Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ FELHÍVÁSAI MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ FELHÍVÁSAI MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium."— Előadás másolata:

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ FELHÍVÁSAI MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től Feladatok: 2007-2013 fejlesztési időszak  GOP 2014-2020 fejlesztési időszak  GINOP

3 2014 - 2020 - Széchenyi 2020 Fejlesztési források 60%-a gazdaságfejlesztésre E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett Eljárásrend egyszerűsítés Közszféra esetében pályáztatási folyamat kiváltása Nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra

4 Széchenyi 2020 1.Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) 2.Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 4.Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5.Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 6.Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7.Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) 8.Vidékfejlesztési Program (VP) 9.Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 10.Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 10 OPERATÍV PROGRAM

5 Megjelentek az új pályázatok Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. 1.Kisgyermekkori nevelés támogatása 2.Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program 3.Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 4.Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 5.Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 6.Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 7.Ifjúsági Garancia 8.Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása 9.Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés

6 Megjelentek az új pályázatok Ebből 5 GINOP: Munka és magánélet összehangolásának elősegítése érdekében → Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Ifjúsági Garancia Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése érdekében → KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében → KKV-k piaci megjelenésének támogatása Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: www.szechenyi2020.hu

7 A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. 1.Az első kör (A komponens): A felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását. 2. A második kör (B komponens): Az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek! Munka és magánélet összehangolásának segítése

8 Támogatás mértéke100 % Támogatás formájavissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módjapályázat Kik pályázhatnak? 1. pillérben: rugalmas munkaszervezés terén tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztők 2. pillérben: mikro-, kis- és középvállalkozások Mikor adható be a pályázat?2014.11.10. – 2014.12.31. Mekkora a forrás összege? 1.pillér: 1 Mrd. Ft 2.pillér: 3 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke?Az 1. pillérben 50 000 000 – 350 000 000 Ft Munka és magánélet összehangolásának segítése A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. 4 Mrd Ft

9 GINOP – Ifjúsági Garancia Célok: A 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra Személyre szabott segítség; tanácsadás és mentorálás mellett A foglalkoztatási szolgálat az alábbi lehetőségek valamelyikét kínálhatja fel a fiataloknak: 1.Munkáltató által bejelentett ÚJ munkahely 2.Munkatapasztalat-szerzés 3.Támogatott foglalkoztatás 4.Alapfokú iskolai végzettség megszerzése 5.Szakképzés különféle formái

10 Támogatás mértéke100 % Támogatás formájavissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módjakiemelt projekt Kik pályázhatnak?NGM, Munkaügyi központok Mikortól adható be a pályázat?2014.11.10. - 2015. 01.30. Mekkora a forrás összege?36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás Mekkora a támogatás mértéke? 36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás GINOP – Ifjúsági Garancia Az Európai Unió és a magyar kormány kiemelt célja a fiatalok munkához jutásának segítése, munkanélküliség csökkentése

11 A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. Segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

12 A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft, amelyből az első komponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 1,1 Mrd Ft, amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel. Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható száma: összesen legfeljebb 6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 db. Jelen támogatási kérelem a konstrukció első komponensének feltételeit rögzíti. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

13 Támogatás mértéke1. pillérben: 100 %, 2. pillérben: 90% Támogatás formájavissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módjapályázat Kik pályázhatnak? 1. pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók 2. pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok Mikortól adható be a pályázat?2014. 11.10. - 2014.12.31. Mekkora a forrás összege? 1.pillér 1,1 Mrd. Ft 2.pillér 2,9 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Az 1. pillérben a támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális megoszlása alapján kerül meghatározásra; 2. pillérben legfeljebb: 3 millió Ft. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 4 Mrd Ft A felhívás célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására.

14 Célok: A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése. A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését támogatják, és ehhez kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek. A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális beruházásokat, anyagmozgató eszközöket, infokommunikációs eszközöket értjük. KKV-k termelési kapacitásainak bővítése

15 Támogatás mértéke50 % Támogatás formájavissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módjapályázat Kik pályázhatnak?mikro-, kis- és középvállalkozások Mikortól adható be a pályázat?2014.11.10. - 2014.12.31. Mekkora a forrás összege?8,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? 10.000.000 - 100.000.000 Ft KKV-k termelési kapacitásainak bővítése A felhívás keretében mikro-,kis-és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. Cél az ipari termelés felfutásának erősítése

16 Célok: KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel kapcsolatot tartani. KKV-k piaci megjelenésének támogatása

17 Támogatás mértéke 50 % (de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték) Támogatás formájavissza nem térítendő Pályázat elnyerésének módjapályázat Kik pályázhatnak?mikro-, kis- és középvállalkozások Mikortól adható be a pályázat?2014.11.10. - 2014.12.31. Mekkora a forrás összege?1,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? 3.000.000 - 7.500.000 Ft KKV-k piaci megjelenésének támogatása A felhívás célja, a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása

18 GINOP pályázatok benyújtásának módja Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül a www.szechenyi2020.hu honlapon. www.szechenyi2020.hu Online benyújtást követően (max 3 napon belül) a kérelem adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt igazoló nyilatkozatot postai úton is szükséges elküldeni a következő címre: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest Postafiók 684.

19 Széchenyi 2020 Új programozási időszak, új arculat bevezetése ÚJ praktikus érthető letölthető kevesebb adminisztráció kézzel fogható ügyfélbarát egyszerű költséghatékony szerkeszthető sablonok

20 Széchenyi 2020 új programozási időszak, új arculat bevezetése 2014. július 11. előtt szerződött ügyfeleink részére az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az irányadó. 2014. július 11. után szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK) KTKArculat KTK 2020

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ FELHÍVÁSAI MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések