Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben I/13. évfolyam Típusosztályok. Számosztályok. Math és StrictMath matematikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben I/13. évfolyam Típusosztályok. Számosztályok. Math és StrictMath matematikai."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben I/13. évfolyam Típusosztályok. Számosztályok. Math és StrictMath matematikai osztályok Kovács Zsuzsanna 2009

2 JAVA PROGRAMOZÁSI NYELV NETBEANS KÖRNYEZETBEN TÍPUSOSZTÁLYOK. SZÁMOSZTÁLYOK. MATH ÉS STRICTMATH MATEMATIKAI OSZTÁLYOK 14/07.

3 TÍPUSOSZTÁLY 01. típusosztály: egyetlen adattulajdonsága van az adat tárolására, metódusai az adott típuson elvégezhető típusműveletek csomagolóosztály: olyan elemi típushoz tartozó típusosztály, amely az adott alaptípusnak felel meg byteByte shortShort intInteger longLong floatFloat doubleDouble charCharacter booleanBoolean voidVoid

4 KONSTUKTOR ÉS TÍPUSKONVERZIÓ 02. típusosztály példányosítása: meg kell hívnunk a konstruktorát a konstruktor paramétere a kezdőérték – később nem módosítható Példányosítás inicializálással Típuskonverzió Integer ii = new Integer(3); // kezdőértéke 3 String s = new String("123"); // kezdőértéke "123" Integer ij = new Integer(s); // kezdőértéke: 123 Character cd = new Character('a'); // kezdőértéke: a int i = Integer.parseInt("123"); int par1 = Integer.parseInt(args[0]); Integer ii = new Integer(100); String s = ii.toString(); int i = ii.intValue()

5 SZÁMOSZTÁLYOK KONSTANSAI 03. MIN_VALUE - az adott típus által felvehető legkisebb érték MAX_VALUE - az adott típus által felvehető legnagyobb érték NaN, „Not a Number” - nincs valós megoldás POSITIVE_INFINITY - pozitív végtelen NEGATIVE_INFINITY - negatív végtelen

6 EGÉSZ SZÁM OSZTÁLYOK 04. Konstruktor Short Short(short s) Integer Integer(int i) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és az alaptípusnak megfelelő értékkel inicializálja. Short Short(String s) Integer Integer(String s) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a karakterláncként adott érték számmá konvertált formája lesz a kezdőérték. Nem megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivétel váltódik ki.

7 EGÉSZ SZÁM OSZTÁLYOK 05. Típuskonverzió short parseShort(String s) int parseInt(String s) Karakterláncból a megfelelő típusú számmá konvertál. Nem megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivétel váltódik ki. short parseShort(String s, int r) int parseInt(String s, int r) Karakterláncból a megfelelő típusú számmá konvertál, értékét az adott r számrendszerben adottként értelmezi. Nem megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivétel váltódik ki. String toString() Az adott számobjektum értékét konvertálja karakterlánccá. byte byteValue() A számobjektum értékét adja byte típusként. short shortValue() A számobjektum értékét adja short típusként. int intValue() A számobjektum értékét adja int típusként. long longValue() A számobjektum értékét adja long típusként. double doubleValue() A számobjektum értékét adja double típusként. float floatValue() A számobjektum értékét adja float típusként.

8 EGÉSZ SZÁM OSZTÁLYOK 06. Összehasonlítás Példa boolean equals(Short s) boolean equals(Integer i) Összehasonlítja két Short vagy Integer típusú változó értékét. Ha azok egyenlők, a visszatérési érték true lesz, ellenkező esetben false. int compareTo(Short s) int compareTo(Integer i) Összehasonlítja két Short vagy Integer típusú változó értékét. Ha azok egyenlők, a visszatérési érték 0; ha a hívóobjektum értéke kisebb, mint az argumentumként adotté, úgy a visszatérési érték 0. Integer ii = new Integer(1); Integer ij = new Integer(8); Integer ik = new Integer(8); boolean b = ii.equals(ij); // érték: false b = ij.equals(ik); // érték: true int i = ij.compareTo(ik); // érték: 0 i = ii.compareTo(ij); // érték < 0 i = ik.compareTo(ii); // érték > 0

9 VALÓS SZÁM OSZTÁLYOK 07. Konstruktor Típuskonverzió Float Float(float f) Float Float(double d) Double Double(double d) Double Double(float f) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és az adott float vagy double típusúként megadott értékkel inicializálja. Float Float(String s) Double Double(String s) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a karakterláncként adott érték lebegőpontos számmá konvertált formája lesz a kezdőérték. Nem megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivételt kapunk. float parseFloat(String s) double parseDouble(String s) Karakterláncból a megfelelő típusú lebegőpontos számmá konvertál. Nem megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivételt kapunk.

10 VALÓS SZÁM OSZTÁLYOK 08. Egyéb metódusok boolean isInfinite() Ha a hívóobjektum mínusz vagy plusz végtelen értéket vesz fel, igazat ad vissza. boolean isInfinite(float f) boolean isInfinite(double d) Ha a paraméterként adott lebegőpontos szám mínusz vagy plusz végtelen értéket vesz fel, igazat ad vissza. boolean isNaN() Ha a hívóobjektum értéke NaN, igazaat ad vissza; különben hamisat. boolean isNaN(float f) boolean isNaN(double d) Ha a paraméterként adott lebegőpontos szám NaN értékkel egyenlő, igazat ad vissza; különben hamisat.

11 MATH, STRICTMATH OSZTÁLYOK 09. Konstansok Matematikai metódusok double PI A Pi szám, értéke 3.1415… double E Az e (Euler-féle) szám, értéke 2.71828… float max(float a, float b) int max(int a, int b) A paraméterként adott számok közül a nagyobbat adja vissza. float min(float a, float b) int min(int a, int b) A paraméterként adott számok közül a kisebbet adja vissza. float abs(float f) int abs(int f) A paraméterként adott szám abszolutértékét adja. double random() 0.0 és 1.0 közötti valós álvéletlenszámot generál.

12 MATH, STRICTMATH OSZTÁLYOK 10. Matematikai metódusok double toRadians(double angdeg) A paraméterként adott fok radiánértékét adja. double toDegrees(double andrad) A paraméterként adott radián értékét adja meg fokban. double cos(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög cosinusát számolja ki. double sin(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög sinusát számolja ki. double tan(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög tangensét számolja ki. A double ceil(double d) A paraméterként adott számot kerekíti felfelé. double floor(double d) A paraméterként adott számot kerekíti lefelé. double rint(double d) A paraméterként adott számot kerekíti a legközelebbi egészhez. double sqrt(double d) A paraméterként adott szám négyzetgyökét adja meg; ha d értéke NaN vagy negatív, az eredmény NaN. double pow(double a, double b) Az a b értékét számolja ki.


Letölteni ppt "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben I/13. évfolyam Típusosztályok. Számosztályok. Math és StrictMath matematikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések