Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban"— Előadás másolata:

1 Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban
Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály Demcsákné Ódor Zsuzsanna

2 OEP küldendő

3 OEP jogszabályok Hallgatói jogviszony alapján egészségügyi ellátásra jogosultak köre Tbj. 16.§ (1) bekezdés i) pont nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató a nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott a külföldi állampolgár , ha nemzetközi szerződés v. miniszteri ösztöndíj alapján tanul a kedvezménytörvény hatálya alá tartózó személy, ha államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésben vesz részt Tbj. 16.§ (3) bekezdés az ösztöndíjas és a kedvezménytörvényes kivételével belföldi (magyarországi lakóhely!!!) OEP külön információ: ösztöndíjasnál, kedvezménytörvényesnél a belföldiség kizáró ok! (egyeztetés alatt) Tbj. 4.§ u) pont – belföldinek minősül a évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy Tbj. 4.§ j) pont – külföldi aki nem minősül belföldinek

4 A KULFFIN szótár egyeztetés alatt az OEP-pel!!!! lásd: 15-17. dia!
OEP küldendő Nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató hallgató belföldi a nagykorú magyar állampolgár bejelentett magyarországi lakóhellyel a menekült, az oltalmazott bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel külföldi magyar és külföldi állampolgár is lehet nincs magyarországi lakóhelye, de van magyarországi tartózkodási helye (???) a képzési időszaknál a külföldi ösztöndíj kategória alapján a KULFFIN szótárból az OEP-releváns szótárelem választása esetén új (!): a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas is OEP jogosult lett – új szótárelem lesz átmenetileg: „nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár” (N) szótárelem választása kell javítás kellene: magyar állampolgár és nincs magyarországi lakóhelye; külföldi és van OEP-képes KULFFIN bejegyzése A KULFFIN szótár egyeztetés alatt az OEP-pel!!!! lásd: dia!

5 TAJ szám igénylése Külföldi hallgatónak a magyarországi TAJ szám igénylése a felsőoktatási intézmény jogosultsága – „foglalkoztató” OEP tájékoztató levél lesz! az igénylési folyamatról a megrendelő nyomtatvány kitöltéséről a szükséges személyes dokumentumok köréről

6 Szótárak frissítése

7 Szótárak frissítése Jogszabály-változások, intézményi jelzések, további szakmai igények alapján felülvizsgálat Minden változtatás csak a márciusi statisztika után lép életbe Publikált módosítások – 35. sz. Hírlevél BIZFOK, KOKTIPUS, KPZELEMKAPCS, KPZELEMTIP, NYELVDOKTIP, NYELVFOK, VIZSGATIP Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – pl. KPZELEMTIP Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése – intézményi teendő a továbbiakban a szótárelem alkalmazása – pl. NYELVFOK Szótárelem törlése – intézményi teendő a besorolt adatok átkötése más szótárelemre, vagy az adatok áthelyezése más adatkörbe, az érintett hibajegyek kezelése – pl. VIZSGATIP Publikálásra váró módosítások – március-április újabb Hírlevél GYGONDTIP, KPZKEZDINDOK, KPZMSZTIPUS, KULFFIN, OKMTIP További felülvizsgálatok – júniusig FENNTIPUS, KPZIDOSZINDOK, MEGATIP, NYELVVIZSGK, OKTMEGTIP,

8 Publikált változások BIZFOK – hozott dokumentum oklevél, bizonyítvány végzettségi szintje Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő Szótárelem törlése Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt adatok átkötése, a statisztikában elvárt négy csoport alkalmazása – a szakirányú továbbképzésben szerzett okleveleket is be kell sorolni a bemeneti oklevél fokozata szerint A javítás elmulasztása esetén: H0129 és O0016 hibajegyek növekedése (kb. 40 ezer; 1,5 ezer) TIPUS RNEV HNEV megjegyzés BIZFOK FK Felnőttképzésben szerzett FO Felsőfokú oktatásban szerzett Törlendő KO Középfokú oktatásban szerzett FF Felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett FA Főiskolai képzésben vagy alapképzésben (BA/BSc) szerzett EM Egyetemi képzésben, mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben szerzett DO Doktori (PhD/DLA) képzésben fokozatszerzési eljárásban szerzett Szöveg pontosítása

9 Publikált változások KOKTIPUS – kiadott okirat típusa
Szótárelem törlése A statisztika elvárásai és a végzettségek egységes kezelése alapján az FSZ bizonyítványnak is az oklevél adatkörben kell szerepelnie Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt bizonyítvány adatok áthelyezése az „oklevél” adatkörbe A javítás elmulasztása esetén a H0133 hibajegy növekedése (kb. 5 ezer biz.) TIPUS RNEV HNEV megjegyzés KOKTIPUS 1 Leckekönyv 2 Jogviszonyigazolás 3 Kreditigazolás 4 Oklevél-igazolás (oklevél kiállítása folyamatban) 5 Záróvizsga-igazolás (nyelvvizsga hiánya) 6 Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány Törlendő

10 Publikált változások KPZELEMTIP, KPZELEMKAPCS – képzési elem típusa, kapcsolatai Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő TIPUS RNEV HNEV megjegyzés KPZELEMTIP TOV szakirányú továbbképzési szak Szöveg pontosítása FOK felsőoktatási szakképzési szak TIPUS RNEV HNEV megjegyzés KPZELEMKAPCS FOKSP felsőoktatási szakképzési szak - specializáció Szöveg pontosítása FOKSZ felsőoktatási szakképzési szak - szakirány FSZ start - felsőfokú szakképzési szak FOK start - felsőoktatási szakképzési szak RSZ start – részismereti i képzés TOV start - szakirányú továbbképzési szak EGTZ5 tanári szak osztott képzésben - szakirány

11 Publikált változások NYELVDOKTIP, NYELVFOK – nyelvvizsga bizonyítványt helyettesítő doku-mentum típusa, a megszerezhető nyelvvizsga bizonyítvány foka Szótárbővítés, új szótárelemek bevezetése Intézményi teendő az új elemek alkalmazása A dokumentumtípusban érintett szabályok: H0241, O0094 – a választható lista-elemek köre növekedni fog A nyelvvizsga foka vonatkozásában érintett szabályok: H0046, O0028 – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUS RNEV HNEV megjegyzés NYELVDOKTIP TNM Tanítói oklevél idegen nyelv műveltségterületen Szótárbővítés INS Idegen nyelvi szigorlat TIPUS RNEV HNEV megjegyzés NYELVFOK B Belépőfokú (A2) Szótárbővítés

12 Publikált változások VIZSGATIP – a kimeneti vizsga típusa
Szótárelem törlése Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt adatok áthelyezése a „kimeneti vizsga” adatkörből az XSD 4.0 verzióban bevezetett „doktori cselekmény” új adatkörbe (nem képzéshez kapcsolódó vizsgatípus) A javítás elmulasztása esetén a H0039 növekedése (kb. 100 ilyen vizsgatípus) TIPUS RNEV HNEV megjegyzés VIZSGATIP DS Doktori szigorlat Törlendő SV Szakmai vizsga ZV Záróvizsga

13 Publikálásra váró szótármódosítások
GYGONDTIP – a gyermekgondozás jogcíme A jogszabályban a TGYÁS helyett a CSED juttatás bevezetése Szótárelem hatályának lezárása intézményi teendő a benyújtott hallgatói igazolás előtti dátuma esetén a TGYÁS szótárelem választása Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése intézményi teendő az új elem alkalmazása, a benyújtott igazolás ei vagy későbbi dátuma alapján a CSED szótárelem választása az érintett H0004 és H0006 szabályok módosítása vagy új szabály bevezetése szükséges lehet a hatály kezelésre – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUS RNEV HNEV VALID_FROM VALID_TO megjegyzés GYGONDTIP GYED Gyermekgondozási díj (GYED) GYES Gyermekgondozási segély (GYES) GYET Gyermeknevelési támogatás (GYET) TGYAS Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) Hatály lezárása CSED Csecsemőgondozási díj (CSED) Szótárbővítés

14 Publikálásra váró szótármódosítások
KPZKEZDINDOK, KPZMSZTIPUS – a képzés megkezdésének indoka, meg-szüntetésének típusa Az intézmények közötti átvétel estén a hallgató érkezhet külföldön működő intézményből, illetve távozhat külföldön működő intézménybe Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése intézményi teendő az új elemek alkalmazása a H0066 és H0092 szabályok felülvizsgálata szükséges, HÖSZ érintettség is van (H0045-H0050, H0052-H0055, H0087), és várhatóan egyéb számításokat is módosítani kell a külföldön működő elbocsátó intézményt várhatóan nem kell majd megadni TIPUS RNEV HNEV megjegyzés KPZKEZDINDOK AKM Átvétel kérelemre más magyarországi intézményből Szövegpontosítás AKU Átvétel kérelemre külföldi intézményből Új szótárelem TIPUS RNEV HNEV megjegyzés KPZMSZTIPUS KAK Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe Szövegpontosítás KKU Átvétel kérelemre külföldi intézménybe Új szótárelem

15 Publikálásra váró szótármódosítások
KULFFIN – a képzési időszak külföldi ösztöndíj kategóriája Elsősorban az OEP jogosultság megállapításához, emellett ágazati igények alapján a külföldi hallgatók képzésének csoportosításához (pl. CAPES ösztöndíj brazil hallgatóknak) – minden OEP-külföldi besorolása (4. dia) Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése Intézményi teendő az új elemek alkalmazása A H0103 és a H0228 szabályok felülvizsgálata szükséges lehet OEP szabályozási hiba: a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldi állam-polgárokat jelenleg kizárja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjhoz önálló elem lesz (P), átmenetileg az N elem használandó (OEP-releváns) a kedvezménytörvényesek köre változott – állampolgárságtól független lett a brazil hallgatók Science Without Borders (SWB) ösztöndíjához önálló elem lesz (Z, nem OEP-releváns) – ágazatvezetés igénye a képzési időszaknál a finanszírozási forma beállítása is szükséges!!!!

16 Publikálásra váró szótármódosítások
TIPUS RNEV HNEV VALID_FROM VALID_TO megjegyzés OEP-képes KULFFIN A1 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő Európán kívüli állampolgár Szövegpontosítás igen A2 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő európai állampolgár A3 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgár P Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár Szótárbővítés N nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányo-kat folytató külföldi állampolgár S a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik V viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár

17 Publikálásra váró szótármódosítások
TIPUS RNEV HNEV VALID_FROM VALID_TO megjegyzés OEP-képes KULFFIN G a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára Szövegpontosítás nem M nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi állampolgár K a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi állampolgár C CEEPUS képzési programban résztvevő külföldi állampolgár T EGT/Norvég programban részvevő külföldi állampolgár R EU - Erasmus képzési programban részvevő külföldi állampolgár L EU - Leonardo képzési programban részvevő külföldi állampolgár U EU - egyéb képzési programban részvevő külföldi állampolgár Z Science Without Borders (SWB) ösztöndíjas brazil állampolgár Szótárbővítés E Egyéb

18 Publikálásra váró szótármódosítások
OKMTIP – a személyazonosító és tartózkodási okmány típusa Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyra és tartózkodásra jogosítja intézményi teendő az új elem alkalmazása az érintett szabályok: H0055, H0056, H0057, H0058, H0059, H0060, H0061, H0062 felülvizsgálata szükséges lehet – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUS RNEV HNEV VALID_FROM VALID_TO megjegyzés OKMTIP OVE Összevont engedély Szótárbővítés NBO Nemzetközi biztosítási okmány Szövegpontosítás MHI Magyar hozzátartozói igazolvány MIG Magyar igazolvány

19 Törzstáblák

20 IT törzstáblák módosítása
ELONY– az előnyben részesítés típusai – (részletek hírlevélben később) Jelentős jogszabályi változások – Nftv, Gyvt, várhatóan Nftv Vhr Elem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő Rekord hatályának lezárása a régebbi meghatározásokat is meg kell tartani intézményi teendő az igazolások dátuma alapján a megfelelő előnyben részesítési típus megválasztása Táblabővítés, új rekord bevezetése intézményi teendő az új elem alkalmazása az érintett szabályok: H0001, H0003, H0004, H0005, H0006, H0007, H0008, H0009, H0010, H0221 felülvizsgálata szükséges lehet a szabályok logikáját befolyásoló változások esetén, pl. az igazolások végdátumának ellenőrzése is szükséges lehet – a választható listaelemek köre növekedni fog fogyatékkal élő – módosított meghatározások és új elemek hátrányos helyzetű – módosított meghatározások és új elemek halmozottan hátrányos helyzetű – módosított meghatározások és új elemek

21 IT törzstáblák módosítása
Fogyatékkal élő kategória – hatály kezelése (új def. az Nftv-ben, Vhr-ben) TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY FAUT autista fogyatékkal élő Hatály lezárása FDGR megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszgráfiás FDKL megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszkalkuliás FDSZ megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszleksziás FGYL érzékszervi fogyatékos - gyengénlátó ? FVAK érzékszervi fogyatékos - vak FNHL érzékszervi fogyatékos - nagyothalló FSIK érzékszervi fogyatékos - siket FTES testi fogyatékos - mozgáskorlátozott FBES beszédfogyatékos

22 IT törzstáblák módosítása
Fogyatékkal élő kategória – új meghatározások az Nftv-ben TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY FAUT autizmussal élő fogyatékkal élő Új rekord FDGR egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszgráfia FDKL egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszkalkulia FDSZ egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszlexia FDOR egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszortográfia FHIP egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - hiperaktivitás, figyelemzavar FMAG egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - magatartásszabályozási zavar FTES mozgásszervi fogyatékos - mozgáskorlátozott FHLM halmozottan fogyatékos

23 IT törzstáblák módosítása
Fogyatékkal élő kategória – új tervezett meghatározások a Vhr-ben TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY FGYL érzékszervi fogyatékos - látássérült - gyengénlátó fogyatékkal élő ? Új rekord FVAK érzékszervi fogyatékos - látássérült - vak FAGL érzékszervi fogyatékos - látássérült - aliglátó FNHL érzékszervi fogyatékos - hallássérült - nagyothalló FSIK érzékszervi fogyatékos - hallássérült - siket

24 IT törzstáblák módosítása
Hátrányos helyzetű kategória – hatály kezelése (új def. az Nftv-ben) TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY 2HGK középiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült hátrányos helyzetű Hatály lezárása 2HGT középiskolában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 2HLN középiskolában állami gondozott - állami nevelésbe vett 2HTN középiskolában állami gondozott - átmeneti nevelésbe vett 2HIU középiskolában állami gondozott - intézetbe utalt 2HVD középiskolában védelembe vett

25 IT törzstáblák módosítása
Hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások az Nftv-ben és hatály kezelése (új def. a Gyvt-ben) TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY 2HGK középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos helyzetű Hatály lezárása 2HGT középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 2HTN középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt átmeneti nevelésbe vett 2HIU középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt ideiglenes intézeti elhelyezésben részesült 2HLN középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt tartós nevelésbe vett 2HVD középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt védelembe vett

26 IT törzstáblák módosítása
Hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások a Gyvt-ben TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY  2HAF rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága alapján hátrányos helyzetű Új rekord  2HAI rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége alapján  2HEL rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor az elégtelen lakókörnyezete, lakáskörülményei alapján

27 IT törzstáblák módosítása
Halmozottan hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások az Nftv-ben, hatály kezelése, új meghatározások a Gyvt-ben TABLA RNEV HNEV Kategoria VALID_FROM VALIG_TO megjegyzés ELONY 3HSA tankötelessé válása időpontjában a szülő(k) iskolai végzettsége legfeljebb alapfokú volt halmozottan hátrányos helyzetű Hatály lezárása 3HTR tartós nevelésbe vett 3HUT  utógondozói ellátásban részesült 3HRK rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek, aki legalább két körülmény alapján hátrányos helyzetű Új rekord 3HUT utógondozói ellátásban részesülő és hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt

28 Hallgatói pénzügyek

29 Stipendium Hungaricum
Az intézmények által kapott összetevők ösztöndíj – a hallgató kézhez kapja alapképzés, mesterképzés: Ft/hónap (az 51/2007. (III. 26.) Kr. 26.§ (2) bekez-dés b) pont szerint a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összegének 34%-a) doktori képzés: Ft/hónap (az 51/2007. (III. 26.) Kr. 26.§ (2) bekezdés c) pont szerint a költségvetési törvényben meghatározott normatíva éves összegének 1/12 része) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás – a hallgató kézhez kaphatja alapképzés, mesterképzés, doktori képzés: Ft/hónap egészségbiztosítás – a hallgató kézhez kaphatja alapképzés, mesterképzés, doktori képzés: Ft/év – kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló biztosítás vagy/és egyéb költség, pl. tolmácsolás önköltség – az intézmény kapja az intézményenként más, megállapodás alapján Finanszírozási forma – a hallgató képzési időszakában önköltséges (!)

30 Stipendium Hungaricum
A beküldendő adatok – TERV! a kormányösztöndíj adatkörben a típus mezőben KORMOSZTTIP szótárból a Stipendium Hungaricum ösztöndíj az összeg mezőben az intézmény által a hallgatóra kapott teljes féléves összeg (ösztöndíj + kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás + egészségbiztosítás + önköltség) a havi összeg mező üres lehet a hallgatói juttatások adatkörben a típus mezőhöz lesznek új elemek a JUTTATASTIP szótárban a Stipendium Hungaricum lakhatási támogatás része (ÚJ!) esetén az összeg mezőben a kézhez kapott lakhatási támogatás féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet a Stipendium Hungaricum egészségügyi támogatás része (ÚJ!) esetén az összeg mezőben a kézhez kapott biztosítási céltámogatás féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet a Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része esetén az összeg mezőben a kézhez kapott ösztöndíj féléves nagysása, a havi összeg mező üres lehet

31 Stipendium Hungaricum
A beküldendő adatok – TERV! A hallgatói térítések adatkörben (a hallgató helyett az EMMI (állam) fizeti) a típus mezőhöz lesznek új elemek a TERITESTIP szótárban a Stipendium Hungaricum önköltség (ÚJ) esetén az összeg mezőben az intézmény által meghatározott féléves önköltség nagysága a Stipendium Hungaricum kollégiumi díj esetén az összeg mezőben a kollégiumi díj féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet – csak akkor kell ilyet tölteni, ha kollégiumban helyezik el a hallgatót, és nem lakhatási támogatást kap kézhez a Stipendium Hungaricum egészségbiztosítási díj esetén az összeg mezőben az intézmény által kiegészítő idegen nyelvű egészségbiztosításra fordított összeg féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet Hírlevélben lesz végleges információ!

32 Passzív státusz

33 A hallgatói jogviszony szünetelése
Passzív félév a hallgató a félév elején bejelenti, hogy nem kíván eleget tenni a kötelezettségének a hallgató a félév elején nem jelentkezik be a hallható a félév megkezdése után 30 napon belül visszavonja az aktív státuszt a hallgató kérelmezi, hogy már az első félévben vagy 2 félév után is lehessen passzív – baleset, betegség, szülés, más váratlan ok alapján nemcsak a félév elején vagy végén lehet ilyen helyzet – életszerűen, a megkezdést követő 30 nap után, bármikor félév közben is bekövethetnek ilyen esetek, ilyenkor is lehet kérni a passziválást, de ehhez a FIR-ben meg kell adni a dátumot és a 3 speciális ok egyikét az addig megszerzett kreditek nem vesznek el Támogatási idő kapcsolata az egységes kezelés érdekében a félév közben bekövetkezett baleset, betegség, szülés, más váratlan ok esetén is passzívként legyen kizárható az érintett féléve – amely félév nem számít be a támogatási időbe, az legyen egységesen passzívként megjelölt a félévközi passziválás megkülönböztethető – van dátuma és speciális indoka Hírlevélben lesz végleges információ!

34 A hallgatói jogviszony szünetelése
Jogszabályi háttér Nftv: 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. (2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. (6) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, Ftv: 50. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre - ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik - csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket - beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza. (2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. Csak a kérelem a tartalmi különbség!!!

35 „Isztikás” képzések

36 Szakirányok és szakképzettségek
Germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, ókori nyelvek és kultúrák, romanisztika, szlavisztika felvételkor szakirányos meghirdetés – a képzés megkezdésekor indul az egyik szakirány a képzés közben felvehető egy másik szakirány is - két szakirány tanulható KKK: 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: ... c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei … TERV! szakképzettség is szerezhető mindkét szakirány szerint – két szakképzettség szerezhető a kreditek megengedik a gráf lehetőséget ad minderre („másik szakirány”) a vonatkozó szabályok átalakítás alatt vannak Hírlevélben lesz végleges információ!

37 Képzésen belüli támogatási idő

38 Képzésen belüli támogatási idő
az EMMI-vel egyeztetett szakmai állásfoglalás: Nftv: 47.§ (3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki. adott szakon (képzésen, fokozatért, oklevélért) a támogatási idő a képzési idő + 2 félév ugyanazon a szakon a 2006 után teljesített támogatott féléveket össze kell számítani a FIR csak az adott képzésen belül vizsgál – H0109 a vonatkozó esetszám rendkívül kicsi, az országos hatókörű algoritmus aránytalanul nagy erőforrást igényelne, erősen veszélyeztetné az éjszakai betöltés lebonyolítását, és bizonyosan nem lenne kellően pontos az azonos szakon (azonos fokozat (oklevél) megszerzéséhez) a 2006 után felhasznált féléveket az intézmény joga, lehetősége és feladata összeszámítani intézményi szakmai kompetencia és döntés kell az „azonosság” megállapításához a saját intézményben korábban folytatott azonos szak adatai hozzáférhetőek a más intézményben korábban folytatott azonos szakról a kreditigazolás alapján lehet tudomást szerezni az össz. keretet mindenképpen fogyasztják a 2006 utáni félévek

39 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések