Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÉRBELISÉG Magyar Regionális Tudományi Társaság Győr, 2012. november 22-23. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÉRBELISÉG Magyar Regionális Tudományi Társaság Győr, 2012. november 22-23. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi."— Előadás másolata:

1 KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÉRBELISÉG Magyar Regionális Tudományi Társaság Győr, 2012. november 22-23. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

2 Előadás szerkezete Kérdés: szakmailag minden rendben van a hazai területfejlesztési elképzelések elméleti hátterével? Enyedi György (2010) a terület- és településfejlesztésben „első feladatként egy új paradigma koncepcionális kimunkálását” emelte ki Mire alapozható ez az paradigma? Az új regionális növekedési és fejlődési irányzatok főbb jellemzői A tér aktív szerepe és tértípusok Az endogén fejlődés és területi tőke előtérbe kerülése A ‚regionális versenyképességi függvény’

3 GDP/lakos (PPS), % (EU-27=100) Foglalkoztatott- sági ráta, % (20- 64 évesek) Diplomások aránya, % (25-64 évesek) 2000-200920072010200020102005 Közép-Magyarorsz.26101,5108,565,365,026,6 Közép-Dunántúl256,956,264,662,512,6 Nyugat-Dunántúl60,161,068,964,113,6 Dél-Dunántúl441,843,858,1 12,9 Észak-Magyarország539,339,253,953,712,9 Észak-Alföld738,640,953,754,413,3 Dél-Alföld340,641,761,059,513,7 Magyarország1161,564,861,260,417,1 EU-27100100,0 66,568,522,4 1. A hazai régiók néhány fontos mutatója

4 Egy lakosra jutó GDP alakulása a magyar megyékben (%, EU-27=100, PPS )

5 Az egy lakosra jutó GDP és változása a megyékben, 2007-2010

6 2. A regionális tudomány főbb szakaszai (Bailly-Gibson 2004)

7 A regionális növekedési és gazdaságfejlesztési irányzatok új kihívásai (Capello-Nijkamp 2009) Elméleti trendekRegionális növekedési elméletekRegionális fejlődési elméletek Realistább elméleti megközelítések Endogén növekedési determinánsok Térben lezajló komplex nem lineáris és interaktív eljárások és folyamatok szerepe a növekedési modellekben Tökéletlen (monopolisztikus) verseny a növekedési modellekben Növekedés mint hosszú távú versenyképességi következmény Technológiai haladás mint a növekedés endogén tényezője A KKV klaszterek térségei, a helyi iparági körzetek, az innovatív miliő sikerei és kudarcai Nem anyagi erőforrások, mint a regionális versenyképesség forrásai A tér aktív szerepe a tudásteremtésben Inkább dinamikus, kevésbé statikus megközelítések A komplex rendszerek nem lineáris egymásra hatásainak fejlődési pályája Inkább dinamikus, semmint statikus agglomerációs gazdaságok

8 A tér eltérő felfogásán alapuló regionális növekedési és fejlődési irányzatok (Capello 2008, 15. o.) Elméleti irányzatok A tér szerepe Makroökonómiai regionális irányzatok Mikro-területi és viselkedés-gazdaságtani irányzatok Passzív szerep Tényező ellátottság Termelési specializáció Elméletek: Neoklasszikus növekedési elméletek Tényező ellátottsági elméletek Export-bázis elmélet Társadalmi állótőke (infrastruktúra) Elérhetőség szerepe Exogén technológia terjedési folyamatai Egy domináns cég vagy multinacionális vállalat jelenléte Elméletek/Modellek: Növekedési pólus elmélet Infrastruktúra ellátottság Fejlődési potenciál elmélet Innováció expanziós terjedési modelljei Centralitás/periféria Aktív szerepNövekvő mérethozadék fellépése Elméletek: Endogén regionális növekedési elmélet Új gazdaságföldrajz Agglomerációs gazdaságok Dinamikus területi externáliák Endogén tudástermelési folyamatok Elméletek: Iparági körzetek Innovatív miliő Tanuló régiók

9 Térfelfogások konvergenciája a regionális gazdaságtanban (Capello 2007) Fizikai-mérhető tér (physical-metric space): elhelyezkedés-elmélet (fizikai, földrajzi tér) Egységes-absztrakt tér (uniform-abstract space): regionális növekedés-elméletek (egy-pont gazdaság) Diverzifikált-kapcsolati tér (diversified-relational space): regionális fejlődési, fejlesztési elméletek (relációs tér) Diverzifikált-stilizált tér (diversified-stylized space): új gazdasági földrajz (Krugman)

10 2. A fenntartható innovatív (endogén) fejlődés tényezői (Stimson, Stough és Nijkamp, 2011, 10. o.) Fenntartható innovatív fejlődés (SID: sustainable innovative development) Termelő tőke (PC: productive capital) Humán tőke (HC: human capital) Társadalmi tőke (SC: social capital) Kreatív tőke (CC: creative capital) Ökológiai tőke (EC: ecological capital)

11 A területi tőke összetevői (Camagni 2008, 38. o.)

12 Az időtáv és a fogalmak (Williamson alapján)

13 Regionális Versenyképességi Függvény (RCF: Regional Competitiveness Function): RC = f (RTD, HC, PC-FDI, RSC, SCI)

14 Köszönöm a figyelmet!! ilengyel@eco.u-szeged.hu Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÉRBELISÉG Magyar Regionális Tudományi Társaság Győr, 2012. november 22-23. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések