Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ODR szolgáltató felület építése: igények és tervek Koltay Klára Tatabánya, 2010.október 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ODR szolgáltató felület építése: igények és tervek Koltay Klára Tatabánya, 2010.október 11."— Előadás másolata:

1 Az ODR szolgáltató felület építése: igények és tervek Koltay Klára Tatabánya, 2010.október 11.

2 Felmérés az ODR-t használó könyvtárak körében – 2009. ősze 260 értékelhető kérdőív Mióta vesz részt az ODR-ben és milyen szerepben? 199833 1999-2005165 2006-59 Elsősorban kérő könyvtár211 Elsősorban szolgáltató könyvtár 22 Sokat szolgáltat és sokat kér 27

3

4

5 A kérdőívben az ODR-t különböző szerepekben és különböző mértékben használók nyilvánítottak véleményt.

6 Kérdéskörök Hogyan dolgoznak most a könyvtárak? –Az ODR honlap és adatbázis minden lehetséges szolgáltatásának használatára és a vele való elégedettségre vonatkozó kérdések. Hogyan értékelik az ODR szolgáltatásait? –1-5 terjedő skálán + szöveges értékelés Milyen elvárásaik vannak a jövőre nézve? –Eddigi tapasztalatok alapján konkrét kérdések –Szabad szöveges ajánlások

7 Használt szolgáltatások Kérésfeladással kapcsolatos szolgáltatások: 1.keresés lelőhelyadatokra (241) 2.kérésfeladás (226) 3.helyi státuszinformációk lekérdezése (214) 4.keresés bibliográfiai információkra (211) 5.más könyvtár elérhetőségeinek megtekintése (195) 6.kérésfeladás üres űrlapon (167) 7.más könyvtár szolgáltatási adatainak megtekintése (156)

8 Használt szolgáltatások Kéréskövetéssel kapcsolatos szolgáltatások: 1.Kérések státuszának ellenőrzése a OSZK, DEENK, BME-OMIKK nyilvántartásban (135) 2.statisztikai összesítések megtekintése (116) 3.saját könyvtári adatok karbantartása (112) 4.Menedzserfelület használata elküldött kéréseinek listájánál (110)

9 Használt szolgáltatások Egyéb funkciók: 1.Útmutató a honlapon (103) 2.Menedzser súgó (71) 3.Menedzserfelület használata: kapott kérések listájánál (56) 4.Rekordletöltés (43) 5.Rekordletöltés adatbázisba töltés céljaira (32)

10

11 Kérésfeladás megtalált dokumentumra

12 Fejlesztési javaslatok a kérésfeladással kapcsolatban 1.a MOKKA-ODR összevonás után is maradjon meg a megtalált dokumentumra való közvetlen kérésfeladás lehetősége. 2.Az elküldött űrlap tartalmára vonatkozó megjegyzések: helyi adatbázisokban szereplő helyrajzi szám is rákerülhetne a kérőlapra. 3.Szeretnék a kérő könyvtárak, ha a kérésük beérkezését nyugtáznák. 4.Felmerül az a kérés is, hogy ha az elkérendő dokumentumot az egyes könyvtári katalógusokban sikerült megtalálni, a kérés feladásához ne kelljen visszamenni az ODR honlapra. 5.Cikk-kérések beemelése az ODR rendszerbe

13 Elégedettség az „üres űrlappal”

14 Szöveges kritikai megjegyzések a megcélzott könyvtár kikeresésének nehézkessége Fejlesztési javaslat „üres űrlapos” kérést ne csak az ODR könyvtárakba lehessen küldeni

15 Lelőhelyadatok keresésével való elégedettség

16 Szöveges kritikák lelőhelyadatok nem teljes voltára utalnak: –a legfrissebb lelőhelyadatok hiányára, –a rendszerből hiányzó könyvtárakra, –a folyóirat-állományadatok hiányosságaira, –a lelőhelyadatok esetenkénti pontatlanságára nem minden könyvtár esetében adott a helyi katalógusrekordhoz való közvetlen átlépés lehetősége; előfordul, –már törölt állományra találnak a helyi katalógusban; lassúság

17 Fejlesztés javaslatok 1.elérhető lelőhelyinformációk bővítése 1.könyvtárak legfrissebb adatainak betöltése, 2.a résztvevő könyvtárak számának kiterjesztése az összes szolgáltató könyvtárra 3.Könyvtárak teljes régebbi „ODR előtti” anyaga 4.a KC állományának betöltése 5.folyóiratok pontos, részletes állományadatainak szerepeltetése  a cikk-kérések pontos irányításának. 6.Helyrajzi számok tárolása  szerepeltetése az megkapott kéréseken 2.a MOKKA-ODR összevonás 3.a már bent lévő adatok aktualitásának, pontosságának biztosítása 1.törölt vagy nem kölcsönözhető példányokkal rendelkező rekordok törlése vagy a nem kölcsönözhetőség tényének jelölése a felhasználó számára.

18 Fejlesztési javaslatok 4.minden lelőhely saját aktuális helyi állományához közvetlen link vezessen és ezek karbantarthatóak legyenek. 5.A rendszer gyorsítása. 6.A keresőfelület általános fejlesztésének. 1.a böngésző keresés gyorsítását, 2.lelőhelyek, intézmények, területek, helységek stb. esetében legördülő menükkel való segítését emelik ki, 3.több szempontú kereséseket, 4.gyors szűréseket szeretnének. 7.A megjelenítésben az áttekinthetőséget kell emelni elsősorban 1.a duplum-összevonás 2.lelőhelykódok megjelenítésének ésszerűsítésével (pl. egy könyvtáron belüli több lelőhely több lépcsőben legyen megjeleníthető)

19 Fejlesztési javaslatok Helyi státusz információk lekérdezése a gyors, pontos helyi státuszinformációk közlése nagyon fontos Felhívták arra is a figyelmet, hogy a helyi kölcsönözhetőségi információk általában a helyi felhasználókhoz szólnak nem mindig egyértelműek a könyvtárközi kölcsönzési politika szempontjából. Ne is lehessen elküldeni a kéréseket a helyi státusz ill. kölcsönözhetőség ellenőrzése nélkül.

20 Elégedettség a bibliográfiai adatokra való kereséssel

21 Szöveges kritikai megjegyzések be nem került rekordok duplumszűrés hiánya besorolási adatok használata keresés lassúsága nem mindig sikerül az elsőként választott keresési stratégiával találathoz jutni. Többen más adatbázisokat részesítenek előnyben: MOKKA, OSZK, MNB, IKB, NPA, Szikla.

22 Fejlesztési javaslatok 1.Az adatbázis tartalmának bővítése 1.az aktuális adatok 2.könyvtárak régi anyagai is 3.minden ODR könyvtár anyaga 4.több állomány- és lelőhelyadat 5.analitikusan feldolgozott dokumentumok 6.ETO jelzetek. 2.Az adatok minősége 1.az adatok pontossága, az egységes elvek szerinti katalogizálás 2.duplumszűrés 3.a besorolási adatok egységesítése 3.A keresés minősége 1.Válaszidő 2.keresőfelület technikai fejlesztése: 1.a több szempontú keresés 2.a megfelelő sebességgel elvégezhető szűkítésekre, 3.böngésző keresések javítása elsősorban sebesség terén, 4. ETO jelzetekre való keresés, akár a jelzetek elemeire bontva is 5.a felhasználó által adott keresőkérdések finomítására képes keresőfelület. 6.találatok több szempontú rendezhetőségének kialakítását

23 Más könyvtárak adatainak megtekintése: elérhetőségek

24 Szöveges kritikai megjegyzések könyvtári honlapokat használják inkább vannak, akik saját partnereikről saját nyilvántartást vezetnek. adatok hiányosságai, időnkénti elavultságuk Keresés lassúsága

25 Fejlesztési javaslatok a meghatározott ideje nem frissített könyvtárrekordok gazdái kapjanak felszólítást az aktuális adataik ellenőrzésére, frissítésére. legyen megjegyzés az egyes könyvtárak/gyűjtemények esetében arról is, mennyire feldolgozott az állományuk. Az eddigi listás kereséshez már túl sok adatbázis szerepel a nyilvántartásban  könnyebb navigálást lehetővé tevő módszereket kell bevezetni

26 Más könyvtárak adatainak megtekintése: szolgáltatási adatok

27 OSZK, BME-OMIKK, DEENK státuszok megtekintése

28 Szöveges kritikai megjegyzések és fejlesztési javaslat a szolgáltatás más könyvtárakra való kiterjesztését látná szívesen.  Kérések teljes életciklusának követése

29 Statisztika

30 Fejlesztési javaslatok A kérések további sorsát nem tudja követni, ezért érzi úgy néhány könyvtár, hogy adatai nem valóságosak. az egyes könyvtárak teljes valódi statisztikájának elkészítésére lenne igény, ehhez pedig központi kérésnyilvántartást tart fontosnak. a részletesebb, más szempontú összesítésre való igényüket (időszakokra, dokumentumfajtákra, egyes könyvtárakra vonatkozó összesítések.  Kérések teljes életciklusának követése

31 Helyi kközi nyilvántartás módja Könyvtári rendszerben = kölcsönzésként

32 Milyen új központi szolgáltatásokat vennének igénybe?

33 ODR-en kívüli szolgáltatások használata Lelőhelykeresésre: MOKKA Könyvtárak saját katalógusai Matarka NPA

34

35 B 2330 -- CEU !

36 Weben elérhető teljes szöveges szolgáltatások használata

37 Milyen adatbázisokat érdemes integrálni

38 Közvetlen olvasói szolgáltatások 1.online olvasói kérés indítása saját könyvtárának könyvtárközi szolgálatához – 105 könyvtár 2.Lelőhelykeresés – 122 könyvtár 3.olvasói fórumok – 41 könyvtár 4.online fizetéshez kötött másolat és elektronikus másolatszolgáltatások – 86 könyvtár

39 Köszönet A kérdőívet kitöltő kollegáknak Dávid Boglárkának az összesítésekért, grafikonokért

40 A tervezett rendszer

41 Példánytár A példánytár alapvető feladata az, hogy a MOKKA adatbázis bibliográfiai rekordjait részletes példány és hozzáférési információkkal egészítse ki. Ezeknek az adatoknak az alapján állítja össze a példánytár megjelenítés azokat az olvasóknak szóló ajánlásokat, amelyek a dokumentum megszerzését segítik –Bibliográfiai információk  MOKKA –Borítókép – ismertetés -- tartalomjegyzék –Ingyenes elektronikus elérhetőségi adatok listája –Elektronikus szolgáltatások listája (pl OSZK EOD, egyéb print on demand szolgáltatások) –Könyvtári elérhetőségi adatok  kérésindítási lehetőségek hol, milyen formában, milyen feltételek mellett érhető el  könyvtáradatbázis; éppen most hozzáférhető-e  helyi státuszadatok lekérdezése –Kereskedelmi elérhetőségi adatok –Adatletöltés referencia-szoftverekbe

42 A példánytár és a folyóiratok Az NPA nyomtatott és az EPA elektronikus folyóirat- állományadatainak tárolása. Cikk-adatbázisok kiegészítése a folyóiratok elérhetőségi adataival.

43 Példánytár használata A példánytár-megjelenítés nemcsak az ODR-ben végzett keresések eredményeként érhető el. Más adatbázisok (MOKKA, helyi katalógusok, cikk-adatbázisok) ajánlhatják, hogy egy ott végzett keresés után a felhasználó „átugorhat” a példánytár megjelenítéshez. (OPENURL)

44 Adatok részletessége Eltérő részletességű, pontosságú, frissességű adatok Példánytár rekordok és könyvtáradatbázis az adatok pontosságáról, frissességéről is tartalmaz információkat Sok példány esetén ezek is számításba jöhetnek a relevancia szerinti válogatáskor.

45 Könyvtáradatbázis Három szintű nyilvántartás: –Könyvtár –Szolgáltatási pont –Gyűjtemény Feladatai: –Hozzáférési adatok –Dokumentumszolgáltatási politikája –Szolgáltatásai (pl. lekérdezhetőek-e aktuális példánystátuszai; fogad-e olvasói kéréseket; fogad-e távoli olvasói regisztrációt stb.) –Adatszolgáltatására vonatkozó adatok –Jogosultságok kezelése (példánytár-, kérésfeladás, kérésnyilvántartás stb.)

46 Könyvtáradatbázis egyéb fejlesztései Könyvtár maga tartja karban az adatokat A legutolsó módosítás dátumának tárolása, ennek alapján felszólítás adategyeztetésre Több szempontú keresés Statisztikák

47 Közvetlen olvasói szolgáltatások Lelőhelykeresés Kérésfeladás „saját” könyvtárhoz; ezek kérésstátuszváltozásairól e-mailes értesítés Felhasználó autentikálása és felhasználói profilok létrehozása, ezeken alapuló személyre szabott szolgáltatások: (saját könyvtár, kedvenc könyvtár, kedvenc könyvek, saját keresések  alert szolgáltatás)

48 Adatok betöltése és frissítése Sokféle lehetőség biztosítása: 1.MOKKA feltöltő mechanizmusai 2.ISBN-ISSN alapú feltöltés 3.Harvesztelés 4.Közvetlen példánytárszerkesztés 5.Web-es példányjelentés.

49 Kérésmenedzsment Kettős feladat: –Központilag nyilvántartja az ODR felületen indított kérések aktuális státuszát és teljesülését –Egyes könyvtárak számára saját könyvtárközi menedzser rendszerként szolgál Kétféle kéréstípust kezel: –Olvasói kérés –Könyvtári kérések

50 Funkciói Kérések indítása, fogadása: –Releváns bibliográfiai és könyvtáradatok átemelése Státuszkövetés, értesítések státuszváltozásról, lejárati felszólítók kezelése Kérésinformációk tárolása, keresése, archiválása Számlázás Statisztikák

51 Akik nem használják a központi rendszert Státuszok állítása vagy kéréseik lezárása közvetlen szerkesztéssel  ezek is bekerülnek a statisztikába Szabványos kommunikáció helyi könyvtárközi kölcsönzési rendszerekkel (ISO ILL, OCLC): kérésadatok átadása;

52 Posta Elektronikus tartalmak közvetítésére központi tárhely kialakítása A feltöltött tartalmak mellé: –Metaadatok –Hozzáférési feltételek, DRM szolgáltatások

53 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Az ODR szolgáltató felület építése: igények és tervek Koltay Klára Tatabánya, 2010.október 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések