Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kutatás indítása A kutatás kerete, folyamata (Groat Wang), irodalomkeresés, bibliográfia, dokumentáció készítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kutatás indítása A kutatás kerete, folyamata (Groat Wang), irodalomkeresés, bibliográfia, dokumentáció készítése."— Előadás másolata:

1 A kutatás indítása A kutatás kerete, folyamata (Groat Wang), irodalomkeresés, bibliográfia, dokumentáció készítése

2 A szituáció PhD – DLA Kutatás és tervezés
Tervezésorientált kutatás – kutatásorientált tervezés (design by research - research by design) A tematikus év elképzelése: modellszerű vizsgálatok: szakmai és kulturális probléma mint keret – csoportos tervezési projekt, kutatással megtámogatva, a probléma modellezéseként – problémaorientált kutatás.

3 (Termékeny?) feszültségek
Egyéni és csoportos Éves és folyamatos munka Évfolyamok együttműködése

4 Kutatás Közös és egyéni tájékozódás Tájékozódás, tájékozottság
Tervező Oktató (egyetem) Szakmai és tágabb nyilvánosság Kapcsolódó, megalapozó Produktív A kutatás (viszonylagos) önállóság : „epizódikus jelleg”

5 Induló csoportos kutatás
Az eddigi kiírások alapján Közös metszet (majdnem): felhagyott ipari területek, értékfelmérés, újrahasznosítás Két északi, két déli helyszín. Pesti – budai oldal. folyt. Köv. negyed hattól.

6 Mitől lesz ez doktori, a graduálisnál magasabb szintű kutatás?
Egyrészt attól, hogy a társtudományokkal (történelem, régészet, művészettörténet, építészettörténet, tájépítészet, muzeológia, stb.) közösen javasoljuk folytatni. Másrészt pedig attól, hogy nem csupán az összefüggések megismerését és értékkataszter készítését várjuk a hallgatótól, hanem a főváros, az ország, de akár a világ más, hasonló területein is alkalmazható stratégia és eszköztár kidolgozását a térbeli és időbeli folytonosság biztosítására a „rozsdaövezeti” fejlesztéseknél

7 Groag/Wang

8

9

10 A kutatás szintjei Systems of Inquiry which entails broad assumptions about the nature of reality, knowledge and being. „Világnézet, korszellem” (historizmus, szellemtörténet) - „paradigma” (Kuhn) – episztémé (Foucault): korszakos szellemi-kulturális minták/mintázatok Schools of thought: broad theoretical perspective that has significantly influenced multiple disciplines. Szellemi irányok, iskolák: olyan jelentős elméleti megközelítésmód, amely lényegi hatást gyakorolt több diszciplinára. The adoption of a particular school of thought is likely to influence how research questions are framed, and often imply the use of specific modes of analysis.

11 A módszertantól a technikákig
Stratégia: a kutatás általános iránya, átfogó terve vagy struktúrája. „Research design” Taktika: konkrét vizsgálati technikák: az adatgyűjtés és archiválás módjai, elemző eljárások stb.

12 Kutatás = tudomány? Tudomány: természet –társadalom- és humántudományok Van-e egységes módszer? Kutatási tradíciók, paradigmák Van-e egységes kánon? A tudományosság többféle, az adott terület jellegének kritériumrendszere Konstrukció, pluralizmus

13

14

15

16 Miért és hogyan keresünk és használunk forrásokat?
Internet Könyvtár, katalógusok Adatbázisok (Jstor) Publikált fontos művek irodalomjegyzéke, hivatkozásai A jegyzetelés módszere

17 Mik a szakirodalom témába vágó fontos vonulatai?
Vannak-e jelentős eltérések a fontos megközelítésekben? Mik az engem érdeklő terület/irány legfontosabb művei és szerzői? Mik ennek vagy annak a műnek a legfontosabb megállapításai, üzenete? Mik az erősségei, illetve hiányosságai vagy kiegészítendő pontjai?

18 Kutatási kérdések Általános – különös, egyedi Eszközjellegű – realista
Nyitott, alternatív – folyamatszerű Helyzetfelmérés és cselekvési program, cél (what is the case? – what to do?)

19 Irodalomkeresés, ösvények-csapások
Wikipédia – speciális adatbázisok Kereső kérdések, kérdéscsoportok A címadás jelentősége Kivonatok Elsődleges és másodlagos - (harmadlagos) források (a feel for relevance in relation to what)

20 A research-oriented mind is trained by repeated exercises in linking these connections all at once.

21 Téma Gondolkodás Keresés Rendezés Írás Annotációk
Az általános érdeklődés területe Fontos vonulatok Mi a kutatási kérdés? Mi az igazolás? A források terjedelme Cimkézés, címadás Cikkekből származó szakirodalmi utalások Kulcsfontosságú személyekkel való beszélgetés Kutatás adatbázisokban Példák azonosítása Disszertáció adatbázis Kurzusok során felmerülő források Szürke források Elsődleges-másodlagos Elméleti iskolák Hiányok, lyukak Összehasonlítás-vonatkoztatás Elmélyítés Támogató érvek Cáfoló érvek Annotációk Feljegyzés, visszakeresés Könyvtárakba rendezés/csoportosítás, címekkel ellátás Nyers tételmondatok Nyers absztraktok Tartalomjegyzékek Fejezetek struktúrája Potenciális kutatási kérdések

22 Elmélet Gondolkodás Keresés Rendezés Írás
Milyen ismeretelméleti feltevések? Milyen filozófiai alapok? Kapcsolódó területek (az interdiszciplinaritás szintje) Interdiszciplináris linkek Fontos gondolkodók Fontos elméletek Fontos munkák Kapcsolatfelvétel emberekkel Hogyan alakult ki az elméletnek ez a vonulata? Honnan ered? Származásvonal Példakeresés Miyen kapcsolódó elméletek? Fogalmazd meg, hogy az elméletnek ez a vonulata mennyiben érinti a témádat? Potenciális kutatási kérdések Cimkézés

23 Módszer Gondolkodás Keresés Rendezés Írás Milyen stratégia?
Milyen taktika? A módszertannak megfelelő források A módszerre vonatkozó irodalmi források Példák az irodalomból Kapcsolatfelvétel A kulcsfontosságú források erős és gyenge pontjai Mi az, ami járható, elvégezhető? Diagramok készítése Potenciális kutatási kérdések Cimkézés

24 Végeredmény Gondolkodás Keresés Rendezés Írás
Elmélet – új megoldás, finomított magyarázat vagy modell Alkalmazás pl. design irányelvek vagy eszközök formájában A kettő együtt. Példák Ez még mindig az, mint amit szeretnék csinálni? A cimkék vizsgálata Jártasság az irodalomban. Más új munkák. Jövőbeli kutatás Kiegészítő cikkek.

25

26 Writing Tip Sheet: The Annotated Bibliography Boston Architectural College, Learning Research Center
Part I: Writing an Annotated Bibliography Like a regular bibliography, an annotated bibliography is a list of sources. However, a regular bibliography lists only citation material such as title, author, and publisher. An annotated bibliography provides much more. Besides a citation, it also includes an “annotation,” a brief paragraph (normally around 150 words) that includes the following: 1. Summation: A brief overview of the source’s content and main points. 2. Evaluation: How useful is the source? Is it credible? 3. Connection: How does the source connect to your research? What can you learn from it? How do you intend to use it? (Or, if the paper is already written, how did you use it?)

27

28 Harries, Karsten. “The Ethical Function of Architecture”
Harries, Karsten. “The Ethical Function of Architecture”. Theorizing a New Agenda for Architecture. Edited by Kate Nesbitt. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996. Harries crafts an argument that architects must remember that they have ethical responsibilities when they design. She claims that technology has given us new freedoms and allows us to go wherever we want. However, between this freedom and a developing homogeneity in design, many of us end up essentially “homeless.” She feels it is the architect’s responsibility to combat this homelessness with his/her designs. Harries is a philosopher at Yale University, so she is a very credible voice of authority. While I find myself not completely agreeing with her claims (too generalized), several of her statements should provide useful corroborating support for the claims I am making in my own paper.

29

30 Cultural Landscapes Bibliography
Return to Bibliography Soja, Edward.  Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Spaces.  Cambridge, MA: Blackwell, 1996. In Thirdspace, Edward Soja accomplishes three things.  First, he defines his concept of “Thirdspace,” a notion of space that combines spatiality with sociality and historicality.  Thirdspace is an interdisciplinary idea of space, history, and society that treats the micro-geographies of the everyday with as much seriousness as it treats the macro-geographies of larger historical trends.  Both of these geographies are crucial for a nuanced interpretation of the site under investigation.  Soja's second goal is to chart an intellectual history of Thirdspace.  He does this by doing a close reading of both Lefavbre and Michel Foucault, as well as drawing on Anna Deavere Smith's Twilight LA, the work of Gayatri Spivak, and Gloria Anzaldua's idea of the borderlands.  For Soja, Thirdspace is “an-Other” space, a sprawling, radical zone created and populated by the marginalized (10).  Finally, Soja does a close reading of Los Angeles, examining the city as a site of historical activism through the Power of Place project, a site of panoptic power through Citadel-LA, and as a site of potential through his comparison of LA with Amsterdam. Thirdspace offers the reader a whirlwind primer in Soja's theoretical apparatus through his in-depth excerpts and careful charting of his intellectual evolution. Ultimately, this charting is one of Thirdspace's most potent aspects.  Soja's use of excerpts expose the reader to his myriad influences, and emphasizes the many ways Thirdspace can be used as a radical, libratory concept. [M. Velazquez]

31

32

33

34 Tér – hely, a térbeli fordulat
Szellemtörténet, Hamvas Norberg-Schulz Frampton (Aalto and the Finnish Architecture)

35 A kutatási cél rövid meghatározása
Nem az általános kutatási irányt kell itt bemutatni, azt legfeljebb megemlíteni érdemes, hanem ezen belül a konkrét vizsgálandó témát, amelynek eredménye egy megfelelő források, tájékozódás, gyűjtés és gondolati munka alapján megírt tanulmány.

36 A téma leszűkítése Ez az irodalmi tájékozódás, feldolgozás alapján újra átgondolható, s maga a cél is újrafogalmazható. Ezt azért érdemes megcsinálni, hogy újra meg újra próbáljatok megküzdeni a körülhatárolással, próbáljatok tisztába jönni saját célkitűzésetekkel, illetve mérlegelni ennek realitását. A címadás, rövid megfogalmazás jelentősége.

37 Összevetés a kitűzött célokkal
A tanulmány kapcsolódhat és jó is, ha kapcsolódik a tervezési feladathoz, de inkább annak keretét, jelenti, tehát előkészítő, megalapozó, alátámasztó jellegű és jelentőségű. Érdemes ezért nemzetközi szakirodalomra, összefüggésekre, példákra kitekinteni, egyáltalán az elemzést a konkrét tervezési feladatnál általánosabb horizonton megfogalmazni, ami esetleg a későbbi munkátokban is hasznos lehet, amikor már nem ezen a tervezési projekten dolgoztok.

38 Szakirodalmi tájékozódás, tematikus bibliográfia készítése
Az egyes témáknak megfelelően különböző forrástípusok képzelhetők el, de a megfelelő irodalmi tájékozódásnak mindenképpen részét kell képeznie. A kutatás irányának, az általatok megfogalmazott kérdéseknek, problémáknak megfelelően végezzetek tematikus kutatást - a legegyszerűbb ezek közül az OMIKK katalógusa (ebben, elvileg a tanszéken megtalálható könyvek is benne vannak), illetve az ott elérhető adatbázisok. A felmerülő tételeket próbáljátok meg tematikusan rendezni, s a feldolgozás számára fontossági sorrendet kijelölni. Nem elég tehát az interneten keresgélni, bár természetesen az is hasznos.

39 A feldolgozás dokumentálása, annotált bibliográfia
A megnézett, s valamilyen szempontból érdekesnek, illetve fontosnak tartott forrásokról mindig készítsetek akár pár szavas feljegyzést, emlékeztetőt! Komolyabb esetben kivonatot, tartalmi összefoglalást. Az annotált bibliográfia tartalmazza a legfontosabbnak ítélt források rövid, kivonatolt összefoglalását. Itt egyrészt az a fontos, hogy a számotokra fontos vonatkozásokat emeljétek ki, amelyek segítségével később egyszerűbb lesz ezekre a munkákra visszaemlékezni. Másrészt az is cél lehet, hogy a rövid összefoglalók segítsék a hasonló témákban kutatók tájékozódását.

40 Részletes témavázlat készítése
Ez az előbbiekre támaszkodva ismerteti a kutatás témáját, célját, a választott stratégiát, a megvizsgálandó témákat, várható felépítést stb. Ebbe már bele lehet tenni rövid hivatkozásokat a fenti bibliográfiákból.

41 A félév végi dolgozat különböző műfajú és témájú lehet:
el lehet kezdeni közvetlenül a tanulmány kidolgozását, de az is megfelelő, illetve hasznos lehet, hogy valamely témakör irodalmáról készítetek kifejtett, elemző-értékelő összefoglalást, amit majd valamilyen formában beledolgozhattok a végleges szövegbe is. De lehet egy viszonylag független téma, koncepció, könyv feldolgozása is.

42 absztrakt 1.1 A KUTATÁS CÉLJA
A dolgozat a budapesti bezárt iskolák, illetve a hozzájuk tartozó iskolaudvarok ideiglenes hasznosítának lehetséges útjait járja körül. Elsődleges célja összegezni kint és bent, iskola és városi (valamint társadalmi) környezet megváltozott (megváltoztatandó) viszonyrendszerét, majd ehhez a komlex rendszerhez viszonyítva bemutatni a bezárt intézményekben rejlő lehetőségeket és építészeti válaszokat. A jelenlegi, hasznosítatlan állapotot nem az épületek életciklusának önálló fázisként értelmezi (működő iskola – bezárt iskola – hasznosítás), hanem mint lehetőséget mutatja be, amely által részben közelíthetőek egymáshoz a jövő oktatásáról alkotott elképzeléseink, illetve a budapesti iskolák jelenlegi helyzete.

43 Írás „Students should reminded that the time to start writing is not next week; it was yesterday.” Címadás A címekhez címszavakat rendelni. Ezeket absztraktokká bővíteni. Tartalomjegyzéket készíteni Fejezetek kialakítása


Letölteni ppt "A kutatás indítása A kutatás kerete, folyamata (Groat Wang), irodalomkeresés, bibliográfia, dokumentáció készítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések