Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális tudomány (2) Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális tudomány (2) Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."— Előadás másolata:

1 Regionális tudomány (2) Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva

2 A térbeli folyamatok csoportosítása: időperiódus szerint (napi, heti, havi stb. gyakoriság) térbeli keret szempontjából (helyi, regionális, interregionális) térbeli mozgások iránya szempontjából (pl. összpontosulás, szétterülés, növekedés, csökkenés)

3 Térfelosztás - a vizsgálódás módszere: területi aggregáció: a kisebb területi egységek összevonása területi dezaggregáció: a nagyobb egységek részekre bontása

4 A társadalmi térszerkezet változásának jellemzői folyamatai: A társadalmilag birtokba vett területek bővülése A társadalmilag birtokba vett területek szűkülése A településszerkezet átalakulása A települési mikrostruktúra változása A térbeli hálózatok kiépülése A területi fejlődés társadalmi szabályozása

5 Társadalmi térfelosztások: Kiindulás: A térfelosztás egyben a határok meghúzását is jelenti A valóságos szerveződés követésének elve - belső homogenitás - funkcionális összetartozás, egység - területi összefüggőség Illeszkedés a térfelosztásokhoz - történetiség - információval való feltölthetőség - közigazgatási térfelosztások A területegységek optimális száma, mérete - kis méretszóródás - áttekinthetőség - kis aggregációs információveszteség - irányíthatóság

6 A társadalmi szerkezet térbeli vetületei:

7 A „régió” (térség; területi egység) fogalma, jellemzői a térszerveződés alapegysége; társadalmi képződmény; időtől és tértől (helytől), valamint a társadalmi szerkezet jellemzőitől függően más-más; „nem pusztán egy térben tetszőlegesen lehatárolható terület, hanem inkább egy vagy több olyan probléma alapján értelmezhető térség, amely problémákat a regionális tudománnyal foglalkozók vizsgálni és megoldani szeretnének” (Isard)

8 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány A régió típusai: Homogén régió (funkcionális régió) Csomóponti régió Tervezési, programozási régió EU NUTS rendszer Normatív régió (1-5. szint) Analitikus (funkcionális) régió

9 Térfelosztás Magyarországon Település Kistérség Megye Régió Ország

10 Magyarország régiói 1. Észak-Magyarország 2. Észak-Alföld 3. Dél-Alföld 4. Dél-Dunántúl 5. Nyugat-Dunántúl 6. Közép-Dunántúl 7. Közép-Magyarország (Központi régió)

11 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány A területfejlesztési-statisztikai kistérségek rendszere, 2004. január 1.

12 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány Térkategóriák a külső és belső terekben Térkategóriák A társadalom külsőbelső tereinek jellemző fogalmai Helyterületegységtársadalmi objektum Helyzetfekvéshelyzet Távolságközelihasonló Szintekmagassági szintekvertikumok, hierarchiák Térfelosztásregionalizálástipizálás Perifériaperemhelyzetfüggés, elmaradottság Mozgásmigrációmobilitás Terjedésjárványszerűhierarchikus

13 A személyes terek távolsági zónái ZónaTávolságÉrintkezés típusaHangerő Bizalmas0-0,5 mszerelmesek, szülők-gyermekek suttogás Személyes0,6 - 1,2 m barátoknormál Társasági1,2 - 3,7 m társasági összejövetel, hivatalos megbeszélés emeltebb Nyilvános>3,7 mszónoklat, beszéd nagy tömeg előtt teljes hangerő, mikrofon Forrás: Lengyel, Rechnitzer 2005.

14 A csomóponti elv alapján kialakuló területrendszer Forrás: Lengyel, Rechnitzer 2005.

15 Területi egyenlőtlenségek: az egyenlőtlenségi dimenzió meghatározása; a többfajta dimenzió, szempont együtt, egymással összekapcsolódva alakítja a térbeli társadalmi egyenlőtlenségrendszert; a szempontok érték-meghatározottsága szubjektív; egy-egy szempont kiemelése torzítja a megítélést; az egyes dimenziók többféle statisztikai jelzőszámmal mérhetők; egyszerre figyelhető meg a területi különbségek növekedése (differenciálódás) és azok csökkenése (nivellálódás); a társadalom térstruktúráját egyéni (generációs), ill. történeti időléptékben erős állandóság jellemzi – az alapvető elmozdulások általában több évtizedes, évszázados időtávon következnek be.

16 Területi egyenlőtlenségek – egy példa: nagyváros – apró falu Egyenlőtlenségi dimenzió NagyvárosApró falu Térbeli helyzet:centrálisperemhelyzet Méret (népesség):népeskis népességű Belső szerkezet:heterogénhomogén Funkciók:sokfunkciósfunkcióhiányos Térbeli kapcsolatok:intenzívszerény (kevés) Térbeli viszonyrendszer: hatalmi erőfüggés

17 Regionális különbségek A régiók fejlettségének mérése: GDP/fő. EU-25:  a 10 legnagyobb GDP-vel rendelkező régió többsége főváros (5) vagy EU-léptékű nagyvárosi csomóponti régió  a legszegényebb 10 régió az EU-átlag 30-40%- át éri el (egy lett, egy szlovák, 2 magyar, 6 kelet- lengyel).

18 Új kihívások 1. A regionális tudomány tárgya és gyakorlati alkalmazása közötti szakadék szűkítése. 2. Fokozottabb törekvés az emberi dimenzió feldolgozására. 3. Tér és idő együttes kezelése, időföldrajz.


Letölteni ppt "Regionális tudomány (2) Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések