Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes Grafika 5. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes Grafika 5. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév."— Előadás másolata:

1 Számítógépes Grafika 5. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév

2 Információk Gyakorlati diák: http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ E-mail: valasek@inf.elte.huvalasek@inf.elte.hu

3 Adatvizualizáció Adatok vizuális reprezentációja valamilyen általuk eltárolt információ közlésének céljával Tudományos és információs vizualizáció Például: – Emberi géntérkép ábrázolása – Egy weblap látogatói milyen utat tesznek meg a honlapon

4 Általában Nagy mennyiségű adatunk van (Saul Surman New York Times példája)‏ Akár időben változó adatok Interakció igénye Több tudományterületről is kell eszközöket használni (adatbányászat, grafika stb.)‏ Ezért alaposan meg kell tervezni a megjelenítést

5 Adatgyűjtés Adatgyűjtés fejlett eszközökkel bír A legfontosabb: – Mire kell választ adnunk a vizualizációs feladat során? Hogyan használhatjuk fel az adatokat a kérdés megválaszolására? Például: metró térképek (Harry Beck 1930)‏

6 Adatgyűjtés Rengeteg ingyenes forrás, pl.: – http://www.census.gov/ http://www.census.gov/ – http://www.ksh.hu/ http://www.ksh.hu/

7 A Kérdés A vizualizáció a kommunikáció egy formája Ahhoz, hogy hatékony legyen tudnunk kell mit akarunk kifejezni Minél egyértelműbb a kérdés, annál egyértelműbb lehet a válasz Csak akkor vághatunk bele a tényleges vizualizációba (a kérdés megválaszolásába), ha már tudjuk a kérdést

8 Vizualizáció 1. Adatszerzés (internetről, lemezről stb.)‏ 2. Feldolgozás (parse, adat struktúrálása) 3. Szűrés (érdektelen adatok eltávolítása)‏ 4. Bányászat (statisztikai vagy adatbányászati)‏ 5. Reprezentáció választása (lista, fa stb.)‏ 6. Reprezentáció finomítása, testreszabása 7. Interakció: adatok és/vagy megjelenítés módosítására

9 1. példa Idősor ábrázolása Esetünkben: magyarország népességváltozása és foglalkoztatottságok

10 Mi a kérdés? Hogyan alakult a mai Magyarország területén a népességszám a múlt század folyamán és a foglalkoztatottság a három nagy gazdasági területen?

11 1. Adatgyűjtés Eredeti forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/agrar/h tml/tabl1_1_1.html http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/agrar/h tml/tabl1_1_1.html

12 2. Feldolgozás és 3. Szűrés A táblázatból csak öt oszlopot hagyunk meg (év, népesség illetve mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási foglalkoztatottság) A tizedesvesszőket pontokra cseréljük, az idézőjeleket eltávolítjuk Ezeket az xls-ből tabulátorral elválasztva csv-be exportáltunk: – http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/05/ido sor1.csv http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/05/ido sor1.csv

13 4. Bányászat Minden adatot megjelenítünk De egyszerre csak egy, évtől függő adat lesz a képernyőn

14 5. Reprezentáció választása Egy grafikonnal ábrázoljuk mind a négyféle tárolt adatot

15 Első változat Innen: http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor.zip http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor.zip

16 TLReader.pde class TimeLineReader { ArrayList data; int rowCount; TimeLineReader(String fileName) { data = new ArrayList(); String[] lines = loadStrings(fileName); rowCount = lines.length; for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_16.jpg", "name": "TLReader.pde class TimeLineReader { ArrayList data; int rowCount; TimeLineReader(String fileName) { data = new ArrayList(); String[] lines = loadStrings(fileName); rowCount = lines.length; for (int i=0; i

17 TLReader.pde boolean isValid(int row, int col) { String field = ((String[])data.get(row))[col]; return !field.contains(".."); } String getString(int row, int col) { String field = ((String[])data.get(row))[col]; return field; } int getInt(int row, int col) { String field = ((String[])data.get(row))[col]; return parseInt(field) ; } float getFloat(int row, int col) { String field = ((String[])data.get(row))[col]; return parseFloat(field) ; }

18 TLReader.pde float getColMax(int col) { float fmax = MIN_FLOAT; for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_18.jpg", "name": "TLReader.pde float getColMax(int col) { float fmax = MIN_FLOAT; for (int i=0; i

19 Idosor.pde TimeLineReader r; float plotX1, plotY1; float plotX2, plotY2; float yearMin; float yearMax; float popMin; float popMax; PFont fnt; int currentColumn;

20 Idosor.pde void setup() { size(600, 400); plotX1 = 50; plotY1 = 60; plotX2 = width - 50; plotY2 = height - 50; r = new TimeLineReader( "http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/0 5/idosor1.csv");

21 Idosor.pde yearMin = r.getColMin(0); yearMax = r.getColMax(0); dataMin = r.getColMin(1); dataMax = r.getColMax(1); currentColumn = 1; fnt = loadFont("fnt.vlw"); textFont(fnt); }

22 Karakterkészlet generálása

23 Idosor.pde void draw() { background(128); fill(255); noStroke(); rectMode(CORNERS); rect(plotX1, plotY1, plotX2, plotY2); String title = r.getString(0, currentColumn); textSize(20); fill(0); text(title, plotX1, plotY1-10); drawDataPoints(currentColumn); }

24 Idosor.pde void drawDataPoints(int col) { stroke(0, 64, 255); strokeWeight(3); for (int i=1; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_24.jpg", "name": "Idosor.pde void drawDataPoints(int col) { stroke(0, 64, 255); strokeWeight(3); for (int i=1; i

25 Utasítások map(value, low1, high1, low2, high2) – A value értéket amit a [low1, high1] intervallumnak eleme átképezi a [low2, high2] intervallumba rectmode(mode) – A téglalapot meghatározó négy számadat paraméter értelmezésének módja: CORNER: balfelső pont + szélesség, magasság CORNERS: balfelső pont, jobbalsó pont CENTER: középpont, szélesség, magasság RADIUS: középpont, szélesség fele, magasság fele

26 Eredmény

27 6. Reprezentáció finomítása Ne csak pontokként jelenjenek meg az adatok, hanem vonalak láncaként

28 Utasítások noFill(): – Nem lesz kitöltése a zárt alakzatoknak beginShape(), endShape(MODE): – Csúcspontokból (vertex) álló összetett alakzatok (shape) megjelenítése – A MODE határozza meg, miként értelmezendőek a beginShape() és endShape() hívások között definiált csúcspontok („összekötési szabály”)

29 Utasítások

30

31

32

33

34

35 Idosor.pde void drawDataPoints(int col) { stroke(64, 128, 185); strokeWeight(3); noFill(); beginShape(); for (int i=1; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_35.jpg", "name": "Idosor.pde void drawDataPoints(int col) { stroke(64, 128, 185); strokeWeight(3); noFill(); beginShape(); for (int i=1; i

36 Eredmény

37 6. Reprezentáció finomítása Jelenjenek meg a feliratok a tengelyeken (milyen évben milyen értékek vannak)! Ennek megfelelően legyenek segédvonalak is az ábrán! Letölthető innen: http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor2.zip http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor2.zip

38 Utasítások textAlign(XMODE, YMODE): – XMODE a vízszintes igazítás módja, LEFT, CENTER vagy RIGHT – YMODE a függőlegesé: TOP, BOTTOM, CENTER vagy BASELINE

39 Idosor.pde void draw() { background(168); fill(255); noStroke(); rectMode(CORNERS); rect(plotX1, plotY1, plotX2, plotY2); String title = r.getString(0, currentColumn); textSize(16); fill(0); textAlign(LEFT, BOTTOM); text(title, plotX1, plotY1-10); drawYearLabels(currentColumn); drawColLabels(); drawDataPoints(currentColumn); }

40 Két új változó int yearInterval : leghamarabb hány év különbséggel rajzolunk ki népességadat segédvonalat függőlegesen int dataInterval : a vizsgált adat értékkészletének hány egységenként csinálunk segédvonalat vízszintesen

41 Utasítások nf(intvalue, digits): – Számból szöveggé alakítás formázással (digits jegynyi érték lesz kiírva) nf(floatValue, left, right) nfc(): – Stringgé alakítás ezreselválasztó vesszőkkel

42 Idosor.pde void drawYearLabels(int col) { fill(0); textSize(10); textAlign(CENTER, TOP); int lastYear = 0; for (int i=1; i= yearInterval ) { float x = map( ye, yearMin, yearMax, plotX1, plotX2 ); stroke(220); strokeWeight(1); text(ye, x, plotY2 + 10); line(x, plotY2, x, plotY1); lastYear = ye;} }

43 Idosor.pde void drawColLabels() { stroke(0); fill(0); textSize(10); textAlign(RIGHT, CENTER);

44 Idosor.pde for (float f = dataMin; f < dataMax; f += dataInterval) { float y = map(f, dataMin, dataMax, plotY2, plotY1); line(plotX1 - 3, y, plotX1 + 3, y); text( nfc( (int)(f*1000) ), plotX1 - 5, y); } line(plotX1 - 3, plotY1, plotX1 + 3, plotY1); text( nfc( (int)(dataMax*1000) ), plotX1 - 5, plotY1); } line(plotX1 - 3, plotY1, plotX1 + 3, plotY1); text( nfc( (int)(dataMax*1000) ), plotX1 - 5, plotY1); }

45 Eredmény

46 7. Interakció Lehessen választani, hogy a népesség vagy adott foglalkoztatási adatokat akarom nézni Letölthető innen: http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor3.zip http://people.inf.elte.hu/valasek/bevgraf_esti/ 05/Idosor3.zip

47 MButton class MButton { boolean toggled, mouseOver; int x, y, w, h; color cLine, cFill; String txt; MButton(int ix, int iy, int iw, int ih, String t) { toggled = false; x = ix; y = iy; w = iw; h = ih; txt = t; cLine = color(50); cFill = color(140); }

48 MButton boolean isMouseOver() { if ( mouseX >= x && mouseX = y && mouseY <= y+h) return true; else return false; } void Update() { mouseOver = isMouseOver(); }

49 MButton void Clicked() { Toggle(isMouseOver()); } void Toggle(boolean b) { toggled = b; if (toggled) cFill = color(255); else cFill = color(140); }

50 MButton void Draw() { strokeWeight(1); stroke(cLine); if (mouseOver && !toggled) fill(200); else fill(cFill); rectMode(CORNER); rect(x, y, w, h); fill(0); textAlign(CENTER, CENTER); textSize(12); text(txt, x+w/2, y+h/2); }

51 Idosor.pde ArrayList buttons; void setup() {... int szel = (int)( (plotX2-plotX1)/ (float)(r.getColumnCount()-1)); for (int i=1; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_51.jpg", "name": "Idosor.pde ArrayList buttons; void setup() {...", "description": "int szel = (int)( (plotX2-plotX1)/ (float)(r.getColumnCount()-1)); for (int i=1; i

52 Idosor.pde void draw() {... drawButtons(); drawYearLabels(currentColumn); drawColLabels(); drawDataPoints(currentColumn); } void drawButtons() { for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_52.jpg", "name": "Idosor.pde void draw() {...", "description": "drawButtons(); drawYearLabels(currentColumn); drawColLabels(); drawDataPoints(currentColumn); } void drawButtons() { for (int i=0; i

53 Idosor.pde void mousePressed() { if (mouseButton == LEFT && mouseX plotX1 && mouseY > plotY1-30 && mouseY < plotY1) { for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/12/3980673/slides/slide_53.jpg", "name": "Idosor.pde void mousePressed() { if (mouseButton == LEFT && mouseX plotX1 && mouseY > plotY1-30 && mouseY < plotY1) { for (int i=0; i plotY1-30 && mouseY < plotY1) { for (int i=0; i

54 Eredmény

55 Feladat 1 Ha az egér egy létező érték közelében van, akkor jelenjen meg az ottani adat A szöveg mindig úgy jelenjen meg, hogy ne lógjon ki a rajzterületről!

56 Feladat 2 Legyen árnyéka a szövegnek

57 Feladat 3 Lehessen változtatni hány évenként nézzük az adatokat és azt is, hogy az adatok segédvonalkázása milyen sűrűn történjen


Letölteni ppt "Számítógépes Grafika 5. gyakorlat Programtervező informatikus (esti)‏ 2009/2010 őszi félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések