Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csűrös Gabriella_Regionális politika1 Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013.12.09.) Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csűrös Gabriella_Regionális politika1 Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013.12.09.) Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 Csűrös Gabriella_Regionális politika1 Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013.12.09.) Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Csűrös Gabriella_Regionális politika2 Áttekintés I. Általános jellemzők II. Költségvetési keretek, alapelvek III. Költségvetési eljárások (többéves pénzügyi keret, költségvetési ciklus) IV. Költségvetési bevételek  Tendenciák  Tendenciák V. Költségvetési kiadások VI. EU költségvetés dilemmái

3 Csűrös Gabriella_Regionális politika3 I. Általános jellemzők A saját források felső határa uniós GNI 1,24%-a >> tagállamokhoz képest? >> hagyományos nemzetközi szervezetekhez képest? Érdekharcok hű metszete » ÉRDEKEK? Nullszaldós Saját költségvetés egyedi tartalommal » egyes államháztartási funkciók megjelenése uniós kormányzati szinten? Vonatkozó jogszabályok

4 Csűrös Gabriella_Regionális politika4 I. Általános jellemzők Gazdasági integrációk lépcsőfokai Szabadkereskedelmi övezetSzabadkereskedelmi övezet VámunióVámunió Közös / belső piacKözös / belső piac Teljes gazdasági integrációTeljes gazdasági integráció EU: „gazdasági és monetáris unió”

5 Csűrös Gabriella_Regionális politika5 II. Költségvetési keretek uniós költségvetési alapelvekuniós költségvetési alapelvek 2007 – 2013 többéves pénzügyi keret (kiadások, politikák) + bevételek2007 – 2013 többéves pénzügyi keret (kiadások, politikák) + bevételek ez alapján: éves költségvetésekez alapján: éves költségvetések » mechanizmusuk szabályozott

6 Csűrös Gabriella_Regionális politika6 II. Az EU költségvetésének alapelvei Éves költségvetés elve Egységesség elve Univerzalitás (Globális fedezet + bruttó elszámolás) elve Specifikáció elve Egyensúly elve Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve Átláthatóság / transzparencia elve Elszámolási egység elve (kltv. számbavételi egysége: euró)

7 Csűrös Gabriella_Regionális politika7 III. Költségvetési eljárások A többéves pénzügyi keret elfogadásaA többéves pénzügyi keret elfogadása Bevételekről döntésBevételekről döntés Az éves költségvetés döntési eljárásaAz éves költségvetés döntési eljárása

8 Csűrös Gabriella_Regionális politika8 Döntési eljárások 1. Többéves döntések a) Többéves pénzügyi keret (kiadások, politikák): - korábban (utoljára 2007-2013): intézményközi megállapodás /„soft law” (intézményi /Bizottság, Tanács, Parlament/ álláspontok egyeztetése, összehangolása eredményeként) >> Lisszaboni Szerződés - 2014-től (2014-2020): Tanácsi rendelet (különleges jogalkotási eljárás keretében /alap esetben egyhangúan/, a Parlament többségének egyetértésével) b) Bevételek: Tanácsi határozat 2. Éves költségvetés - -előkészítő, végrehajtó: Bizottság - -döntéshozó: Parlament + Tanács (felmentést a Parlament adja meg) → költségvetési ciklus, éves költségvetési eljárás (EUMSz 312. cikk)

9 Csűrös Gabriella_Regionális politika9 Költségvetés végrehajtása Centralizált = közvetlenül a Bizottság (pl. uniós hitelek) Megosztott = tagállam és a Bizottság együtt felel (pl. regionális támogatások) Decentralizált = 3. államokkal, nemzetközi szervezetekkel (pl. Európai Fejlesztési Alap támogatásai)

10 Csűrös Gabriella_Regionális politika10 A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése BizottságBizottság Belső Ellenőrzési SzolgálatBelső Ellenőrzési Szolgálat (+OLAF) (+OLAF) Európai SzámvevőszékEurópai Számvevőszék (+ Európai Parlament) (+ Európai Parlament) Európai ParlamentEurópai Parlament Végrehajtás Bizottsági belső ellenőrzés A végrehajtás ellenőrzése Felmentés

11 Csűrös Gabriella_Regionális politika11 2013. évi általános költségvetés szerkezete 2013. évi általános költségvetés 1. könyv: Összbevétel >> Bevétel- és kiadáskimutatás szakaszonként 2. könyv / I. szakasz: Parlament 3. könyv / II. szakasz: Tanács 4. könyv / III. szakasz: Bizottság (II. kötet) 5. könyv / IV. szakasz: Bíróság 6. könyv / V. szakasz: Számvevőszék 7. könyv / VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 8. könyv /VII. szakasz: Régiók Bizottsága 9. könyv / VIII. szakasz: Európai ombudsman 10. könyv / IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos 11. könyv /X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat Forrás: http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm

12 Csűrös Gabriella_Regionális politika12 IV. Költségvetési bevételek Bevételi oldal történeti alakulásaBevételi oldal történeti alakulása a) 1958-1970 tagállami közvetlen befizetések a) 1958-1970 tagállami közvetlen befizetések b) 1970-től saját források rendszere: tradicionális saját források (agrárvámok és cukorilleték, egyéb vámok), ÁFA-alapú saját források b) 1970-től saját források rendszere: tradicionális saját források (agrárvámok és cukorilleték, egyéb vámok), ÁFA-alapú saját források c) 1988: 4. elemként GNI alapú befizetések bevezetése c) 1988: 4. elemként GNI alapú befizetések bevezetése –Tradicionális saját források –Agrárvámok és cukorilleték –Egyéb vámok –ÁFA-alapú (VAT ípusú) saját források –GNI-alapú források + Egyéb források

13 Csűrös Gabriella_Regionális politika13 IV. Költségvetési bevételek Források : 1.Agrárvámok (korábban védővámok > lefölözés) + cukorágazati illetékek 2.Egyéb vámok (egyéb, 3. országokból érkező termékekre)  Vámunió, vámpolitika kiz. hatáskör >> TARIC-rendszer, egységes uniós vámtarifarendszer (2658/87/EGK rendelet)  Vámot beszedő tagállam vámbevételek egy részét visszatarthatja (2000-ig 10%-ot, 2001-2013 25%-ot, 2014-től 20%-ot) 3.Harmonizált hozzáadott érték-adóból (HÉA, angolul VAT) származó tagállami bevételek meghatározott %-a (2007-13: 0,3%), max. tagállami GNI 50%-ig 4.GNI-alapú egyenlegező tétel 5.Egyéb: pl. bírságok, uniós alkalmazottak jövedelemadója, előző évi költségvetési többlet stb.

14 Csűrös Gabriella_Regionális politika14 Az uniós költségvetési bevételek változása (1958-2008)

15 Csűrös Gabriella_Regionális politika15

16 Csűrös Gabriella_Regionális politika16 V. Költségvetési kiadások 1988-tól középtávú pénzügyi keret  több évre szóló kiadási program1988-tól középtávú pénzügyi keret  több évre szóló kiadási program 1988-tól saját források, kiadások maximalizálva (abszolút határ)1988-tól saját források, kiadások maximalizálva (abszolút határ) 2000-től bevétel orientált költségvetési tervezés2000-től bevétel orientált költségvetési tervezés  Sajátos prioritások  Hangsúlyeltolódások (lásd 2007-2013, 2014-2020 közötti pénzügyi keret)  Pénzügyi alapok

17 Csűrös Gabriella_Regionális politika17 Költségvetés kiadásai Saját bevétel plafonja Kifizetési előirányzatok % Kötelezettségvállal ási előirányzatok mrd EUR 1988-92: GNP 1,2% 1,15% kb. 235 mrd 1993-99: GNP 1,27% 1,22% 460 mrd 2000-2006: GNP 1,27 (2002) 1,07% 745 mrd 2007-2013: GNI 1,24% 1,00% 864 mrd

18 Csűrös Gabriella_Regionális politika18 Az uniós költségvetési kiadások változása (1958-2008)

19 Csűrös Gabriella_Regionális politika19 A pénzügyi tervek kiadási tételei (1994-2006) Feladatok 1993-1999 között2000-2006 között milliárd ECU %milliárd euro% Agrárpolitika220,347,8329,244,1 Strukturális politika 155,133,7275,036,9 Belpolitika27,66,051,06,8 Külpolitika28,56,249,96,7 Igazgatás22,24,835,64,8 Tartalékolás6,714,54,80,7 Összes460,4100,0745,5100,0

20 Csűrös Gabriella_Regionális politika20 Költségvetési kiadások változásai (2000-2013 ) Kiadási területek2000-20062007-2013 Agrárpolitika44,1 42,96 Kohéziós politika36,9 35,64 Belpolitika6,8 1,26 Külpolitika6,7 5,72 igazgatás4,8 5,76 összesen100,0 100,00 + 8,57%

21 Csűrös Gabriella_Regionális politika21 A 2007-2013-as pénzügyi keret kiadási tételei, azok 2009-es módosítása (2004. évi árakon) Kiadási tétel megnevezése eredeti (M EUR) % 2009-es (M EUR) % 1. Fenntartható növekedés382 13944,21 386 96344,78 1.a.versenyképesség74 0988,57 78 9399,14 1.b.kohézió308 04135,64 308 02435,65 2. Természeti erőforrások megőrzése és kezelése371 34442,96 366 62142,43 2.a.piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 293 10533,91 293 10533,92 2.b.vidékfejlesztés78 2399,05 73 5168,51 3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság, jog érvényesülése 10 7701,25 10 7651,25 4. EU, mint globális partner49 4635,72 49 4635,72 5. Igazgatás49 8005,76 49 5315,73 6. Ellentételezések8000,09 8000,09 7. Kötelezettségvállalási előirányzatok összesen864 316100,00 864 143100,00 8. Kifizetési előirányzatok összesen820 7800,95 820 526 9. A saját források felső korlátja a GNI %-ában -1,24 - 1,24 Forrás: 2006/C 139/01 Intézményközi megállapodás 1. melléklet; 2009/1005/EU határozat, 1. melléklet

22 Csűrös Gabriella_Regionális politika22 Kiadások, 2007-2013 (%) Fenntartható fejl. Közös Agrár- politika EU állam- polgárság Külpol. AdminisztrációEllentételezés

23 Csűrös Gabriella_Regionális politika23 Kiadási fejezetek (2007–2013) 1. Fenntartható fejlődés 1aVersenyképesség (K+F 50%, transzeurópai hálózatok 25%, szociális pol.15%, oktatáspol.10%) 1bKohézió (ERFA,ESZA,KA – felzárkóztatás 82%; versenyképesség, foglalkoztatás 16%; európai területi együttműködés 2%) 2 2Természeti erőforrások, mezőgazdaság (EMGA: közvetlen kifizetés 70%, EMVA vidékfejlesztés 27%; EHA-halászat 2%, környezetvédelem 1%) 3 3Állampolgárság, szabadság, biztonság és jogérvényesítés (EU állampolgárság) 4 4Külső akciók (szomszédságpolitika, 3. állammal együttműködés, segélyezés) 5 5Igazgatás (apparátus működtetése, fordítási ktg.) 6 6Ellentételezés (Románia, Bulgária számára 2007-9 között) + költségvetésen kívüli tételek (pl. tartalékok, segélyalapok) → Európai Szolidaritási Alap aktualitása

24 Csűrös Gabriella_Regionális politika24 Kiadási fejezetekhez tartozó pénzügyi alapok 1.b. Kohéziós politika -Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) -Európai Szociális Alap (ESZA) -Kohéziós Alap (KA) 2. Közös Agrárpolitika -Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) -Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) -Európai Halászati Alap (EHA) 4. Külső politikák -Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) -Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz (ENPI) -Fejlesztési együttműködést finanszírozó eszköz (DCI) -Egyéb Stb.

25 Csűrös Gabriella_Regionális politika25 A 2014-2020-as pénzügyi keret tervezett (!) kiadási tételei a Bizottság javaslata (2011), az Európai Tanács következtetései (2013) alapján (2011. évi árakon) Kiadási tétel megnevezése Bizottság jav. (M EUR) Európai Tan.jav. (M EUR) %-os megoszlás (előző keret) 1. Intelligens és inkluzív növekedés 490 908 450 763 46,95 (44,78) Ebből 1.a.versenyképesség 114 888 125 614 13,1 (9,14) 1.b. gazd., társ., területi kohézió 376 020 325 149 33,87 (35,65) 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások 382 927 373 179 38,87 (42,43) 2.a.piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 281 825 277 851 28,94 (33,92) 2.b.egyéb (alapvetően vidékfejlesztés) 101 102 95 328 9,93 (8,51) 3. Biztonság és uniós polgárság 18 535 15686 1,63(1,25) 4. Globális Európa 70 000 58 704 6,12 (5,72) 5. Igazgatás 62 629 61 629 6,42 (5,73) 6. Kompenzáció 29 27 0,003(0,09) 7.Kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 1 025 000 959 988 100,00 8. Kifizetési előirányzatok összesen 972 198 908 400 94,85 Többéves pénzügyi kereten kívüli tételek 36 794 5,15 9. A saját források felső korlátja a GNI %-ában 996 782 1,23

26 Csűrös Gabriella_Regionális politika26 VI. Dilemmák??? Nettó befizető vs. nettó haszonélvezőNettó befizető vs. nettó haszonélvező Európa 2020 gazdaságpolitikai stratégiaEurópa 2020 gazdaságpolitikai stratégia Versenyképesség vs. környezetvédelemVersenyképesség vs. környezetvédelem Versenyképesség vs. felzárkóztatásVersenyképesség vs. felzárkóztatás Mg.i politika vs. regionális politikaMg.i politika vs. regionális politika Normativitás vs. addicionalitásNormativitás vs. addicionalitás STB. STB.

27 Csűrös Gabriella_Regionális politika27 Köszönöm a figyelmet! csuros.gabriella@law.unideb.hu A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

28 Csűrös Gabriella_Regionális politika28 Az EU regionális politikájának változásai 2. TANSEGÉDLET (2013.12.09.) Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

29 Csűrös Gabriella_Regionális politika29 Áttekintés I. Általános jellemzők II. A közösségi regionális politika kialakulása, fejlődése III. Az EU regionális politikája (2007-2013) IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) V. Az uniós regionális politika dilemmái

30 Csűrös Gabriella_Regionális politika30 I. Általános jellemzés CR, ÚH – tagállamokban, EU-banCR, ÚH – tagállamokban, EU-ban Fiskális föderalizmus  redisztribúcióFiskális föderalizmus  redisztribúció Gazdasági integrációk formái – öf. regionális politikávalGazdasági integrációk formái – öf. regionális politikával

31 Csűrös Gabriella_Regionális politika31 II/A. A közösségi regionális politika kialakulása 1952 – ESZAK; 1958 – EGK, Euratom: csak közvetett eszközök (1958 Európai Beruházási Bank, 1960 ESZA, 1962 EMOGA)1952 – ESZAK; 1958 – EGK, Euratom: csak közvetett eszközök (1958 Európai Beruházási Bank, 1960 ESZA, 1962 EMOGA)  1956: Spaak jelentés (elméleti háttér) ’60-as évek: 1961 regionális konferencia, 1965 Bizottság jelentése, 1967 Regionális Politikai Főigazgatóság, 1969 Werner-terv’60-as évek: 1961 regionális konferencia, 1965 Bizottság jelentése, 1967 Regionális Politikai Főigazgatóság, 1969 Werner-terv ’70-es évek: 1970 EMOGA-O, 1973 első csatlakozás, 1972 és 1974 párizsi csúcstalálkozók’70-es évek: 1970 EMOGA-O, 1973 első csatlakozás, 1972 és 1974 párizsi csúcstalálkozók 1975: ERFA !!!1975: ERFA !!!

32 Csűrös Gabriella_Regionális politika32 II/B. A közösségi regionális politika fejlődése 1975: ERFA – kezdetben nemzeti kvóták > 1979 közösségi kvóta bevezetése > 1984 köz. kvóta kizárólagos alkalmazása1975: ERFA – kezdetben nemzeti kvóták > 1979 közösségi kvóta bevezetése > 1984 köz. kvóta kizárólagos alkalmazása ’80-as évek bővülései (1981, 1986) Németország újraegyesítése (1990)’80-as évek bővülései (1981, 1986) Németország újraegyesítése (1990) 1987 Egységes Európai Okmány1987 Egységes Európai Okmány>> 1988 Delors I.1988 Delors I. -Strukturális Alapok (ERFA, ESZA, EMOGA-O); PHARE -NUTS rendszer -Alapelvek, célkitűzések

33 Csűrös Gabriella_Regionális politika33 A közösségi regionális politika fejlődése (folyt. köv.) 1993 Maastrichti Szerződés reformjai (GMU > konvergencia-kritériumok; regionális politika 3. fő prioritás)1993 Maastrichti Szerződés reformjai (GMU > konvergencia-kritériumok; regionális politika 3. fő prioritás)> 1993 Delors II.1993 Delors II. -HOPE (4. Strukturális Alap) -Kohéziós Alap (’94) 1994 Európai Beruházási Alap1994 Európai Beruházási Alap 1995-ös bővülés  6. célkitűzés1995-ös bővülés  6. célkitűzés

34 Csűrös Gabriella_Regionális politika34 A közösségi regionális politika fejlődése (folyt. köv.) (Lisszaboni stratégia (2000-2010)(Lisszaboni stratégia (2000-2010) Agenda 2000 (2000-2006)Agenda 2000 (2000-2006) -Strukturális Alapok (ERFA, ESZA, EMOGA-O, HOPE) -Kohéziós Alap -Közösségi Kezdeményezések (LEADER, URBAN, EQUAL, INTERREG) -4 alapelv, 3 célkitűzés + Előcsatlakozási alapok (PHARE > S.A., ISPA > K.A., SAPARD > EMOGA)

35 Csűrös Gabriella_Regionális politika35 Az agrárpolitika és a regionális politika támogatottsági aránya a Közösség EU policy19751980198519891993 1994- 1999 2000- 2006 2007- 2013 2014- 2020 Agrárpolitika 70,968,668,457,752,447,844,1 42,96 38,87 Regionális politika (versenyképesség) 6,211,012,818,830,733,736,9 35,64 (8,57) 33,87 (13,1) EU policy1993-19992000-20062007-20132014-2020 Mrd ECU %Mrd EUR % % % Agrárpolitika220.347.8329.244.1366.642.43373.238.87 Regionális pol.155.133.7275.036.9308.035.65325.133.87 Összesen460.4100.0745.5100.0864.1100.00960.0100.00

36 Csűrös Gabriella_Regionális politika36 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Alapvető szabályok Általános szabályokÁltalános szabályok -Többéves pénzügyi keret (IKM) -2007/436/EK, EURATOM határozat az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről -1605/2002/EK, EURATOM költségvetési rendelet  Éves költségvetések Közös szabályokKözös szabályok -1083/2006/EK rendelet (S.A. + K.A) -1828/2006/EK rendelet (végrehajtási rendelete) Egyedi szabályokEgyedi szabályok -1080/2006/EK rendelet (ERFA), -1081/2006/EK rendelet (ESZA), -1084/2006/EK rendelet (KA), -Egyéb (pl. 1082/2006/EK rendelet az Európai területi együttműködési csoportosulásról)

37 Csűrös Gabriella_Regionális politika37 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Alapelvek Korábbi alapelvek (módosulása)Korábbi alapelvek (módosulása) -Koncentráció -Partnerség -Programozás -Addicionalitás Új alapelvek -Területi szintű végrehajtás -Megosztott irányítás -Koordináció (earmarking) -Fenntartható fejlődés -Egyenlőség, diszkrimináció tilalma -Arányos intervenció

38 Csűrös Gabriella_Regionális politika38 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Intézmények 1. Európai Unió -Tanács -Parlament -Bizottság >> Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság -Régiók Bizottsága -Ellenőrző szervek (OLAF, Európai Számvevőszék stb.) 2. Tagállamok -Irányító Hatóság -Igazoló Hatóság -Ellenőrzési Hatóság -Közreműködő Szervezet -Monitoring Bizottság

39 Csűrös Gabriella_Regionális politika39 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Programozás Közösségi Stratégiai Iránymutatás (2006/702/EK határozat)Közösségi Stratégiai Iránymutatás (2006/702/EK határozat) Nemzeti stratégiai referenciakeret (Mo.: ÚMFT)Nemzeti stratégiai referenciakeret (Mo.: ÚMFT)  Operatív Programok

40 Csűrös Gabriella_Regionális politika40 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Célkitűzések (kedvezményezettek) 1.Konvergencia (81,5%) -Regionális konvergencia /Átmeneti (phasing out) támogatások -Nemzeti konvergencia / Sp. átmeneti támogatása  ERFA, ESZA, KA 2.Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (15,9%)  ERFA, ESZA 3.Európai területi együttműködés (2,5%)  INTERREG -Határokon átnyúló -Transznacionális -Interregionális  ERFA

41 Csűrös Gabriella_Regionális politika41 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Pénzügyi eszközök 1. Vissza nem térítendő támogatások a) Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) a) Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) (HOPE  EHA, mint a Közös Agrárpolitika alapja (EMOGA EMGA - Közös Agrárpolitika EMVA - Közös Agrárpolitika EMVA - Közös Agrárpolitika b) Kohéziós Alap 2. Visszatérítendő támogatások Európai Beruházási Bank csoport egyes támogatásai

42 Csűrös Gabriella_Regionális politika42 III. Az EU regionális politikája (2007-2013) Pénzügyi eszközök + Speciális támogatási formák A) Pénzügyi konstrukciók -Jaspers (EIB, Commission, EBRD, KfW) -Jessica (EIB, EBRD, ERFA) -Jeremie (EIF, ERFA) -Jasmine (EIB/F, Commission, Parliament) B) Nagyprojektek (KA + ERFA) C) Kiemelt projektek (KA + ERFA)

43 Csűrös Gabriella_Regionális politika43 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Közös szabályok Európa 2020 stratégia figyelembe vételeEurópa 2020 stratégia figyelembe vétele Közös Stratégiai Keret – közös szabályok:Közös Stratégiai Keret – közös szabályok: -ERFA -ESZAregionális politika -Kohéziós Alap -EMVAagrárpolitika -ETHA makrogazdasági feltételek

44 Csűrös Gabriella_Regionális politika44 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Közös szabályok KSK - makrogazdasági feltételek 2. Kifizetési + köt. vállalási előirányzatok részben v. egészben felfüggeszthetők Nem tett megfelelő intézkedést euróövezeti tagállamoknak címzett egyedi tanácsi intézkedések b) Túlzott hiány eljárás ajánlása c) Túlzott makrogazd. egyensúlytalanság eljárás ajánlása d) Fizetési nehézségek esetén nyújtott uniós hitelek ajánlásai 1. Kifizetési előirányzatok részben v. egészben felfüggeszthetők Partnerségi szerződést, programot Biz. kérése ellenére nem módosította a) Többoldalú felügyelet – átfogó gazd.politikai iránymutatások + foglalkoztatáspolitikai ajánlások + euróövezeti tagállamoknak címzett egyedi tanácsi intézkedések b) Túlzott hiány eljárás ajánlása c) Túlzott makrogazd. egyensúlytalanság eljárás ajánlása d) Fizetési nehézségek esetén nyújtott uniós hitelek ajánlásai

45 Csűrös Gabriella_Regionális politika45 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Kohéziós politika szabályai Programozás Közös Stratégiai Keret – rendeletKözös Stratégiai Keret – rendelet Partnerségi szerződésPartnerségi szerződés ProgramokProgramok Operatív programokOperatív programok

46 Csűrös Gabriella_Regionális politika46 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Kohéziós politika szabályai Regionális politika pénzügyi eszközei 1. Strukturális Alapok -ERFA -ESZA 2. Kohéziós Alap kulcsfontosságú növekedési ágazatok

47 Csűrös Gabriella_Regionális politika47 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Kohéziós politika szabályai 1. ERFA támogatások koncentráltsága -Kevésbé fejlett régiókban támogatások min. 44%-a kutatás+innováció, KKV-k versenyképessége; min. 6% energiahatékonyság, megújuló energia -Átmeneti és fejlettebb régiókban 60-20% 2. ESZA támogatások min. 20%-a oktatás, képzés, társ. befogadás érdekében 3. Kohéziós Alapból 10 M euró az 1.a alfejezet Hálózatfinanszírozási Eszközének

48 Csűrös Gabriella_Regionális politika48 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Célkitűzések (kedvezményezettek) Kedvezményezett 1 főre jutó GDP az EU-átlag Érintett népesség (Millió fő) Társfinan- szírozási arány Támogatott- ság Mrd Ebből ERFA Ebből ESZA Kevésbé fejlett régiók 75%-a alatti 119,2 85 (80)% 164,287525 Átmeneti régiók 75-90%-a közötti 72,460%32,086040 Fejlettebb régiók 90%-nál magasabb 307,150%49,274852 Eu.területi együttműk. -11,7 (érintett régió függvénye) 8,95100- legkülső régiók 50%1,39100- Kevésbé fejlett tagállam GNI 90%- a alatt -66,36 KA + ERFA - Összesen--85%332,33--

49 Csűrös Gabriella_Regionális politika49 Kohéziós Alap kedvezményezett országai (2014-2020)

50 Csűrös Gabriella_Regionális politika50 Strukturális Alapok kedvezményezett régiói (2014-2020)

51 Csűrös Gabriella_Regionális politika51 IV. Az EU regionális politikája (2014-2020) Kohéziós politika szabályai Korrekciós szabályok -Felső értékhatár (capping) csökken (1 főre jutó átlagos támogatásintenzitás max. a GDP 2,35%-a / biz. esetekben 2,59%-a) 2000-2006 között 4% volt, 2007-2013 között 3,24-3,79% között volt) + Védőháló (minimális támogatás régiónként, tagállamonként az előző ciklushoz viszonyítva) + Elosztásra vonatkozó egyedi rendelkezések (pl. válság által súlyosan érintett területek, strukturális reformokat végrehajtók, távoli szigetek)

52 Csűrös Gabriella_Regionális politika52 V. Az uniós regionális politika dilemmái Uniós költségvetés volumene, annak változásaUniós költségvetés volumene, annak változása Uniós költségvetésben regionális politika támogatottsági arányának változásai >> összefüggés más politikák támogatottságávalUniós költségvetésben regionális politika támogatottsági arányának változásai >> összefüggés más politikák támogatottságával Integrált megközelítés – más politikákkal való kapcsolatIntegrált megközelítés – más politikákkal való kapcsolat Korrekciós tételek – redisztribúcióKorrekciós tételek – redisztribúcióSTB.

53 Csűrös Gabriella_Regionális politika53 Köszönöm a figyelmet! csuros.gabriella@law.unideb.hu A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "Csűrös Gabriella_Regionális politika1 Az EU költségvetésének sajátosságai, változásai 1. TANSEGÉDLET (2013.12.09.) Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések