Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011."— Előadás másolata:

1 Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011.

2 Költségvetési adatok 2010 Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg Különbözet a tartalék terhére (2010. évvel kapcsolatos kintlévőségek: pályázati bevételek, adó, új utakhoz lakossági hozzájárulás)

3 Pénzkészlet (2010. december 31-i állapot) Bankszámlák Ft Pályázati pénzek ÁROP (2011-ben +) Ft Gondozási Központ (2011-ben +) Ft Részben kötelezettséggel terhelt

4 Költségvetési adatok Megnevezés Kapott normatíva hozzájárulás Ft Ft (várható) Közcélú foglalkoztatás Ft Ft nem ismert Városi cím miatti többlet: Ft

5 Önkormányzati adóbevételek 2010-ben Kivetés Befizetés Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója Ft Ft Vállalkozók komm. adója Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Gépjármű adó Ft Ft Pótlék Ft Ft Ft Ft Egyenleg Ft (2007-ben: Ft) (2008-ban: Ft) (2009-ben: Ft)

6 Helyi adó kintlévőség Msz. k. adója Ft Ft Ft Váll. k. adója Ft Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjármű adó Ft Ft Ft Egyéb (pl. pótlék) Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre

7 Vagyon alakulása (ezer Ft) Tájékoztató adat (2010. szeptember 30.) MérlegsorMegnevezés 2009.december szeptember 30. Változás I. Immateriális javak II.Tárgyieszközök III. Befektetett pü-i eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök összesen

8 Megnyert pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Önerő (Ft) Közösségi közlekedés feltételeinek javítása (buszmegállók) Többfunkciós kulturális és közösségi tér (piac) Testvérvárosi kapcsolatok CÉDE kommunális gép beszerzése Taninform -iskolai eszköz Könyvtár – állománybővítés Iskolai infrastruktúra- fejlesztés Ezüstág támogatás – bértámogatás Összesen

9 Folyamatban lévő pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Önerő (Ft) Egészségház korszerűsítése ~ ~ Pedagógusok továbbképzése Összesen (76%) (24%)

10 Elutasított pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Mozi felújítás Elkerülő út építése Fenntartható életmód Tornacsarnok homlokzatának felújítása Összesen

11 Beruházások 2010-ben (csak a 2010-ben felhasznált összeg) Belterületi út, CÉDE gép, buszmegálló, díszkút,telephely játszótér, Gondozási Kp,ÁROP Ft Gépek, beszerzések (játszótér, számítógép, hangszer, egyéb eszközök) Ft Felújítások, fejlesztések (óvoda, Gondozási Kp, út, járda, fásítás, virágosítás, bútor, festés) Ft Egészségház pályázat előkészítése Ft Összesen Ft

12 Újkígyósi vállalkozások 2009-ben2010-ben Kft Bt Egyéni váll Egyéb 7 14 Összesen467488

13 Az Önkormányzat által foglalkoztatottak Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak 2009.év2010.év Önkormányzati dolgozók száma 133 fő 140 fő Kistérségi foglalkoztatottak 12 fő (4,5 hó) 12 fő (6 hó) Csökkent munkaképességű személyek (+) - 8 fő Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás 75 fő 151 fő Összesen 220 fő 311 fő

14 Lakosságszám alakulása Lakosságszám január 1-jén Lakosságszám január 1-jén 5570 fő évben született 35 fő évben bekövetkezett haláleset 81 fő évben Újkígyósra költözött 118 fő évben Újkígyósról elköltözött 91 fő január 1-jén 5551 fő

15 Oktatás-nevelésben részesülők száma Széchenyi István Általános Iskola október fő október fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek (férőhely 168) október fő október fő Bölcsődés korú gyermekek (férőhely 10) október fő október fő

16 Kérdések-vélemények FIATALOK SEGÍTÉSE - Általában több támogatás - Lakás-, letelepedés támogatása → Első lakáshoz jutók támogatása → Baba-utalvány → HPV elleni védőoltás → Felsőoktatási támogatás (BURSA HUNGARICA, Közalapítványi ösztöndíj) → Ifjúság fokozatos bevonása → Ifjúság fokozatos bevonása → Család Éve: civil szervezetekkel helyi kezdeményezés kidolgozása → Család Éve: civil szervezetekkel helyi kezdeményezés kidolgozása

17 Kérdések-vélemények HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS - Szeméttelep létesítése - Építési hulladék elhelyezése → november 1-től beszállítható → Inert hulladék480 Ft+ÁFA/tonna → Tiszta föld (csak újkígyósiak)120 Ft+ÁFA/tonna - Fémhulladék gyűjtők elhelyezése - Fémhulladék gyűjtők elhelyezése → Évente szervezett gyűjtés

18 Kérdések-vélemények SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK - Víz- és csatornadíj2 éve nem emelkedett - Szemétszállítási díj6%-kal emelkedik, de → 80 l-es kuka igényelhető (1760 Ft éves megtakarítás) → 60 éven felüli egyedülállók és 65 év feletti házaspárok részére 60 l-es kuka is igényelhető ( 2641 Ft éves megtakarítás) → AKINEK NINCS TARTOZÁSA!

19 Kérdések-vélemények HELYI ADÓK - Iparűzési adó 1,2% (2%) - Vállalkozók kommunális adója2000 Ft/mv (eltörölve) - Gépjárműadó (lakossági és vállalkozói) – átengedett - Kommunális adó7500 Ft (~ Ft) → Árak emelkedése → Normatívák csökkenése vagy stagnálása → Színvonal fenntartása (infrastruktúra, oktatás, egészségügy, fejlesztések) → Újkígyós eddigi imázsa (nem csak kívülről várta a megoldásokat) → Emelkedés mértéke (adókhoz „nem illik” évente hozzányúlni)

20 Kérdések-vélemények RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, SZÓRAKOZÁS - Minden korosztálynak - Gyermektáboroztatás magántőke bevonásával - Középiskola - Színház koncertteremmel - Mozi - Több televíziós csatorna - Gyorsabb Internet → Közművelődés 4 év óta új irányban (havonta kisebb rendezvények) → Várjuk a javaslatokat → Mozi épületének átalakítási terve (színházi típusú rendezvényterem) → Középiskola helyett felnőttképzési törekvések → Gyermektáboroztatás az utóbbi években rendszeres iskolával és civil szervezetekkel → Internet szolgáltatóként van lehetőség új szereplő belépésére (eddig nem volt jelentkező) → Internet szolgáltatóként van lehetőség új szereplő belépésére (eddig nem volt jelentkező)

21 Kérdések-vélemények TÁMOGATÁSOK, SEGÉLYEK - Szigorúbb feltételek, ellenőrzés - Gyorsabb ügyintézés - Drága a kutyaoltás → A szociális háló feladata a bajba jutott ember fenntartása az alapvető szükségleteknek megfelelően → Következetes bizottsági eljárás mellett is növekvő szociális kiadás → Szociális kártya működtetése, környezettanulmány → Civil szervezetek fontos szerepe (kontroll, tanácsadás) → „Ne halat adjunk, hanem hálót” elvet szeretnénk erősíteni (életviteli tanácsadás, közfoglalkoztatás átszervezése…stb.) → A kutyaoltás díját nem mi határozzuk meg!

22 Kérdések-vélemények UTAK, PARKOK ÁLLAPOTA - Gyulai út rendben tartása → Róna előtti terület rendezése → Róna előtti terület rendezése - Városközponttól távolabb is járdák, szennyvíz → Szennyvíz ott nincs, ahol gyéren lakott terület van → Csak pályázat útján elképzelhető (kevés esély) - Kerékpárút: Könyvtár-Öreg utca, Könyvtár-temető; meglévő karbantartása → Új építés távolabbi cél lehet → Garanciális javítások megvalósítása → Régebbi szakaszokra a költségvetésben tervezünk - Parkok fejlesztése - Parkok fejlesztése → Új játszóterek, virágosítás, Wenckheim park → Új játszóterek, virágosítás, Wenckheim park → Továbbiak tervezése - Rossz utak felújítása → Kátyúzás, árok kialakítás, szegély profilozás, sózás (?) → Kátyúzás, árok kialakítás, szegély profilozás, sózás (?) → Jelentősebb felújítás csak pályázat útján!

23 Kérdések-vélemények ÜZLETEK, KERESKEDELEM - Gyorsétterem, Lidl, Tesco, Mc Donald’s, pizzéria, kávézó - Sláger ABC-vel szembeni újságos - Wellness központ → Nem önkormányzati feladat → Szupermarketek megjelenése nem biztos, hogy a város érdekét szolgálja (kiskereskedelem tönkretétele) → Közösségi gondolkodás ebben is

24 Kérdések-vélemények VÁROSFEJLESZTÉS - Strand, uszoda → Geotermia kérdéskörének komplex vizsgálata (IVS) - Új gabonatároló → Van elég, inkább az elérhetőségüket kell javítani (tehermentesítő út) as emlékmű / Petőfi szobor → Akár ez is lehet egy további köztéri alkotás célja - Könyvtár melletti zöldséges bódé → Egyeztettünk, „alkudoztunk”, a tervek és némely közművek már elkészültek - Játszóterek karbantartása → 2 új köztéri és 2 új az intézményekben → Régiek használata (?)

25 Kérdések-vélemények ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK JUTALMA ÉV VÉGÉN - Miért volt rá szükség? - Miért ekkor? - Az adót ezért kellett emelni? → Összege Ft (köztisztviselők és közalkalmazottak) → Elsősorban a PH megtakarításából → 3 éve nem volt fizetésemelés, jutalom senkinek (csak soros előrelépések) → Tényleges fizetéscsökkenés néhány évvel ezelőtt (13. havi bér) → Időpontja: az önkormányzati választás után (nem kampányfogás) → „A jó gazda tudja, hogy az igavonót abrakolni is kell!!!”

26 Kérdések-vélemények BELVÍZ → 1964 óta a legcsapadékosabb év volt 2010 → Folyamatos figyelés → Lakóépületet közvetlenül nem veszélyeztet, de a rosszul szigetelt épületekben vannak károk → Heti jelentés a Polgárvédelemnek → Azonnali jelzést kérünk, ha jelentősebb változás áll be

27 Kérdések-vélemények TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK TÁMOGATÁSA - Árvíz- és viharkárok É-Mo-on és Dél-Békésben → Önkormányzati és lakossági támogatások eljuttatása két térségi alapítványnak ( Ft) - Vörösiszap-katasztrófa → Önkormányzati és lakossági támogatások eljuttatása a Magyar Kármentő Alapba ( Ft) → Természetbeni adományok gyűjtése és eljuttatása az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület kezdeményezésére közösen

28 Kérdések-vélemények IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM → 2005 óta húzódik, nehézkes előrehaladás → Pályázat beadása előtt állunk → Tervezett technológia: helyi arzénmentesítés → Új alternatíva: aradi víz a Békés Megyei Vízművek Zrt. által (veszély: önállóság elvesztése) → Nehéz döntés előtt fogunk állni → Cél: - Biztonságos ivóvízellátás - Lehető legalacsonyabb ár - Az ésszerűség határáig elmenve az önállóság megtartása

29 Kérdések-vélemények „KENYÉRSZEGŐ ASSZONY” SZOBOR - Miért tüntettük el? → A „Hazaváró emlékkút” elhelyezése kapcsán a Művészeti Lektorátus előírása volt → Keressük a szobor új, méltó helyét → A lakosság megkérdezése után (kérdőív) a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság fog dönteni

30 Kérdések-vélemények NŐGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS → Korábban a kórház kihelyezett szakrendelése volt, amelyet saját hatáskörben, anyagi okok miatt szüntettek meg → Többször tárgyaltam ez ügyben a kórházigazgatóval → Az egészségház volt védőnői részlegét plusz költségért (azt ki kellett venni a pályázatból) úgy alakítjuk ki, hogy ott szakrendelés is folyhasson → További kezdeményező lépéseket fogunk tenni (legalább magánrendelés legyen) → További kezdeményező lépéseket fogunk tenni (legalább magánrendelés legyen)

31 Kérdések-vélemények BÁNYATÓNÁL WC, ÁRAM, SZABADIDŐPARK → A szabadidőpark hasznosítására több ötlet volt → A geotermia kérdéskörének megvizsgálásával ez a kérdés is felvetődik (strand, egyéb célok megvalósítása) → Piactér kialakításával mobil WC-k esetleg áthelyezhetők → Áram addig is az erőemelők által használt épületből, egyeztetett formában → Nagycsaládosok Egyesülete kezdi „örökbe fogadni” (szép kezdeményezés)

32 Kérdések-vélemények HÓELTAKARÍTÁS → Voltak hibák → Megfontolandó: síkosság-mentesítés – ár – károkozás az utakban → Rendkívüli időjárás (hosszan tartó kemény hideg) → Sózás dilemmái - Hatékonyság (-4 fok alatt hatástalan) - Helyettesítő anyag (többszörösébe kerül) - Károkozás (gépkocsik, út, környezet) → Hatékony terv, leírás készítése szakemberek bevonásával (eddig ilyen nem volt) → Hatékony terv, leírás készítése szakemberek bevonásával (eddig ilyen nem volt) → Türelem, megértés a lakosság részéről, téli gumik használata, lelki felkészülés (télen lehet, hogy hideg lesz és esni fog a hó!) → Türelem, megértés a lakosság részéről, téli gumik használata, lelki felkészülés (télen lehet, hogy hideg lesz és esni fog a hó!)

33 Kérdések-vélemények OKMÁNYIRODA, KORMÁNYHIVATAL EGYABLAKOS RENDSZERE → Nem automatikusan jár minden városnak → Régóta inkább a csökkentésről, mint a növekedésről hallunk → Új járási rendszer kialakítása várható → A kormányhivatalok központjai várhatólag a járási központokban, megye jogú városokban lesznek → Remélhetőleg rövid időn belül egyablakos ügyintézés egyszerűbb és gyorsabb lesz az eddigieknél

34 Kérdések-vélemények MUNKAHELYTEREMTÉS → Nem elsősorban önkormányzati feladat → Törekszünk rá, de kevés az eszköz → Vállalkozókkal szorosabb együttműködésre törekszünk → Folyamatosan „menedzseljük” a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó, ipari jellegű, üres ingatlanokat → Önkormányzati telephely hasznosítása - Műszaki csoport áthelyezése - A telephely nagy részének kiajánlása ipari tevékenység végzésére (megállapodás BVC Kft-vel) → Külső befektetők keresése zöldmezős beruházásra a ma szántóként használt ipari területre → Külső befektetők keresése zöldmezős beruházásra a ma szántóként használt ipari területre → Pályázati forrás keresése ipari csarnok vagy egyéb ipari létesítmény építésére vállalkozói partnerek bevonásával → Pályázati forrás keresése ipari csarnok vagy egyéb ipari létesítmény építésére vállalkozói partnerek bevonásával

35 Konkrét célok évre - Egészségház befejezése és átadása - Gondozási Központ átadása - Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése (!) - Nagyrendezvények lebonyolítása - Közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása (!) - Önkormányzati telephely hasznosítása - Pályázatok (!) - Újraélesztő készülék megvásárlása (naptár) - Közösségfejlesztés, civil szervezetek megerősítése (pályázatok) - Buszmegállók felújítása pályázat által - Piactér megújulása pályázat útján

36 Piactér látványtervek

37

38

39

40

41

42

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!


Letölteni ppt "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések