Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új vidékfejlesztési irányok között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új vidékfejlesztési irányok között"— Előadás másolata:

1 Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között
Lantos Gergely Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Nagylajos Március 25.

2 A Vidékfejlesztési Program keretei
Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.

3 Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest
Új, az egységes rendszerhez illeszkedő, pályázat rendszerű eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben). A VP középpontjában is a KKV-k lesznek. LEADER – teljes országos lefedettség marad a célcsoport. Egyszerűsítés Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása) Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik Bővebb infó:

4 Mi lesz ebből a 6 Prioritásból?
Támogatás Fejlesztés

5 Új Vidékfejlesztési Program fő célkitűzései
Munkahelyteremtés a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a munkavállalás feltételeinek javítása Kis–, és közepes méretű gazdaságok előnyben részesítése foglalkoztatásban betöltött szerepük Fenntarthatóság, klímavédelem energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése

6 Vidékfejlesztési Program: fő intézkedések
munkaigényes ágazatok kiemelt támogatása: kertészet, állattenyésztés élelmiszer-feldolgozás, helyi piacok termelésbiztonság növelése (öntözés, kármegelőzési beruházások); vidéki infrastruktúra fejlesztése és a helyben termelt erőforrások felhasználása (helyi utak, közétkeztetésben helyi alapanyagok, vidéki középületek energetikai átalakítása helyben előállított megújuló energia felhasználásra).

7 Egyszerűbb, hatékonyabb pályázati eljárások
Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) Adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza

8 Pénzügyi keret A Vidékfejlesztési Program teljes forrása közel 1200 milliárd forint. Ez nagyjából db John Deere 7210R TLS Full AutoTrac traktor árának felel meg… 31 387

9 VP források

10 VP források - beruházások

11 Agrárgazdálkodóknak Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel): Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés ÚJ; Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, trágyatárolás – közös is Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás Kisméretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai ÚJ + ÚJ! Kis gazdálkodók számára ( STÉ között): átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, két részben ( EURO)

12 Fiatal Gazdák Induló támogatás Beruházási támogatások
A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb Szakirányú végzettség Első ízben kezd gazdálkodni mg.-i üzem vezetőjeként 12 millió Ft átalánytámogatás üzleti terv alapján (két részletben) Kötelező és választható képzések és tanácsadás „mentorálás” Beruházási támogatások Jogosultsági feltételek:

13 Élelmiszer-feldolgozás
Mind a vidékfejlesztési alapokból, mind a strukturális alapokból támogatható lesz összesen 300 Mrd Ft MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK (ANNEX 1 TERMÉKEK) NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ANNEX 1 TERMÉKEK NEM ANNEX 1 TERMÉKEK EMVA mikro- és kisvállalk. ERFA közepes vállalk.

14 Élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek
Jogosultak: VP: Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden méret, Annex I. előállító) Élelmiszer-feldolgozó mikro és kisvállalat (középvállalkozások a GINOP-ban) Témakörök (műveletek) Hozzáadott érték növelése (bevétel) Erőforrás-hatékonyság javítása (kiadás) Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés – 2016-tól) Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote) REL csoportok tagjainak beruházásai ÚJ! Új részvétel minőségi rendszerekben: EU-s vagy hazai (pl. öko, bor, KMS)

15 Rövid ellátási lánc Alprogram = a termelők közös piacra jutását célzó koordinált fejlesztési eszköz-csomag A cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása (pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő Szereplők (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM Mezőgazdasági /élelmiszer-feldolgozó mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5) REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet) Tevékenységek: Képzés (kötelező és a tagok által választott) Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott) Közös /egyéni piacra jutási beruházások Támogatás menete – 2 fordulós pályázat, 3 év projekt-idő: - Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek) Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi)

16 Vidéki térségek eszközei
Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (városok lakosig) Alapvető célok: vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás, a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása, szegénység és szegregáció csökkentése, a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések (LEADER).

17 Vidéki térségek eszközei
Eszközök: Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése vagy folytatása (kézműves, turisztika, stb.) Annex-1 élelmiszer-feldolgozás NEM Átalány-költség (egyszerűsített): €/5 év - üzleti terv alapján Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Támogatási arányok: max. 1/4 (együttműk.) +3/4 (beruházás) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései (új épület NEM, költségtakarékosság IGEN) Támogatás összeg: MFt, LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ hely stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) /együttműködések / szervezés, működés, Támogatási összeg max.: 20 MFt / támogatott helyi projekt ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”

18 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (Diverzifikáció)
nem mezőgazdasági tevékenységek indítása ( euró) Témakörök: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Induló mikrovállalkozások támogatása ( euró) Üzleti terv alapján Átalány (5 évre degresszív módon %) Az első kifizetést követő további igénylések az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

19 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (Diverzifikáció)
nem mezőgazdasági tevékenységek folytatása a fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re végzi, Témakörök: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek támogatási intenzitás: 50-70% ( max: euró)

20 Együttműködések támogatása
Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések Típusai: - Mezőgazdasági és mezőgazdasági típusú vállalkozások - Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági típusú vállalkozások A szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott együttműködések szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási, stb. tevékenységek támogatása Eszközei: Képzések, tervek, tanulmányok, készségfejlesztések, marketingtevékenységek Konzorcium az együttműködés (tevékenység, termék) által érintett területre vonatkozó tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok költségei, valamint az üzleti/fejlesztési terv, vagy ezzel egyenértékű eszközök és a 1303/2013/EU rendelet 33. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának költségei; b) az együttműködés (tevékenység, termék) által érintett területen folytatott szervezési, szervezetfejlesztési tevékenységek, animáció költségei, a gazdálkodó által nyújtott oktatási és szemléletformálási tevékenységek költségei, a mezőgazdasági munkavégézsben a helyettesítés díja, projektek területi hatókörének kiterjesztésével kapcsolatos költségek (pl. szervezési tevékenységek, képzések, mentorálás, szakmai segítségnyújtás) valamely közös területi projekt megvalósíthatóvá tétele; c) az együttműködéshez kapcsolódó működési költségek (az EMVA rendelet 61. cikk 1 pontja szerinti személyi és dologi költségek); d) az üzleti/fejlesztési tervek, vagy ezzel egyenértékű eszközök, illetve a 1303/2013/EU rendelet 33. cikkében említettől eltérő helyi fejlesztési stratégia végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen költségei (az EMVA rendelet 45. cikk Beruházások (2) pont szerinti költségek); e) promóciós tevékenységek költségei. Az előleg igénybevételét, valamint a használt tárgyi eszközök és a saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás elszámolhatóságát is biztosítani szükséges.

21 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket Az alintézkedés célja: Olyan együttműködések kialakítása, melyek során méretgazdaságos gazdasági egységek alakulnak ki Mezőgazdasági tevékenységen kívül a helyi gazdaságban létrejövő együttműködések támogathatók, új tevékenység végzésére Közös tevékenységek és fejlesztések kialakítása Együttműködések által a helyi szervezetek kooperációjának erősítése Legalább 5 önálló tag együttműködése szükséges Támogatható tevékenységek: Tanulmányok, üzleti/fejlesztési tervek kidolgozása, Szervezési, szervezetfejlesztési, animációs, szemléletformálási, promóciós tevékenységek, Együttműködéshez kapcsolódó működési költségek elszámolhatók Az együttműködések max. 3 évig támogathatók A projektek max. támogatási intenzitása 100%

22 Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben
Helyi külterületi közutak fejlesztése Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai célú fejlesztések Településképet meghatározó épületek külső felújítása Autonóm természetközeli szennyvízkezelési megoldások, egyedi szennyvíz-tisztító kisberendezés 2000 LEÉ alatt tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása Támogatható tevékenységek: Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 95% Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás 95% Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 100 millió Ft, támogatási intenzitás 95% Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, támogatási intenzitás 65%

23 Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben
Az alintézkedés célja: Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek: Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók

24 LEADER helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása
nagyobb hangsúlyt fektet a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségére (stratégiai fókusz, helyi szükségletek, újszerűség, VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése) előkészítő támogatás nyújtása (kapacitásfejlesztés, megalapozó vizsgálatok, a HFS közösségi tervezés eszközeivel történő elkészítésének finanszírozása) HFS-ek kiválasztási folyamatába beépített részletes értékelés A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített módon + dolgozhat „kifelé” = helyi fejlesztési „ügynökség” Müködés: Nagyobb hangsúly kapnak kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában elszámolások egyszerűsítése működési finanszírozása egyszerűsített módon + dolgozhat „kifelé” = helyi fejlesztési „ügynökség”

25 LEADER Nagyon fontos átgondolni, hogy mi az, és mi NEM AZ, amit a LEADER forrásra érdemes tervezni NEM LEADER Normál agrárberuházás („erdőn át a rövidebb út”) Települési alapinfrastruktúra (EFOP, TOP, BM) Működő mikro-vállalkozás (GINOP) LEADER lehet: OP-khoz kapcsolódó tevékenységek, „ráhordásás”, pro-aktív szerepvállal (egészség, szociális, kisgyermek, stb…) Lokális infrastruktúra, szolgáltatás (pl. szolgálati lakás) Használjanak egyszerűsített támogatást: pl €-ig részletes projektterv + átalány Új: HFS szintű monitoring funkció beépítése!

26 Helyi vidékfejlesztési Ügynökség
Új időszak, új kihívások - új készségeket igényel - Kapcsolatépítés, kapcsolatok ápolása, megfelelő tudások, készségek (az együttműködés nem = kávéház) pro- aktív működés: helyi szükségletekre „projekt-generálás”, aktív közreműködés Felelős költség-gazdálkodás, állandó újratervezés Hiteles működés (helyben verhetetlen ár/érték arány) Ez is HELYI termék/szolgáltatás, munkaerő = tessék velük dolgoztatni!

27 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (19.2. intézkedés)
IV. Tengely LEADER program „utódja” HFS megvalósításához kapcsolódó támogatás Központilag meghatározott fejlesztési forrás Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által kialakított műveletek és támogatási konstrukciók alapján (IH-val együttműködés) Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata

28 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása I.
Támogatott tevékenységek: képzési tevékenység a helyiek számára, az érintett területre vonatkozó tanulmányok, a HFS kidolgozásával összefüggő költségek, ide értve a konzultációs költségeket, vaalamint az érdekelt felekkel a stratégia elkészítése céljából folytatott konzultációs intézkedések költségeit, igazgatási költségek (operatív és személyi jellegű költségek).

29 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása II.
Támogatási intenzitás: 100% átalányköltség formájában (lump sum), a teljesített tervezési szakaszokhoz kapcsolódóan két részletben : 75 – 25% arányban. Az igényelhető támogatás nagysága: millió Ft / HACS Egy csoport által igényelhető összeg számításának módszertana: hivatalos adatbázisokra (Központi Statisztikai Hivatal) alapozva: a csoport által lefedett településszám, lakosságszám és a gazdasági-társadalmi hátrányosság mértéke.

30 Működési és animációs költségek támogatása (19.4 intézkedés)
HACS-ok és munkaszervezeteik eredményes működéséhez támogatási eszköz Operatív és személyi költségek, monitoringhoz és értékeléshez kapcsolódó költségek Stratégia megvalósításának előkészítéséhez, műveletek kidolgozásához Pályázatok előkészítéséhez (fórum, rendezvény) és tanácsadáshoz

31 Projekt finanszírozási könnyítések
Előleg igénybe vehető (max. 50%) használt, egyedi azonosítóval rendelkező tárgyi eszközök, valamint saját teljesítés elszámolhatósága De-minimis támogatások (kis-értékű) Megfelelő HFS-ben való alátámasztás esetén 50 M Ft-ot meghaladhatja a projekt HACS területén egy településen max. a források 20%-a használható fel

32 Térségek közötti együttműködések I. (19.3. intézkedés)
Célja új megoldások ösztönzése Helyi szereplők térségen kívüli, nemzetközi együttműködések, kapcsolatrendszer bővítése megszerezhető kompetenciák fejlesztése, új tudás becsatornázása nem kizárólag tapasztalatcsere >> hanem alkalmazható eredmények elvárása feltétel, hogy minden partner részt vegyen + részesüljön az eredményekből

33 Térségek közötti együttműködések II.
Legalább 2 HACS területén működő szervezet (+HACS ajánlás, HFS-hez illeszkedés) Minimum 3 jogosult által benyújtott projekt Igénybe vehető eszközök: Épület fejlesztés Új és egyedi azonosítós használt gépek, berendezések és eszközök vásárlása (technológiai eszk.) mérnöki, hatósági díj, projektmenedzsmenti díj elszámolható

34 Térségek közötti együttműködések II.
Legalább 2 HACS területén működő szervezet (+HACS ajánlás, HFS-hez illeszkedés) Minimum 3 jogosult által benyújtott projekt Igénybe vehető eszközök: Épület fejlesztés Új és egyedi azonosítós használt gépek, berendezések és eszközök vásárlása (technológiai eszközök) mérnöki, hatósági díj, projektmenedzsmenti díj elszámolható

35 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (19.2. intézkedés)
IV. Tengely LEADER program „utódja” HFS megvalósításához kapcsolódó támogatás Központilag meghatározott fejlesztési forrás Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által kialakított műveletek és támogatási konstrukciók alapján (IH-val együttműködés) Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata

36 Nemzetközi együttműködések kialakítása
Az alintézkedés(19.3) célja részben a közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségekkel való kibővítésének előmozdítása a HACS-ok közreműködésével, vagy a vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési vagy egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása vagy elterjesztése. A helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének bővítése során előtérbe kerül a nemzetközi tudásmegosztásban megszerezhető kompetenciák fejlesztése. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül .

37 Nemzetközi együttműködések megvalósítása
legalább 2 különbzöző országban működő, legalább két különböző jogosult HACS ajánlása, amelyben részletesen nyilatkozik, hogy a tervezett együttműködési projekt és annak eredménye konkértan szolgálja a HFS-ben foglalt egy vagy több cél elérését.

38 VP források (300Ft/€) Cikk/ kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Milliárd Ft) 14. cikk Tudás transzfer és információs akciók 8,62 15. cikk Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 13,63 16. cikk Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre 10,07 17. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 458,2 18. cikk Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés 6,30 19. cikk Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 60,03 20. cikk Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken 73,06 cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba 209,13 27. cikk Termelői csoportok létrehozása 25,24 28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 191,46

39 VP források (300 Ft/€) Cikk/kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Milliárd Ft) 29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24 30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36 31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 22,86 33. cikk Állatjólét 43,53 34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50 35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 15,34 36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59 cikk EMVA LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és megvalósítás) 57,53 Technikai segítségnyújtás 26,13 Ebből MNVH funkciók 18,65 Összesen: 1243,50 Cikk/kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24 30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36 31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 22,86 33. cikk Állatjólét 43,50 34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50 35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 10,51 36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59 cikk EMVA LEADER 57,53 Technikai segítségnyújtás Ebből MNVH funkciók 18,65 Összesen: 1243,50

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új vidékfejlesztési irányok között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések