Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŰLÉS Adalékok a regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŰLÉS Adalékok a regionális."— Előadás másolata:

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŰLÉS Adalékok a regionális struktúravizsgálatokhoz Gödöllő, 2008. december 12. Kneisz Ildikó

2 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Témaválasztás Téma: regionális fejlődési pályák. Cél: –REGIONÁLIS fejlődési pályák létének igazolása. –Régiók besorolása fejlődési pályák szerint. –Best practise (?) (GFÉ) –…..

3 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Vizsgálat kereteinek lehatárolása ADATOK Szűk keresztmetszet: rendelkezésre álló adatok → Eurostat, nemzeti regionális statisztikai kiadványok Indikátorok: –Komplex indikátorrendszer felhasználása. Gazdasági. Társadalmi. Infrastrukturális. …..

4 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet TERÜLET Magyarország (7 régió) – Észak-Magyarország + Szlovákia (4 régió) + Románia (8 régió) + Ausztria (9 régió) + Szlovénia (1 régió) Vizsgálati egységek: 29 db NUTS2 régió ? Megyei szinten való vizsgálatok.

5 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet IDŐHORIZONT Rendszerváltás → napjaink (legfrissebb elérhető adat: 2007) OKA: alapvetően a vizsgálat Magyarországra vonatkozik (NUTS3), „csupán” komparatív elemzésként jelennek meg a szomszédos EU tagországok.

6 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Növekedés és fejlődés fogalmának szétválasztása. Gazdasági növekedés elméletei (makro). Elméleti alapok

7 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális növekedés elméletei. Regionális fejlődés elméletei.

8 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet –Regionális fejlődés és a vállalatelméletek kapcsolata (vállalati életciklus, termék-életciklus). –Környezeti szempontok megjelenése a regionális fejlődés elméletében (fenntarthatóság).

9 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális fejlettségbeli különbségek a vizsgált 3 országban. Rangsorok. Különbségek. Régiótípusok megállapítása néhány egyszerű besorolási módszerrel (szakirodalom alapján). Empirikus vizsgálat A vizsgált régiók GDP-jének különbségei A vizsgált legszegényebb és leggazdagabb régió közötti különbség

10 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet –Észak-magyarországi régió pozíciója. Regionális GDP az EU %-ában (1995, 2000, 2005)

11 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet

12 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet

13 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális GDP szóródása a vizsgált országokban (1998 és 2005)

14 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet –Vizsgálati módszerek: Egyszerű statisztikai módszerek: –Ágazati megoszlási viszonyszámok. –Ágazati egyenlőtlenségi mutatók (az ágazati egyenlőtlenségi mutatók a specializáltság szintjét mutatják). –Területi autokorreláció módszere. (NNJ)

15 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Összetett statisztikai módszerek: –Faktoranalízis (belső térbeli távolságon és a dimenziócsökkentésen alapuló legösszetettebb szerkezetvizsgálati módszer). –Shift-share analízis (hatásarány-elemzés) - meghatározza a gazdasági növekedés területi és ágazati tényezőit.

16 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Indikátorok egymásra hatása HU SK RO

17 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet A shift-share elemzés felhasználási területei Ágazati struktúra-elemzés Kereskedelem és piac-elemzés Migráció-elemzés Regionális növekedés neoklasszikus szempontú vizsgálata Előrejelzés Demográfiai kutatások Regionális specializáció

18 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet A struktúraváltozás hatása a regionális fejlődésre. 25 50 75 % Kvaterner Szekunder Primer 1800 1850 1900 1950 2000 Tercier Iparosítás előtti kor Iparosítás kora Iparosítás utáni kor Információs társadalom Késői szakaszKorai szakasz A foglalkoztatottak aránya t A foglalkoztatottsági szerkezet változásának klasszikus modellje Forrás: Haggett P. (1983., 423. o.) és Cséfalvay Z. (1994., 135. o.) nyomán (idézi: Kocziszky, 2008)

19 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Az analízis komponensei Nemzeti hatás Szektorális hatás Regionális (lokális) hatás A vizsgálatba bevont ágazatok

20 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Elemzés eredményei Forrás: saját számítás alapján

21 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Východné Slovensko, Stredné Slovensko: –a helyi hatások erősítették az országos átlagnál kedvezőbb ágazati szerkezetet Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Sud-Vest Oltenia: –a kedvezőtlen ágazati szerkezet hatását ágazataiknak még az országos átlagoknál is nagyobb mértékben romló foglalkoztatási lehetőségei tovább növelték. Közép-Magyarország, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl, Vest, Sud-Est, Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Nord-Vest: –a helyi viszonyok szerepe felülmúlta a strukturális tényezők hatását

22 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Romániában leginkább a tercier szektor visszaesése alapozza meg a negatív strukturális tendenciákat, valamint helyi szinten a primer szektor visszaesése ebben a térségben jelentősen lassítja a növekedést. Az építőipar jelenthet a közeljövőben tartalékokat, amint azt a vizsgálat eredményei is alátámasztják. Szlovákiában szintén a G,H,I ágazatok szektorális pozitív hatása jelentkezik, míg a lokális tényezők közül az L-Q ágazatokban végbemenő foglalkoztatás- bővülések a kiemelhetők. Hazánkban a pozitív strukturális eredményt leginkább az építőiparnak és a dinamikusan bővülő szolgáltató szektornak köszönhetjük. A negatív lokális hatást pedig az ipari szektor (kivéve az építőipart) dinamikájának megtorpanása okozza.

23 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Összefoglalás Regionális struktúravizsgálatok célja. Egy alkalmas módszer kiválasztása. Általánosítható ajánlások a gazdaságfejlesztés számára. További kutatási célok / feladatok.

24 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŰLÉS Adalékok a regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések