Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi Istvánról sokat tudunk: Egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására,.Ő álmodta meg a Lánchidat, és megírta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi Istvánról sokat tudunk: Egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására,.Ő álmodta meg a Lánchidat, és megírta."— Előadás másolata:

1

2

3 Széchenyi Istvánról sokat tudunk: Egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására,.Ő álmodta meg a Lánchidat, és megírta a reformkor alapművét, a Hitelt. Kossuth Lajos szavaival ő a "Legnagyobb magyar".

4 Bécsben született 1791. szeptember 21-én,Bécsben1791szeptember 21-én Az ifjú Széchenyi gyermekkorát Nagycenken és Bécsben töltötte.Nagycenken. A család körében a magyar nyelv volt az uralkodó, s a gyermekek nevelése is magyar szellemben történt A serdülő gyermek nevelése így,15 éves korában megszakadt.. Az 1808. évi országgyűlés 25 000 újoncot szavazott meg, és a nemesi felkelés szervezéséről is intézkedett. A törvény szerint ugyan minden családból csupán egy embernek kellett a hadseregbe belépnie, ám a Széchenyi család úgy határozott, hogy mindhárom fiát a csatatérre küldi.1808országgyűlés Katonasága idején,személyes bátorságának kitűnő bizonyságát adta,melyet kitüntetései jelzik..

5 . Széchenyi a szabadidejét tereprajzok és felvételek készítésével töltötte, valamint a maga továbbképzésére használta.. Tizenhét éves katonai pályafutása során Széchényi kitűnő hadi szolgálata elismeréséül első osztályú kapitányi rangot kapott.. Katonáskodása mellett szabadidejét főleg önképzésre és utazásokra fordította … A Lánchíd építésének., Széchenyi volt a legtevékenyebb tagja.

6 A külföldön és Magyarországon tett utazások során szerzett tapasztalatai éreztették vele a külhoni és a hazai állapotok között fennálló lényeges kulturális és gazdasági különbséget, mely arra ösztönözte, hogy a külföldön működő intézmények hazai életre hívásán is munkálkodni kezdjen. Első ilyen irányú terve a lóverseny meghonosítása volt, amit Ausztriában és Magyarországon ekkor még nem ismertek.lóverseny Ausztriában A Széchenyi István javaslatára megvalósított els ő pesti lófuttatás

7 Már az 1791. évi országgyűlés tudományi bizottsága is felvette programjába a katonai és a képzőművészeti akadémián kívül egy magyar tudományos akadémia felállítását. Szintén ezen országgyűlés idejére esik a Nemzeti Kaszinó létrehozása1791magyar tudományos akadémia A bizottság javaslatai 1827. augusztus 18-án a királyi szentesítést is megkapták, az alapítást 1827- ben törvénybe iktatták.1827augusztus 18-án

8

9 Szintén ezen országgy ű lés idejére esik a Nemzeti Kaszinó létrehozása

10 1791-ben kezdett nagy jelentőségű munkája, a Hitel megírásához..Hitel A benne foglalt új és átalakító eszméivel és reformterveivel : -lázba hozza, és a haladás útjára terelje a nemzetet. A Hitel című munkát követte : -1831-ben a Világ,majd -1832-ben a Stádium Című művek megírása. A Hitel megírásának előzménye, hogy Széchenyi 10 000 forint hitelt akart felvenni birtokai fejlesztésére, amelyet az osztrák bank fedezet hiányában elutasított.hiteltfedezet

11 Széchenyinek régi vágya volt, hogy megnyissa a Dunát a kereskedésnek, egészen a Fekete-tengerig. DunátFekete-tengerig Tíz éven át vezette a munkálatokat a hajózás megteremtéséért.

12 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A TISZASZABÁLYOZÁS KEZDETÉNEK EMLÉKm ű ve.

13 1824. augusztus 2-án találkozott először Seilern Crescence (1799–1875) osztrák grófnővel, Zichy Károly gróf feleségével, kölcsönös vonzalom alakult ki közöttük. Zichy gróf halála után, 1836. február 4-én összeházasodtak.1824Seilern Crescence17991875Zichy Károly1836február 4-én Gyermekeik:: Széchenyi BélaSzéchenyi Béla (Buda-Pest, 1837. február 3.; †Budapest, 1918. december 12.), földrajzi és geológiai kutatóBuda-Pest1837február 3.Budapest 1918december 12. Széchenyi ÖdönSzéchenyi Ödön (Pozsony, 1839. december 14.; †Isztambul, 1922. március 24.), török pasaPozsony1839december 14.Isztambul 1922március 24.pasa Júlia (Pozsony, 1844. január 15.; †Pozsony, 1844. január 31.)Pozsony1844január 15.Pozsony1844január 31.

14

15 Széchenyi állandóan aggódó figyelemmel kísérte Kossuth Lajos politikai szereplésétKossuth Lajos Kossuth maga, Eötvös József báró, Fáy András, Dessewffy és többen hasztalanul kísérelték meg, hogy aggodalmait eloszlassák. Széchenyi továbbra is a forradalmi izgatót látta Kossuthban.Eötvös JózsefFáy András Míg Széchenyi kerüli a közjogi kérdéseket, s Magyarország és Ausztria viszonyát, addig Kossuth a magyar polgári nemzetállam megvalósítására törekedett. A két fél között a vita egészen 1848-ig folyt.atódik. Kossuth reformgondolatai valóban népszerűek és helyesek voltak,.

16 Politikai működése mellett folytatta közgazdasági újításait. Az állattenyésztésben.a hajózásban,az építészetben.. Duna-Pest-Buda-hajózás- hajógyártás18SzéchenyiLánchíd.

17 A márciusi napok váratlan eseményei, a magyar független felelős minisztérium[9] megalakulása reményt ébresztettek benne nemzeti önállóságunk megmaradásáról, és Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére 1848. március 23-án elvállalta a közlekedésügy és közmunka tárcáját.[9]Batthyány Lajos1848

18 A folytonos tépelődés a haza sorsán, a forradalom víziója lassanként megtörte életerejét. Orvosa, Balogh Pál, szeptember 5-én Döblingbe, a Görgen-gyógyintézetbe vitte. Hosszú éveken keresztül tartózkodott itt.Döblingbe. Új munkához is kezdett: itt írta Önismeret című művét, amelyben megfigyeléseit, eszméit fogalmazta meg a gyermeki tehetség harmonikus fejlesztéséről, a testi nevelés fontosságáról és egyéb pedagógiai kérdésekről.Önismeretpedagógiai

19 Sokkal messzebb ható jelentőségű volt azonban egy másik politikai irányú műve --amelynek az volt a célja, hogy Alexander Bach belügyminiszter kormányrendszerét igazolja, és a Magyarországról fölhangzó panaszokkal és elkeseredéssel szemben az osztrák politikai irányadó köröket félrevezesse. : Ez indította Széchenyit, hogy megírja utolsó művét,amelynek eredménye a Bach -rendszer bukása,Alexander Bach de egyszersmind oka Széchenyi tragikus halálának is. Vannak azonban feltételezések, miszerint meggyilkolták, és erre számos reális bizonyíték van.

20 Széchenyi szobra Budapesten, a róla elnevezett téren, az MTA palotája el ő tt…..BudapestenMTA

21 Melocco Miklós miskolci szobra az id ő s, megtört Széchenyit ábrázoljaMelocco Miklósmiskolci Gróf Széchenyi István a „legnagyobb magyar halála” 1860. április 8.Gróf Széchenyi István a „legnagyobb magyar halála” 1860. április 8. –án következett be. Gróf Széchenyi István élete, munkássága minden magyar példaképe kell legyen, A haza előmozdításának ügyében.

22


Letölteni ppt "Széchenyi Istvánról sokat tudunk: Egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására,.Ő álmodta meg a Lánchidat, és megírta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések