Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózatok és Internet A hálózatok jellemzői Készítette: Pintér Norbert.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózatok és Internet A hálózatok jellemzői Készítette: Pintér Norbert."— Előadás másolata:

1 Hálózatok és Internet A hálózatok jellemzői Készítette: Pintér Norbert

2  kis kiterjedés (1 szoba-10 km)  egyedi kábelezés (kicsik a távolságok)  nagy átviteli sebesség  vállalati nagyságrendű feladatok megoldására szerveződik  kapcsolódhat egy nagyobb hálózathoz (MAN, WAN) Kiterjedés Lokális hálózatok (Local Area Network, LAN) jellemzői HUB SWITCH NETWORK ROUTER WIFI ROUTER A hálózatok jellemzői

3 Kiterjedés A hálózatok jellemzői Nagyvárosi hálózat (Metropolitan Area Network, MAN)  Városi hálózat  LAN-ok és központi számítógépek összekapcsolása DATABASE ROUTER LAN

4 Kiterjedés A hálózatok jellemzői Nagy kiterjedésű hálózatok (Wide Area Network, WAN)  országra, világra kiterjedő hálózat  átviteli közeg (telefon vonal, műhold, mikrohullám stb.)  subnetek (átviteli vonalak, kapcsolóelemek, útvonalválasztók összessége) LAN SUBNET

5  egymástól különböző hálózatok összekapcsolása  köztük: átjáró (gateway)  eszközök egymástól való távolsága (HOP-ok)  adattovábbítási módszerek: vonalkapcsolt, üzenetkapcsolt, csomagkapcsolt Kiterjedés A hálózatok jellemzői Összekapcsolt hálózatok

6 Adó Forrás Csatorna Vevő Cél Zaj Információ átvitel  Vonal - fizikai összeköttetés az átviteli közeg lehet - csavart érpár, koax, üvegszálas, vezeték nélküli  Csatorna - két fél közötti kommunikációs kapcsolat hub, switch, router, stb.  Zaj - nemkívánatos jel fontos, hogy a jel/zaj viszonyt a lehető legmagasabb értéken tartsuk zaj kiiktatása: árnyékolás - koaxiális kábel kioltás - sodort érpár Információ átvitel egyszerű modellje A hálózatok jellemzői

7  terjedés  csillapodás  visszaverődés  ütközés Információ átvitel Problémák A hálózatok jellemzői

8  Analóg hullámzó (szinusz hullám) feszültsége folyamatosan változik az idő függvényében általánosan jellemző a természetben előforduló dolgokra több, mint 100 éve széles körben használják a telekommunikációban  Digitális a folyamatos jelek helyett 0-kból és 1-esekből álló sorozatok haladnak a vonalakon hibákra érzéketlenebb (csak két állapotot kell megkülönböztetni) tetszőleges jel átvihető (hang, kép,...) => karakter v. bitorientált eljárások párhuzamos és soros átvitel szinkron vagy aszinkron a jelenlegi vonalakon jóval nagyobb adatátviteli sebességet lehet elérni Információ átvitel A hálózatok jellemzői Átviteli módok

9 Modem (modulátor-demodulátor)  digitális információ átalakítása analóggá majd vissza  Moduláció - egy tetszőleges fizikai folyamat egy paraméterének megváltoztatása valamilyen vezérlőjel segítségével =>amplitúdó, frekvencia, fázis  Modemeknél - fázis és amplitúdó  Maximálisan elérhető sebesség - 9600 bit/s Információ átvitel Analóg átvitel A hálózatok jellemzői

10 ISDN (Integrated Services Digital Network - integrált szolgáltatású digitális hálózat)  digitális bitcső (digital bit pipe)  több független csatornára történő felosztás  keskenysávú ISDN (16 kbit/sec – D csatorna)  szélessávú ISDN (64 kbit/sec – B csatorna)  szolgáltatók részéről többféle ISDN kapcsolat (pl. ISDN2 – 2B és 1D csatorna, ISDN30 – 30B és 1D csatorna, stb.)  hangtovábbítás új szolgáltatásokkal (azonnali hívásfelépítés, a hívó telefonszámának, nevének, címének kijelezése, konferenciahívások)  adat, kép továbbítás, képtelefon, videokonferencia  távmérési, riasztó szolgáltatások Információ átvitel A hálózatok jellemzői Digitális átvitel

11 ATM (Asynchronous Transfer Mode)  a szélessávú ISDN (B-ISDN) átviteli technikája  aszinkron adatátvitel ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal)  a hagyományos vagy ISDN telefonvonal, mint átviteli eszköz nagysebességű digitális vonallá alakul át  aszimmetrikus: le és feltöltési sebesség különböző Információ átvitel Digitális átvitel A hálózatok jellemzői

12  adott idő alatt mennyi információ juttatható el az egyik helyről a másikra  mértékegysége: bit/s  többszörösei: 1 Kbps (Kilobit/s) = 1000 bit/s 1 Mbps (Megabit/s) = 1000 Kbit/s 1 Gbps (Gigabit/s) = 1000 Mbit/s Sávszélesség A hálózatok jellemzői

13  A sávszélesség megfeleltethető egy csővezeték átmérőjének a hasonlatban a víz az információ a csőátmérő pedig a sávszélesség megfelelője  A sávszélesség az utak szélességéhez hasonlítható a hasonlatban a sávok száma felel meg a sávszélességnek az autók száma pedig az átvitt információmennyiségnek Sávszélesség A hálózatok jellemzői Analógiák

14  mindig van egy érték amit a sávszélesség nem haladhat meg  a maximális sávszélességet ritkán érhetjük el  az áteresztőképesség a sávszélesség egy bizonyos időpontban, adott hálózati útvonalat használó fájlletöltés folyamán mérhető értéke  áteresztőképesség < sávszélesség Sávszélesség A hálózatok jellemzői Sávszélesség és áteresztőképesség

15  legjobb letöltési idő = fáljméret/sávszélesség  tipikus letöltési idő = fájlméret/áteresztőképesség Sávszélesség A hálózatok jellemzői Adatátviteli idő

16  a hálózat-összekapcsoló eszközök tulajdonságai  az átvitt adatok típusa  a hálózati topológia  a felhasználók száma  a felhasználó számítógépének tulajdonságai  a kiszolgáló számítógép tulajdonságai  áramszünet vagy különleges időjárás okozta leállások  egyéb okok Sávszélesség A hálózatok jellemzői Az áteresztőképességet befolyásoló tényezők

17  véges  drága  a hálózati teljesítmény legfőbb mutatója  a hálózattervezés kulcsfontosságú eleme  alapvető az információs kor megértéséhez  mindenki többet akar Sávszélesség A hálózatok jellemzői A sávszélesség jelentősége

18 Sávszélesség Jellemző sávszélességek A hálózatok jellemzői

19 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  egyes munkaállomások egymáshoz képesti fizikai és logikai elhelyezkedése LAN hálózatok esetében  általában egyetlen vonalon zajlik a kommunikáció  Jelismétlés  elméleti és fizikai topológia Jellemzők

20 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  Sín (busz)  Gyűrű  Csillag  Fa  Szövevényes hálózat  Vegyes (hierarchikus) különböző topológiák összekeverése Topológiák

21 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  a gépek egyetlen kábel mentén helyezkednek el  kábelek végén kábelvégi lezáró ellenállások  mindkét vége bővíthető  minden átvitel szórt (broadcast) jellegű  hátránya: ha a busz vezeték megszakad, az egész hálózat meghal Sín (busz)

22 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  az eszközök egy zárt gyűrűre vannak felfűzve  az adatok gépről gépre vándorolnak  minden átvitel szórt (broadcast) jellegű  ha egy él meghibásodik, még lehetséges a további kommunikáció Gyűrű  hosszú átviteli utak  a kommunikáció lehet csomagkapcsolt és vezérjel elve alapján működő (token ring)

23 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  a munkaállomások csak a központi géppel (szerver) vannak összeköttetésben (központosított)  minden forgalom keresztülhalad a központon (egyértelmű útvonalak) Csillag  meghibásodás csak az adott végpontot érinti  ha központ hibásodik meg, egész hálózatnak lőttek  gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott

24 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  a központban kiemelt jelentőségű számítógép  hierarchikus rendszer  egy-egy ágat álhálózatnak (SUBNET) nevezünk  kis kábelezési költség, nagyobb hálózatok is kialakíthatók  egy kábel kiesése az egész hálózatot tönkreteheti Fa  csillag alapú elrendezés, ahol az egy csomópontban lévő eszközök egy elosztóval (HUB v. SWITCH) további gépekhez csatlakozhatnak  két gép között csak egy útvonal

25 Hálózati topológiák A hálózatok jellemzői  teljes vagy részleges szövevény  két állomás között több lehetséges útvonal Szövevényes hálózat  általában legalább kétszeresen összekötött útvonalak (megbízható)  kialakítása drága  pl: Internet

26 Hozzáférési módok A hálózatok jellemzői  probléma - üzenetszórásos (broadcast) hálózatok esetén csak egy átviteli csatorna áll rendelkezésre  vezérlési módszerekre van szükség  egyik sem jobb mint a másik  eszközök azonosítása is megoldandó feladat

27 Hozzáférési módok A hálózatok jellemzői MAC (Medium Access Control)  12 hexadecimális számjeggyel ábrázolható  első hat: gyártó azonosítója (egyedi szervezetazonosító)  fennmaradó hat: a készülék sorozatszáma  Pl.: 00-05-8D-E1-95-76  ezek a címek be vannak égetve a hálózati kártya csak olvasható (ROM) memóriájába  a rendszer a hálózati kártya inicializálásakor átmásolja a véletlen hozzáférésű (RAM) memóriába  mivel a MAC-cím a hálózati kártyán található, ha a számítógépbe másik hálózati kártyát szerelünk be, az állomás fizikai címe az új kártya MAC-címére változik

28 Hozzáférési módok A hálózatok jellemzői MAC (Medium Access Control)  amikor egy forrásállomás adatot küld a hálózaton, az adatban a célállomás MAC-címe is szerepel  a hálózati kártyák megvizsgálják, hogy az adatcsomagban levő célállomás fizikai címe megegyezik-e az ő MAC- címükkel  ha nem, a hálózati kártya figyelmen kívül hagyja az adatcsomagot, mely továbbhalad a következő állomásra

29 Hozzáférési módok A hálózatok jellemzői MAC (Medium Access Control)  fontos szerepet játszanak a számítógép-hálózatok működésében  hátrányuk, hogy nincsen struktúrájuk, címterük egysíkú  ha egy hálózat már nem csak néhány számítógépből áll, ez a hátrány valós problémává válik  egyéb hibakezelési módokra is szükség van

30  Véletlen vezérlés – az átviteli közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de a használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeg más állomás által nem használt  Osztott vezérlés - egy időpontban mindig csak egy állomásnak van joga adatátvitelre, és ez a jog halad állomásról-állomásra  Központosított vezérlés - van egy kitüntetett állomás, amely vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásokat. A többi állomásnak figyelnie kell, hogy mikor kapnak engedélyt a közeg használatára Hozzáférési módok Hozzáférési módok vezérlése A hálózatok jellemzői

31 Ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (Carrier Sense Multiple Access with Collosion Detection, CSMA/CD)  mielőtt egy állomás adatokat küldene, először „belehallgat” a csatornába (carrier sense)  ha a csatornán nincs forgalom („csendes”) elküldi az adatot  mindenkihez eljut (MAC cím alapján történik az azonosítás)  ha a küldött és kapott üzenet nem egyforma, ütközés van => beszünteti az adást véletlenszerűen meghatározott ideig  gyér hálózati forgalom esetén gyors  nagy forgalom esetén sok ütközés még több forgalom Hozzáférési módok Véletlen vezérlés A hálózatok jellemzői

32 Vezérjeles gyűrű (Token Ring)  elsősorban gyűrű topológia esetén  vezérjel (token) halad végig a gyűrű mentén (szabad vagy foglalt)  előnye: nagyfokú vezérelhetőség  hátránya:költséges, bonyolult Vezérjelbusz (Token Bus)  sín és fa struktúrájú hálózatoknál  hasonló az előzőhöz, de itt adott időintervallumon belül meg kell történnie az adattovábbításnak  nem fizikai sorrend, hanem az eszközök címe alapján történik az adattovábbítás  előnye: egyszerűbb vezérlés, mint a Token Ring-nél  hátránya: bonyolult új állomások beillesztése a rendszerbe Hozzáférési módok Osztott vezérlés A hálózatok jellemzői

33 Lekérdezés  csillag topológia esetén  fő és mellékállomás  a főállomás „kérdez” a mellékállomás „válaszol”, hogy akar-e forgalmazni  a főállomás továbbítja az információt a címzetthez Vonalkapcsolás  csillag topológiánál  a mellékállomás egy vonalat kér a központtól a forgalmazáshoz  osztott hozzáférés is megoldható Időosztásos többszörös hozzáférés  busz topológiánál  minden állomás adott időszeletig forgalmazhat, ezt a központ vezérli  új munkaállomás esetén az időintervallumot újra fel kell osztani Hozzáférési módok Központosított vezérlés A hálózatok jellemzői


Letölteni ppt "Hálózatok és Internet A hálózatok jellemzői Készítette: Pintér Norbert."

Hasonló előadás


Google Hirdetések