Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koltay Klára MOKKA –ODR fórum Szombathely, július 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koltay Klára MOKKA –ODR fórum Szombathely, július 25."— Előadás másolata:

1 Koltay Klára MOKKA –ODR fórum Szombathely, 2008. július 25.
MOKKA és ODR szolgáltatások Jelenlegi helyzet és fejlesztési elképzelések Koltay Klára MOKKA –ODR fórum Szombathely, július 25.

2 A MOKKA jelene

3 A MOKKA eredeti célkitűzései
közös katalogizálási rendszer, célja hiteles bibliográfiai rekordok szolgáltatása rekordátvétel céljára szigorú duplumellenőrzés – (utólagos duplumellenőrzés az új szerverre költözés alkalmával) bibliográfiailag tiszta adatbázis, a rekordot feltöltő „rekordgazda” , MNB hiteles rekordjai

4 MOKKA mint lelőhelyadatbázis
a megbízható lelőhelyadatok hangsúlyosak Bibliográfiai tisztaság  minél több lelőhelyinformáció Helyi lelőhelyadatok – kölcsönzési helyenként Lelőhelyadatok „visszavonhatósága” engedékenyebb duplumellenőrzést kíván a téves összevonások elkerülése érdekében.

5 Milyen adatbázisokra terjed ki a MOKKA szolgáltatás
Az eredeti 15 MOKKA-tagkönyvtár köre (melyben hatféle integrált könyvtári rendszert használtak) az első szakaszban további 16 taggal bővült (további kétféle integrált könyvtári rendszer belépésével), Jelenlegi legfontosabb feladat – kurrens feltöltések üzemszerűvé tétele a jövőbeni bővítés alkalmából pedig további 26 könyvtár válik taggá (további integrált könyvtári rendszerekkel). „Minden könyv egy katalógusban” – további bővülés

6 Milyen dokumentumtípusokat fogad a MOKKA
Folyóiratokon kívül mindent Könyv Elektronikus dokumentum Kotta Hangzó dokumentum Kartográfiai dokumentum Vizuális dokumentum

7 A MOKKA használata (26 könyvtár válászai alapján)
Napi gyakorisággal a MOKKÁ-hoz fordulók Beszerző és feldolgozómunkában (59%) Tájékoztatásban (55%) Könyvtárközi kölcsönzésben (52%) Feldolgozó munkában jelentős rekordátvétel a MOKKÁ-ból (35%) Elkészített rekordok 5-65%-a a MOKKÁ-ból származik

8 Az ODR jelene

9 ODR szolgáltatás összetevői
1. bibliográfiai adatbázis Corvina integrált könyvtári rendszert használó könyvtárak állománya több nagy országos szakkönyvtár teljes állományát ( a periodika-, hangzó-, és mozgóképállományokat, előfizetett adatbázisaik révén elérhető, valamint elektronikus dokumentumokat is) ISBN feltöltéssel hozzáadott lelőhelyeik (könyvtárak, KELLO) Az adatbázisban történő tematikus keresést segíti a Tezaurusz menüpont több könyvtár tárgyszórendszerét használva. A bibliográfiai adatbázis a tulajdonos könyvtár lelőhelyét tárolja, az aktuális példányinformációkat a helyi adatbázisba átlépve kapja meg a felhasználó.

10 ODR szolgáltatás összetevői
2. Könyvtárnyilvántartó a lelőhelykódok feloldásait, a már regisztrált könyvtárak (930) adatait, és azok online karbantartási lehetőségét

11 ODR szolgáltatás összetevői
3. kéréstovábbító a kérőként regisztrált könyvtár login név/jelszó páros megadásával történő automatikus azonosítása kérés adható fel a rendszerben szereplő és nem szereplő dokumentumokra egyaránt a kéréseket az ODR statisztika veszi számba. A kérés továbbítása a fogadó könyvtárhoz en, vagy közvetlenül a helyi könyvtárközi kölcsönzési nyilvántartásba Visszakereshetők az ODR-en keresztül küldött és kapott kérések, megvan az összekapcsolódás lehetősége a helyi könyvtárközi kölcsönzési nyilvántartásokkal is a kérések teljesítési útjának végigkövetéséhez.

12 ODR szolgáltatás használata (2007 évi adatok)
900 regisztrált könyvtár – 660 adott fel kérést Látogatások száma 165 ezer Feladott kérések száma 43 ezer

13 Fejlesztési elképzelések
A MOKKA – ODR szolgáltatás összekapcsolása Jelentősen továbbfejlődik mindkét alapfunkció Osztott katalogizálás továbbfejlesztése Dokumentumszolgáltatási funkciók továbbfejlesztése Mindkettőhöz szükség van a tagkönyvtárak jelentős közreműködésére

14 Tervek egyéb szolgáltatások integrálására
NPA és IKB Folyóirat analitikát adó adatbázisok összekapcsolás egyéb ODR rendszeren kívüli tartalmakkal (pl. elektronikus tartalmak, internetes antikváriumok és könyvesboltok az OPEN URL technológia segítségével) tezaurusz jellegű keresések biztosítása, a MÁTRIKSZ szolgáltatás továbbfejlesztésével.

15 MOKKA fejlesztések

16 A MOKKA adatbázis kiterjesztése
1. A magyar könyvtári rendszer szolgáltató könyvtárai meglévő számítógépes katalógus állományának ellenőrzése, betöltése és folyamatos működtetése. (MOKKA alapító  56 ODR tagkönyvtár) 2. Könyvtári rendszerkhez, adatbázisok sajátosságaihaz alkalmazkodó betöltő protokollok kidolgozása. 3.Folyamatos rekord fel- és letöltések – az egyes rendszerek katalogizálási munkafolyamataiba illesztve.

17 A MOKKA funkcionalitásának bővítése
1. Szabványos név (személy, testület, intézmény, földrajzi) adatbázis kialakítása. (akár NDA forrásból származó rekordok beépítése a MOKKA adatbázis authority mechanizmusaiba, besorolási adatok globális javítása) 2. A dokumentumok tartalmi kereshetőségét biztosító indexelő rendszer beépítése (tartalomjegyzékek, fejezetek analitikája) 3. A MOKKA új exportáló felületének kialakítása, a még hagyományos katalógusok elektronikus feldolgozásának segítésére. Célja, hogy MOKKÁ-ban már létező bibliográfiai rekordot a helyi feldolgozó könyvtáros csoportosan átemelje és a saját leírásban felhasználja. (ezzel elkerülhető lesz a párhuzamos feldolgozás, ami munkaerő megtakarítást is jelent.).

18 Egyéb Adatforgalmi és használati statisztikai monitoring rendszer kiépítése A rendszer többszintű képzési moduljainak elkészítése és folyamatos biztosítása.

19 ODR szolgáltatások bővítése

20 A szolgáltatás által elérthető dokumentumok köre
Cél: bármilyen dokumentumot keres a felhasználó egy közös kereső felületen találja meg és onnan közvetlenül indíthassa a megrendelését. Az ODR a MOKKA adatbázis kibővített bibliográfiai adataira épül elsődlegesen. (de: folyóirat-rekordokat nem tartalmaz)

21 Integrálás más központi szolgáltatással
Elsődleges fontosságú a folyóiratok lelőhelyszolgáltatásával és cikkadatbázisokkal való együttműködés: NPA, IKB, MATARKA, HUMANUS

22 Lelőhelyszolgáltatás pontosságának növelése
A MOKKA bibliográfiai adatbázishoz kiegészítő példányadatbázis kiépítése, üzemeltetése és folyamatos bővítése. Cél: minél pontosabb információkkal szolgálni annak eldöntéséhez, honnan érdemes elkérni a dokumentumot. (elérhetőség, hozzáférhetőség)

23 Az ODR szolgáltató funkcióinak kiszélesítése
Az ODR funkciókhoz hozzáférést biztosító ODR portál kialakítása: Kérésindítófelület könyvtáraknak Kérésindító felület magánembereknek (a portálon indított olvasói kérés annak a könyvtárnak a közvetítésével teljesül, amelynek az olvasó beiratkozott tagja. Távlati célként az előző továbbfejlesztése egy olyan felület, amely ügyfélazonítás alapján pénzes másolatszolgáltatást nyút. Kérések irányítását segítő rendszer (az olvasó/könyvtár kiválaszthatja a számára legelőnyösebb szolgáltatóhelyet.) A rendszeren kívüli szolgáltatók (online könyvesboltok, antikváriumok, más dokumentumszolgáltatók) elérésének biztosítása

24 Elektronikus dokumentumszolgáltatás fejlesztése
1.Archíválási rendszer a könyvtárközi tranzakciókban digitálisan szolgáltatott cikkek és egyéb dokumentumok számára 2. Elektronikus dokumentumszolgáltatás kiterjesztése a szerzői joggal védett dokumentumokra is egy EU irányelvein alapuló szerzői jogi szabályzaton alapján 3. A szükséges pénzügyi szolgáltatások kialakítása

25 Az ODR menedzsment-rendszer fejlesztése
Könyvtárnyilvántartó rendszer (kölcsönzési politika, szolgáltatási feltételek) Kéréstovábbító rendszer A kérések státuszát követő rendszer kiépítése (egyéb helyi fejlesztésű könyvtárközi-kölcsönzési nyilvántartó rendszerekhez való átjárhatóság megoldása) ODR statisztikák

26 Tematikus keresőrendszer
Egy felületről kiindulva segítséget kap az olvasó abban, milyen tematikus keresési eszközöket érdemes igénybe venni a válaszott témája szempontjából. (tárgyszórendszereket integráló, folyamatosan karbantartott és bővített adatbázis, amely közvetlen átjárást kínál különféle adatbázisokban való kereséshez.

27 A rendszerhez csatlakozó könyvtárak feladatai, lehetséges fejlesztési céljai:

28 Elektronikus katalógusuk teljessé tétele, katalógus rekordjaik eljuttatása a MOKKA adatbázisba. A retrokonverziókat olyan módon érdemes megtervezni, hogy azok a MOKKA jelentős rekordállományát hasznosítsák..

29 Továbbra is cél a bibliográfiai rekordszolgáltatás MOKKA-kompatibilitásának megteremtése azoknak a könyvtáraknak az esetében, ahol ez még nem történt meg. (http://ww3.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/csatlakozas )

30 Az egyes könyvtári rendszerek oldják meg a katalogizáló által kezdeményezhető rekordfeltöltést, és dolgozzák ki a MOKKÁ-ból való rekordletöltés, egyszerű, rutinszerű, a könyvtári rendszerek munka­folyamataiba simuló menetét.

31 Az analitikus információk létrehozása (monográfiák, hangzóanyagok), az információk MOKKA számára való szolgáltatása is fontos cékitűzés.

32 Lehetőséget teremteni arra, hogy a lelőhelyadatbázis minél részletesebb, a kölcsönzéshez szükséges példányszintű információkat tudjon biztosítani a felhasználók számára: A jelenlegi lelőhelyadatnál részletesebb helyi állományinformációk szolgáltatása az ODR számára szabványos MARC formátumban. Lehetőséget teremteni arra, hogy a központi rendszer a kérések indításakor a helyi kölcsönzési rendszerek aktuális kölcsönzési státusz információt lekérdezhesse. Felkészülni arra, hogy a példányokról minél több könyvtárközi kölcsönzöhetőségükre vonatkozó információt tudjunk az ODR felületről is elérhetővé tenni.

33 Egyes olvasói adatok, kölcsönzési jogosultságok közlésére is szükség lehet.

34 Helyi, az ODR rendszerrel minden szinten kommunikáló könyvtárközi nyilvántartó rendszer beindítása vagy meglévő hangolása az ODR rendszeréhez. Az “összehangolás” lehetséges területei: A helyi könyvtárközi kölcsönzési rendszer fel tudja használni az ODR-ből érkező bibliográfiai adatokat, a kérő könyvtárra és kérésre vonatkozó információkat a helyi rendszer státuszváltozásainak kommunikálása az ODR számára a helyileg keletkezett digitalis másolatok, metaadataik, elérési útvonaluk átadása a MOKKA számára.


Letölteni ppt "Koltay Klára MOKKA –ODR fórum Szombathely, július 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések