Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szlávi Péter Vezető Informatikusok Szövetsége Oktatói-díjának átadó ünnepségére … ELTE Informatikai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szlávi Péter Vezető Informatikusok Szövetsége Oktatói-díjának átadó ünnepségére … ELTE Informatikai Kar"— Előadás másolata:

1 Szlávi Péter Vezető Informatikusok Szövetsége Oktatói-díjának átadó ünnepségére … ELTE Informatikai Kar szlavip@elte.hu szlavip@elte.hu

2 ELTE Madártávlatból…  Az előadó mosakodása …  … a téma felvetése  A múlt és jelen oktatási tevékenységei  A várható jövő oktatási tervei Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 2/25

3 ELTE Az előadó mosakodása … Több, mint szokatlan: a téma maga az előadó … … tevékenysége Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 3/25

4 ELTE … a téma felvetése A VISz Oktatói-díj odaítélés pályázati kiírásából: „… a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló informatikai oktatók elismerése … … értékelni … az elmúlt 3 éves munkáját, figye- lembe véve az oktatásfejlesztésben és az elitkép- zésben / iskolateremtésben elért eredményeket és a hallgatói visszajelzéseket …” Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 4/25

5 ELTE … a téma felvetése Oktatói tevékenységem terepei:  szakemberképzés (programtervező mate- matikus/informatikus, biológus …),  tanárképzés (informatika-x szak),  doktori képzés,  informatikai „igehirdetés” (tehetséggondozás). Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 5/25

6 ELTE … a téma felvetése Kutatói tevékenységem terepei:  informatika-oktatás módszertana  programozás módszertana: elvi (specifikáció  algoritmus  kód; forma/vizualizáció), nyelvi (első nyelv, oktatási alkalmasság);  informatika-alkalmazás módszertana: szimuláció (tantárgyi kapcsolatok), számítógépi grafika, alkalmazói rendszerek (eszközalkalmasság); az informatika „nyelve” Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 6/25

7 ELTE … a téma felvetése Kiragadom, részletezem a leginkább ideillőt: Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. a tanárképzésbeli tevékenységemet 7/25

8 ELTE A múlt... Hagyományos tanárképzés  Közismereti tárgyak: 6 kredit  Matematikai alapozó ismeretek: 24 kredit  Elektronikai ismeretek: 10 kredit  Kötelező informatikai ismeretek: 94 kredit  A tanári mesterséghez szükséges tanegységek: 50 kredit, egyszakosoknak 40 kredit  Választható informatikai ismeretek: 28 kredit, egyszakosoknak további 18 kredit  Szakdolgozat 20 kredit  A másik szakból 122 kredit, egyszakosoknak 60 kredit Összesen: 330 kredit, egyszakosoknak 300 kredit. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 8/25

9 ELTE A múlt... Egykor oktatott tárgyak – a kötelező informatikai ismeretek közül :  Programozási módszertan  Informatika oktatás  Programozási nyelvek ( levelező )  Informatikai rendszerek ( levelező )  Számítógépi grafika ( levelező )  Szakdolgozati témavezetés – változatos té- mákban Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 9/25

10 ELTE A jelen... Kétszintű tanárképzés – jellemzők:  kétszintűség (BSc/MSc)  alapszakos diploma (BSc→)  egyetlen tanárszak (MSc←)  BSc – praktikus ismeretek, MSc – elvont ismeretek  másfél-szakosság (minor/major)  új vizsgarendszer (szakdolgozat+portfólió)  szakirányok némi specializációt tesznek lehetővé (T/M…→MSc) Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 10/25

11 ELTE A jelen... Oktatott tárgyak – a BSc-n :  T: Programozási alapismeretek  T: Közismereti informatika alapjai  T: Informatikai versenyfeladatok 1-2.  M: Közismereti informatika 1-2.  M: Adatszerkezetek 1-2.  M: Programozási alapismeretek-M  Szakdolgozati témavezetés – programozás dominanciájú téma Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj11/25 2011.12.07.

12 ELTE A jelen... Új MSc-s képesítési követelmények:  Iskolai tanítási gyakorlat informatikából ( 3 – 5 kredit )  Informatika szakmódszertan ( 6 – 9 kredit )  Informatikai szakmai ismeretkörök:  Informatika és társadalom (2 – 4 kredit)  Informatikai alkalmazások (6 – 20 kredit)  Algoritmizálás és programozási nyelvek (4 – 15 kredit)  Információs technológiák (4 – 15 kredit) Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 12/25

13 ELTE A jelen... Oktatott tárgyak az MSc-n:  Oktatási alkalmazások  Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása  Informatika oktatása 1-2.  Szakdolgozati témavezetés – a portfólió 50%-a szakmódszertan Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 13/25

14 ELTE A múlt és jelen... Tehetséggondozás:  versenyszervezés  programozás  alkalmazói rendszerek  feladat-, tananyag-kidolgozás  felkészítés a Neumann János Tehetség- gondozó Program keretében ( és azon kívül )  szakkör  szakköri füzetek Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 14/25

15 ELTE A múlt és jelen... Eredmények:  versenyek:  NTOKSzTV (programozás/alkalmazói rendszerek)  LogoOSzTV  létszámok:  NT: 3000-6000 ( döntőben: 200 ),  Logo: 500-3500 ( döntőben: 100 )  olimpiák:  Nemzetközi – IOI’x (x=89..)  Közép-Európai – CEOI’y (y=94..) Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 15/25

16 ELTE A múlt és jelen... Neumann János Tehetséggondozó Program keretében készült „tanfüzetek” :  Zsakó L.: ”Gráfok, gráf–algoritmusok.”  Zsakó L.: ”A gráfbejárás alkalmazásai.”  Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Rekurzió.”  Zsakó L.: „Rendezések.”  Harangozó É.–Zsakó L.: „A táblázat típuskonstrukció.”  Zsakó L.: „Gráfokkal kapcsolatos algoritmusok.”  Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Funkcionális programozás.”  Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Logikai programozás.”  Harangozó É.–Zsakó L.: „Listák.” Szlávi P. – Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 16/25

17 ELTE A várható jövő... Megújuló tanárképzés – alapelvek:  osztatlan, kétszakos képzés  kétszintű képzés ( felső tagozatra – 240 kredit, illetve középiskolára – 300 kredit )  a diszciplináris képzésnek legalább a 25%-a tanárimesterség-centrikus  a tanári mesterségre felkészítő képzés már az első évfolyamokon elkezdődhet  egyenrangú szakok ( 90-90, illetve 120-120 kredit )  egyéves iskolai gyakorlat ( 60 kredit )  csak tantárgyhoz tartozó tanárszak lehet Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 17/25

18 ELTE A várható jövő... Problémák – viszonyok :  a kétszintű tanárképzés szintjeinek viszonya?  középiskolai tanárképzés és a szakmai alap- képzés viszonya?  a tanítóképzés és az általános iskolai tanár- képzés viszonya? Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 18/25

19 ELTE A várható jövő... Óratípusok:  Szakmai óra, ami közös a BSc-vel  Szakmai óra, ami tematikájában közös a BSc-vel, kredit-ekvivalens, de más tárgyalásmódban, önálló óraként kapják.  Szakmai óra, ami a BSc-n nincs (MSc-n lehet, de azzal nem kredit-ekvivalens).  Hagyományos szakmódszertani óra, szaktárgyi tanítási gyakorlat. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 19/25

20 A várható jövő... Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Programozási alapismeretek 2+2+1 Számítógépes alapismeretek 2+2+1 WEB fejlesztés 1 1+2+1 WEB fejlesztés 2 1+2+1 Programozás 2+2+1 Programozási nyelvek C++ 2+2+1 Programozási nyelvek JAVA 2+2+1 Adatbázisok 1 2+2+1 1. tárgycsoport: alapképzéssel közös tárgyak Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 20/25

21 A várható jövő... Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Algoritmusok és adatszerkezetek 1 2+2+1 Algoritmusok és adatszerkezetek 2 2+2+1 Adatbázisok 2 2+2+1 Számítógépes hálózatok 2+2+1 Mesterséges intelligencia 2+2 2. tárgycsoport: alapképzéssel kredit-ekvivalens tárgyak Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 21/25

22 A várható jövő... Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Közismereti informatika 2+2+1 Infokommunikációs alapismeretek 1+2 Alkalmazói rendszerek 11+2 Alkalmazói rendszerek 21+2 3. tárgycsoport: alapképzésben nem szereplő szaktárgyak Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 22/25

23 A várható jövő... Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 2+2 Programozási nyelvek a közoktatásban 2+2 Informatikai versenyfeladatok 1 0+2 Informatikai versenyfeladatok 2 0+2 Oktatási alkalmazások 1+2 Szerzői környezetek 0+2 4. tárgycsoport: tanárképzéshez tartozó szakmai óra Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 23/25

24 A várható jövő... Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Informatika oktatása 0+3 Elemi informatika 0+3 Szaktárgyi tanítási gyakorlat 3v 5. tárgycsoport: szakmódszertan, szaktárgyi tanítás Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj 2011.12.07. 24/25

25 Várnak a feladatok… munkára fel! Várnak a feladatok… munkára fel! Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szlávi Péter Vezető Informatikusok Szövetsége Oktatói-díjának átadó ünnepségére … ELTE Informatikai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések