Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek"— Előadás másolata:

1 A környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem A környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek Kiss Ádám ELTE Atomfizikai Tanszék és Környezettudományi Centrum 2011. október 21.

2 Az előadás célja: A képzés kezdeteinek áttekintése A jelenlegi helyzet Áttekintés a jelenlegi helyzetről Együttműködési lehetőségek a Sapientiával

3 Társadalmi igény (a válság gyengíti):
Környezetvédelem, természetvédelem Megújuló energiák A vízprobléma, szennyvizek Környezetkímélő technológiák Zajvédelem Élelmiszerbiztonság Hulladék-elhelyezés Sugárvédelem (ionizáló, nem-ionizáló) A problémák zöme a környezetet érinti!

4 1990-es évek eleje: Környezettan tanárszak, 1995-re mindenütt
ELTE későn indult: ok erős szakterületek Első felvétel: 1997 (Környezettan – X tanárszak) 2004: Környezettudomány szak 2005: BSc akkreditálása, 2007: MSc 2006: Környezettudományi Doktori Iskola

5 Környezeti oktatás stratégiája:
A problémákról mindenképpen halljanak a hallgatók Nem kell az egyes területeknek megfelelő szakembert képezni Ezért: A gondolkodás, a szemlélet a fontos, ez nevelési kérdés Rugalmas szakemberek kellenek Gyakorlati képzés elengedhetetlen

6 ELTE TTK Az ELTE TTK a kutatók számát tekintve az ország legnagyobb kutatóintézete Minden természettudományi szakterület a legmagasabb szinten van képviselve Laboratóriumok, félmillió könyv, számítógépi ellátottság, hálózat

7

8

9 A környezettan képzés jelene az ELTE TTK-n: Kétszintű (Bolognai-) képzés 2006-tól Környezettan Alapképzés (BSc) 3 év, 180 kredit 120 kredit mindenkinek kötelező alapozó és szakmai törzsanyag 50 kredit szakirányos (környezetkutató, geológia, geofizika, meteorológia) 10 kredit szakdolgozat

10 Általános és szakmai alapozó tárgyak (120 kredit) - Kritériumtárgyak: matematika, fizika, kémia, biológia (gimnáziumi alapismeretek) - Általános természettudományos (pl. matematika, fizika, kémia, stb.) tárgyak - Földtudományi (pl. geológia, légkörtan, stb.) tárgyak - Biológiai (pl. állattan, növénytan, stb.) tárgyak

11 Szakmai törzsanyag: multidiszciplináris
Földtudomány (pl. geológia, geofizika, stb.) Biológia (pl. genetika, mikrobiológia, stb.) Kémia (pl. analitika, szerves kémia, stb.) Fizika (pl. környezetfizikai módszerek, stb.) Természet- és környezetvédelem Jogi és gazdasági ismeretek

12 A környezettan alapszak kimenetelei Környezettan alapszak BSc
Környezettudományi MSc Környezettan – X tanár szakpár MSc Környezettan alapszak BSc Geofizika MSc Geológia MSc Környezettan – Természettan tanár szakpár MSc Meteorológia MSc

13 Környezettudomány mesterképzés (MSc)
Két év, 120 kredit, szakirányok: Környezetföldtudomány Környezetfizika Alkalmazott ökológia Műszeres környezeti analitika Általános

14 A jövő: elhelyezkedési lehetőségek
BSc után: Környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, vállalatok Természetvédelmi felügyelőségek Önkormányzatok MSc után: Környezetvédelemmel és környezetgazdálkodással foglalkozó hazai és nemzetközi cégek, Doktori Iskolák, Kutatóintézetek, Hivatalok, önkormányzatok, Természetvédelmi felügyelőségek, Nemzeti Parkok Általános és középfokú oktatási intézmények (tanár szakosok)

15 Terepgyakorlatok

16 Gyakorlatvezetők Meteorológia Talajtan Kartográfia Környezetkémia
Környezetfizika Hidrogeológia Környezetföldtan Ökológia Gyakorlatvezetők

17 Gyakorlati képzés: Laboratóriumi gyakorlatok Terepgyakorlatok Mindkettő fontos! Példa: mintavételezés (ELTE) Gyakorlatok arra, hogy megbízható-ak legyenek a mérések, ne szennyeződjenek el Az elhelyezkedés egyik fő feltétele!

18 2006-tól: két-ciklusú rendszer
2011: 467 hallgató

19 Kiértékelendők: Az MSc felvételik tapasztalatai Alapképzettség szerepe, hiányos-ságok Képzési stratégiák között: csak felkészült hallgatók bent hagyása Szakdolgozati témák kiválasztása Gyakorlati képzés

20 Megjegyzések a mai helyzethez:
A dolgok alakulását nem tudjuk érdemben befolyásolni A célok továbbra is a korábbiakkal egyeznek Az első tapasztalatok pozitívnak tekinthetők az MSc-vel Legfontosabb tennivaló: tanárképzés újraindítása

21 Együttműködési lehetőségek:
Közös laboratóriumi képzés Közös terepgyakorlatok Szakdolgozatok a másik egyetemen Oktatási anyagok közös fejlesztése Oktatók cseréje Közös pályázati lehetőségek Együttműködés: Felsőoktatási Környezettudományi Képzési Ankét

22 Környezettudományi alapok tankönyvsorozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatott projektje Környezetfizika Környezettudományi terepgyakorlat Környezeti ásványtan A környezetvédelem alapjai Környezeti mintavételezés Mérések tervezése és kiértékelése Környezetkémia Talajtan környezettanosoknak Környezetminősítés Környezeti áramlások A környezettan alapjai Environmental Physics Laboratory Practice

23 Köszönöm a figyelmet!

24 Környezetfizika Szennyezések áramlása, terjedése
Sugárszennyezések, elektromágneses sugárzások, radioaktív sugárzások Környezetkímélő anyagok, környezettudatos technológiák Az energetika és a környezettudomány Zaj, zajártalmak, zajvédelem

25 Környezetkémia Zöld kémia: hulladékmentes technológiák, környezetkímélő anyagok Felszín alatti, felszíni vizek (pl. Tisza) cianid- és nehézfémszennyezés Légköri aeroszolok, levegőminőség Nehézfémek: növényfiziológiai sztresszfolyamatok Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap hasznosítás

26 Környezetbiológia Környezetminősítés és hatás-vizsgálatok biológiai jellegű kérdései Környezetfejlesztési, környezet-védelmi, természetvédelmi kutatási és szakhatósági feladatok Biomonitorálás, biofilmek minősítése Megújuló energiaforrások kutatása

27 Környezetföldtudomány
Föld és szféráinak tér-időbeli változása, egymásra való hatásainak megismerése Földtudományi-földrajz kutatási módszerek elsajátítása (geológiai, geofizikai, geokémiai, meteorológiai, talajtani) Környezeti hatásvizsgálat, környezet-minősítés, hulladékelhelyezés

28 ELTE TTK Környezettudományi Centrum
                                                                                                                                                                                                            ELTE TTK Környezettudományi Centrum Kiss Ádám egyetemi tanár /6312


Letölteni ppt "A környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések