támogatás15.21812.174 Lakásfenntartási támogatás 5.693 5.124 Ápolási díj 2.733 2.050 Összesen:25.71521.212

11 Intézmények működése, jövőbeni kilátások. Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Gondozási Központ, Közösségi Ház, Gyerekház Valamennyi intézményünk rendelkezik a működésükhöz szükséges szabályzatokkal,melyek naprakészek. 2013. Járások létrejötte Költségvetés folyamatos szűkítése miatt összevonások, átalakulások. Megoldás: civil szervezetek közreműködése, pályázati források kihasználása.

12 Intézmények összesített költségvetése 2011. Kiadás 2011.Bevétel 2011 különbség Iskola 64.80437.94826.856 Óvoda 38.51015.36023.150 Gondozási Központ 6.337 3.062 3.275 Összesen:109.65156.37053.281

13 Adózás 2011. Adónem2011. évi előírás 2011.12.31. befizetés2011.12.31. tartozás Kommunális adó3.741.4203.082.555 658.865 Helyi iparűzési adó9.244.5276.133.7673.110.760 Gépjárműadó8.184.0096.565.9241.618.085 Késedelmi pótlék3.719.040 128.7493.590.291 Bírság117.082170116.912 Egyéb(szabálysértés)4.539.744231.0004.308.744 Rendőrség, munkaügy, családi p.3.793.173176.8353.616.338 Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre) 1.6560 Összesen:33.340.65116.319.00017.021.651

14 Adózás 2012. Adónem2012.évi előírás 2012.06.06-ig befizetésTartozás 06.06. Kommunális adó1.584.3731.390.535193.838 Helyi iparűzési adó2.626.2002.537.600 88.600 gépjárműadó3.245.8622.717.253528.609 Késedelmi pótlék 495.795 19.560476.235 bírság000 Szabálysértés, helyszíni bírság 4.080.224248.5203.831.704 Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj… 4.320.164280.0204.040.144 Talajterhelési díj000 Összesen:16.352.6187.193.4889.159.130

15 Adózás 2012. letiltott, felszólításra befolyt összegek letiltottFelszólításra befizetett Kommunális adó111.157 22.500 gépjárműadó 22.710176.018 Idegen bevételek 81.9500 Egyéb bevételek 5.000209.520 Összesen:220.817408.038

16 Jelentősebb tartozások LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2011. dec. 31.): 1.338.000 A lakosság szemétdíj tartozása az önkormányzatnak: 289.000.- OPTANET tartozása az önkormányzatnak: 829.997.-

17 Start munkaprogram 2011.novemberében felhívás, a program kidolgozása, egyeztetések 2012. 02.01. indulás Téli, értékteremtő 02.01. 5 fő Közúthálózat 02.01. 6 fő Belvízelvezetés 02.01. 6 fő Mezőgazdasági 03.01 5 fő Kertészet 04.01 5 fő Virágládák, utcai padok… festése. Fa korlát készítése Műhelyek, garázs felújítása. Iskola előtti park, kialakítása. Bel-és külterületi utak, árkok karbantartása. Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás. Málnatelepítés. Krumpli ültetése. Fóliasátor kialakítása Komposztáló kial. Kertművelés. Kertészeti munkák.

18 Start munkaprogram költségvetése Megpályázott és megnyert összeg: 31.674.254 Ebből bér: 23.707.426 Dologi kiadás: 7.966.828 2012. 05.31-ig elköltött bér: 8.243.732.- dologi : 5.903.240.-

19 Start munkaprogram során, 2012. május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költség munkabérDologi kiadások Téli, értékteremtő2.088.400 190.500 munkaruha 139.600 favédőszer 1.614.770 fenyőárú Közúthálózat1.955.832 228.600 munkaruha Belvízelvezetés1.955.832 228.600 munkaruha 2.012.000 teherautó Mezőgazdasági2.243.668450.000 oszlop 123.200 drót 205.000 fóliasátor 12.970 virágföld 698.000 málnatő

20 Egyéb foglalkoztatás Óvodában 2fő 8 órás február 15-július 14-ig (konyha, dajka) Gondozási Központban 1 fő konyhai kisegítő febr.15-július 14. 1fő konyhai kisegítő július 01-2013.05.30 Polgármesteri Hivatal 1fő takarító március 01-2013.febr.28. Közhasznú foglalkoztatás június 01-július 31. 6fő 6 órás Közhasznú foglalkoztatás terv augusztus 01-szeptember 30 6órás 5fő Önkéntesek foglalkoztatása

21 Beruházások 2011. Kápolna felújítása 1.563.625 Közösségi Ház részbeni felújítása 5.784.876

22 Beruházások 2012. Iskola előtti park kialakítása 2.555.645 Templomkert és parkoló kialakítása 23.884.580 (bruttó) támogatás:17.961.480 Közösségi Ház és szabadidő park felújítása 16.704.978 (nettó)

23 Pályázatok 2011.civil Wekerle Sándor Alapkezelőhöz 5 civil szervezet pályázott. Nyert:700.000Ft Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Új vendégház építése a Szécsényi úti telekre. 24 millió Ft Pályázó szervezet: Varsányi Faluszépítő Egyesület A pályázat nem nyert. Számítógépek a közösségi házba. Nyertes pályázat. 2 gép. Virágos Nógrádért. Különdíjat kapott településünk. Varsány Hírlap. Nyert. (új arculat, szerkesztés) Szlovák-Magyar –a volt Pártház Hagyományőrzők Házává alakítása. Nem nyert Rendezvények /nyitott műhely galériák, 3 millió /nyert Éljünk egészségesen program 250.000 Ft Polgárőrség: robogók, ruhák…. 700.000 Ft

24 Pályázatok 2011.önkormányzat Közösségi Ház felújítása/Fejlesztő Központ kialakítása 16.704.978 (nettó) Szent István út építése 47.124. 890 (folyamatban)

25 Pályázatok 2012. önkormányzat Óvoda bővítése, felújítása 92.000.000

26 Pályázatok 2012. (civil) Nemzeti Együttműködési Alaphoz: 1. Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Működési támogatás 1.358.500.- Szakmai pályázat (Lepényfesztivál) 2. Nógrád Turizmusáért Egyesület Működési támogatás 2.938.000.- Szakmai pályázat (Szent Mihály Napi Palóc Búcsú) 1.110.000.- 3. Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete Működési támogatás 2.400.000.- Szakmai pályázat (Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei tanulmányút) 598.100.- 4.Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület Működési támogatás 3.220.000.- 5.Varsányi Sportegyesület Működési támogatás 620.000.- 6. Varsányi Polgárőr Egyesület Működési támogatás 305.000.-

27 Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Kézművesporta, 4 napraforgós vendégház, kézműves műhelyek kialakítása a Kossuth út 2 sz. alatt. Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatás összege: 9.420.441 Képzések -Panziós, falusi vendéglátó, végzettek száma:24 fő ebből Varsányi:16 fő Megvalósító: Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatási összeg: 2.600.000 -Közösségfejlesztő. Végzettek száma: 20 fő ebből Varsányi 11 fő Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatási összeg: 2.600.000 Foglalkoztatás: 1fő civil ügyintéző, pályázatíró a Közösségi Házban megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület

28 Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Vadásztársaság adományai, munkája egy-egy rendezvényen. (Tóth Dénes, és felesége Éva!) Horgászegyesülettel való együttműködés. Polgárőrség munkája Varsányi Faluszépítő…Egyesület szereplése. Településünk jó hírneve. Rendezvényeken közreműködés. (Szép Vencelné, Varga Zoltán)

29 Rendezvények Hagyományteremtő szándék -„tájak, ízek, kultúrák” falusi vendéglátók fesztiválja -Kézművesek találkozója -Muzsikáló templomkerti koncert -Lepényfesztivál -Szent Mihály napi palóc búcsú Új: Nyitott műhely galériák, nyári kézműves táborok

30 Egyéb kapcsolatok Egyház Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Kistérségünk Önkormányzatai Kistérségi társulás Helyi vállalkozók Palóc Út Egyesület Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

31 Varsány Község Önkormányzatának képviselő - testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Pintérné Kanyó Judit polgármester


Letölteni ppt "FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház. témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések