Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013"— Előadás másolata:

1 Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013
Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus A kutatás a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Csűrös Gabriella_Regionális politika

2 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Áttekintés I. Általános jellemzők II. Költségvetési keretek, alapelvek III. Költségvetési eljárások (többéves pénzügyi keret, költségvetési ciklus) IV. Költségvetési bevételek  Tendenciák V. Költségvetési kiadások VI. EU költségvetés dilemmái Csűrös Gabriella_Regionális politika

3 Csűrös Gabriella_Regionális politika
I. Általános jellemzők A saját források felső határa uniós GNI 1,24%-a >> tagállamokhoz képest? >> hagyományos nemzetközi szervezetekhez képest? Érdekharcok hű metszete » ÉRDEKEK? Nullszaldós Saját költségvetés egyedi tartalommal » egyes államháztartási funkciók megjelenése uniós kormányzati szinten? Vonatkozó jogszabályok Csűrös Gabriella_Regionális politika

4 Csűrös Gabriella_Regionális politika
I. Általános jellemzők Gazdasági integrációk lépcsőfokai Szabadkereskedelmi övezet Vámunió Közös / belső piac Teljes gazdasági integráció EU: „gazdasági és monetáris unió” Csűrös Gabriella_Regionális politika

5 II. Költségvetési keretek
uniós költségvetési alapelvek 2007 – 2013 többéves pénzügyi keret (kiadások, politikák) + bevételek ez alapján: éves költségvetések » mechanizmusuk szabályozott Csűrös Gabriella_Regionális politika

6 II. Az EU költségvetésének alapelvei
Éves költségvetés elve Egységesség elve Univerzalitás (Globális fedezet + bruttó elszámolás) elve Specifikáció elve Egyensúly elve Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve Átláthatóság / transzparencia elve Elszámolási egység elve (kltv. számbavételi egysége: euró) Csűrös Gabriella_Regionális politika

7 III. Költségvetési eljárások
A többéves pénzügyi keret elfogadása Bevételekről döntés Az éves költségvetés döntési eljárása Csűrös Gabriella_Regionális politika

8 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Döntési eljárások 1. Többéves döntések a) Többéves pénzügyi keret (kiadások, politikák): - korábban (utoljára ): intézményközi megállapodás /„soft law” (intézményi /Bizottság, Tanács, Parlament/ álláspontok egyeztetése, összehangolása eredményeként) >> Lisszaboni Szerződés től ( ): Tanácsi rendelet (különleges jogalkotási eljárás keretében /alap esetben egyhangúan/, a Parlament többségének egyetértésével) b) Bevételek: Tanácsi határozat 2. Éves költségvetés előkészítő, végrehajtó: Bizottság döntéshozó: Parlament + Tanács (felmentést a Parlament adja meg) → költségvetési ciklus, éves költségvetési eljárás (EUMSz 312. cikk) Csűrös Gabriella_Regionális politika

9 Költségvetés végrehajtása
Centralizált = közvetlenül a Bizottság (pl. uniós hitelek) Megosztott = tagállam és a Bizottság együtt felel (pl. regionális támogatások) Decentralizált = 3. államokkal, nemzetközi szervezetekkel (pl. Európai Fejlesztési Alap támogatásai) Csűrös Gabriella_Regionális politika

10 A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (+OLAF) Európai Számvevőszék (+ Európai Parlament) Európai Parlament Végrehajtás Bizottsági belső ellenőrzés A végrehajtás ellenőrzése Felmentés Csűrös Gabriella_Regionális politika

11 2013. évi általános költségvetés szerkezete
1. könyv: Összbevétel >> Bevétel- és kiadáskimutatás szakaszonként 2. könyv / I. szakasz: Parlament 3. könyv / II. szakasz: Tanács 4. könyv / III. szakasz: Bizottság (II. kötet) 5. könyv / IV. szakasz: Bíróság 6. könyv / V. szakasz: Számvevőszék 7. könyv / VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 8. könyv /VII. szakasz: Régiók Bizottsága 9. könyv / VIII. szakasz: Európai ombudsman 10. könyv / IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos 11. könyv /X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat Forrás: Csűrös Gabriella_Regionális politika

12 IV. Költségvetési bevételek
Bevételi oldal történeti alakulása a) tagállami közvetlen befizetések b) 1970-től saját források rendszere: tradicionális saját források (agrárvámok és cukorilleték, egyéb vámok), ÁFA-alapú saját források c) 1988: 4. elemként GNI alapú befizetések bevezetése Tradicionális saját források Agrárvámok és cukorilleték Egyéb vámok ÁFA-alapú (VAT ípusú) saját források GNI-alapú források + Egyéb források Ellentmondások ? Csűrös Gabriella_Regionális politika

13 IV. Költségvetési bevételek
Források: Agrárvámok (korábban védővámok > lefölözés) + cukorágazati illetékek Egyéb vámok (egyéb, 3. országokból érkező termékekre) Vámunió, vámpolitika kiz. hatáskör >> TARIC-rendszer, egységes uniós vámtarifarendszer (2658/87/EGK rendelet) Vámot beszedő tagállam vámbevételek egy részét visszatarthatja (2000-ig 10%-ot, %-ot, 2014-től 20%-ot) Harmonizált hozzáadott érték-adóból (HÉA, angolul VAT) származó tagállami bevételek meghatározott %-a ( : 0,3%), max. tagállami GNI 50%-ig GNI-alapú egyenlegező tétel Egyéb: pl. bírságok, uniós alkalmazottak jövedelemadója, előző évi költségvetési többlet stb. Csűrös Gabriella_Regionális politika

14 Az uniós költségvetési bevételek változása (1958-2008)
Csűrös Gabriella_Regionális politika

15 Csűrös Gabriella_Regionális politika

16 V. Költségvetési kiadások
1988-tól középtávú pénzügyi keret  több évre szóló kiadási program 1988-tól saját források, kiadások maximalizálva (abszolút határ) 2000-től bevétel orientált költségvetési tervezés  Sajátos prioritások  Hangsúlyeltolódások (lásd , közötti pénzügyi keret)  Pénzügyi alapok Csűrös Gabriella_Regionális politika

17 Költségvetés kiadásai
Saját bevétel plafonja Kifizetési előirányzatok % Kötelezettségvállalási előirányzatok mrd EUR : GNP 1,2% 1,15% kb. 235 mrd : GNP 1,27% 1,22% 460 mrd : GNP 1,27 (2002) 1,07% 745 mrd : GNI 1,24% 1,00% 864 mrd Csűrös Gabriella_Regionális politika

18 Az uniós költségvetési kiadások változása (1958-2008)
Csűrös Gabriella_Regionális politika

19 Csűrös Gabriella_Regionális politika
A pénzügyi tervek kiadási tételei ( ) Feladatok között között milliárd ECU % milliárd euro Agrárpolitika 220,3 47,8 329,2 44,1 Strukturális politika 155,1 33,7 275,0 36,9 Belpolitika 27,6 6,0 51,0 6,8 Külpolitika 28,5 6,2 49,9 6,7 Igazgatás 22,2 4,8 35,6 Tartalékolás 14,5 0,7 Összes 460,4 100,0 745,5 Csűrös Gabriella_Regionális politika

20 Költségvetési kiadások változásai (2000-2013)
Kiadási területek Agrárpolitika 44,1 42,96 Kohéziós politika 36,9 35,64 Belpolitika 6,8 1,26 Külpolitika 6,7 5,72 igazgatás 4,8 5,76 összesen 100,0 100,00 + 8,57% Csűrös Gabriella_Regionális politika

21 Kiadási tétel megnevezése
A as pénzügyi keret kiadási tételei, azok 2009-es módosítása (2004. évi árakon) Kiadási tétel megnevezése eredeti (M EUR) % 2009-es (M EUR) 1. Fenntartható növekedés 44,21 44,78 1.a.versenyképesség 74 098 8,57 78 939 9,14 1.b.kohézió 35,64 35,65 2. Természeti erőforrások megőrzése és kezelése 42,96 42,43 2.a.piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 33,91 33,92 2.b.vidékfejlesztés 78 239 9,05 73 516 8,51 3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság, jog érvényesülése 10 770 1,25 10 765 4. EU, mint globális partner 49 463 5,72 5. Igazgatás 49 800 5,76 49 531 5,73 6. Ellentételezések 800 0,09 7. Kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 100,00 8. Kifizetési előirányzatok összesen 0,95 9. A saját források felső korlátja a GNI %-ában - 1,24 Csűrös Gabriella_Regionális politika Forrás: 2006/C 139/01 Intézményközi megállapodás 1. melléklet; 2009/1005/EU határozat, 1. melléklet

22 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Kiadások, (%) Fenntartható fejl. Közös Agrár-politika EU állam-polgárság Külpol. Adminisztráció Ellentételezés Csűrös Gabriella_Regionális politika

23 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Kiadási fejezetek (2007–2013) 1. Fenntartható fejlődés 1a Versenyképesség (K+F 50%, transzeurópai hálózatok 25%, szociális pol.15%, oktatáspol.10%) 1b Kohézió (ERFA,ESZA,KA – felzárkóztatás 82%; versenyképesség, foglalkoztatás 16%; európai területi együttműködés 2%) Természeti erőforrások, mezőgazdaság (EMGA: közvetlen kifizetés 70%, EMVA vidékfejlesztés 27%; EHA-halászat 2%, környezetvédelem 1%) Állampolgárság, szabadság, biztonság és jogérvényesítés (EU állampolgárság) Külső akciók (szomszédságpolitika, 3. állammal együttműködés, segélyezés) Igazgatás (apparátus működtetése, fordítási ktg.) Ellentételezés (Románia, Bulgária számára között) + költségvetésen kívüli tételek (pl. tartalékok, segélyalapok) → Európai Szolidaritási Alap aktualitása Csűrös Gabriella_Regionális politika

24 Kiadási fejezetekhez tartozó pénzügyi alapok
1.b. Kohéziós politika Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Kohéziós Alap (KA) 2. Közös Agrárpolitika Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) Európai Halászati Alap (EHA) 4. Külső politikák Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz (ENPI) Fejlesztési együttműködést finanszírozó eszköz (DCI) Egyéb Stb. Csűrös Gabriella_Regionális politika

25 Kiadási tétel megnevezése %-os megoszlás (előző keret)
A as pénzügyi keret tervezett (!) kiadási tételei a Bizottság javaslata (2011), az Európai Tanács következtetései (2013) alapján (2011. évi árakon) Kiadási tétel megnevezése Bizottság jav. (M EUR) Európai Tan.jav. (M EUR) %-os megoszlás (előző keret) 1. Intelligens és inkluzív növekedés 46,95 (44,78) Ebből 1.a.versenyképesség 13,1 (9,14) 1.b. gazd., társ., területi kohézió 33,87 (35,65) 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások 38,87 (42,43) 2.a.piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 28,94 (33,92) 2.b.egyéb (alapvetően vidékfejlesztés) 95 328 9,93 (8,51) 3. Biztonság és uniós polgárság 18 535 15686 1,63(1,25) 4. Globális Európa 70 000 58 704 6,12 (5,72) 5. Igazgatás 62 629 61 629 6,42 (5,73) 6. Kompenzáció 29 27 0,003(0,09) 7.Kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 100,00 8. Kifizetési előirányzatok összesen 94,85 Többéves pénzügyi kereten kívüli tételek 36 794 5,15 9. A saját források felső korlátja a GNI %-ában 1,23 Csűrös Gabriella_Regionális politika

26 Csűrös Gabriella_Regionális politika
VI. Dilemmák??? Nettó befizető vs. nettó haszonélvező Európa 2020 gazdaságpolitikai stratégia Versenyképesség vs. környezetvédelem Versenyképesség vs. felzárkóztatás Mg.i politika vs. regionális politika Normativitás vs. addicionalitás STB. Csűrös Gabriella_Regionális politika

27 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Köszönöm a figyelmet! A kutatás a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Csűrös Gabriella_Regionális politika

28 Az EU regionális politikájának változásai 2. TANSEGÉDLET (2013.12.09.)
Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus A kutatás a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Csűrös Gabriella_Regionális politika

29 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Áttekintés I. Általános jellemzők II. A közösségi regionális politika kialakulása, fejlődése III. Az EU regionális politikája ( ) IV. Az EU regionális politikája ( ) V. Az uniós regionális politika dilemmái Csűrös Gabriella_Regionális politika

30 Csűrös Gabriella_Regionális politika
I. Általános jellemzés CR, ÚH – tagállamokban, EU-ban Fiskális föderalizmus  redisztribúció Gazdasági integrációk formái – öf. regionális politikával Csűrös Gabriella_Regionális politika

31 II/A. A közösségi regionális politika kialakulása
1952 – ESZAK; 1958 – EGK, Euratom: csak közvetett eszközök (1958 Európai Beruházási Bank, 1960 ESZA, 1962 EMOGA)  1956: Spaak jelentés (elméleti háttér) ’60-as évek: 1961 regionális konferencia, 1965 Bizottság jelentése, 1967 Regionális Politikai Főigazgatóság, 1969 Werner-terv ’70-es évek: 1970 EMOGA-O, 1973 első csatlakozás, 1972 és 1974 párizsi csúcstalálkozók 1975: ERFA !!! Csűrös Gabriella_Regionális politika

32 II/B. A közösségi regionális politika fejlődése
1975: ERFA – kezdetben nemzeti kvóták > 1979 közösségi kvóta bevezetése > 1984 köz. kvóta kizárólagos alkalmazása ’80-as évek bővülései (1981, 1986) Németország újraegyesítése (1990) 1987 Egységes Európai Okmány >> 1988 Delors I. Strukturális Alapok (ERFA, ESZA, EMOGA-O); PHARE NUTS rendszer Alapelvek, célkitűzések Csűrös Gabriella_Regionális politika

33 A közösségi regionális politika fejlődése (folyt. köv.)
1993 Maastrichti Szerződés reformjai (GMU > konvergencia-kritériumok; regionális politika 3. fő prioritás) > 1993 Delors II. HOPE (4. Strukturális Alap) Kohéziós Alap (’94) 1994 Európai Beruházási Alap 1995-ös bővülés  6. célkitűzés Csűrös Gabriella_Regionális politika

34 A közösségi regionális politika fejlődése (folyt. köv.)
(Lisszaboni stratégia ( ) Agenda 2000 ( ) Strukturális Alapok (ERFA, ESZA, EMOGA-O, HOPE) Kohéziós Alap Közösségi Kezdeményezések (LEADER, URBAN, EQUAL, INTERREG) 4 alapelv, 3 célkitűzés + Előcsatlakozási alapok (PHARE > S.A., ISPA > K.A., SAPARD > EMOGA) Csűrös Gabriella_Regionális politika

35 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Az agrárpolitika és a regionális politika támogatottsági aránya a Közösség EU policy 1975 1980 1985 1989 1993 1994- 1999 2000- 2006 2007- 2013 2014- 2020 Agrárpolitika 70,9 68,6 68,4 57,7 52,4 47,8 44,1 42,96 38,87 Regionális politika (versenyképesség) 6,2 11,0 12,8 18,8 30,7 33,7 36,9 35,64 (8,57) 33,87 (13,1) EU policy Mrd ECU % Mrd EUR Agrárpolitika 220.3 47.8 329.2 44.1 366.6 42.43 373.2 38.87 Regionális pol. 155.1 33.7 275.0 36.9 308.0 35.65 325.1 33.87 Összesen 460.4 100.0 745.5 864.1 100.00 960.0 Csűrös Gabriella_Regionális politika

36 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Alapvető szabályok
Általános szabályok Többéves pénzügyi keret (IKM) 2007/436/EK, EURATOM határozat az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről 1605/2002/EK, EURATOM költségvetési rendelet  Éves költségvetések Közös szabályok 1083/2006/EK rendelet (S.A. + K.A) 1828/2006/EK rendelet (végrehajtási rendelete) Egyedi szabályok 1080/2006/EK rendelet (ERFA), 1081/2006/EK rendelet (ESZA), 1084/2006/EK rendelet (KA), Egyéb (pl. 1082/2006/EK rendelet az Európai területi együttműködési csoportosulásról) Csűrös Gabriella_Regionális politika

37 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Alapelvek
Korábbi alapelvek (módosulása) Koncentráció Partnerség Programozás Addicionalitás Új alapelvek Területi szintű végrehajtás Megosztott irányítás Koordináció (earmarking) Fenntartható fejlődés Egyenlőség, diszkrimináció tilalma Arányos intervenció Csűrös Gabriella_Regionális politika

38 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Intézmények
1. Európai Unió Tanács Parlament Bizottság >> Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság Régiók Bizottsága Ellenőrző szervek (OLAF, Európai Számvevőszék stb.) 2. Tagállamok Irányító Hatóság Igazoló Hatóság Ellenőrzési Hatóság Közreműködő Szervezet Monitoring Bizottság Csűrös Gabriella_Regionális politika

39 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Programozás
Közösségi Stratégiai Iránymutatás (2006/702/EK határozat) Nemzeti stratégiai referenciakeret (Mo.: ÚMFT) Operatív Programok Csűrös Gabriella_Regionális politika

40 Csűrös Gabriella_Regionális politika
III. Az EU regionális politikája ( ) Célkitűzések (kedvezményezettek) Konvergencia (81,5%) Regionális konvergencia /Átmeneti (phasing out) támogatások Nemzeti konvergencia / Sp. átmeneti támogatása ERFA, ESZA, KA Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (15,9%) ERFA, ESZA Európai területi együttműködés (2,5%) INTERREG Határokon átnyúló Transznacionális Interregionális ERFA Magyarország? Csűrös Gabriella_Regionális politika

41 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Pénzügyi eszközök
1. Vissza nem térítendő támogatások a) Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) (HOPE  EHA, mint a Közös Agrárpolitika alapja (EMOGA EMGA - Közös Agrárpolitika EMVA - Közös Agrárpolitika b) Kohéziós Alap 2. Visszatérítendő támogatások Európai Beruházási Bank csoport egyes támogatásai Csűrös Gabriella_Regionális politika

42 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Pénzügyi eszközök
+ Speciális támogatási formák A) Pénzügyi konstrukciók Jaspers (EIB, Commission, EBRD, KfW) Jessica (EIB, EBRD, ERFA) Jeremie (EIF, ERFA) Jasmine (EIB/F, Commission, Parliament) B) Nagyprojektek (KA + ERFA) C) Kiemelt projektek (KA + ERFA) Csűrös Gabriella_Regionális politika

43 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Közös szabályok
Európa 2020 stratégia figyelembe vétele Közös Stratégiai Keret – közös szabályok: ERFA ESZA regionális politika Kohéziós Alap EMVA agrárpolitika ETHA makrogazdasági feltételek Csűrös Gabriella_Regionális politika

44 Csűrös Gabriella_Regionális politika
IV. Az EU regionális politikája ( ) Közös szabályok KSK - makrogazdasági feltételek 1. Kifizetési előirányzatok részben v. egészben felfüggeszthetők Partnerségi szerződést, programot Biz. kérése ellenére nem módosította a) Többoldalú felügyelet – átfogó gazd.politikai iránymutatások + foglalkoztatáspolitikai ajánlások + euróövezeti tagállamoknak címzett egyedi tanácsi intézkedések b) Túlzott hiány eljárás ajánlása c) Túlzott makrogazd. egyensúlytalanság eljárás ajánlása d) Fizetési nehézségek esetén nyújtott uniós hitelek ajánlásai 2. Kifizetési + köt. vállalási előirányzatok részben v. egészben felfüggeszthetők Nem tett megfelelő intézkedést euróövezeti tagállamoknak címzett egyedi tanácsi intézkedések b) Túlzott hiány eljárás ajánlása c) Túlzott makrogazd. egyensúlytalanság eljárás ajánlása d) Fizetési nehézségek esetén nyújtott uniós hitelek ajánlásai Csűrös Gabriella_Regionális politika

45 Csűrös Gabriella_Regionális politika
IV. Az EU regionális politikája ( ) Kohéziós politika szabályai Programozás Közös Stratégiai Keret – rendelet Partnerségi szerződés Programok Operatív programok Csűrös Gabriella_Regionális politika

46 Csűrös Gabriella_Regionális politika
IV. Az EU regionális politikája ( ) Kohéziós politika szabályai Regionális politika pénzügyi eszközei 1. Strukturális Alapok ERFA ESZA 2. Kohéziós Alap kulcsfontosságú növekedési ágazatok Csűrös Gabriella_Regionális politika

47 Csűrös Gabriella_Regionális politika
IV. Az EU regionális politikája ( ) Kohéziós politika szabályai 1. ERFA támogatások koncentráltsága Kevésbé fejlett régiókban támogatások min. 44%-a kutatás+innováció, KKV-k versenyképessége; min. 6% energiahatékonyság, megújuló energia Átmeneti és fejlettebb régiókban 60-20% 2. ESZA támogatások min. 20%-a oktatás, képzés, társ. befogadás érdekében 3. Kohéziós Alapból 10 M euró az 1.a alfejezet Hálózatfinanszírozási Eszközének Csűrös Gabriella_Regionális politika

48 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Célkitűzések (kedvezményezettek)
1 főre jutó GDP az EU-átlag Érintett népesség (Millió fő) Társfinan-szírozási arány Támogatott-ság Mrd Ebből ERFA Ebből ESZA Kevésbé fejlett régiók 75%-a alatti 119,2 85 (80)% 164,28 75 25 Átmeneti régiók 75-90%-a közötti 72,4 60% 32,08 60 40 Fejlettebb régiók 90%-nál magasabb 307,1 50% 49,27 48 52 Eu.területi együttműk. - 11,7 (érintett régió függvénye) 8,95 100 legkülső régiók 1,39 Kevésbé fejlett tagállam GNI 90%-a alatt 66,36 KA + ERFA Összesen 85% 332,33 Csűrös Gabriella_Regionális politika

49 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Kohéziós Alap kedvezményezett országai ( ) Csűrös Gabriella_Regionális politika

50 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Strukturális Alapok kedvezményezett régiói ( ) Csűrös Gabriella_Regionális politika

51 Csűrös Gabriella_Regionális politika
IV. Az EU regionális politikája ( ) Kohéziós politika szabályai Korrekciós szabályok Felső értékhatár (capping) csökken (1 főre jutó átlagos támogatásintenzitás max. a GDP 2,35%-a / biz. esetekben 2,59%-a) között 4% volt, között 3,24-3,79% között volt) + Védőháló (minimális támogatás régiónként, tagállamonként az előző ciklushoz viszonyítva) + Elosztásra vonatkozó egyedi rendelkezések (pl. válság által súlyosan érintett területek, strukturális reformokat végrehajtók, távoli szigetek) Csűrös Gabriella_Regionális politika

52 V. Az uniós regionális politika dilemmái
Uniós költségvetés volumene, annak változása Uniós költségvetésben regionális politika támogatottsági arányának változásai >> összefüggés más politikák támogatottságával Integrált megközelítés – más politikákkal való kapcsolat Korrekciós tételek – redisztribúció STB. Csűrös Gabriella_Regionális politika

53 Csűrös Gabriella_Regionális politika
Köszönöm a figyelmet! A kutatás a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Csűrös Gabriella_Regionális politika


Letölteni ppt "Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések