Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Kabai Anikó - Pályázatkezelési és Stratégai főosztály,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Kabai Anikó - Pályázatkezelési és Stratégai főosztály,"— Előadás másolata:

1 dr. Kabai Anikó - Pályázatkezelési és Stratégai főosztály,
Nemzetgazdasági minisztérium a as fejlesztési időszak első felhívásai dr. Kabai Anikó - Pályázatkezelési és Stratégai főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Új intézményi rendszer – április 15-től Feladatok: fejlesztési időszak GOP fejlesztési időszak GINOP

3 Széchenyi 2020 Fejlesztési források 60%-a gazdaságfejlesztésre E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett Eljárásrend egyszerűsítés Közszféra esetében pályáztatási folyamat kiváltása Nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra 3

4 Széchenyi 2020 10 OPERATÍV PROGRAM
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Hazánk 10 Operatív Program keretében fogja meghirdetni az uniós forrásokat, amely programok illeszkednek a korábban már bemutatott EU2020 stratégiához. A tervezés során fontos elkerülni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a források elaprózódjanak, e helyett a támogatásoknak célzottan kell eljutni arra a területre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Sok helyen, sokaktól hallhatták már, hogy a kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a as uniós költségvetési periódusban rendelkezésünkre álló fejlesztési források jelentős részét, 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítsuk. De miért is olyan fontos ez a célkitűzés? A ma Magyarországon megvalósuló fejlesztések 97%-a uniós forrásból valósul meg. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdaság növekedését akarjuk segíteni, óhatatlanul több pénzt kell elsősorban a kis- és középvállalkozásokba invesztálni. Már korábban említettem a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakítását – az, hogy a minisztériumokhoz kerülnek az irányító hatóságok, eredményezi majd a hatékonyabb, valódi tartalommal megtöltött forráselosztás. A források koncentrációja mellett egyszerűbb eljárásrend kialakítására törekszünk. A következő időszakban az e-ügyintézés teljesen átveszi a papíralapú pályázatbenyújtás helyét és sok esetben egyszerűsítjük az eljárásrendeket is. Miután az Európai Unió egyáltalán nem követeli meg, hogy minden forrás odaítélésének feltétlenül pályázatokat írjunk ki, így a közszféra esetében több területen is kiváltjuk a pályáztatási folyamatot és bizonyos esetekben automatikusan támogatni fogunk egyes beruházásokat. A KMR fejlettségi besorolása miatt sajnos jóval kevesebb uniós támogatásban részesülhet, mint a konvergencia régiók. Ezt a problémát a kormány úgy szeretné orvosolni, hogy hazai forrásból több támogatást juttat majd a KMR térség vállalkozásainak.

5 Megjelentek az új pályázatok
Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. Kisgyermekkori nevelés támogatása Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Ifjúsági Garancia Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés 2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

6 Megjelentek az új pályázatok
Ebből 5 GINOP: Munka és magánélet összehangolásának elősegítése érdekében → Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Ifjúsági Garancia Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése érdekében → KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében → KKV-k piaci megjelenésének támogatása Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: 2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

7 Munka és magánélet összehangolásának segítése
A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. Támogatás mértéke 100 % Támogatás formája vissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módja pályázat Kik pályázhatnak? 1. pillérben: rugalmas munkaszervezés terén tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztők 2. pillérben: mikro-, kis- és középvállalkozások Mikor adható be a pályázat? Mekkora a forrás összege? pillér: 1 Mrd. Ft pillér: 3 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Az 1. pillérben – Ft 4 Mrd Ft

8 Munka és magánélet összehangolásának segítése
A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens): A felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását. 2. A második kör (B komponens): Az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek! Célok: A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás → Magyarországon ennek aránya alacsony A Munka Törvénykönyve alapján a részmunkaidőn kívül pl. az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunkavégzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan szolgáltatások biztosítása, illetve pályázati csomag megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozási szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunkavégzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan szolgáltatások biztosítása, illetve pályázati csomag megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

9 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A felhívás célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Támogatás mértéke 1. pillérben: 100 %, 2. pillérben: 90% Támogatás formája vissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módja pályázat Kik pályázhatnak? 1. pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók 2. pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok Mikortól adható be a pályázat? Mekkora a forrás összege? pillér 1,1 Mrd. Ft pillér 2,9 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Az 1. pillérben a támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális megoszlása alapján kerül meghatározásra; 2. pillérben legfeljebb: 3 millió Ft. 4 Mrd Ft

10 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. Segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

11 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft, amelyből az első komponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 1,1 Mrd Ft, amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel. Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható száma: összesen legfeljebb 6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 db. Jelen támogatási kérelem a konstrukció első komponensének feltételeit rögzíti.

12 GINOP – Ifjúsági Garancia
Az Európai Unió és a magyar kormány kiemelt célja a fiatalok munkához jutásának segítése, munkanélküliség csökkentése Támogatás mértéke 100 % Támogatás formája vissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módja kiemelt projekt Kik pályázhatnak? 15-25 év közötti fiatalok Mikortól adható be a pályázat? Mekkora a forrás összege? 36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás Mekkora a támogatás mértéke?

13 GINOP – Ifjúsági Garancia
Célok: A év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra Személyre szabott segítség; tanácsadás és mentorálás mellett A foglalkoztatási szolgálat az alábbi lehetőségek valamelyikét kínálhatja fel a fiataloknak: Munkáltató által bejelentett ÚJ munkahely Munkatapasztalat-szerzés Támogatott foglalkoztatás Alapfokú iskolai végzettség megszerzése Szakképzés különféle formái

14 KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
A felhívás keretében mikro-,kis-és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. Cél az ipari termelés felfutásának erősítése Támogatás mértéke 50 % Támogatás formája vissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módja pályázat Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások Mikortól adható be a pályázat? Mekkora a forrás összege? 8,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Ft

15 KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
Célok: A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése. A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését támogatják, és ehhez kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek. A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális beruházásokat, anyagmozgató eszközöket, infokommunikációs eszközöket értjük.

16 KKV-k piaci megjelenésének támogatása
A felhívás célja, a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása Támogatás mértéke 50 % (de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték) Támogatás formája vissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módja pályázat Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások Mikortól adható be a pályázat? Mekkora a forrás összege? 1,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Ft

17 KKV-k piaci megjelenésének támogatása
Célok: KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel kapcsolatot tartani.

18 GINOP pályázatok benyújtásának módja
Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül a honlapon. Online benyújtást követően (max 3 napon belül) a kérelem adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt igazoló nyilatkozatot postai úton is szükséges elküldeni a következő címre: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest Postafiók 684. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás[1/futárposta-szolgáltatás[2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges postázni.

19 Széchenyi 2020 Új programozási időszak, új arculat bevezetése
praktikus egyszerű költséghatékony letölthető ügyfélbarát kevesebb adminisztráció kézzel fogható sablonok érthető - Széchenyi Új KTK: Ez a dokumentum a kedvezményezettek számára minimálisan kötelező kommunikációs tevékenységet, eszközöket írja elő. Jelen útmutató a kötelezettségek felsorolásán túl segítségként, praktikus, kézzelfogható útmutatóként is szolgál az uniós pályázatokon nyertes kedvezményezettek számára alapvetően a támogatási szerződés megkötése utáni időszakra vonatkozóan. Letölthető a weboldalról is - A dokumentum elkészítésekor az elmúlt két programozási időszak tapasztalatait felhasználva, minél átláthatóbb és kevesebb adminisztrációt igénylő, az EU előírásokon alapuló hazai szabályozás megalkotása volt a cél, melynek eredményeként elérhető a kohéziós politika eszközeinek és eredményeinek ismertsége. szerkeszthető

20 Széchenyi 2020 új programozási időszak, új arculat bevezetése
2014. július 11. előtt szerződött ügyfeleink részére az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az irányadó. 2014. július 11. után szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK) KTK Arculat 2020 Fontos a hatályt illetően, hogy a projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutató (KTK) szerint kell eljárni. Így amely projektek esetén a támogatási szerződés eredeti megkötése megtörtént a jelen útmutató (KTK 2020) hatálybalépése előtt ( ), ott a korábbi KTK1 előírásai az irányadóak. KTK 2020 megjelenésekor a már benyújtott, értékelés előtt, vagy értékelés alatt álló projektek esetében, illetve a már támogatási döntéssel rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektek esetében, tekintettel a már megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre, a korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése kötelező. Ettől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "dr. Kabai Anikó - Pályázatkezelési és Stratégai főosztály,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések