Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár,"— Előadás másolata:

1 KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÉRBELISÉG Magyar Regionális Tudományi Társaság Győr, 2012. november 22-23.
Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

2 Előadás szerkezete Kérdés: szakmailag minden rendben van a hazai területfejlesztési elképzelések elméleti hátterével? Enyedi György (2010) a terület- és településfejlesztésben „első feladatként egy új paradigma koncepcionális kimunkálását” emelte ki Mire alapozható ez az paradigma? Az új regionális növekedési és fejlődési irányzatok főbb jellemzői A tér aktív szerepe és tértípusok Az endogén fejlődés és területi tőke előtérbe kerülése A ‚regionális versenyképességi függvény’

3 Foglalkoztatott-sági ráta, % (20-64 évesek)
1. A hazai régiók néhány fontos mutatója GDP/lakos (PPS), % (EU-27=100) Foglalkoztatott-sági ráta, % (20-64 évesek) Diplomások aránya, % (25-64 évesek) 2007 2010 2000 2005 Közép-Magyarorsz. 26 101,5 108,5 65,3 65,0 26,6 Közép-Dunántúl 2 56,9 56,2 64,6 62,5 12,6 Nyugat-Dunántúl -1 60,1 61,0 68,9 64,1 13,6 Dél-Dunántúl 4 41,8 43,8 58,1 12,9 Észak-Magyarország 5 39,3 39,2 53,9 53,7 Észak-Alföld 7 38,6 40,9 54,4 13,3 Dél-Alföld 3 40,6 41,7 59,5 13,7 Magyarország 11 61,5 64,8 61,2 60,4 17,1 EU-27 100 100,0 66,5 68,5 22,4

4 Egy lakosra jutó GDP alakulása a magyar megyékben (%, EU-27=100, PPS)

5 Az egy lakosra jutó GDP és változása a megyékben, 2007-2010

6 2. A regionális tudomány főbb szakaszai (Bailly-Gibson 2004)

7 Regionális növekedési elméletek Regionális fejlődési elméletek
A regionális növekedési és gazdaságfejlesztési irányzatok új kihívásai (Capello-Nijkamp 2009) Elméleti trendek Regionális növekedési elméletek Regionális fejlődési elméletek Realistább elméleti megközelítések Endogén növekedési determinánsok Térben lezajló komplex nem lineáris és interaktív eljárások és folyamatok szerepe a növekedési modellekben Tökéletlen (monopolisztikus) verseny a növekedési modellekben Növekedés mint hosszú távú versenyképességi következmény Technológiai haladás mint a növekedés endogén tényezője A KKV klaszterek térségei, a helyi iparági körzetek, az innovatív miliő sikerei és kudarcai Nem anyagi erőforrások, mint a regionális versenyképesség forrásai A tér aktív szerepe a tudásteremtésben Inkább dinamikus, kevésbé statikus megközelítések A komplex rendszerek nem lineáris egymásra hatásainak fejlődési pályája Inkább dinamikus, semmint statikus agglomerációs gazdaságok

8 A tér eltérő felfogásán alapuló regionális növekedési és fejlődési irányzatok (Capello 2008, 15. o.)
Elméleti irányzatok A tér szerepe Makroökonómiai regionális irányzatok Mikro-területi és viselkedés-gazdaságtani irányzatok Passzív szerep Tényező ellátottság Termelési specializáció     Elméletek: Neoklasszikus növekedési elméletek Tényező ellátottsági elméletek Export-bázis elmélet Társadalmi állótőke (infrastruktúra) Elérhetőség szerepe Exogén technológia terjedési folyamatai Egy domináns cég vagy multinacionális vállalat jelenléte  Elméletek/Modellek: Növekedési pólus elmélet Infrastruktúra ellátottság Fejlődési potenciál elmélet Innováció expanziós terjedési modelljei Centralitás/periféria Aktív szerep Növekvő mérethozadék fellépése Elméletek: Endogén regionális növekedési elmélet Új gazdaságföldrajz Agglomerációs gazdaságok Dinamikus területi externáliák Endogén tudástermelési folyamatok Iparági körzetek Innovatív miliő Tanuló régiók

9 Térfelfogások konvergenciája a regionális gazdaságtanban (Capello 2007)
Fizikai-mérhető tér (physical-metric space): elhelyezkedés-elmélet (fizikai, földrajzi tér) Egységes-absztrakt tér (uniform-abstract space): regionális növekedés-elméletek (egy-pont gazdaság) Diverzifikált-kapcsolati tér (diversified-relational space): regionális fejlődési, fejlesztési elméletek (relációs tér) Diverzifikált-stilizált tér (diversified-stylized space): új gazdasági földrajz (Krugman)

10 2. A fenntartható innovatív (endogén) fejlődés tényezői (Stimson, Stough és Nijkamp, 2011, 10. o.)
Fenntartható innovatív fejlődés (SID: sustainable innovative development) Termelő tőke (PC: productive capital) Humán tőke (HC: human capital) Társadalmi tőke (SC: social capital) Kreatív tőke (CC: creative capital) Ökológiai tőke (EC: ecological capital)

11 A területi tőke összetevői (Camagni 2008, 38. o.)

12 Az időtáv és a fogalmak (Williamson alapján)

13 Regionális Versenyképességi Függvény (RCF: Regional Competitiveness Function):   RC = f (RTD, HC, PC-FDI, RSC, SCI)

14 Köszönöm a figyelmet!! ilengyel@eco.u-szeged.hu
Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/ azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések