Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GIS alapfogalmai, kialakulása, története Térinformatika a vidékfejlesztésben Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 201 4 /201 5, I. félév BCE Gazdaságföldrajz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GIS alapfogalmai, kialakulása, története Térinformatika a vidékfejlesztésben Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 201 4 /201 5, I. félév BCE Gazdaságföldrajz."— Előadás másolata:

1 A GIS alapfogalmai, kialakulása, története Térinformatika a vidékfejlesztésben Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 201 4 /201 5, I. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék dr. Jeney László egyetemi adjunktus jeney@caesar.elte.hu

2 2 Pár szóban a térinformatikáról…

3 33 Geographic Information System – GIS Többféle elnevezés: Térinformatika = GIS = FIR Többféle elnevezés: Térinformatika = GIS = FIR –Térinformatikai rendszer –Geoinformációs rendszer –Földrajzi információs rendszer (FIR = GIS) Angolul sem egységes: Angolul sem egységes: –Geographic Information System –Geographical Information System –Geospatial Information System –Geographic Information Science (?)

4 44Alapvetés „A térinformatikába vetett bizalmunk azon a hiten alapszik, hogy a földrajz fontos.” „A térinformatikába vetett bizalmunk azon a hiten alapszik, hogy a földrajz fontos.” Jack Dagermond az ESRI alapítója és elnöke (2000) Mi az a térinformatika: Mi az a térinformatika: –Alkalmazott tudomány –Helyhez kötött jelenségekkel és a közöttük lévő elsősorban térbeli kapcsolatokkal foglalkozik GIS: GIS: –Hardver, szoftver, adat, és felhasználói környezet együttese –Célja a térbeli és leíró jelenségek hatékonyabb tárolása, kezelése, elemzése, megjelenítése és a döntéshozatal Vizuális megjelenítés vs. adatháttér Vizuális megjelenítés vs. adatháttér

5 55 Térinformatikai rendszerek alapvető elemei Hardver: munkaállomások, digitalizálók, stb. Hardver: munkaállomások, digitalizálók, stb. Szoftver: elemzések, visszakeresések stb. végrehajtására Szoftver: elemzések, visszakeresések stb. végrehajtására Adatbázis: helyzeti, időbeli, attribútum adatok (módszerek: statisztikák, térbeli elemzések, stb.) Adatbázis: helyzeti, időbeli, attribútum adatok (módszerek: statisztikák, térbeli elemzések, stb.) Szakértő csapat (emberek és szervezetek): GIS szakértők, GIS operátorok, számítógépes személyzet, stb. Szakértő csapat (emberek és szervezetek): GIS szakértők, GIS operátorok, számítógépes személyzet, stb.

6 6 Mi a térinformatika (GIS)? GIS egy összetett technikai rendszer Alapja: 1. 1. Földrajzi lokalizációt meghatározó térbeli adatok (pl: egy iskola helye) – elsődleges földrajzi adat 2. 2. Az elsődleges adathoz társuló egyéb jellemzőkre vonatkozó információk (pl: iskola neve, ott tanulók száma, az iskola szintje stb.) – másodlagos attribútum adat Elsődleges, földrajzi adatok másodlagos, attribútum adatok

7 77 Adatbank versus információs rendszer Adatbankok: Adatbankok: –Nagymennyiségű információ tárolása –Adatok integrált összessége, amelyeket különböző kritériumok alapján rendezünk és elektronikus adattárolókban tárolunk Információs rendszer: Információs rendszer: –Puszta adatgyűjtésen túl  adatok különböző szempontok szerinti értékelése is megtörténik –Adatok csoportosítása valamilyen kérdésfeltevésen alapul –Információs rendszer szerkezetét a speciális feladat határozza meg

8 88 GIS öt legalapvetőbb kérdése 1. Mi van egy adott helyen? (Körülményekre vonatkozó) 2. Hol van egy bizonyos dolog? (Helyre vonatkozó) 3. Mi és hol változott? (Trendre vonatkozó) 4. Melyik az optimális? (pl: legrövidebb út) 5. Mi történik akkor, ha...? (Modellezéssel kapcsolatos)

9 9 A térinformatika története

10 Előzmények: emberi tényezők  térbeli gondolkodás kialakulása 1812. E. Gerry, Massachusets „gerrymandering” 1853. John Snow, London, kolerajárvány – –Pontok=egyéni fertőzések – –A pontok tanulmányozása révén rájött, hogy a kolera gócpontjában egy vízszivattyú fertőződése okozta a problémát – –Snow újítása: a már korábban is meglévő térképészeti és tematikai elemeken alapulva nemcsak megjelenítette a jelenséget, de értékelte és elemezte is azokat

11 Előzmények: t echnikai feltételek  számítógéptudomány fejlődése Kr. e. 7200. Huang Ti első számológép 1833. Charles Babbage, programvezérlésű számológép 1944. Neumann János, Eniac 1981. IBM PC 1983. Apple „Lisa”

12 A GIS történeti szakaszai I. I. Technikai problémák (1960-as évek) II. II. Integrációs időszak (1970-es évek) III. III. „Standardizálás” időszaka (1980-as évek) IV. IV. Jelen és jövő (1990-es évektől)

13 I. GIS az 1960-as években 1960-as évek: főleg „nem-térbeli” (pl. könyvelési) adatok számítógépes kezelése (gépi adatbázisok) Technikai problémák: – –Digitalizálás – –Adattárolás – –Sz. gépek kis sebessége (IBM 360/65) – –Grafikus adatok kezelése Alkalmazások: – –Kormányzati, katonai alkalmazások – –Terület- és földhasznosítás – –Földtulajdon nyilvántartás – –Számítógéppel segített térképkészítés – –SYMAP (első szoftver)

14 Első GIS a vidékfejlesztés keretén belül 1962: A GIS atyja: Dr. Roger F. Tomlinson (szül: 1933; angol geográfus) – –El ső működő GIS kifejlesztése – –Ottavában, Ontárióban használt á k, a kanadai ‘the federal Department of Forestry and Rural Development’ keretén belül – –CGIS néven futott A program a Canada Land Inventory (‘Kanadai Föld Leltár’) számára raktározta, gyűjtötte és értékelte az adatokat – –Cél: vidéki Kanada termőföld je i nek, mezőgazdaság ának, élővilágá nak ( v í zi madárvilág ), pihenési, erdészeti lehetőségei nek és földhasználatá nak feltérképezése 1:50 000 méretarányban

15 II. GIS az 1970-es években 1970-es évek: gépek teljesítménynövekedése  térbeli (térképi) adatok számítógépes kezelése, mérnöki tervező (CAD) rendszerek és képfeldolgozó rendszerek elterjedése (légifényképek, műholdképek elemzése) – –A raszteres adatnyerés időszaka – –Olcsóbb hardver és szoftver (egyetemeken is elterjedtek) – –Nemzetközi tapasztalatcsere – –Szaktudományi alkalmazások (geológia, térképészet) – –Adatbankok létrejötte Alkalmazások: – –Városi információs rendszerek – –Népszámlálási GIS-ek – –Környezet- és természetvédelem (döntéselőkészítés)

16 GIS az 1980-as években 1980-as évek: igény a grafikus és nem grafikus adatokat integráltan kezelő információs rendszerek iránt  térinformatika rohamos fejlődése Szabványosítás időszaka: – –Sok szoftver, különböző szoftverfeltételek mellett – –Helyi és országos rendszerek – –Egyes tudományok művelői egy-egy objektumot másként jelöltek – –Koordináció a diszciplínák között Alkalmazások: – –Utcahálózat alapú – –Természeti erőforrás alapú – –Földrészlet alapú – –Közműnyilvántartás

17 Közelmúlt, jelen és jövő 1990-es évek: a térinformatikai rendszerek személyi számítógépen is elérhetőek  a felhasználók köre nagyságrendekkel növekszik – a rajzasztalok szerepét a CAD és GIS rendszerek veszik át – –Fő cél : rendszerek kidolgozása (monitoring, döntéshozatal) – –A szoftver és hardver árak csökkenése, teljesítményük növ. – –Hardver:szoftver:adat = 1:10:100 aránya – –Szg. h álózatok segítségével gyorsabb adatforgalom – –Nagyobb integrációs lehetőség, globalizálódás Problémák: – –Digitalizálandó adatok tömege – –Adatszelekció (bemeneti lehetőségek növekedése) – –Adatbázisok mérete, statikussága, dinamizmusa


Letölteni ppt "A GIS alapfogalmai, kialakulása, története Térinformatika a vidékfejlesztésben Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 201 4 /201 5, I. félév BCE Gazdaságföldrajz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések