Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj"— Előadás másolata:

1 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
Szlávi Péter Vezető Informatikusok Szövetsége Oktatói-díjának átadó ünnepségére … ELTE Informatikai Kar

2 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
Madártávlatból… Az előadó mosakodása … … a téma felvetése A múlt és jelen oktatási tevékenységei A várható jövő oktatási tervei Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

3 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
Az előadó mosakodása … Több, mint szokatlan: a téma maga az előadó … … tevékenysége Nehéz tárgyilagosnak (objektívnek) lenni e (szubjektív) „témában”… Még ha e tárgy „csak” az előadó tevékenysége, ez is őt minősíti. Dicsérni kell, de hogy néz ki: dicsérni magamat… Dicsérni kell, mert hogy nézne ki, mert a hibáimat sorolni: ünneprontás, a díjátadók „elhiteltelenítése” lenne… Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

4 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
… a téma felvetése A VISz Oktatói-díj odaítélés pályázati kiírásából: „… a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló informatikai oktatók elismerése … … értékelni … az elmúlt 3 éves munkáját, figye-lembe véve az oktatásfejlesztésben és az elitkép-zésben / iskolateremtésben elért eredményeket és a hallgatói visszajelzéseket …” Reflexiók az idézethez: az „oroszlánrész” megítélése főnökeim dolga… iskolateremtés = csapatmunka… egy hangya a több között … eredmények = a működés maga … elmúlt 3 év = nehéz ügy: én 30 éve ugyanazt teszem – „versenyt futok az informatika-tudománnyal, a változó oktatáspolitikai körülményekkel” Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

5 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
… a téma felvetése Oktatói tevékenységem terepei: szakemberképzés (programtervező mate-matikus/informatikus, biológus …), tanárképzés (informatika-x szak), doktori képzés, informatikai „igehirdetés” (tehetséggondozás). „A” szlávi megértéséhez érdemes tudni… Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

6 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
… a téma felvetése Kutatói tevékenységem terepei: informatika-oktatás módszertana programozás módszertana: elvi (specifikációalgoritmuskód; forma/vizualizáció), nyelvi (első nyelv, oktatási alkalmasság); informatika-alkalmazás módszertana: szimuláció (tantárgyi kapcsolatok), számítógépi grafika, alkalmazói rendszerek (eszközalkalmasság); az informatika „nyelve” No persze azt kutatom, amit tanítok… és fordítva… Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

7 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
… a téma felvetése Kiragadom, részletezem a leginkább ideillőt: a tanárképzésbeli tevékenységemet Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

8 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A múlt ... Hagyományos tanárképzés Közismereti tárgyak: 6 kredit Matematikai alapozó ismeretek: 24 kredit Elektronikai ismeretek: 10 kredit Kötelező informatikai ismeretek: 94 kredit A tanári mesterséghez szükséges tanegységek: 50 kredit, egyszakosoknak 40 kredit Választható informatikai ismeretek: 28 kredit, egyszakosoknak további 18 kredit Szakdolgozat 20 kredit A másik szakból 122 kredit, egyszakosoknak 60 kredit Összesen: 330 kredit, egyszakosoknak 300 kredit. Hogy értsük a tevékenység „nagyságát”… Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

9 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A múlt ... Egykor oktatott tárgyak – a kötelező informatikai ismeretek közül: Programozási módszertan Informatika oktatás Programozási nyelvek (levelező) Informatikai rendszerek (levelező) Számítógépi grafika (levelező) Szakdolgozati témavezetés – változatos té-mákban Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

10 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A jelen ... Kétszintű tanárképzés – jellemzők: kétszintűség (BSc/MSc) alapszakos diploma (BSc→) egyetlen tanárszak (MSc←) BSc – praktikus ismeretek, MSc – elvont ismeretek másfél-szakosság (minor/major) új vizsgarendszer (szakdolgozat+portfólió) szakirányok némi specializációt tesznek lehetővé (T/M…→MSc) 2005-től … folyamatos feladat a belépő új tárgyak „fazonírózása”, az „élethez” igazítása (Terv szinten persze már minden kész, de a pillanatnyi helyzet folyamatosan szembesít a valósággal.) T-szakirány az informatika BSc-eknek, M-szakirány az egyéb BSc-eknek. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

11 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A jelen ... Oktatott tárgyak – a BSc-n: T: Programozási alapismeretek T: Közismereti informatika alapjai T: Informatikai versenyfeladatok 1-2. M: Közismereti informatika 1-2. M: Adatszerkezetek 1-2. M: Programozási alapismeretek-M Szakdolgozati témavezetés – programozás dominanciájú téma Az azonos v. közel azonos nevű tárgyak tartalma több-kevesebb mértékben eltér.  Pl. a Programozási alapismeretek-M tárgy egy programozás tárgyfolyam 3. félévének képzelhető el. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

12 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A jelen ... Új MSc-s képesítési követelmények: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 – 5 kredit) Informatika szakmódszertan (6 – 9 kredit) Informatikai szakmai ismeretkörök: Informatika és társadalom (2 – 4 kredit) Informatikai alkalmazások (6 – 20 kredit) Algoritmizálás és programozási nyelvek (4 – 15 kredit) Információs technológiák (4 – 15 kredit) Ebből „vezethetők le” az oktatandó tárgyak és azok paraméterei (pl. óraszámai, egymásra épülhetősége stb.) Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

13 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A jelen ... Oktatott tárgyak az MSc-n: Oktatási alkalmazások Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása Informatika oktatása 1-2. Szakdolgozati témavezetés – a portfólió 50%-a szakmódszertan Problémák: A szakmai tárgyak elvontabbakká válnak tartalmi rokon BSc-s elődeiknél. Kicsiny idők állnak rendelkezésre. Tehát korábbi tárgyak absztrakció szerint is széthasogatandók! OktAlk – Tesztek/Oktató programok…; Véletlenszámok/Véletlen események generálása; Nagypontosságú egész/racionális aritmetika; Kombinatorikai algoritmusok – 1; Függvényábrázolás/-rajzolás; Kísérletkiértékelés… Számítógépi szimuláció fizikában/kémiában/biológiában/társadalomban; AlgAdatModell – Specifikáció – tételek – levezetés/egymásra építés; Specifikáció/algoritmus – adatszerkezetek (listák,fájlok); Tesztelés – hibakeresés – helyességbizonyítás; Mohó algoritmusok; Dinamikus programozás; Geometriai algoritmusok; Kombinatorikus algoritmusok – 2 InfoOkt – Informatika oktatás téveszméi; A tárgy célja, ismeretkörei; Tankönyvértékelés; Prognyelvek és alkalmazói rendszerek értékelése; Tanterv, tantárgyfelépítés; Tantervi szabályozás, NAT/Kerettanterv/Helyi tanterv; Szám.gép modellek; Informatikai kompetenciák; Oktató és játékprogramok a közoktatásban; Számonkérési formák; Tipikus hibák ai informtika alkalmazásban és a programozásban; Informatika és nyelv; Érettségi/Szakképzés/ECDL; Programozás módszertana; Versenyek, tehetséggondozás; Operációs felületek és oktatás; Matematika és programozás; Első programozási nyelv; Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

14 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A múlt és jelen ... Tehetséggondozás: versenyszervezés programozás alkalmazói rendszerek feladat-, tananyag-kidolgozás felkészítés a Neumann János Tehetség-gondozó Program keretében (és azon kívül) szakkör szakköri füzetek Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

15 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A múlt és jelen ... Eredmények: versenyek: NTOKSzTV (programozás/alkalmazói rendszerek) LogoOSzTV létszámok: NT: (döntőben: 200), Logo: (döntőben: 100) olimpiák: Nemzetközi – IOI’x (x=89..) Közép-Európai – CEOI’y (y=94..) Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

16 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A múlt és jelen ... Neumann János Tehetséggondozó Program keretében készült „tanfüzetek”: Zsakó L.: ”Gráfok, gráf–algoritmusok.” Zsakó L.: ”A gráfbejárás alkalmazásai.” Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Rekurzió.” Zsakó L.: „Rendezések.” Harangozó É.–Zsakó L.: „A táblázat típuskonstrukció.” Zsakó L.: „Gráfokkal kapcsolatos algoritmusok.” Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Funkcionális programozás.” Heizlerné Bakonyi V.–Zsakó L.: „Logikai programozás.” Harangozó É.–Zsakó L.: „Listák.” Szlávi P. – Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

17 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... Megújuló tanárképzés – alapelvek: osztatlan, kétszakos képzés kétszintű képzés (felső tagozatra – 240 kredit, illetve középiskolára – 300 kredit) a diszciplináris képzésnek legalább a 25%-a tanárimesterség-centrikus a tanári mesterségre felkészítő képzés már az első évfolyamokon elkezdődhet egyenrangú szakok (90-90, illetve kredit) egyéves iskolai gyakorlat (60 kredit) csak tantárgyhoz tartozó tanárszak lehet Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

18 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... Problémák – viszonyok: a kétszintű tanárképzés szintjeinek viszonya? középiskolai tanárképzés és a szakmai alap-képzés viszonya? a tanítóképzés és az általános iskolai tanár-képzés viszonya? Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

19 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... Óratípusok: Szakmai óra, ami közös a BSc-vel Szakmai óra, ami tematikájában közös a BSc-vel, kredit-ekvivalens, de más tárgyalásmódban, önálló óraként kapják. Szakmai óra, ami a BSc-n nincs (MSc-n lehet, de azzal nem kredit-ekvivalens). Hagyományos szakmódszertani óra, szaktárgyi tanítási gyakorlat. Csak az első típusú óra problémamentes… a többivel feladat van. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

20 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... 1. tárgycsoport: alapképzéssel közös tárgyak Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Programozási alapismeretek 2+2+1 Számítógépes alapismeretek WEB fejlesztés 1 1+2+1 WEB fejlesztés 2 Programozás Programozási nyelvek C++ Programozási nyelvek JAVA Adatbázisok 1 A pirossal jelöltekben meghatározó a szerepem. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

21 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... 2. tárgycsoport: alapképzéssel kredit-ekvivalens tárgyak Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Algoritmusok és adatszerkezetek 1 2+2+1 Algoritmusok és adatszerkezetek 2 Adatbázisok 2 Számítógépes hálózatok Mesterséges intelligencia 2+2 A pirossal jelöltekben meghatározó a szerepem. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

22 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... 3. tárgycsoport: alapképzésben nem szereplő szaktárgyak Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Közismereti informatika 2+2+1 Infokommunikációs alapismeretek 1+2 Alkalmazói rendszerek 1 Alkalmazói rendszerek 2 A pirossal jelöltekben meghatározó a szerepem. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

23 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... 4. tárgycsoport: tanárképzéshez tartozó szakmai óra Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 2+2 Programozási nyelvek a közoktatásban Informatikai versenyfeladatok 1 0+2 Informatikai versenyfeladatok 2 Oktatási alkalmazások 1+2 Szerzői környezetek A pirossal jelöltekben meghatározó a szerepem. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

24 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
A várható jövő ... 5. tárgycsoport: szakmódszertan, szaktárgyi tanítás Tanegység 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Informatika oktatása 0+3 Elemi informatika Szaktárgyi tanítási gyakorlat 3v A pirossal jelöltekben meghatározó a szerepem. Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj

25 Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Várnak a feladatok… munkára fel! 


Letölteni ppt "Szlávi Péter: VISz Oktatói-díj"

Hasonló előadás


Google Hirdetések