Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Rövid életrajz •Az ifjú Széchenyi előkelő neveltetésben részesült: •Madách Sándor: olvasás •Révai Miklós: rajz, geometria •Később a bencéseknél és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Rövid életrajz •Az ifjú Széchenyi előkelő neveltetésben részesült: •Madách Sándor: olvasás •Révai Miklós: rajz, geometria •Később a bencéseknél és."— Előadás másolata:

1

2 I. Rövid életrajz •Az ifjú Széchenyi előkelő neveltetésben részesült: •Madách Sándor: olvasás •Révai Miklós: rajz, geometria •Később a bencéseknél és a piaristáknál tanult •Hadtudományi ismeretek •Utazások Európa országaiban (célja Magyarország fejlesztése) •Életében nagy szerepet kapott a sport •1836. február 4-én feleségül veszi Seilern Crescence grófnőt

3 II. Jogi- és gazdasági élet 1.A hitelélet megteremtése és a jobbágyság kérdése •Memorandumok: nem sikeresek •Hitel: nagy siker „a magyar birtokos nem viheti birtokát magasabb virágzásra” öröklés, nemtelenek birtokképtelensége, törvény előtti egyenlőség hiánya •Stádium: legpontosabban fejti ki elképzeléseit a jogélet magyarosításának gondolata Célja tehát a tőke, a munkaerő és az áruk szabad áramlásának útjában álló akadályok megszűntetése.

4 2. Dunai út •1830. június 24-én indul szemleútra: tapasztalatok szerzése, Pesttől Konstantinápolyig •1833. június 20-án kapja a nádortól a megbízást, 10 éven át vezeti a munkát »1833. július 29.: Orsován sziklarepesztés »1834-re az Argo nevű hajóval átkelhettek •A Dunagőzhajózási Társaság ügyét ő karolta fel •Balatoni gőzhajózás

5 3. Folyószabályozás •Ezt a kérdést már a Hitelben is fejtegeti •A Kárpát-medence egy hatalmas, lapos aljzatú „serpenyő” •A vizek mind befelé folynak, egyetlen kifolyója a Duna •A lakosság fele a folyók közelében él, a mezőgazdasági terület harmada, árvizek pusztítják

6 4. Közgazdaság •Az állattenyésztés fejlesztésére megalakítja az Állattenyésztő Társaságot, később szélesebb alapokra fektetve Magyar Orszá- gos Gazdasági Egyesületté alakítja •1840: mozgalom a szederfa-tenyésztés és a selyemtermelés érdekében

7 5. A Lánchíd •Építését Sina György finanszírozta •Az első állandó híd Buda és Pest között és egyben a teljes magyarországi Duna-szakaszon •A munkálatok 1839-ben kezdődtek, 1849-ben avatták fel •Tervezője: Tierney W. Clark Kivitelezés irányítója: Adam Clark •A hídfők oroszlánjait Marschlakó János készítette

8 III. A művelt közélet megteremtése 1.Akadémia alapítása •Már apja bőkezű adományokkal alapozza meg a Nemzeti Múzeumot és a mai Országos Szécsényi Könyvtárat •Széchenyi István az 1825-ös országgyűlésen adja egy éves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia alapítására

9 2. Nemzeti Kaszinó •Az ország kérdéseinek megvitatására és némileg saját eszméinek terjesztésére alapította •Sokat számított Pest-Buda fővárossá válásában •Az első tagokat ő gyűjtötte,részt vett az alapszabályok kidolgozásában, később Metternichet is megnyerte tagnak •Az első alakuló gyűlés 1827. június 17-én volt •A következő évben már az alapszabályokat a közgyűlés elé terjeszthették

10 3. Lóversenyzés •Célja: társasági élet népszerűsítése a lótenyésztés népszerűsítése, tapasztalatcsere, versengés •Az első lófuttatás 1827-ben került megrendezésre •Kedvenc szakmájának híres könyve: Lovakrul

11 4. Irodalmi föllépése •Leghíresebb könyvei: Hitel, Világ, Stádium •Az élet sok területéről értekezett könyvekben: lótenyésztés, gazdaság, magyar színjátszás

12 IV. Széchenyi és Kossuth vitája Amikben Kossuth ellen fordult: •Magyarosító politika túlzásai •A nemzeti program Bécs ellen irányuló mozzanatai •Helytelennek tartotta az önállóság kérdésének felvetését Amiket fontosabbnak tartott: •A magyar termékek osztrák piacának biztosítását a vámunió révén •Az átalakuláshoz szükséges nyugodt légkört megtartani

13 V. Életének utolsó szakasza •1848-ban az első független magyar kormányban közmunkaügyi miniszter lett •Sajnos elméje elborult •Egy ausztriai elmegyógyintézetben önkezével vetett véget életének 1860- ban

14 „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma...(...) Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több, vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.” (Hitel, 1830.)


Letölteni ppt "I. Rövid életrajz •Az ifjú Széchenyi előkelő neveltetésben részesült: •Madách Sándor: olvasás •Révai Miklós: rajz, geometria •Később a bencéseknél és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések