Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011."— Előadás másolata:

1 Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011.

2 Költségvetési adatok 2010 Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) 2010.09.30. Teljesítés (Ft) 2010.12.31. Kiadási főösszeg 1.422.085.0001.211.456.0001.035.933.000 Bevételi főösszeg 1.422.085.0001.211.456.000 998.576.000 998.576.000 Különbözet a tartalék terhére (2010. évvel kapcsolatos kintlévőségek: pályázati bevételek, adó, új utakhoz lakossági hozzájárulás)

3 Pénzkészlet (2010. december 31-i állapot) Bankszámlák107.579.466 Ft Pályázati pénzek ÁROP (2011-ben +) 19.993.000 Ft Gondozási Központ (2011-ben +) 225.000 Ft Részben kötelezettséggel terhelt

4 Költségvetési adatok Megnevezés2010.2011. Kapott normatíva hozzájárulás 411.065.000 Ft 412.762.000 Ft (várható) Közcélú foglalkoztatás 81.176.000 Ft 81.176.000 Ft nem ismert Városi cím miatti többlet: 15.657.000 Ft

5 Önkormányzati adóbevételek 2010-ben Kivetés Befizetés Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 11.740.587 Ft 11.056.734 Ft Vállalkozók komm. adója 1.654.400 Ft 1.982.469 Ft Iparűzési adó33.819.332 Ft 30.908.309 Ft Gépjármű adó38.756.623 Ft 31.487.233 Ft Pótlék 3.856.443 Ft 1.251.987 Ft 89.827.385 Ft76.686.732 Ft Egyenleg -13.140.653 Ft (2007-ben: 79.017.000 Ft) (2008-ban: 73.401.000 Ft) (2009-ben: 84.169.333 Ft)

6 Helyi adó kintlévőség 2008.2009.2010. Msz. k. adója 3.855.016 Ft 4.938.864 Ft 5.604.942 Ft Váll. k. adója 581.800 Ft 418.350 Ft 654.885 Ft Iparűzési adó 5.954.532 Ft 5.666.425 Ft 10.396.379 Ft Gépjármű adó 14.778.064 Ft 15.440.206 Ft 23.116.498 Ft Egyéb (pl. pótlék) 12.855.603 Ft 13.482.775 Ft 15.778.202 Ft Összesen 38.025.015 Ft 39.946.620 Ft 55.550.906 Ft IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre

7 Vagyon alakulása (ezer Ft) Tájékoztató adat (2010. szeptember 30.) MérlegsorMegnevezés 2009.december 31. 2010.szeptember 30. Változás I. Immateriális javak 4.017 4.017 1.592 1.592 -2.425 -2.425 II.Tárgyieszközök1.001.4711.196.398194.927 III. Befektetett pü-i eszközök 15.991 15.991 13.909 13.909 -2.082 -2.082 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 649.245 649.245 620.540 620.540 -28.705 -28.705 A. Befektetett eszközök összesen 1.670.7241.832.439161.715

8 Megnyert pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Önerő (Ft) Közösségi közlekedés feltételeinek javítása (buszmegállók) 28.624.1774.293.627 Többfunkciós kulturális és közösségi tér (piac) 39.639.1467.927.829 Testvérvárosi kapcsolatok 1.809.000- CÉDE kommunális gép beszerzése 11.438.3554.003.424 Taninform -iskolai eszköz 1.000.000- Könyvtár – állománybővítés 100.000- Iskolai infrastruktúra- fejlesztés 8.145.390- Ezüstág támogatás – bértámogatás 516.607- Összesen91.272.67516.224.880

9 Folyamatban lévő pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Önerő (Ft) Egészségház korszerűsítése ~68.600.000~18.600.000 Pedagógusok továbbképzése 10.521.882- Összesen 79.121.882 (76%) 18.600.000 (24%)

10 Elutasított pályázatok Pályázat Összes költség (Ft) Mozi felújítás 56.000.000 56.000.000 Elkerülő út építése 323.246.000 Fenntartható életmód 10.000.000 10.000.000 Tornacsarnok homlokzatának felújítása 19.976.980 19.976.980 Összesen409.222.980

11 Beruházások 2010-ben (csak a 2010-ben felhasznált összeg) Belterületi út, CÉDE gép, buszmegálló, díszkút,telephely játszótér, Gondozási Kp,ÁROP 209.105.000 Ft Gépek, beszerzések (játszótér, számítógép, hangszer, egyéb eszközök) 5.533.000 Ft Felújítások, fejlesztések (óvoda, Gondozási Kp, út, járda, fásítás, virágosítás, bútor, festés) 16.320.000 Ft Egészségház pályázat előkészítése 3.310.000 Ft Összesen 234.268.000 Ft

12 Újkígyósi vállalkozások 2009-ben2010-ben Kft 53 63 Bt 35 37 Egyéni váll.372374 Egyéb 7 14 Összesen467488

13 Az Önkormányzat által foglalkoztatottak Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak 2009.év2010.év Önkormányzati dolgozók száma 133 fő 140 fő Kistérségi foglalkoztatottak 12 fő (4,5 hó) 12 fő (6 hó) Csökkent munkaképességű személyek (+) - 8 fő Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás 75 fő 151 fő Összesen 220 fő 311 fő

14 Lakosságszám alakulása Lakosságszám 2010. január 1-jén Lakosságszám 2010. január 1-jén 5570 fő 2010. évben született 35 fő 2010. évben bekövetkezett haláleset 81 fő 2010. évben Újkígyósra költözött 118 fő 2010. évben Újkígyósról elköltözött 91 fő 2011. január 1-jén 5551 fő

15 Oktatás-nevelésben részesülők száma Széchenyi István Általános Iskola 2009. október 1. 344 fő 2010. október 1. 363 fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek (férőhely 168) 2009. október 1. 164 fő 2010. október 1. 156 fő Bölcsődés korú gyermekek (férőhely 10) 2009. október 1. 17 fő 2010. október 1. 14 fő

16 Kérdések-vélemények FIATALOK SEGÍTÉSE - Általában több támogatás - Lakás-, letelepedés támogatása → Első lakáshoz jutók támogatása → Baba-utalvány → HPV elleni védőoltás → Felsőoktatási támogatás (BURSA HUNGARICA, Közalapítványi ösztöndíj) → Ifjúság fokozatos bevonása → Ifjúság fokozatos bevonása → Család Éve: civil szervezetekkel helyi kezdeményezés kidolgozása → Család Éve: civil szervezetekkel helyi kezdeményezés kidolgozása

17 Kérdések-vélemények HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS - Szeméttelep létesítése - Építési hulladék elhelyezése → 2009. november 1-től beszállítható → Inert hulladék480 Ft+ÁFA/tonna → Tiszta föld (csak újkígyósiak)120 Ft+ÁFA/tonna - Fémhulladék gyűjtők elhelyezése - Fémhulladék gyűjtők elhelyezése → Évente szervezett gyűjtés

18 Kérdések-vélemények SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK - Víz- és csatornadíj2 éve nem emelkedett - Szemétszállítási díj6%-kal emelkedik, de → 80 l-es kuka igényelhető (1760 Ft éves megtakarítás) → 60 éven felüli egyedülállók és 65 év feletti házaspárok részére 60 l-es kuka is igényelhető ( 2641 Ft éves megtakarítás) → AKINEK NINCS TARTOZÁSA!

19 Kérdések-vélemények HELYI ADÓK - Iparűzési adó 1,2% (2%) - Vállalkozók kommunális adója2000 Ft/mv (eltörölve) - Gépjárműadó (lakossági és vállalkozói) – átengedett - Kommunális adó7500 Ft (~17 000 Ft) → Árak emelkedése → Normatívák csökkenése vagy stagnálása → Színvonal fenntartása (infrastruktúra, oktatás, egészségügy, fejlesztések) → Újkígyós eddigi imázsa (nem csak kívülről várta a megoldásokat) → Emelkedés mértéke (adókhoz „nem illik” évente hozzányúlni)

20 Kérdések-vélemények RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, SZÓRAKOZÁS - Minden korosztálynak - Gyermektáboroztatás magántőke bevonásával - Középiskola - Színház koncertteremmel - Mozi - Több televíziós csatorna - Gyorsabb Internet → Közművelődés 4 év óta új irányban (havonta kisebb rendezvények) → Várjuk a javaslatokat → Mozi épületének átalakítási terve (színházi típusú rendezvényterem) → Középiskola helyett felnőttképzési törekvések → Gyermektáboroztatás az utóbbi években rendszeres iskolával és civil szervezetekkel → Internet szolgáltatóként van lehetőség új szereplő belépésére (eddig nem volt jelentkező) → Internet szolgáltatóként van lehetőség új szereplő belépésére (eddig nem volt jelentkező)

21 Kérdések-vélemények TÁMOGATÁSOK, SEGÉLYEK - Szigorúbb feltételek, ellenőrzés - Gyorsabb ügyintézés - Drága a kutyaoltás → A szociális háló feladata a bajba jutott ember fenntartása az alapvető szükségleteknek megfelelően → Következetes bizottsági eljárás mellett is növekvő szociális kiadás → Szociális kártya működtetése, környezettanulmány → Civil szervezetek fontos szerepe (kontroll, tanácsadás) → „Ne halat adjunk, hanem hálót” elvet szeretnénk erősíteni (életviteli tanácsadás, közfoglalkoztatás átszervezése…stb.) → A kutyaoltás díját nem mi határozzuk meg!

22 Kérdések-vélemények UTAK, PARKOK ÁLLAPOTA - Gyulai út rendben tartása → Róna előtti terület rendezése → Róna előtti terület rendezése - Városközponttól távolabb is járdák, szennyvíz → Szennyvíz ott nincs, ahol gyéren lakott terület van → Csak pályázat útján elképzelhető (kevés esély) - Kerékpárút: Könyvtár-Öreg utca, Könyvtár-temető; meglévő karbantartása → Új építés távolabbi cél lehet → Garanciális javítások megvalósítása → Régebbi szakaszokra a költségvetésben tervezünk - Parkok fejlesztése - Parkok fejlesztése → Új játszóterek, virágosítás, Wenckheim park → Új játszóterek, virágosítás, Wenckheim park → Továbbiak tervezése - Rossz utak felújítása → Kátyúzás, árok kialakítás, szegély profilozás, sózás (?) → Kátyúzás, árok kialakítás, szegély profilozás, sózás (?) → Jelentősebb felújítás csak pályázat útján!

23 Kérdések-vélemények ÜZLETEK, KERESKEDELEM - Gyorsétterem, Lidl, Tesco, Mc Donald’s, pizzéria, kávézó - Sláger ABC-vel szembeni újságos - Wellness központ → Nem önkormányzati feladat → Szupermarketek megjelenése nem biztos, hogy a város érdekét szolgálja (kiskereskedelem tönkretétele) → Közösségi gondolkodás ebben is

24 Kérdések-vélemények VÁROSFEJLESZTÉS - Strand, uszoda → Geotermia kérdéskörének komplex vizsgálata (IVS) - Új gabonatároló → Van elég, inkább az elérhetőségüket kell javítani (tehermentesítő út) - 1848-as emlékmű / Petőfi szobor → Akár ez is lehet egy további köztéri alkotás célja - Könyvtár melletti zöldséges bódé → Egyeztettünk, „alkudoztunk”, a tervek és némely közművek már elkészültek - Játszóterek karbantartása → 2 új köztéri és 2 új az intézményekben → Régiek használata (?)

25 Kérdések-vélemények ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK JUTALMA 2010. ÉV VÉGÉN - Miért volt rá szükség? - Miért ekkor? - Az adót ezért kellett emelni? → Összege 4.940.000 Ft (köztisztviselők és közalkalmazottak) → Elsősorban a PH megtakarításából → 3 éve nem volt fizetésemelés, jutalom senkinek (csak soros előrelépések) → Tényleges fizetéscsökkenés néhány évvel ezelőtt (13. havi bér) → Időpontja: az önkormányzati választás után (nem kampányfogás) → „A jó gazda tudja, hogy az igavonót abrakolni is kell!!!”

26 Kérdések-vélemények BELVÍZ → 1964 óta a legcsapadékosabb év volt 2010 → Folyamatos figyelés → Lakóépületet közvetlenül nem veszélyeztet, de a rosszul szigetelt épületekben vannak károk → Heti jelentés a Polgárvédelemnek → Azonnali jelzést kérünk, ha jelentősebb változás áll be

27 Kérdések-vélemények TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK TÁMOGATÁSA - Árvíz- és viharkárok É-Mo-on és Dél-Békésben → Önkormányzati és lakossági támogatások eljuttatása két térségi alapítványnak (1.220.000 Ft) - Vörösiszap-katasztrófa → Önkormányzati és lakossági támogatások eljuttatása a Magyar Kármentő Alapba (820.500 Ft) → Természetbeni adományok gyűjtése és eljuttatása az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület kezdeményezésére közösen

28 Kérdések-vélemények IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM → 2005 óta húzódik, nehézkes előrehaladás → Pályázat beadása előtt állunk → Tervezett technológia: helyi arzénmentesítés → Új alternatíva: aradi víz a Békés Megyei Vízművek Zrt. által (veszély: önállóság elvesztése) → Nehéz döntés előtt fogunk állni → Cél: - Biztonságos ivóvízellátás - Lehető legalacsonyabb ár - Az ésszerűség határáig elmenve az önállóság megtartása

29 Kérdések-vélemények „KENYÉRSZEGŐ ASSZONY” SZOBOR - Miért tüntettük el? → A „Hazaváró emlékkút” elhelyezése kapcsán a Művészeti Lektorátus előírása volt → Keressük a szobor új, méltó helyét → A lakosság megkérdezése után (kérdőív) a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság fog dönteni

30 Kérdések-vélemények NŐGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS → Korábban a kórház kihelyezett szakrendelése volt, amelyet saját hatáskörben, anyagi okok miatt szüntettek meg → Többször tárgyaltam ez ügyben a kórházigazgatóval → Az egészségház volt védőnői részlegét plusz költségért (azt ki kellett venni a pályázatból) úgy alakítjuk ki, hogy ott szakrendelés is folyhasson → További kezdeményező lépéseket fogunk tenni (legalább magánrendelés legyen) → További kezdeményező lépéseket fogunk tenni (legalább magánrendelés legyen)

31 Kérdések-vélemények BÁNYATÓNÁL WC, ÁRAM, SZABADIDŐPARK → A szabadidőpark hasznosítására több ötlet volt → A geotermia kérdéskörének megvizsgálásával ez a kérdés is felvetődik (strand, egyéb célok megvalósítása) → Piactér kialakításával mobil WC-k esetleg áthelyezhetők → Áram addig is az erőemelők által használt épületből, egyeztetett formában → Nagycsaládosok Egyesülete kezdi „örökbe fogadni” (szép kezdeményezés)

32 Kérdések-vélemények HÓELTAKARÍTÁS → Voltak hibák → Megfontolandó: síkosság-mentesítés – ár – károkozás az utakban → Rendkívüli időjárás (hosszan tartó kemény hideg) → Sózás dilemmái - Hatékonyság (-4 fok alatt hatástalan) - Helyettesítő anyag (többszörösébe kerül) - Károkozás (gépkocsik, út, környezet) → Hatékony terv, leírás készítése szakemberek bevonásával (eddig ilyen nem volt) → Hatékony terv, leírás készítése szakemberek bevonásával (eddig ilyen nem volt) → Türelem, megértés a lakosság részéről, téli gumik használata, lelki felkészülés (télen lehet, hogy hideg lesz és esni fog a hó!) → Türelem, megértés a lakosság részéről, téli gumik használata, lelki felkészülés (télen lehet, hogy hideg lesz és esni fog a hó!)

33 Kérdések-vélemények OKMÁNYIRODA, KORMÁNYHIVATAL EGYABLAKOS RENDSZERE → Nem automatikusan jár minden városnak → Régóta inkább a csökkentésről, mint a növekedésről hallunk → Új járási rendszer kialakítása várható → A kormányhivatalok központjai várhatólag a járási központokban, megye jogú városokban lesznek → Remélhetőleg rövid időn belül egyablakos ügyintézés egyszerűbb és gyorsabb lesz az eddigieknél

34 Kérdések-vélemények MUNKAHELYTEREMTÉS → Nem elsősorban önkormányzati feladat → Törekszünk rá, de kevés az eszköz → Vállalkozókkal szorosabb együttműködésre törekszünk → Folyamatosan „menedzseljük” a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó, ipari jellegű, üres ingatlanokat → Önkormányzati telephely hasznosítása - Műszaki csoport áthelyezése - A telephely nagy részének kiajánlása ipari tevékenység végzésére (megállapodás BVC Kft-vel) → Külső befektetők keresése zöldmezős beruházásra a ma szántóként használt ipari területre → Külső befektetők keresése zöldmezős beruházásra a ma szántóként használt ipari területre → Pályázati forrás keresése ipari csarnok vagy egyéb ipari létesítmény építésére vállalkozói partnerek bevonásával → Pályázati forrás keresése ipari csarnok vagy egyéb ipari létesítmény építésére vállalkozói partnerek bevonásával

35 Konkrét célok 2011. évre - Egészségház befejezése és átadása - Gondozási Központ átadása - Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése (!) - Nagyrendezvények lebonyolítása - Közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása (!) - Önkormányzati telephely hasznosítása - Pályázatok (!) - Újraélesztő készülék megvásárlása (naptár) - Közösségfejlesztés, civil szervezetek megerősítése (pályázatok) - Buszmegállók felújítása pályázat által - Piactér megújulása pályázat útján

36 Piactér látványtervek

37

38

39

40

41

42

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!


Letölteni ppt "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések