Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás III STRING-XML. Megjegyzés: Múltkor kimaradt a FileWrite egyik konstruktora: FileWriter(File file, boolean append) Ha a második paraméter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás III STRING-XML. Megjegyzés: Múltkor kimaradt a FileWrite egyik konstruktora: FileWriter(File file, boolean append) Ha a második paraméter."— Előadás másolata:

1 Programozás III STRING-XML

2 Megjegyzés: Múltkor kimaradt a FileWrite egyik konstruktora: FileWriter(File file, boolean append) Ha a második paraméter true  append-re nyitja meg a fájlt. BEVEZETÉS Sok adatkezeléssel kapcsolatos feladat van. a/ Adatok fájlban b/ Adatbázisban

3 FÁJLKEZELÉSBEN (IS) HASZNOS OSZTÁLYOK: STRING, STRINGBUFFER, STRINGTOKENIZER Szövegek tárolására, manipulálására alkalmas osztályok. Mindkettő a java.lang csomag része. A String típusú objektum állapota nem, illetve alig változtatható, a StringBuffer típusú objektumok állapota változtatható. Konkatenáció helyett jobb a StringBuilder osztály használata.

4 Mint minden osztályt, a String osztályt is példányosítással kellene létrehoznunk, vagyis így: String szoveg = new String(” ez egy szöveg”); De megadhatjuk az eddig megszokott módon is: String szoveg = ” ez egy szöveg”; ekkor a rendszer automatikusan elvégzi a példányosítást. STRING OSZTÁLY

5 A STRING OSZTÁLY NÉHÁNY METÓDUSA int length() – visszaadja a szöveg hosszát. char charAt(int index) – visszaadja az index indexű karaktert. String toLowerCase(); String toUpperCase() – visszaadja a szöveg csupa kis-, ill. nagybetűs változatát String replace(char regi, char uj) – visszaad egy olyan szöveget, amelyben minden régi karaktert újra cserélt. boolean equals(Object valami) – összehasonlítja az objektumot a paraméterként megadott másik objektummal. stb.

6 A STRINGBUFFER OSZTÁLY Egy String objektumot nem tudunk lényegesen megváltoz- tatni. Ha ilyen feladatunk van, akkor a StringBuffer osztályt kell példányosítanunk. Az így deklarált szövegek •bővíthetők (append metódus), •ki lehet törölni belőlük részleteket (delete, deleteCharAt metódusok), •ki lehet cserélni rész-szöveget (replace metódus), •meg lehet fordítani az objektum szövegét (reverse metódus), •stb. – ld. help

7 STRINGBUFFER OSZTÁLY – PÉLDA HF: Állapítsa meg egy tetszőleges mondatról, hogy palindróma-e.

8 STRINGTOKENIZER OSZTÁLY A java.util csomag osztálya. Segítségével egy szöveg könnyen részekre bontható. Alapértelmezett elválasztójelek:fehér szóköz (szóköz, tabulátor, sor- és lapvég-jelek) De mi magunk is definiálhatunk elválasztójeleket.

9 STRINGTOKENIZER OSZTÁLY Néhány metódus: boolean hasMoreTokens() String nextToken() String nextToken(String sajat_elvalasztojel) int countTokens()

10 STRINGTOKENIZER OSZTÁLY – PÉLDA

11 EZ MI? Egy üres, frissen generált JFrame form.

12 Egy NetBeans projekt: Több XML fájl is szerepel a projektben. Mi lehet a szerepük? EZ MI?

13 Pl.: a project.xml: EZ MI?

14 MI AZ AZ XML? Nem határozza meg – a nyelv jelölőelem-készletét (tag set) és – a nyelvtanát sem. ezért teljes mértékben kiterjeszthető (innen ered a neve is) Ez a lényeges különbség közte és a HTML között. Az XML általános célú platform-független nyelv, amely az adat-formátumok használatánál biztosítja a teljes hordoz- hatóságot.

15 MI AZ AZ XML? Létrehozását a nyílt rendszerek térhódítása és az Internet tette szükségessé. A Java nyelv és az XML közötti érdekes hasonlóság: – a Java a futtatható formában hordozható programok nyelve, – az XML a hordozható adat készítésének az eszköze. Főként adatok rugalmas kezelésére használható. Ezért válhat fontossá Java programok esetén is.

16 Az XML formátumú dokumentumok fokozatosan kezdik leváltani az ASCII alapú szövegfájl alkalmazásokat. Oka: – az ASCII fájl-ok semmilyen leíró, kezelő információt (meta adatot) nem tartalmaznak saját magukról – az XML alapú dokumentumok a benne tárolt adatok vagy hivatkozások (szöveg, kép, …) értékein felül rendelkeznek plusz információkkal is, ugyanakkor továbbra is szövegalapúak. MI AZ AZ XML?

17 Az XML dokumentumokban az adatok értékein túl olyan további címkéket és hivatkozásokat helyezhetünk el, amelyek utalnak az adat természetére, a dokumentum szerkezeti és tartalmi felépítésére, továbbá ezek az információk felhasználhatóak a dokumentum érvényességének vizsgálatához is. Különböző alkalmazási lehetőségei vannak, pl.: MI AZ AZ XML?

18 XML ALKALMAZÁSOK 1. Példa: Adatok rugalmas kezelése : – Előfordulhat, hogy különböző jellegű azonosító adatokra van szükség (pl. természetes személy vagy cég ) – Egyes adatfajták mérete lehet nagyon eltérő. – Egyes adatok ugyanolyan szerkezetűek és többször is ismétlődhetnek pl. telefon, mobil, fax vagy állandó lakcím, levelezési cím, stb. Ekkor egy lehetséges megoldás: XML

19 2. Példa: www.inkscape.org – XML alapú grafikus szerkesztőwww.inkscape.org { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1971709/slides/slide_19.jpg", "name": "2.", "description": "Példa: www.inkscape.org – XML alapú grafikus szerkesztőwww.inkscape.org 2.

20 – – Szövegfeldolgozás További alkalmazások: Pl.: RSS (Rich Site Summary), amely XML alapú, webtartalom elosztására és publikálására alkalmas formátum csoport. Főleg az újabb oldalak, hírportálok, blogok használják Open Office: XML formátumban menti a dokumentumait – E-business pl. EDI(Electronic Data Interchange ) XML – Kép- és hangtárolás, telefon, stb. XML ALKALMAZÁSOK

21 XML: egyszerű adathordozhatóság A programok jobban tudnak egymással kommunikálni. A lehető legtávolabbi platformon levő gépek rendszerei között is ki tud alakulni egy kommunikáció. Élénkül az adatbányászat (főleg az Interneten) (Pl.: Mpeg 7 szabvány: rákeres egy film tetszőleges jelenetére és adataira) stb… XML ALKALMAZÁSOK

22 XML

23 XML: EXtensible Markup Language (kiterjeszthető leíró nyelv) a W3C (World Wide Web Consortium – http://www.w3c.hu/ ) által ajánlott általános célú leíró nyelv speciális célú leíró nyelvek létrehozására.http://www.w3c.hu/ Egy XML dokumentum elemekből áll – szókincs az elemek egymáshoz való kapcsolata és tartalma szabályokkal rögzíthető – nyelvtan Szintaxis: – az XML dokumentumok (vagyis az elemek) jelölésére – a szabályok leírására (DTD–Documentum Type Definition). bárki saját nyelvet (dokumentum-típust) készíthet. AZ XML FOGALMA

24 Az XML tehát: • bővíthető (eXtensible), mert saját elemeket lehet deklarálni; • jelölő (Markup), mert az elemek – egy megadott módon – jelöléssel különböztethetőek meg egymástól; • nyelv (Language), mert rögzíthető a szókincs és a szabályrendszer De ugyanakkor rugalmas: Tetszőleges elemkészlet, tetszőleges nyelvtan alapján saját jelölőnyelv készíthető. AZ XML FOGALMA

25 Az XML : • (általában) hierarchikus-felépítésű, • platform-független, • (ember és gép számára) könnyen értelmezhető, • egyszerűen verifikálható (ellenőrizhető) adatleíró nyelv. AZ XML FOGALMA

26 Az XML (hierarchikus) struktúrája: AZ XML FOGALMA

27 Az XML (hierarchikus) struktúrája: A struktúra legfelső szintje két részből áll: – Fejrész (XML deklaráció) – pl.: – Dokumentum-elem (gyökér) – pl.: az üzenet törzse AZ XML FOGALMA

28 Miért fontos az XML használata? JAVA – XML Újabb absztrakciós szint: nem kell mindig újraírni a hasonló feladatokat, ha egy jól definiált XML struktúra meg tudja adni a szereplő objektumokat, és ezt az XML-t dolgozza fel egy Java program. Segítségével pl. konfigurációs fájlokat is készíthetünk, és sok egyéb alkalmazási lehetősége van.

29 public class FibonacciXML { public static void main(String[] args) { int egyik = 1; int masik = 1; int uj; System.out.println(" "); for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.print(" "); System.out.print(egyik); System.out.println(" "); uj = egyik + masik; egyik = masik; masik = uj; } System.out.println(" "); } } XML létrehozása – pl.: JAVA – XML

30 Eredmény: JAVA – XML

31 XML dokumentumot létrehozni könnyű,. feldolgozni (olvasni) korántsem az. XML használata: Szerencsére a Java-ban van XML elemző (XML parser) – ez fel tudja dolgozni az adott XML fájlt. Az XML parser – ellenőrzi a dokumentum (formai) helyességét és érvényességét – feldolgozza az XML tartalmát javax.xml; javax.xml.... csomagok JAVA – XML

32 Példa: JAVA – XML (ÍRÁS-OLVASÁS) XML fájlból olvassa be az adatokat, majd kiírja a módosított fájlt.

33 JAVA – XML (ÍRÁS-OLVASÁS)

34 Books.xml: JAVA – XML (ÍRÁS-OLVASÁS)

35 Megoldás: Ld. witch progi3\eloadas\peldak\XMLTest További részletek: http://www.roseindia.net/xml/dom/ http://www.vogella.com/articles/JavaXML/article.html + google JAVA – XML (ÍRÁS-OLVASÁS)

36 Akit érdekel: Biztonsági hibák a Java környezetben.  http://wiki.javaforum.hu/pages/viewpage.action?pageId =30277644 MÁR EGY ÉVES CIKK, DE GYAKRAN KERÜL SZÓBA

37


Letölteni ppt "Programozás III STRING-XML. Megjegyzés: Múltkor kimaradt a FileWrite egyik konstruktora: FileWriter(File file, boolean append) Ha a második paraméter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések