Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály Demcsákné Ódor Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály Demcsákné Ódor Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály Demcsákné Ódor Zsuzsanna

2 OEP küldendő

3 OEP jogszabályok Hallgatói jogviszony alapján egészségügyi ellátásra jogosultak köre Tbj. 16.§ (1) bekezdés i) pont – nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató a nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott a külföldi állampolgár, ha nemzetközi szerződés v. miniszteri ösztöndíj alapján tanul a kedvezménytörvény hatálya alá tartózó személy, ha államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésben vesz részt Tbj. 16.§ (3) bekezdés – az ösztöndíjas és a kedvezménytörvényes kivételével belföldi (magyarországi lakóhely!!!) OEP külön információ: ösztöndíjasnál, kedvezménytörvényesnél a belföldiség kizáró ok! (egyeztetés alatt) Tbj. 4.§ u) pont – belföldinek minősül – a 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy Tbj. 4.§ j) pont – külföldi – aki nem minősül belföldinek

4 OEP küldendő Nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató hallgató belföldi – a nagykorú magyar állampolgár bejelentett magyarországi lakóhellyel – a menekült, az oltalmazott bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel külföldi – magyar és külföldi állampolgár is lehet – nincs magyarországi lakóhelye, de van magyarországi tartózkodási helye (???) – a képzési időszaknál a külföldi ösztöndíj kategória alapján a KULFFIN szótárból az OEP-releváns szótárelem választása esetén új (!): a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas is OEP jogosult lett – új szótárelem lesz – átmenetileg: „nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár” (N) szótárelem választása kell – javítás kellene: magyar állampolgár és nincs magyarországi lakóhelye; külföldi és van OEP-képes KULFFIN bejegyzése A KULFFIN szótár egyeztetés alatt az OEP-pel!!!! lásd: 15-17. dia!

5 TAJ szám igénylése Külföldi hallgatónak a magyarországi TAJ szám igénylése a felsőoktatási intézmény jogosultsága – „foglalkoztató” – OEP tájékoztató levél lesz! az igénylési folyamatról a megrendelő nyomtatvány kitöltéséről a szükséges személyes dokumentumok köréről

6 Szótárak frissítése

7 Jogszabály-változások, intézményi jelzések, további szakmai igények alapján felülvizsgálat Minden változtatás csak a márciusi statisztika után lép életbe Publikált módosítások – 35. sz. Hírlevél – BIZFOK, KOKTIPUS, KPZELEMKAPCS, KPZELEMTIP, NYELVDOKTIP, NYELVFOK, VIZSGATIP – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – pl. KPZELEMTIP – Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése – intézményi teendő a továbbiakban a szótárelem alkalmazása – pl. NYELVFOK – Szótárelem törlése – intézményi teendő a besorolt adatok átkötése más szótárelemre, vagy az adatok áthelyezése más adatkörbe, az érintett hibajegyek kezelése – pl. VIZSGATIP Publikálásra váró módosítások – 2015. március-április újabb Hírlevél – GYGONDTIP, KPZKEZDINDOK, KPZMSZTIPUS, KULFFIN, OKMTIP További felülvizsgálatok – 2015. júniusig – FENNTIPUS, KPZIDOSZINDOK, MEGATIP, NYELVVIZSGK, OKTMEGTIP,

8 Publikált változások BIZFOK – hozott dokumentum oklevél, bizonyítvány végzettségi szintje – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – Szótárelem törlése Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt adatok átkötése, a statisztikában elvárt négy csoport alkalmazása – a szakirányú továbbképzésben szerzett okleveleket is be kell sorolni a bemeneti oklevél fokozata szerint A javítás elmulasztása esetén: H0129 és O0016 hibajegyek növekedése (kb. 40 ezer; 1,5 ezer) TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés BIZFOKFKFelnőttképzésben szerzett BIZFOKFOFelsőfokú oktatásban szerzettTörlendő BIZFOKKOKözépfokú oktatásban szerzett BIZFOKFFFelsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett BIZFOKFAFőiskolai képzésben vagy alapképzésben (BA/BSc) szerzett BIZFOKEMEgyetemi képzésben, mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben szerzett BIZFOKDODoktori (PhD/DLA) képzésben fokozatszerzési eljárásban szerzettSzöveg pontosítása

9 Publikált változások KOKTIPUS – kiadott okirat típusa – Szótárelem törlése A statisztika elvárásai és a végzettségek egységes kezelése alapján az FSZ bizonyítványnak is az oklevél adatkörben kell szerepelnie Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt bizonyítvány adatok áthelyezése az „oklevél” adatkörbe A javítás elmulasztása esetén a H0133 hibajegy növekedése (kb. 5 ezer biz.) TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés KOKTIPUS1Leckekönyv KOKTIPUS2Jogviszonyigazolás KOKTIPUS3Kreditigazolás KOKTIPUS4Oklevél-igazolás (oklevél kiállítása folyamatban) KOKTIPUS5Záróvizsga-igazolás (nyelvvizsga hiánya) KOKTIPUS6Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítványTörlendő

10 Publikált változások KPZELEMTIP, KPZELEMKAPCS – képzési elem típusa, kapcsolatai – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés KPZELEMKAPCSFOKSPfelsőoktatási szakképzési szak - specializációSzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSFOKSZfelsőoktatási szakképzési szak - szakiránySzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSFSZstart - felsőfokú szakképzési szakSzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSFOKstart - felsőoktatási szakképzési szakSzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSRSZstart – részismereti i képzésSzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSTOVstart - szakirányú továbbképzési szakSzöveg pontosítása KPZELEMKAPCSEGTZ5tanári szak osztott képzésben - szakiránySzöveg pontosítása TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés KPZELEMTIPTOVszakirányú továbbképzési szakSzöveg pontosítása KPZELEMTIPFOKfelsőoktatási szakképzési szakSzöveg pontosítása

11 Publikált változások NYELVDOKTIP, NYELVFOK – nyelvvizsga bizonyítványt helyettesítő doku- mentum típusa, a megszerezhető nyelvvizsga bizonyítvány foka – Szótárbővítés, új szótárelemek bevezetése Intézményi teendő az új elemek alkalmazása A dokumentumtípusban érintett szabályok: H0241, O0094 – a választható lista- elemek köre növekedni fog A nyelvvizsga foka vonatkozásában érintett szabályok: H0046, O0028 – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés NYELVDOKTIPTNMTanítói oklevél idegen nyelv műveltségterületenSzótárbővítés NYELVDOKTIPINSIdegen nyelvi szigorlatSzótárbővítés TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés NYELVFOKBBelépőfokú (A2)Szótárbővítés

12 Publikált változások VIZSGATIP – a kimeneti vizsga típusa – Szótárelem törlése Intézményi teendő a törölt elemhez besorolt adatok áthelyezése a „kimeneti vizsga” adatkörből az XSD 4.0 verzióban bevezetett „doktori cselekmény” új adatkörbe (nem képzéshez kapcsolódó vizsgatípus) A javítás elmulasztása esetén a H0039 növekedése (kb. 100 ilyen vizsgatípus) TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés VIZSGATIPDSDoktori szigorlatTörlendő VIZSGATIPSVSzakmai vizsga VIZSGATIPZVZáróvizsga

13 Publikálásra váró szótármódosítások GYGONDTIP – a gyermekgondozás jogcíme – A jogszabályban a TGYÁS helyett a CSED juttatás bevezetése – Szótárelem hatályának lezárása intézményi teendő a benyújtott hallgatói igazolás 2015.01.01. előtti dátuma esetén a TGYÁS szótárelem választása – Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése intézményi teendő az új elem alkalmazása, a benyújtott igazolás 2015.01.01-ei vagy későbbi dátuma alapján a CSED szótárelem választása az érintett H0004 és H0006 szabályok módosítása vagy új szabály bevezetése szükséges lehet a hatály kezelésre – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUSRNEVHNEVVALID_FROMVALID_TOmegjegyzés GYGONDTIPGYEDGyermekgondozási díj (GYED)1900.01.01 GYGONDTIPGYESGyermekgondozási segély (GYES)1900.01.01 GYGONDTIPGYETGyermeknevelési támogatás (GYET)1900.01.01 GYGONDTIPTGYASTerhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS)1900.01.012014.12.31Hatály lezárása GYGONDTIPCSEDCsecsemőgondozási díj (CSED)2015.01.01 Szótárbővítés

14 Publikálásra váró szótármódosítások KPZKEZDINDOK, KPZMSZTIPUS – a képzés megkezdésének indoka, meg- szüntetésének típusa – Az intézmények közötti átvétel estén a hallgató érkezhet külföldön működő intézményből, illetve távozhat külföldön működő intézménybe – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése intézményi teendő az új elemek alkalmazása a H0066 és H0092 szabályok felülvizsgálata szükséges, HÖSZ érintettség is van (H0045-H0050, H0052-H0055, H0087), és várhatóan egyéb számításokat is módosítani kell a külföldön működő elbocsátó intézményt várhatóan nem kell majd megadni TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés KPZKEZDINDOKAKMÁtvétel kérelemre más magyarországi intézménybőlSzövegpontosítás KPZKEZDINDOKAKUÁtvétel kérelemre külföldi intézménybőlÚj szótárelem TIPUSRNEVHNEVmegjegyzés KPZMSZTIPUSKAKÁtvétel kérelemre más magyarországi intézménybeSzövegpontosítás KPZMSZTIPUSKKUÁtvétel kérelemre külföldi intézménybeÚj szótárelem

15 Publikálásra váró szótármódosítások KULFFIN – a képzési időszak külföldi ösztöndíj kategóriája – Elsősorban az OEP jogosultság megállapításához, emellett ágazati igények alapján a külföldi hallgatók képzésének csoportosításához (pl. CAPES ösztöndíj brazil hallgatóknak) – minden OEP-külföldi besorolása (4. dia) – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése Intézményi teendő az új elemek alkalmazása A H0103 és a H0228 szabályok felülvizsgálata szükséges lehet OEP szabályozási hiba: a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldi állam- polgárokat jelenleg kizárja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjhoz önálló elem lesz (P), átmenetileg az N elem használandó (OEP-releváns) a kedvezménytörvényesek köre változott – állampolgárságtól független lett a brazil hallgatók Science Without Borders (SWB) ösztöndíjához önálló elem lesz (Z, nem OEP-releváns) – ágazatvezetés igénye a képzési időszaknál a finanszírozási forma beállítása is szükséges!!!!

16 Publikálásra váró szótármódosítások TIPUSRNEVHNEVVALID_FROMVALID_TOmegjegyzésOEP-képes KULFFINA1 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő Európán kívüli állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításigen KULFFINA2 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő európai állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításigen KULFFINA3 miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításigen KULFFINP Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár 2013.08.03 Szótárbővítésigen KULFFINN nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányo- kat folytató külföldi állampolgár 1900.01.01 igen KULFFINS a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik 2012.09.012013.06.30 igen KULFFINS a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik 2013.07.01 Szótárbővítésigen KULFFINV viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár 1900.01.01 igen

17 Publikálásra váró szótármódosítások TIPUSRNEVHNEVVALID_FROMVALID_TOmegjegyzésOEP-képes KULFFING a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára 1900.01.01 Szövegpontosításnem KULFFINM nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításnem KULFFINK a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi állampolgár 1900.01.01 nem KULFFINC CEEPUS képzési programban résztvevő külföldi állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításnem KULFFINT EGT/Norvég programban részvevő külföldi állampolgár 1900.01.01 nem KULFFINR EU - Erasmus képzési programban részvevő külföldi állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításnem KULFFINL EU - Leonardo képzési programban részvevő külföldi állampolgár 1900.01.01 Szövegpontosításnem KULFFINU EU - egyéb képzési programban részvevő külföldi állampolgár 1900.01.01 nem KULFFINZ Science Without Borders (SWB) ösztöndíjas brazil állampolgár 2013.08.03 Szótárbővítésnem KULFFINE Egyéb 1900.01.01 nem

18 Publikálásra váró szótármódosítások OKMTIP – a személyazonosító és tartózkodási okmány típusa – Szótárelem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – Szótárbővítés, új szótárelem bevezetése az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyra és tartózkodásra jogosítja intézményi teendő az új elem alkalmazása az érintett szabályok: H0055, H0056, H0057, H0058, H0059, H0060, H0061, H0062 felülvizsgálata szükséges lehet – a választható listaelemek köre növekedni fog TIPUSRNEVHNEVVALID_FROMVALID_TOmegjegyzés OKMTIPOVEÖsszevont engedély2014.01.01 Szótárbővítés OKMTIPNBONemzetközi biztosítási okmány1900.01.019999.12.31Szövegpontosítás OKMTIPMHIMagyar hozzátartozói igazolvány1900.01.019999.12.31 OKMTIPMIGMagyar igazolvány1900.01.019999.12.31Szövegpontosítás

19 Törzstáblák

20 IT törzstáblák módosítása ELONY– az előnyben részesítés típusai – (részletek hírlevélben később) – Jelentős jogszabályi változások – Nftv, Gyvt, várhatóan Nftv Vhr – Elem leírásának pontosítása – nincs intézményi teendő – Rekord hatályának lezárása a régebbi meghatározásokat is meg kell tartani intézményi teendő az igazolások dátuma alapján a megfelelő előnyben részesítési típus megválasztása – Táblabővítés, új rekord bevezetése intézményi teendő az új elem alkalmazása az érintett szabályok: H0001, H0003, H0004, H0005, H0006, H0007, H0008, H0009, H0010, H0221 felülvizsgálata szükséges lehet a szabályok logikáját befolyásoló változások esetén, pl. az igazolások végdátumának ellenőrzése is szükséges lehet – a választható listaelemek köre növekedni fog fogyatékkal élő – módosított meghatározások és új elemek hátrányos helyzetű – módosított meghatározások és új elemek halmozottan hátrányos helyzetű – módosított meghatározások és új elemek

21 IT törzstáblák módosítása Fogyatékkal élő kategória – hatály kezelése (új def. az Nftv-ben, Vhr-ben) TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONYFAUTautistafogyatékkal élő1900.01.012013.07.05Hatály lezárása ELONYFDGR megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszgráfiás fogyatékkal élő1900.01.012013.07.05Hatály lezárása ELONYFDKL megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszkalkuliás fogyatékkal élő1900.01.012013.07.05Hatály lezárása ELONYFDSZ megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszleksziás fogyatékkal élő1900.01.012013.07.05Hatály lezárása ELONYFGYLérzékszervi fogyatékos - gyengénlátófogyatékkal élő1900.01.01?Hatály lezárása ELONYFVAKérzékszervi fogyatékos - vakfogyatékkal élő1900.01.01?Hatály lezárása ELONYFNHLérzékszervi fogyatékos - nagyothallófogyatékkal élő1900.01.01?Hatály lezárása ELONYFSIKérzékszervi fogyatékos - siketfogyatékkal élő1900.01.01?Hatály lezárása ELONYFTEStesti fogyatékos - mozgáskorlátozottfogyatékkal élő1900.01.01?Hatály lezárása ELONYFBESbeszédfogyatékosfogyatékkal élő1900.01.01

22 IT törzstáblák módosítása Fogyatékkal élő kategória – új meghatározások az Nftv-ben TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONYFAUTautizmussal élőfogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFDGR egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszgráfia fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFDKL egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszkalkulia fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFDSZ egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszlexia fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFDOR egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszortográfia fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFHIP egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - hiperaktivitás, figyelemzavar fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFMAG egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - magatartásszabályozási zavar fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFTES mozgásszervi fogyatékos - mozgáskorlátozott fogyatékkal élő2013.07.06Új rekord ELONYFHLMhalmozottan fogyatékosfogyatékkal élő2013.07.06Új rekord

23 IT törzstáblák módosítása Fogyatékkal élő kategória – új tervezett meghatározások a Vhr-ben TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONYFGYL érzékszervi fogyatékos - látássérült - gyengénlátó fogyatékkal élő?Új rekord ELONYFVAK érzékszervi fogyatékos - látássérült - vak fogyatékkal élő?Új rekord ELONYFAGL érzékszervi fogyatékos - látássérült - aliglátó fogyatékkal élő?Új rekord ELONYFNHL érzékszervi fogyatékos - hallássérült - nagyothalló fogyatékkal élő?Új rekord ELONYFSIK érzékszervi fogyatékos - hallássérült - siket fogyatékkal élő?Új rekord

24 IT törzstáblák módosítása Hátrányos helyzetű kategória – hatály kezelése (új def. az Nftv-ben) TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONY2HGK középiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása ELONY2HGT középiskolában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása ELONY2HLN középiskolában állami gondozott - állami nevelésbe vett hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása ELONY2HTN középiskolában állami gondozott - átmeneti nevelésbe vett hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása ELONY2HIU középiskolában állami gondozott - intézetbe utalt hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása ELONY2HVDközépiskolában védelembe vett hátrányos helyzetű 1900.01.012013.07.05 Hatály lezárása

25 IT törzstáblák módosítása Hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások az Nftv-ben és hatály kezelése (új def. a Gyvt-ben) TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONY2HGK középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY2HGT középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY2HTN középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt átmeneti nevelésbe vett hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY2HIU középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt ideiglenes intézeti elhelyezésben részesült hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY2HLN középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt tartós nevelésbe vett hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY2HVD középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt védelembe vett hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása

26 IT törzstáblák módosítása Hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások a Gyvt-ben TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONY 2HAF rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága alapján hátrányos helyzetű 2015.08.01Új rekord ELONY 2HAI rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége alapján hátrányos helyzetű 2015.08.01Új rekord ELONY 2HEL rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek a kedvezmény igénylésekor az elégtelen lakókörnyezete, lakáskörülményei alapján hátrányos helyzetű 2015.08.01Új rekord

27 IT törzstáblák módosítása Halmozottan hátrányos helyzetű kategória – új meghatározások az Nftv-ben, hatály kezelése, új meghatározások a Gyvt-ben TABLARNEVHNEVKategoriaVALID_FROMVALIG_TOmegjegyzés ELONY3HSA tankötelessé válása időpontjában a szülő(k) iskolai végzettsége legfeljebb alapfokú volt halmozottan hátrányos helyzetű 1900.01.012015.07.31 Hatály lezárása ELONY3HTRtartós nevelésbe vett halmozottan hátrányos helyzetű 1900.01.012015.07.31 Hatály lezárása ELONY3HUT utógondozói ellátásban részesült halmozottan hátrányos helyzetű 2013.07.062015.07.31 Hatály lezárása ELONY3HRK rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú gyermek, aki legalább két körülmény alapján hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű 2015.08.01Új rekord ELONY3HUT utógondozói ellátásban részesülő és hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetű 2015.08.01Új rekord

28 Hallgatói pénzügyek

29 Stipendium Hungaricum Az intézmények által kapott összetevők – ösztöndíj – a hallgató kézhez kapja alapképzés, mesterképzés: 40 760 Ft/hónap (az 51/2007. (III. 26.) Kr. 26.§ (2) bekez-dés b) pont szerint a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összegének 34%-a) doktori képzés: 100 000 Ft/hónap (az 51/2007. (III. 26.) Kr. 26.§ (2) bekezdés c) pont szerint a költségvetési törvényben meghatározott normatíva éves összegének 1/12 része) – kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás – a hallgató kézhez kaphatja alapképzés, mesterképzés, doktori képzés: 30 000 Ft/hónap – egészségbiztosítás – a hallgató kézhez kaphatja alapképzés, mesterképzés, doktori képzés: 65 000Ft/év – kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló biztosítás vagy/és egyéb költség, pl. tolmácsolás – önköltség – az intézmény kapja az intézményenként más, megállapodás alapján Finanszírozási forma – a hallgató képzési időszakában – önköltséges (!)

30 Stipendium Hungaricum A beküldendő adatok – TERV! – a kormányösztöndíj adatkörben a típus mezőben KORMOSZTTIP szótárból a Stipendium Hungaricum ösztöndíj – az összeg mezőben az intézmény által a hallgatóra kapott teljes féléves összeg (ösztöndíj + kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás + egészségbiztosítás + önköltség) – a havi összeg mező üres lehet – a hallgatói juttatások adatkörben a típus mezőhöz lesznek új elemek a JUTTATASTIP szótárban – a Stipendium Hungaricum lakhatási támogatás része (ÚJ!) esetén az összeg mezőben a kézhez kapott lakhatási támogatás féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet – a Stipendium Hungaricum egészségügyi támogatás része (ÚJ!) esetén az összeg mezőben a kézhez kapott biztosítási céltámogatás féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet – a Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része esetén az összeg mezőben a kézhez kapott ösztöndíj féléves nagysása, a havi összeg mező üres lehet

31 Stipendium Hungaricum A beküldendő adatok – TERV! – A hallgatói térítések adatkörben (a hallgató helyett az EMMI (állam) fizeti) a típus mezőhöz lesznek új elemek a TERITESTIP szótárban – a Stipendium Hungaricum önköltség (ÚJ) esetén az összeg mezőben az intézmény által meghatározott féléves önköltség nagysága – a Stipendium Hungaricum kollégiumi díj esetén az összeg mezőben a kollégiumi díj féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet – csak akkor kell ilyet tölteni, ha kollégiumban helyezik el a hallgatót, és nem lakhatási támogatást kap kézhez – a Stipendium Hungaricum egészségbiztosítási díj esetén az összeg mezőben az intézmény által kiegészítő idegen nyelvű egészségbiztosításra fordított összeg féléves nagysága, a havi összeg mező üres lehet Hírlevélben lesz végleges információ!

32 Passzív státusz

33 A hallgatói jogviszony szünetelése Passzív félév – a hallgató a félév elején bejelenti, hogy nem kíván eleget tenni a kötelezettségének – a hallgató a félév elején nem jelentkezik be – a hallható a félév megkezdése után 30 napon belül visszavonja az aktív státuszt – a hallgató kérelmezi, hogy már az első félévben vagy 2 félév után is lehessen passzív – baleset, betegség, szülés, más váratlan ok alapján nemcsak a félév elején vagy végén lehet ilyen helyzet – életszerűen, a megkezdést követő 30 nap után, bármikor félév közben is bekövethetnek ilyen esetek, ilyenkor is lehet kérni a passziválást, de ehhez a FIR-ben meg kell adni a dátumot és a 3 speciális ok egyikét az addig megszerzett kreditek nem vesznek el Támogatási idő kapcsolata – az egységes kezelés érdekében a félév közben bekövetkezett baleset, betegség, szülés, más váratlan ok esetén is passzívként legyen kizárható az érintett féléve – amely félév nem számít be a támogatási időbe, az legyen egységesen passzívként megjelölt – a félévközi passziválás megkülönböztethető – van dátuma és speciális indoka Hírlevélben lesz végleges információ!

34 A hallgatói jogviszony szünetelése Jogszabályi háttér – Nftv: 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. (2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. (6) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, – Ftv: 50. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre - ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik - csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket - beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza. (2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. Csak a kérelem a tartalmi különbség!!!

35 „Isztikás” képzések

36 Szakirányok és szakképzettségek Germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, ókori nyelvek és kultúrák, romanisztika, szlavisztika – felvételkor szakirányos meghirdetés – a képzés megkezdésekor indul az egyik szakirány – a képzés közben felvehető egy másik szakirány is - két szakirány tanulható – KKK: 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:... c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei … – TERV! szakképzettség is szerezhető mindkét szakirány szerint – két szakképzettség szerezhető a kreditek megengedik – a gráf lehetőséget ad minderre („másik szakirány”) – a vonatkozó szabályok átalakítás alatt vannak Hírlevélben lesz végleges információ!

37 Képzésen belüli támogatási idő

38 az EMMI-vel egyeztetett szakmai állásfoglalás: – Nftv: 47.§ (3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki. – adott szakon (képzésen, fokozatért, oklevélért) a támogatási idő a képzési idő + 2 félév – ugyanazon a szakon a 2006 után teljesített támogatott féléveket össze kell számítani – a FIR csak az adott képzésen belül vizsgál – H0109 a vonatkozó esetszám rendkívül kicsi, az országos hatókörű algoritmus aránytalanul nagy erőforrást igényelne, erősen veszélyeztetné az éjszakai betöltés lebonyolítását, és bizonyosan nem lenne kellően pontos – az azonos szakon (azonos fokozat (oklevél) megszerzéséhez) a 2006 után felhasznált féléveket az intézmény joga, lehetősége és feladata összeszámítani intézményi szakmai kompetencia és döntés kell az „azonosság” megállapításához a saját intézményben korábban folytatott azonos szak adatai hozzáférhetőek a más intézményben korábban folytatott azonos szakról a kreditigazolás alapján lehet tudomást szerezni – az össz. keretet mindenképpen fogyasztják a 2006 utáni félévek

39 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális kérdések a FIR adminisztrációban Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály Demcsákné Ódor Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések